Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KİLİSE YILININ DÖNEMLERİNE GÖRE DUALAR

BEKLEME DÖNEMİ
Noel Bayramı'ndan önceki 4 hafta boyunca, Tanrı'nın Oğlu Kurtarıcımız Mesih İsa'nın doğumuna hazırlandığımız dönem, Bekleme Dönemidir.
DUA
Allahım, meleğin müjdesiyle Oğlu'nun aramıza geldiğini öğrendiğimiz gibi, O'nun ızdırapları ve haç üstünde ölümüyle, dirilişin şanına erişmemiz için kalplerimizden lütfunu esirgeme. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

NOEL 
(25 Aralık)
Kurtarıcımız Mesih İsa, bu günde doğdu. Söz, Kutsal Ruh'un eseriyle beden aldı ve Bakire Meryem'den doğdu.
DUA
Her şeye kadir Allah, Kelam'ın beden alıp insan olması sayesinde bizler için yeni bir ışık parladı. Bu ışık imanla ruhumuzu aydınlattığı gibi, hayatımızı da her zaman aydınlatsın. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

EPİFANYA 
(6 Ocak)
Tüm evrenin Kralı, suçlarımızı bağışlayan Kahin ve günahlarımızın kefaretini ödeyen Kurban olan Mesih İsa'ya, doğudan gelen üç müneccim, altın, tütsü ve mür sundular.
DUA
Bir yıldızın rehberliği ve ışığıyla putperest uluslara biricik Oğlu'nu tanıtan yüce Allah, sana yalvarıyoruz. Bugün imanımız sayesinde Seni tanıyan bizlerin, göklerde yüce haşmetini açıkça görebilmemizi sağla. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

OLAĞAN DÖNEM
"Rab ışığım ve kurtuluşumdur". 34 haftalık Olağan Dönem'in birinci bölümü Karem Başlangıcı'na dek devam eder. Bu dönemde, Mesih İsa'nın doğumunun neşesiyle, Tanrı sevgisini günlük yaşantımızda yaşıyoruz.
DUA
Ebedi ve her şeye kadir Allah, sevgili Oğlu'nun lüfu sayesinde, iyiliklerle dolu bir yaşam sürdürebilmemiz için isteklerine ve sevgine hayaımızı yönelt. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

KÜL ÇARŞAMBASI
"Topraktan geldik ve toprağa döneceğiz." "Tövbe edin ve İncil'e iman edin" Kül Çarşambası, Paskalya'ya dek kırk gün sürecek olan oruç döneminin başlangıcıdır.
DUA
Allahım, imanla girdiğimiz bu oruç günlerinde, nefsimizi yenerek ve iyilik yaparak manevi hayatımızı güçlendirebimemiz için lüfunu bizden esirgeme. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

KAREM DÖNEMİ
"Rabbim bize merhamet et." Karem Dönemi'nde, Kurtarıcımızın Dirilişini kutlayacağımız güne kadar oruç tutarak, dua ederek ve sadaka vererek ruhlarımızı O'nun gelişine hazırlarız.
DUA
Her şeye kadir Allah, sana yalvarıyoruz ,bu oruç günlerinde tövbe ederek ve imanlı bir yaşam sürerek Mesih İsa'yı daha iyi tanıyıp sevelim ve O'nun sağladığı kurtuluşa layık olalım. Allahım, imanla girdiğimiz bu oruç günlerinde, nefsimizi yenerek ve iyilik yaparak manevi hayatımızı güçlendirebimemiz için lüfunu bizden esirgeme. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

ZEYTİN DALI (KUDÜS'E GİRİŞ) BAYRAMI
"Rabbin adına gelene övgü ve yücelik olsun!". Karem Dönemi'nin son haftası, Mesih İsa'nın Kudüs'e, suçlarımızın kefareti için kendini haç üzerinde kurban etmek, ölmek ve dirilmek için girişinin bayramı olan Zeytin Dalı Bayramı ile başlar.
DUA
Ebedi ve kadir Allah, hayatın ve zaferin simgesi olan bu zeytin dallarını takdis et ve Seni yücelten Kilise'nin dualarını kabul et. Mesih İsa'yı şimdi sevinçle öven bizlerin, bizi yargılamaya geldiğinde de O'nu sevinçle ve güvenle karşılamasını sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

KUTSAL PERŞEMBE
"Alınız ve hepiniz yiyiniz, bu günahların affı için kurban edilen benim bedenimdir." Mesih İsa haça gerilmeden önce öğrencilerinin ayaklarını yıkadı ve son kez onlarla akşam yemeği yedi.
DUA
Allahımız ve Pederimiz, Senin biricik Oğlun, yediği son yemek sırasında ölümü kabul etmeden önce, Kilise'ye ebedi "Antlaşma"nın yeni kurbanını vermek istedi. Allahım, bu akşam, bu kutsal yemeği kutlamamızı emrediyorsun. Sana yalvarıyoruz, Senin sevginin sırrı olan bu yemeği daima bize sevgi ve hayat kazandırmasını sağla. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte ebediyen hükmeden Oğlun Rabimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz.

KUTSAL CUMA
"Hırpalandı ve O boyun eğdi. Ağzını açmadı, kurbana giden kuzu gibi.." Mesih İsa, Efendisi'nin isteğini yerine getiren Yahve'nın Kulu olarak, tutuklandı, alay edildi, yargılandı, haça gerildi, öldü ve gömüldü.
DUA
Alahım, bizi çok sevdiğini biliyoruz, çünkü insanları kurtarmk için biricik Oğlu'nu dünyaya göndermekten kaçınmadın. Bugün de bize sevgini göster; ölüm doğu kendi isteği ile yürüyen Mesih İsa'yı takip etmek istiyoruz. O'nu kuvvetlendirdğin gibi, bizleri de kuvvetlendir ve kutsal kıl. Rabbimiz Mesih İsa'nın adına bunu Senden dileriz. Amin.

PASKALYA
"Artık ne yas, ne ağlayış ne de acı olacak! O dirildi." Tüm bayramların kaynaklandığı, Mesih İsa'nın dirilişinin bayramı olan Paskalya, en büyük bayramımızdır. Ölümden görkem ve zaferle dirilen Mesih İsa, Babamız olan Tanrı ile bizleri barıştırdı ve son günde bizleri de diriltecek.
DUA
Allahım, ölümü yenen biricik Oğlun sayesinde, cennetin kapılarını bize açtın. O'nun şanlı dirilişini kutlarken, gerçek hayatın ışığında yürüyebilmemiz için Kutsal Ruh'un kudretiyle içimizde yeni bir kalp yarat. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

PASKALYA DÖNEMİ
"Yüreğinizde neden kuşkular doğuyor? Bana dokunun! Ruhun bedeni ve kemiği yoktur, oysa görüyorsunuz, benim var." Dirilen Mesih İsa, göğe alınıncaya dek öğrencileriyle kaldı, onlarla oturdu, yemek yedi ve onlara teselli edici Kutsal Ruh'u göndereceğine söz verdi.
DUA
Merhametli ve her şeye kadir Allah, kutladığımız Paskalya Bayramı ile imanımızı kuvvetlendiriyosun. Vaftiz sayesinde nsıl temizlenmiş, Kutsal Ruh'la nasıl yeni bir hayat kazanış olduğumuz ve sevgili Oğlu'nun kanıyla nasıl kurtulmuş olduğumuzu daha iyi anlayabilmemiz için bizlerden lütuflarını esirgeme. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

MESİH İSA'NIN GÖĞE YÜKSELİŞ BAYRAMI
"Rabi Rabbime dedi, sağımda otur". Mesih İsa, Paskalya'dan kırk gün sonra herkesin gözü önünde, bulutların arasından göğe alındı.
DUA
Ebedi ve her şeye kadir Allah, kalbimiz neşe ve şükran doludur. Çünkü Oğlu'nun göğe yükselişi ile bizleri de yükseltmiş oldun. Kurtarıcımız Mesih İsa'nın eriştiği ilahi yüceliğe, O'nun manevi bedeni olan bizlerin de, bu dünyada iman ve ümitle yaşayarak erişeceğine olan güvenimizi kuvvetlendir. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

PENTEKOST BAYRAMI
Paskalya'dan elli gün sonra, İsa havarilerine güç veren ve teselli eden Kutsal Ruh'u gönderdi. Alevden diller şeklinde üzerleirine inen Kutsal Ruh'la, Öğrenciler Mesih İsa'nın dirilişini ve günahların affını her yerde ilan etmeye başladılar.
DUA
Allah'ım, bugün kutladığımız Pentekost Bayramı'nda, Kutsal Ruh'la Kilise'nin kutsallığını bütün ülkelerde gerçekleştiriyorsun. Yeryüzünü Kutsal Ruh'un nimetleriyle doldur ve Kilise'nin ilk günlerinde gerçekleştirmiş olduğun kurtuluş eserini, sana iman edenlerin kalplerinde devam ettir. Bunu, seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

OLAĞAN DÖNEM
Almış olduğumuz Kutsal Ruh'un nimetleriyle, Mesih İsa'nın Dirilişi'ne şükrederek Tanrı'yı övdüğümüz Olağan Dönem'in ikinci bölümü, Pentekost'tan sonra başlar.
DUA
Ebedi ve herşeye kadir Allah, Pederimiz olan Sana sesleniyoruz: Bizi evlatların olarak kabul ettin ve yüreklerimize Oğlu'nun Ruh'unu gönderdin. Bir çocuğun babasına güvendiği gibi sana güvenmemiz ve vaadettiğin sonsuz hayata kavuşmamız için bize yardım et. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

TÜM AZİZLERİN BAYRAMLARI
Hayatlarında, Mesih isa'dan aldıkları Müjdeye uygun yaşayarak, Tanrı'ya yaşamları ile övgüler yükseltmiş olan kişileri anar, onlardan yardım ister ve onlar için Tanrı'ya şükrederiz.
DUA
Ebedi ve her şeye kadir Allah, cennette bulunan bütün azizleri ve onların kutsal hayatlarını bugün sevinçle anmaktayız. Sana yalvarıyoruz: Bizim için aracılık yapan bu Azizlerin hatırına bize merhamet göster ve senden ümtle beklediğimiz nimetleri bağışla. Bunu, Seninle ve Kutsal Ruh'la birlike şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 
(2 Kasım)
Ölümden dirilmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya iman ederek gözlerini yaşama kapamış olanların, O'nunla birlikte Allah'ın yanına alınacağına inanarak bu günde tüm ölülerimiz anıyoruz. Tüm insanlar, Adem'de öldükleri gibi, Mesih İsa'da yaşama kavuşacaklar.
DUA
Merhametli ve her şeye Kadir Allah, Oğlu'nun ölümü yenip dirildğine inanıyoruz. Tüm ölmüş kardeşlerimizin de O'nun gibi dirileceklerine olan inancımızı kuvvetlendir. Bunu Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına Senden dileriz. Amin.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.