Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HAÇ YOLU

HAÇ YOLUNA HAZIRLIK DUASI

Kurtarıcımız Mesih İsa, insanların kurtuluşunu gerçekleştirmek için çekmiş olduğun acıları içtenlikle yüreğimizde duyuyoruz. Allah böyle arzu ettiği ve Sen bizleri sevdiğin için bu acı dolu yola gittin. Senden örnek alarak her zaman fedakârlık edebilmemiz için bize yardım et.
C. Amin.

Sana taparız,
Mesih İsa,
Seni överiz.
Çünkü haçınla,
Mesih İsa,
dünyayı
Sen kurtardın.

 

HAÇ YOLU'NUN I. DURAĞI
MESİH İSA ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR.

Canım ölüm derecesinde kederli. Burada kalın ve uyanık durun." (Markos, 14,34)
Mesih İsa ağır haçı Ferisilerin ve toplanan halkın alaylı bakışları ve hakaret dolu bağırmaları arasında yaralı omuzlarına alır.
Kurtarıcımız Mesih İsa, sonunun ne olacağını bildiğin halde bizleri sevdiğin için ıstırap ve işkence yolunda yürümek üzere haçı omuzlarına aldın. Acı bir durum veya karanlık bir gelecek karşısında ve bizlerden yapılması zor şeyler istendiğinde yükümüzü Senin yolunda yorulmadan taşıyabilmek için bize kuvvet ver.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN II. DURAĞI
MESiH İSA HAÇI OMUZUNA ALIYOR.

"Baba, Senin isteğine uygunsa, bu kâseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, Senin isteğin olsun." (Luka 22, 41)
Mesih İsa Pilatus'un önünde elleri bağlı olarak durmaktadır. Kendisini suçlayanlar kinle: "Çarmıha! Çarmıha!" diye bağırmaktadırlar. Pilatus vicdanını dinlemeyerek Mesih İsa'yı ölüme mahkûm eder. Mesih İsa bu haksız kararı sükunetle dinler.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için ve bizler kurtulup yaşayabilelim diye, Senin hakkında verilmiş olan hükme itiraz etmedin. Senin gibi fedakârlık edebilmemiz ve Tanrı'nın arzularını her zaman yerine getirebilmemiz için bize kuvvet ve metanet bağışla.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN III. DURAĞI
MESiH İSA HAÇIN AĞIRLIĞINA DAYANAMAYIP DÜŞÜYOR.

"Rabbim, Seni çağırıyorum: Koş yardımıma! Kulak ver sesime, sana seslendiğimde." (Mezmur 141,1)
Haç çok ağırdır. Kurtarıcımız bir taşa takılır ve düşer. Bunun üzerine ona kötü davranırlar. Fakat Mesih İsa kalkar, haçını taşır ve acılar içinde yoluna devam eder.
Kurtarıcımız Mesih İsa bizim yüzümüzden sana taşıttırılan haçı bırakmayıp tekrar omuzlarına aldın. Bu büyük fedakârlığı her zaman hatırlıyoruz. Her gün Senin sevgin için, hayatın güçlükleriyle mücadele edebilelim diye bize yardım et.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN IV. DURAĞI
MESİH İSA ANNESi İLE KARŞILAŞIYOR.

"Annesi Meryem bütün bu olup bitenleri yüreğinde saklıyordu." (Luka 2, 51)
Meryem Ana Oğlu'nu görmek için bir sokak köşesinde beklemektedir; çünkü bu ıstıraplı anında Oğlu'nun acılarını paylaşmak istiyor.
Kurtarıcımız Mesih İsa, bu ıstırap dolu yolda Seninle karşılaştığı zaman, Annenin kalbini parçalayan keder ve elemin büyüklüğünü hissetmemek mümkün mü? Geçtiğimiz hayat yolunda acı ve elemlere katlanmak ve birbirimizin acılarını paylaşabilmek için bizlere kuvvet ve metanet ver.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN V. DURAĞI
KİRENE'Lİ SİMON, MESİH İSA'NIN HAÇI TAŞIMASINA YARDIM EDİYOR.

"Ya Rab, merhametin sayesinde kurtar beni." (Mezmur 6, 5)
Düşmanlar Mesih İsa'nın yolda ölmesinden korkarak, oradan geçmekte olan Kirene'li Simon'u İsa'ya yardım etmesi için zorladılar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Kirene'li Simon için sana yardım etmek ne büyük bir şeref! insanların ve kendi günahlarımızın kefaretini ödemek için haçımızı gerektiği şekilde taşımakta bize kuvvet ver ve bu konuda başkalarına yardım etmek için bize yol göster.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN VI. DURAĞI
VERONiKA MESiH İSA'NIN TERİNİ SİLİYOR.

"Yüzümü ara" dedin. Kalbim sana diyor: "Gerçekten aradığım, ey Rab, Senin yüzündür." (Mezmur 27,8)
Mesih İsa sıcak güneşin altında ilerlemektedir. Yüzü kan ve ter içindedir. Bu sırada Veronika adında bir kadın kalabalığın arasından sıyrılıp Mesih İsa'nın terini siler.
Kurtarıcımız Mesih İsa, muhtaç olduğun bir anda sana hizmette bulunduğu için, Veronika'ya hediyelerin en büyüğünü bağışladın, mukaddes yüzünü onun başörtüsüne resmettin. Nurlu yüzünü bizim kalbimize de resmet; imanımızı hiç bir zaman inkâr etmeyelim. Zor anlarımızda başkalarının yapacakları iyiliklere karşı daima nazik davranmamız gerektiğini bilelim.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN VII. DURAĞI
MESiH İSA İKİNCİ KEZ DÜŞÜYOR.

"Selametimiz için olan ceza, O'nun üzerine indi ve O'nun bereleriyle biz şifa bulduk." (Yeşaya 53,5)
Kurtarıcımızın kuvveti gittikçe azalmakta ve acıları artmaktadır. Bu sırada öncekinden daha fena bir şekilde düşer ve güçlükle kalkar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek istemediğimiz ve günah işlemekte devam ettiğimiz için ikinci kez düşüp ıstırap çektin. Sana yalvarıyoruz: Bizi affet. Ümitsizlikten kurtar ve güçlükler karşısında bizlere kuvvet ve iman ver.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN VIII. DURAĞI
MESİH İSA, ÜZÜNTÜ İÇİNDEKİ KADINLARI TESELLİ EDİYOR.

"Ne mutlu ruhta yoksul olanlara: Göklerin Egemenliği onlarındır. " (Matta 5,3)
Mesih İsa'yı götüren kafileyi, ağlayan kadınlar takip etmektedir. Mesih İsa bu kadınlara dönerek: "Benim için değil, çocuklarınız ve kendiniz için ağlayın." demekle onlara günahlardan pişman olmaları ve Allah'ın yargısından korkmaları gerektiğini hatırlatıyor.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Sen çarmıha giderken bizlerden sadece merhamet ve dindarlık hisleri ve güzel sözler beklemiyorsun; Senin için duyduğumuz hislere uygun olarak yaşamamızı istiyorsun. Erdemli bir hayat sürmek için bize kuvvet ver ve her türlü kötülükten korkmamız gerektiğini bizlere öğret.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN IX. DURAĞI
MESİH İSA ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞÜYOR.

"Senin karşında günahlarımız çoğaldı; suçlarımız bize karşı tanıklık ediyorlar." (İşaya 59,12)
Kalabalık ıstırap tepesine yaklaşmaktadır. Bitkin halde bulunan Mesih İsa üçüncü kez düşer ve son kuvvetini harcayarak tekrar kalkar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, günahlarımızın ağır yükü altında yerde yatıyorsun; kurtuluşumuz için günahlarımızın kefaretini Golgota tepesinde ödemek istiyorsun. Bize yardım et: Hayatımız boyunca haçtan ayrılmayalım; yarı yolda kalmayalım. Senin gibi yükümüzü istekle ve cesaretle taşıyalım.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN X. DURAĞI
MESİH İSA'NIN ELBİSELERİNİ ÇIKARIYORLAR.

"Düşmanlarım beni gözetliyorlar; giysilerim için kura çekiyorlar." (Mezmur 12,18) .
Kurtarıcımız Mesih İsa nihayet hükmün infaz edileceği yere varmıştır. Yaralarına yapışan elbiseleri üzerinden çıkarılırken, yaralar yeniden kanamağa başlar ve ıstırabı artar.
Kurtarıcımız Mesih İsa, kendini feda etmeğe hazır olduğunu Tanrı'ya göstermek için bütün maddî şeylerden vazgeçiyorsun. Bencillikten bizi kurtar ve gerektiğinde her şeyi Senin ve kardeşlerimizin uğruna kolaylıkla feda edebilmemiz için bize yardım et.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN XI. DURAĞI
MESİH İSA ÇARMIHA GERİLİYOR.

"İyi bakın da görün, başıma getirilen dert gibi, bir dert var mı?" (Ağıtlar 1,12)
Cellâtlar Kurtarıcımızı ellerinden ve ayaklarından haça çivilerler. Mesih İsa bu sırada sözle anlatılamayacak kadar çok acı çeker.
Kurtarıcımız Mesih İsa, bizleri kurtuluşa kavuşturmak için Allah'a kendini kurban etmek istedin. Bu gün bile, günahlarımızın kefaretini ödeyebilmemiz için Ayin esnasında kendini yeniden Allah'a kurban olarak sunuyorsun. Bu hareketinin derin manasını anlayabilmemiz için bize yardım et.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN XII. DURAĞI
MESİH İSA HAÇ ÜZERİNDE ÖLÜYOR.

"Canını benim uğruma yitiren, onu kurtaracaktır." (Matta 16,25)
Kurtarıcımız Mesih İsa haçta asılı iken cellâtlarını affeder; yanındaki katile cenneti vaadeder; Yuhanna'ya da annesini emanet eder ve saat üçte yüksek sesle: "Her şey tamamlandı". Dedikten sonra ruhunu teslim eder.
Kurtarıcımız Mesih İsa, Sen dedin ki: "Dostları için canını vermekten daha büyük sevgi yoktur". Sen de haç üzerinde can verinceye kadar bizi sevdin ve Allah'a itaat ettin. Bize yardım et: Kutsal Haç'tan kuvvet alarak gerçek sevgi ile yaşayıp sonsuz hayata erişelim.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN XIII. DURAĞI
MESİH İSA HAÇTAN ALINIP ANNESİNE TESLİM EDİLİYOR.

"Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur." (Yuhanna 15,13)
Mesih İsa artık ıstırap çekmemektedir. Vücudu çarmıhtan alınıp Annesinin kollarına bırakılır. Oğlu'nu bu kadar seven bir anne için kanlı yaralar içindeki o vücudu seyretmek ne büyük bir acı!
Kurtarıcımız Mesih İsa, insanların kurtulması için kendini feda ettin. Çarmıhın altında Seninle birlikte ıstırap çekerek kurtuluşumuza iştirak eden Annen hepimizin Annesidir.
Meryem Ana, hayatımız boyunca bizlerden himaye ve şefkatini esirgeme; ölüm anında yanımızda bulun ve sonsuz hayata kavuşmamıza yardım et.
Amin.

HAÇ YOLU'NUN XIV. DURAĞI
MESİH İSA MEZARA KONULUYOR.

"Bedenim güven içindedir, çünkü Sen ruhumu ölüler diyarında bırakmazsın." (Mezmur 16, 9-10)
Kurtarıcımızın yaralı vücudu kayalara oyulmuş bir mezara konulur. Etrafı hüzün verici bir sükûnet kaplamıştır. Bu sükûnet onun ölüme karşı zaferini HABER vermektedir; gerçekten pek yakında Mesih İsa dirilecektir.
Kurtarıcımız Mesih İsa, haçtaki ıstıraplı ölüm Senin yenilgin demek değildi, zira Sen bütün ıstırapların sonunda ölümü yenip dirildin ve göğe çıktın. Omuzlarımıza yükleyeceğin her yükün bir lütuf kaynağı olduğunu anlamamıza yardım et ve sonsuz hayata giden yolun, Senin izlediğin yol olduğunu bize öğret.
Amin.

Selam sana, ey kutsal Haç, çünkü Sen Kurtarıcımızı taşıdın.
Her dil Seni övsün!
Her kalp Seni sevsin!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.