Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Takvim 2018 B Yılı

2018

1/1 PAZARTESİ MERYEM ANA, TANRI’NIN ANNESİ

Say 6,22-27; Mez 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 [Ö]

Çobanlar yemlikte yatan bebeği buldular Lk 2,16

Çobanlar, alçakgönüllü ve fakir insanlar, meleklerin müjdesini kabul edip, sevgi için kendisini küçük ve fakir yapan Kurtarıcı İsa’yı bulmak için meleklerin işaretlerini takip ediyorlar. Ey Kutsal Ruh, bizim de bugün, “bizimle olan Allah” ile, yani İsa ile karşılaşmamızı ve O’nu kabul etmemizi sağla. Annesi, Aziz Meryem, bu yeni yılımız için Baba’ya kendi itaatini sunuyor.

2/1 SALI N.D.

Aziz Basilius M., †379, Aziz Gregorius N., †390, Kapadokya

1Yh 2,22-28; Mez 97; Yh 1,19-28 [Ö]

Yavrularım, Mesih’te yaşayın 1Yh 2,28

Aziz Yuhanna, sapık düşüncelerden “yavrularını” korumak için yazıyor. İsa’nın Mesih olduğunu inkâr edenin yalancı olduğunu onlara açıkça söylüyor. Ayrıca, İsa’nın Allah’ın Oğlu olduğunu inkâr eden düşünce, Mesih karşıtı olarak kabul edilmelidir. Sadece Oğul’u tanıyan Allah’ı Baba olarak kabul edebilir ve gerçeği anlayabilir. Bu imana sadık kalmak, İsa’nın döneceği zaman, şanına bizi kabul etmesi için gereklidir.

3/1 ÇARŞAMBA N.D.

İsa’nın çok Kutsal Adı

1Yh 2,29 - 3,6; Mez 97; Yh 1,29-34 [Ö]

Allah’ın Oğlu budur Yh 1,34

Vaftizci Yuhanna, günahkârlar ile Ürdün nehri sularına girmiş olan İsa’nın üzerine güvercin şeklinde Kutsal Ruh’un indiğini görmüştü: Yahya’yı vaftiz etmeye Yollayan, önceden bunun gerçekleşeceğini söylemişti. İsa Kutsal Ruh’ta bizi vaftiz edecek olandır. Kendisinden uzaklaştığımız Baba’ya bizi döndürecek ve tıpkı fışkıran bir kaynak gibi bol bol içimize yaşamını dökecektir.

4/1 PERŞEMBE N.D.

1Yh 3,7-10; Mez 97; Yh 1,35-42 [Ö]

Allah’ın tohumu onda yaşar 1Yh 3,9

Yuhanna, Havarilerin müjdesine inananlar, İsa’yı Söz yani tek Allah’ın tam ve katî vahiyi olarak kabul edenler ile ilgili konuşuyor. İsa’nın bizde olması ilahi tohumdur, yaşamımızı iyileştiren, değiştiren ve kutsallaştıran Allah’ın kendisinin yaşamıdır. İsa içimizde başlamış sonsuz yaşamdır, varlığımıza bütünlük veren ilahi yaşamdır.

5/1 CUMA N.D.

Aziz Simeon Stilit, †459 - Cilicie

1Yh 3,11-21; Mez 99; Yh 1,43-51 [Ö]

Mesih’in bizim için canını verdi 1Yh 3,16

Baba, bize biricik Oğlu’nu armağan ettiğin için teşekkürler. Günahın kölesi olan her insanı kurtarmak için yaşamını kurban olarak sunduğun için teşekkürler, İsa. Sen bizim kurtarıcımızsın; sevgini kabul etmemizi ve taklit etmemizi sağla.

6/1 CUMARTESİ EPİFANYA BAYRAMI [Ö]

Yeş 60,1-6; Mez 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Ona tapınmaya geldik Mt 2,2

Ben de bebek İsa, sana tapmak için Doğu’dan gelen gök bilimcilerle birlikte geliyorum. Onlar “yıldızı” takip ettikten ve Kutsal Yazılar bilginlerine danıştıktan sonra sana ulaştılar. Seninle karşılaşmak ve seni dinlemek için ben de Sözünü dinlemek ve öğrenmek istiyorum. Benim de, Allah’ın şanını görmekte zorlanan kişilerin –ateistlerin, ilgisizlerin ve tüm diğer dinlere ait olanların - Allah’ın Oğlu olan sana yaklaşıp, tanımalarına ve tapınmalarına yardımcı olan bir “yıldız”, bir aracı olmamı sağla.

7/1 PAZAR MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI B Yılı

Yeş 55,1-11; ezgi: Yeş 12,2.4b-6; 1Yh 5,1-9; Mk 1,7-11 [Ö]

Suyla ve kanla gelen O’dur 1Yh 5,6

Suyu, İsa’nın Vaftizini hatırlatan somut bir işaret olarak, görmek kolaydır. Ancak kan da bu büyük bayramda anlamlıdır: Ürdün nehri suyuna inerek, dünyanın günahını üzerine alan İsa, kanıyla ise, Haç üzerinde bunun bedelini ödeyecektir! Kurtarıcımız İsa, sana teşekkür ediyoruz!

8/1 PAZARTESİ 1° O.D.

Aziz Apollinarius, †180 - Pammukale’nin episkoposu

1Sam 1,1-8; Mez 115; Mk 1,14-20 [I]

İsa’nın ardından gittiler Mk 1,20

Noel devresinde, senin Kilisen olan bizler, seni kabul ettik ve şanını gördük. Bugün yeniden senin ardından yürümeye başladık. Bunu yenilenmiş olarak, daha derin ve gerçek şekilde yapmamıza yardım et! Senin gibi Allah’ın evlatları olarak yaşamak için, en sevdiklerimizi bile bırakmaya hazırız.

9/1 SALI

Aziz Eustratius, †846 - Bursa

1Sam 1,9-20; 1Sam 2,1.4-8; Mk 1,21-28 [I]

Esenlikle git 1Sam 1,17

Yakında Peygamber Samuel’in annesi olacak Hanna, kâhin Eli’den bu kutsama sözlerini duyuyor: “Öyleyse esenlikle git ve Allah dileğini yerine getirsin”. Bunlar, Hanna’nın Rabbe yönelttiği duayı onaylıyor. Böylece kalbimizin derinliklerinde tuttuğumuz duayı, Rabbin bir vekili aracılığıyla Rab’be yönelttiğimizde, durumumuzu Rab’bin huzuru ile yaşayabiliyoruz.

10/1 ÇARŞAMBA

Nissalı Aziz Gregorius, †395 - Kapadokya

1Sam 3,1-10.19-20; Mez 39; Mk 1,29-39 [I]

Rab onunla birlikteydi 1Sam 3,19

Samuel uysaldı, ayrıca Rabbe ve vekiline karşı itaatkârdı ve böylece Allah’tan kutsama ve yetki alabildi: Onun peygamberi oldu. Alçakgönüllüler, Rabbin lütfunu alacaklar; O sadıktır ve daima verdiği sözü tutar.

11/1 PERŞEMBE

Aziz Theodosius, †412 - Antakya

1Sam 4,1-11; Mez 43; Mk 1,40-45 [I]

Halk her yerden Ona akın ediyordu Mk 1,45

Bugünkü İncil metninde, merhamet dolu İsa’yı görüyoruz: O kendisine yalvaran cüzamlıyı sadece iyileştirmekle kalmıyor, ona dokunuyor da. Bu sebepten, O da yaşanılan yerlerden uzak kalmak zorunda kalıyor. Ancak sevgisi, her yerden Onun yardımını arayan kişileri yanına çekmesine sebep oluyor. İsa, ben de senin yanına geliyorum.

12/1 CUMA

1Sam 8,4-7.10-22; Mez 88; Mk 2,1-12 [I]

İsa onlara Allah sözünü anlatıyordu Mk 2,2

İsa’nın sözü, üzgün olanlar için teselli, cesareti olmayanlar için cesaret, günahkârlar için af, zulüm görenler için özgürlük, ümitsizlere umut, dışlananlara ilgi, yönünü kaybetmiş olanlara ışık, acı çekenlere derman, ruh yaraları için iyileşme, her insan için Baba’nın sevgisiydi. Hayır, ‘öyleydi’ diyemeyiz, çünkü halen bugün benim için ve senin için de böyledir.

13/1 CUMARTESİ

1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1; Mez 20; Mk 2,13-17 [I]

Ben doğru kişileri değil... Mk 2,17

...günahkârları çağırmaya geldim”. İsa, benim için de geldiğin için teşekkürler; kurtuluş, af ve sevgiye ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum. Herkese bilgelik ve merhamet ile kendini sunduğun ve sevgi sözlerin için teşekkürler.

14/1 PAZAR 2° O.D. B Yılı [II]

1Sam 3,3-10.19; Mez 39; 1Kor 6,13-15.17-20; Yh 1,35-42

Andreas kardeşini İsa’ya götürdü Yh 1,42

İncil’de, İsa’ya yönlendirilen çok kişinin özgür kaldığını, kurtulduğunu, iyileştiğini, affedildiğini ve dünyevi bekleyişler dışında yeni bir yaşama başlayabildiklerini görüyoruz; onlar İsa’nın öğrencileri oldu ve hatta onlardan biri olan Simon, Kilisesi’nin temel taşı olarak seçildi. O zaman, İsa’ya yöneltmekten çekinmeyelim!

15/1 PAZARTESİ

Aziz İskender, †430 - Istanbul

1Sam 15,16-23; Mez 49; Mk 2,18-22 [II]

Söz dinlemek kurbandan, daha iyidir 1Sam 15,22

Peygamber Samuel, Rabbin emirlerinden sadece bazılarını yerine getirip sonrasında kendi kafasına göre davranan kral Saul’a işte böyle diyor.

İsa, sen Baba’na her zaman sevgi ile itaat ettin; bana yardım et ve senin itaatkâr ruhunu bana armağan et!

16/1 SALI

1Sam 16,1-7.10-13; Mez 88; Mk 2,23-28 [II]

Seçtiğim kişi odur 1Sam 16,12

Bu sözlerle Rab, Samuel’e halkına kral olarak Davut’u seçtiğini bildiriyor. Daha öncesinde, kimin kral olacağını bilmeyi düşünen Samuel, insani düşünme tarzını bırakarak, Rabbi dinlemesi gerektiğini anladı. Bu olay, Rabbin kilisede nasıl karar verilmesini istediğini gösteriyor: Hem hiyerarşik, hem cemaatsel kararlar her zaman ve sadece Rabbi dinleyerek almak lazım! Rab da konuşacaktır, gösterecektir!

17/1 ÇARŞAMBA

Aziz Antonius Keşiş, 356

1Sam 17,32-33.37.40-51; Mez 143; Mk 3,1-6 [II]

Rab’bin adıyla senin üzerine geliyorum 1Sam 17,45

Allah, dev Goliat’ı yenmek için genç Davut’u nasıl kullandıysa, dünyevi gözlere zayıf ve hor görülenler aracılığıyla çalışmaktadır . İsa, senin gözlerinde fakir, alçakgönüllü ve uysal olmamıza yardım et, böylece bizde, aracılığımızla şanını ve gücünü gösterebileceksin.

18/1 PERŞEMBE Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Cosconius, Zenon ve Melanippus, †III-IV yy. - İznik

1Sam 18,6-9;19,1-7; Mez 55; Mk 3,7-12 [II]

Sen Allah’ın Oğlusun! Mk 3,11

Bu güzel övgüyü, İsa’nın varlığına dayanamayan kötü ruhlardan duyuyoruz. Ama İsa mutlu değil, onları susturuyor... Bir başka fırsatta, “onunkilerin” kendisini sevdiklerini söyleyenler değil ama öğretilerini somut bir itaatkârlıkla yerine getirenler olduğunu söyleyecektir. Bugün Hıristiyanların Birliği için yapılan sekiz günlük dua süreci başlıyor: Kutsal Ruh, sen bizi, hepimizi, birbirini seven ve tek göksel Baba’nın isteğini yerine getiren kardeşler olarak birleştir!

19/1 CUMA

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Germanikus, †156 - İzmir

1Sam 24,3-21; Mez 56; Mk 3,13-19 [II]

On iki kişiyi seçti Mk 3,14

On iki kişiyi yanında bulundurmak üzere seçti”.

İsa, on iki havariyi seçti, onları ailesi yaptı ve sözü ile Kutsal Ruh armağanını vererek onları hazırladıktan ve arındırdıktan sonra onların üzerine Kilisesi’ni inşa etti. Baba, tüm Hıristiyanların karşılıklı sevgi ve alçakgönüllülük ile İsa’ya sadık olmalarını sağla!

20/1 CUMARTESİ

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Neofitus, †IV yy. - İznik

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Mez 79; Mk 3,20-21 [II]

«Aklını kaçırmış» diyorlardı Mk 3,21

İsa gibi ben de ‘kendimden çıkmak’ istiyorum, yani kendimin değil, Baba’nın isteğini yerine getirmek istiyorum. Tüm iman kardeşlerim için de bu arzumu senin kalbine bırakıyorum, İsa, sen herkes tarafından bilinesin ve herkes tarafından sevilesin.

21/1 PAZAR 3° O.D. B Yılı [III]

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Yunus 3,1-5.10; Mez 24; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım Mk 1,17

Hıristiyanların Birliği için yapılan dua sürecinin tam ortasındayız. Bugün, Rab ile Pazar günü karşılaşmamızda, ıstıraplarının tam arifesinde yüreğinde yankılanan duayı hatırlıyoruz: O’nun ardından giden bizler, O’nun merhameti sayesinde ilerlemiş olduğumuz birlik yolunda, yeni alçakgönüllü adımları atabiliriz. O’nun da adıyla gerçekleşen birliğin her anı, başarılı bir avlamadır, kurtaran imanın kaynağıdır!

22/1 PAZARTESİ

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

2Sam 5,1-7.10; Mez 88; Mk 3,22-30 [III]

Halkım İsrail’i sen güdeceksin 2Sam 5,2

Allah’ın halkı, Davut’u kral ilan ederken ona Allah’ın bu sözlerini söylüyor, o da Rabbin kendisine verdiği bu göreve sadık kalacaktır. İsa, halkının günümüzdeki vekillerine sadakat ve sevgini bağışla, böylece tüm müminlerin için yaptığın şu dua gerçekleşecektir: “Baba, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar”.

23/1 SALI

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Clemens ve Agathangelus, †310 - Ankara

2Sam 6,12-15.17-19; Mez 23; Mk 3,31-35 [III]

Allah’ın isteğini kim yerine getirirse... Mk 3,35

...kardeşim, kız kardeşim ve annem odur”.

İsa, birkaç gün önce herkesin önünde beni haksız yere kırmış olan kişi ile tekrar karşılaşacağımı biliyorum. Huzurlu bir şekilde elini sıkabilmem ve ona şunları söyleyebilmem için güç ver: bana halen güvenebilirsin, beni halen senin arkadaşın olarak görebilirsin! İsa, gerçekten sana ait olmanın verdiği sevince sahip olacağım!

24/1 ÇARŞAMBA

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Sales’li Aziz Francesko, 1622

2Sam 7,4-17; Mez 88; Mk 4,1-20 [III]

Her nereye gittiysen seninleydim 2Sam 7,9

Belki Davut, kendi hükümdarlığının, zenginliklerin, zaferlerin, her şeyin kendisini seçen ve her adımda kendisiyle olan Rabbin armağanı olduğunu unutmaya başlıyordu. Bazen, hatta sık sık, ben de bu güzel gerçeği unutuyorum. Bugün bu söz, yaşamımı tekrar gözden geçirerek beni yönlendiren, koruyan, bekleyen, affeden ve asla terk etmeyen Baba’nın sevgi dolu elini keşfetmeme yardımcı oluyor.

25/1 PERŞEMBE Aziz Pavlus’un İhtidası

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua sürecinin kapanışı

Hav 22,3-16 veya 9,1-22; Mez 116; Mk 16,15-18 [Ö]

Saul, neden bana zulmediyorsun? Hav 22,7

Dirilmiş İsa yaşıyor! Hatta Kilisesi ile tam bir bütün; Kilisenin yaşadıklarını hissediyor, acı çektiğinde O da acı çekiyor, onun yaptığını yapıyor. Aziz Pavlus, İsa’nın sesini duyma lütfuna sahip olmuş ve yaşamı tamamen değişmişti. Senin O’nunla karşılaşma gününde, Aziz Pavlus, Rab İsa’nın sesini duyabilmemiz, yaşamımızı yenilememiz ve Kilisede birlik aracı olabilmemiz için dua et!

26/1 CUMA

Aziz Timoteus ve Titus

2Tim 1,1-8 veya Tt 1,1-5; Mez 95; Lk 10,1-9 [Ö]

Sendeki içten imanı anımsıyorum 2Tim 1,5

Bunu Timoteus’a söyleyen Aziz Pavlus’tur, ayrıca şöyle der: “Daha önce ninende, sonra da annende olan iman”. Sevgili nineler, sevgili anneler, İsa’ya iman armağanını aktarmakta ne kadar değerlisiniz! Sözleriniz bazen boşaymış gibi görünse de, örneğiniz, bir gün, meyve verecektir. Müjde’yi aktaran Azizler Timoteus ve Titus, bugünkü Kilisenin de onu devamlı bildirebilmesi için dua edin.

27/1 CUMARTESİ

2Sam 12,1-7.10-17; Mez 50; Mk 4,35-41 [III]

Rab’be karşı günah işledim 2Sam 12,13

Her gün kendimi günahkâr, egoist, gururlu görüyorum. Üzgünüm, çünkü beni çok seven İsa’yı ve Baba’yı “üzüyorum” ve kardeşlerime zarar veriyorum.

Rabbim, bana acı, beni affet ve kalbimi yenile!

28/1 PAZAR 4° O.D. B Yılı [IV]

Yasa 18,15-20; Mez 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Yetkili biri gibi öğretiyordu Mk 1,22

İsa’yı dinleyenlerin şaşkınlığını anlıyoruz. Meşhur okulları bitirmemişti, basit ve fakir bir ailede zanaatkâr olarak yaşamıştı. Evet, ama İsa her zaman Baba ile yakınlık içerisinde yaşıyordu ve bu birlik sayesinde sözleri yetki dolu idi; O’nun sözleri, sevgi, barış, güven, kötülükten kurtuluşu sağlıyordu.

29/1 PAZARTESİ

Aziz Sarbele ve Barses, Şehitler † 250 – Urfa

2Sam 15,13-14.30;16,5-13; Mez 3; Mk 5,1-20 [IV]

Evine dön... Mk 5,19

... Rabbin senin için neler yaptığını, onlara anlat”.

Belki sen de, İsa’nın özgür kıldığı bu zavallı gibi, hatta belki kendi ailende hala Rab ile karşılaşmamış kişilerle bulunuyorsun. Onlara huzurunla, sende var olan sevgisiyle, O’nun çehresini göstereceksin: İsa’nın öğrencisi, misyoneri, yani tanığı olacaksın.

30/1 SALI

2Sam 18,9-10.14.21a.24-25.30-19,3; Mez 85; Mk 5,21-43 [IV]

Korkma, yalnız iman et! Mk 5,36

İsa, bize göre çaresiz olanlar da dahil olmak üzere her durumda, bizi güvenmeye teşvik ettiğin için sana teşekkür ediyoruz. Sen kurtarıcısın, yaşam kaynağı, hayal kırıklığına uğratmayan ümitsin. Sana güveniyorum! Teşekkürler, İsa.

31/1 ÇARŞAMBA

Aziz Yuhanna Bosko, †1888

2Sam 24,2.9-17; Mez 31; Mk 6,1-6 [IV]

Onun acıması büyüktür 2Sam 24,14

Davut Rabbe güvenmedi ve insani güçlerine güvendi, bu sebeple Allah ona bunların geçiciliğini gösterdi. O zaman kral, Rabbin büyük merhametine güvendi ve bunu tecrübe etti; halkı vuran veba durdu. Baba, sana güvenmediğimde veya sana karşı itaatsiz olduğumda, senin iyiliğine ve affına tekrar güvenebileceğim için sana teşekkür ediyorum.

1/2 PERŞEMBE

Aziz Trifon, Şehit - Frijia

1Kr 2,1-4.10-12; 1Tarih 29,10-12; Mk 6,7-13 [IV]

On iki öğrencisini yanına çağırıp göndermeye başladı Mk 6,7

İsa, Allah’ın Sözünü öğretmek üzere gezdiği köyleri yeni tamamlamıştı. Çok ciddi şekilde buna ihtiyaçları olduğunu görmüştü! O zaman on iki öğrencisine Kutsal Yazıları açıklamak, varlığını tattırmak ve sonra onları göndermek için onları yanına çağırdı. İsa, havariler ve onların halefleri için teşekkürler; onların görevleri aracılığıyla aramızdaki varlığını sürdürüyorsun.

2/2 CUMA Mesih İsa’nın Mabette Sunulması

Mal 3,1-4 veya İbr 2,14-18; Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Antlaşma habercisi gelecek Mal 3,1

Musevi halkı, günahları yüzünden karanlık bir dönemden geçiyordu. Birçok kişi, menfaatleri için, oğullarına eş olarak çevredeki putperest halklar arasından gelinler arıyorlardı. Birçoğu karısını boş sebeplerle, özgür yaşamayı hedefleyerek boşuyordu... Ve Allah’a kurbanlar sunmak için Tapınak’a çıkma yüzsüzlüğüne sahiplerdi. Malaki uyarıyor ve bu aldatmayı ortaya çıkarmak için “antlaşma habercisi” geleceğini söylüyor. İsa bu kehaneti gerçekleştirecektir. O, kalbin derinliğini ortaya çıkaran, hatta onu değiştirebilen ışıktır. O, yeni ve ebedi antlaşmanın gerçek kurbanıdır.

3/2 CUMARTESİ

Aziz Blasius, †320 - Sivas

1Kr 3,4-13; Mez 118; Mk 6,30-34 [IV]

Bana sezgi dolu bir yürek ver 1Kr 3,9

İsrail kralı olarak seçilen Süleyman, böyle dua etti ve Rab onun beklentilerinin de ilerisinde dualarını kabul etti. İsa, bize Göklerdeki Pederimiz duasını öğrettin, onu her zaman sevgi ile söylememizi ama özellikle de duanda bize önerdiğin arzuları kalbimizde tutmamızı sağla.

4/2 PAZAR 5° O.D. B Yılı [I]

Eyüp 7,1-4.6-7; Mez 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

Herkes seni arıyor! Mk 1,37

İsa’yı arayanlar, genelde hastalıklarından iyileşmek veya kötü ruhlardan kurtulmak için Onu arıyorlardı. Bu işaretleri İsa cömertlikle, öğretişini tasdik etmek için yapıyordu: Onun görevi Baba’nın sözlerini müjdelemek ve Kutsal Yazıların yakın zamanda gerçekleşeceğini bildirmekti, böylece İsrail halkı Allah’ın Sözü’nün ve ona olan sadakatin önemini anlayacak, iyileşmiş ve özgürleşmiş olarak, İsa’nın Mesih olduğunu tanıyacak ve Onun ardından gitmeye başlayabileceklerdi.

5/2 PAZARTESİ

Amasya şehitleri, †310

1Kr 8,1-7.9-13; Mez 131; Mk 6,53-56 [I]

Halk İsa’yı hemen tanıdı Mk 6,54

İsa, sen kalplerin bekleyişisin, hayal kırıklığına uğratmayan umutsun, yaşam için ışıksın, doyuran ekmek, gerçek barışsın. Herkesin seni tanımasını sağla. Senin kurtuluşuna ihtiyacımız olduğunu anlayabilmemiz için bize iman ve alçakgönüllülük bağışla. Teşekkürler, İsa.

6/2 SALI

Aziz Pavlus Miki ve arkadaşları şehitler, †1597

1Kr 8,22-23.27-30; Mez 83; Mk 7,1-13 [I]

Allah gerçekten yeryüzünde yaşar mı? 1Kr 8,27

Kral Süleyman, tapınağı inşa ettikten sonra bu soruyu kendi kendine sordu. Bugün hala pek çok kişi aynısını soruyor: Allah nerede? O, onun sevgisi için bir araya gelmiş iki veya daha fazla kişinin olduğu yerde mevcut olan İsa gibi, kendisini limitsiz bir şekilde, karşılıksız olarak sunan herkeste yaşar.

7/2 ÇARŞAMBA

1Kr 10,1-10; Mez 36; Mk 7,14-23 [I]

Senden hoşnut kalan, Rabbe... 1Kr 10,9

...Rabbe övgüler olsun!”

Saba’nın kraliçesi, kral Süleyman ile karşılaştığında ona bu sözleri yöneltiyor; onun bilgeliğine hayran olmuş, bunun da Rabbin armağanı olduğunu anlamıştı. İsa, vekillerinde ve sana itaat edenlerde gerçekleştirdiklerin için teşekkürler.

8/2 PERŞEMBE

İstanbul şehitleri, †485; Azize Giuseppina Bakhita, †1947

1Kr 11,4-13; Mez 105; Mk 7,24-30 [I]

Köpekler çocukların ekmek kırıntılarını yer Mk 7,28

Bu sözlerle İsa’ya başvuran anne, “köpekler” arasında olduğunu kabul ediyor. O zamanda Museviler diğer halkları köpek, kirli hayvan olarak görüyorlardı. Bu kadar ağır bir ünvanı kabul eden bu kadının alçakgönüllülüğü karşısında, İsa, dayanamıyor ve kadının isteğini yerine getiriyor. İsa, alçakgönüllünün duasının, senin merhametli kalbine doğrudan ulaştığı için teşekkürler.

9/2 CUMA

1Kr 11,29-32; 12,19; Mez 80; Mk 7,31-37 [I]

Adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti Mk 7,33

İsa, kendisine güvenle geleni veya getirileni kabul ediyor, ona samimi ve özel bir sevgi gösteriyor: bunu menfaat için veya kendi reklamı olsun diye yapmıyor. İsa, bugün de sana gelebildiğimiz ve senin sevgine güvenebileceğimiz için teşekkürler.

10/2 CUMARTESİ

Azize Skolastika, †547

1Kr 12,26-32;13,33-34; Mez 105; Mk 8,1-10 [I]

Herkes yiyip doydu Mk 8,8

Yaklaşık dört bin kişinin, İsa’nın sözünü dinlemek için ardından gittiği üçüncü gündü. Onlar için İsa, onların yemek ihtiyaçlarını verebilecek bir çobandı. Ona sunulan yedi ekmek ve az balık ile onları fazlasıyla doyurdu. Bu işaret-mucize ile O bizi Efkarestiya’ya hazırlıyor, sonsuz yaşam için doyuran yemek olarak Bedenini almamız için hazırlıyor.

11/2 PAZAR 6° O.D. B Yılı [II]

Lev 13,1-2.44-46; Mez 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45

İstersen beni temiz kılabilirsin! Mk 1,40

İsa’ya bir cüzamlı bu şekilde sesleniyor. İsa’nın varlığını Allah’ın varlığı olarak kabul ettiği için bunu önünde diz çökerek yapıyor. Sadece Allah, cüzamın yarattığı dinsel kirden arındırabilirdi. O adam artık Tapınağa dua etmeye gidemiyordu ve toplumda yaşayamıyordu. İsa onu dinliyor ve isteğini yerine getiriyor.

İsa, sen bizi ahlaki bozukluklarımızdan, günah veya saplantılarımızdan kurtarabilirsin. Sen İnsan olmuş, Allah’ın merhametisin.

12/2 PAZARTESİ

Aziz Meletius, †381 - Antakya

Yakup 1,1-11; Mez 118; Mk 8,11-13 [II]

İmanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır Yak 1,3

Aziz Yakup bizi, yaşamın denenmelerini iman ile kabul etmeye davet ediyor. Onlar bizi sabırlı güvenle güçlendirir; denenmelerde de Allah’ın bize olan sevgisi mevcuttur. Biz onları sabırla kabul ediyoruz çünkü onların üstesinden Allah’ın yardımıyla geleceğimize eminiz ve bu şekilde oğulları olarak olgunlaşıyoruz. İyi Baba, teşekkürler.

13/2 SALI

Yakup 1,12-18; Mez 93; Mk 8,14-21 [II]

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Yak 1,12

Denenmelere karşı dayanmak, İsa’ya olan sevgimizi göstermenin, O’nu kendimize ve ayartıcı Şeytan’a karşı tercih ettiğimizi göstermenin bir yoludur. İsa, sen benim için acı çektin. Ben seninim, senin yaptığın gibi denenmelere karşı dayanmak istiyorum; kararlı ve güçlü olmama yardım et.

14/2 ÇARŞAMBA KÜL ÇARŞAMBASI

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 [Ö]

Yüreklerinizi parçalayın ve Rabbe dönün Yoel 2,13

Çok kişi Cuma ve Cumartesi akşamları, enerji ve vakitlerini, aile ve iş haricinde, sporda veya diskolarda harcarlar! Bunlar arasında tabi ben de vardım. Gerçekte, Rab ve Pazar Ayini “vakit olduğunda” düşünülür... Tüm vakit Onun değilmiş gibi! Bugün Karem devresine başlıyoruz; Rabbe dönelim ve yüreğimizi parçalayalım, yani bizi İsa’dan uzaklaştırarak vaktimizi çalan tüm işlerimizi keselim. Cehennemin sonsuz umutsuzluğuna düşmememiz, Ondan ebediyen uzak kalmamamız, Onun için önemli olan şeydir.

15/2 PERŞEMBE

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Size Rabbi sevmeyi, buyuruyorum Yasa 30,16

Bu İsrail halkına verilen faydalı bir emirdir, ama bizim için de geçerlidir. İsa’yı sevmek, sonsuz yaşam kaynağıdır, içsel barışın yoludur, hem Göksel Baba ile olan hem de aramızdaki birliğin kaynağıdır. İsa, seni sevmek ve seninle birlikte Baba’yı sevmek istiyorum. Kutsal Ruh, sen bana yardım ediyorsun.

16/2 CUMA

Yeş 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Halkıma günahlarını bildirin Yeş 58,1

Allah bu sözleri, peygamber Yeşaya’ya yöneltiyor. Baba, yeni halkın olan İsa’nın Kilisesi için sevgi dolu ilgine teşekkürler. Kilise sana sadık kalsın diye bugünkü peygamberlerine önerdiklerin için teşekkürler. Ayrıca Mesih’in Mistik Bedeni’nin üyeleri olan bizlere de yaptığın her düzeltme için teşekkürler.

17/2 CUMARTESİ

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yeş 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Rab her zaman size yol gösterecek Yeş 58,11

Muhtaç insanları merhamet ile kabul ettiğimizde, kalbimizde İsa’nın varlığını tecrübe ederiz; varlığı da bizi her zaman barış ve sevince yönlendirir.

Kutsal Ruh, senin sevginde yaşayabilmem için beni aydınlat ve güçlendir.

18/2 PAZAR 1° P.H.D. B Yılı [I]

Yar 9,8-15; Mez 24; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

Melekler ona hizmet ediyordu Mk 1,13

Tek başıma tenha bir yerde geçirdiğim bir dua haftasını özlemle hatırlıyorum. İsa ile samimiyet dolu, ama aynı zamanda denenmeler yaşadığım günlerdi: Yalnızlıktan ve karanlığın gürültüsünden korkma, zaman kaybetme şüphesi ve Allah’ın varlığından tereddüt duyma... Kutsal Ruh’a, orada kalmam ve İsa’nın varlığını hissedebilmem için bana verdiği güç ve azim için teşekkür ediyorum çünkü o durumda bir şekilde meleklerin de hizmet ettiğini tecrübe edebildim!

19/2 PAZARTESİ

Lev 19,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Ben Rabbim Lev 19,14

Allah halkına sevgi ve ışık olan emirlerini anlatarak konuşuyor ve onlara sık sık “Ben Rabbim” diye hatırlatıyor yani bana güvenebilirsiniz diyor. İsa biz Hıristiyanlara da, sevgi dolu sözünü yöneltiyor; O’nu minnettarlıkla kabul edelim ve dediği şekilde yaşamaya çalışalım.

20/2 SALI

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Yeş 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Hükümdarlığın gelsin Mt 6,10

İsa, öğrencilerine öğrettiği gibi bize de gerçek duayı öğretiyor. Gerçek dua; Meryem gibi Rabbin sevgi hükümdarlığının gelmesi ve her insan için kurtuluş eserinin gerçekleşmesi için işbirliği yapmaya hazır olmaktır. İyi ve Kutsal Baba, hükümdarlığın gelsin.

21/2 ÇARŞAMBA

Aziz Eusthatius, †335 – Antakya

Yunus 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]

Herkes zorbalıktan vazgeçsin Yun 3,8

Allah’ın cezası ile şehri tehdit eden Peygamber Yunus’u dinledikten sonra Ninova kralı, yukarıdaki sözleri yayınladı; herkes itaat etti ve Allah onları cezalandırmaktan vazgeçti. İsa, bize barışında ve sevincinde yaşayabilmemiz için derin bir tövbe sağla, ülkelerimizi yönetenlere de Allah’ı dinlemeleri için alçakgönüllülük ve halkın Allah’a itaat etmesine yardımcı olabilmeleri için iman ve cesaret ver.

22/2 PERŞEMBE Aziz Petrus’un Kürsüsü

1Pt 5,1-4; Mez 22; Mt 16,13-19 [Ö]

Yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız 1Pt 5,4

Aziz Petrus, onlara emanet edilen halka sevgi ile hizmet etmeleri için, Hıristiyan cemaatin başkanlarını teşvik ediyor. Bu yaşam tarzı Baba’nın onlara hazırlamış olduğu şana, İsa ile girebilmek için gerekli yoldur. Ey Kutsal Ruh, Papa ve tüm çobanlarımız için sen destek, teselli ve ışık ol!

23/2 CUMA Aziz Polikarpos, episkopos ve şehit, †155 - İzmir

Hez 18,21-28; Mez 129; Mt 5,20-26 [I]

Böyle biri yaşayacak, ölmeyecektir Hez 18,28

Bu, Allah’ın adaletsizlik ve kötülükten vazgeçip Ona itaat etmeye dönen bir günahkâr için söylediği umut sözüdür. İyi Baba, pişman olan günahkârları kabul ettiğin ve her biri için çok sevindiğin için teşekkürler.

24/2 CUMARTESİ

Aziz Evetius, †303 – İzmit

Yasa 26,16-19; Mez 118; Mt 5,43-48 [I]

Rab için kutsal bir halk olacaksınız Yasa 26,19

Bu söz, İsrail halkına yöneltilmiştir. Halk, sadece Rab için yaşadığında, O’nun sevgisinin aracı haline geldiğinde, gerçekten kutsal ve Rabbe adanmış olacaktır. Vaftiz sayesinde kutsanmış olan biz Hıristiyanlar, İsa ile birlik olmuş bu halkız, Kutsal Ruh’un rehberliği altında sevgi içinde yaşayarak Baba’ya şan vereceğiz.

25/2 PAZAR 2° P.H.D. B Yılı [II]

Yar 22,1-2.9.10-13.15-18; Mez 115; Rom 8,31-34; Mk 9,2-10

Sevgili Oğlum budur, Onu dinleyin! Mk 9,7

Baba’nın, tüm sevgisi olan Oğlu İsa’yı dinlemek için yaptığı bu sıcak davet, İsa’yı dinlemeye başladığım zamanı hatırlattı. Yaşamaya çalıştığım İncil’in hangi sözüydü tam olarak hatırlamıyorum ama kalbimde doğmuş olan içsel kesinlik hala canlı: “İsa, sen gerçekten Allah’sın”. O günden beri Onun ardından gitme ve Ona hizmet etme isteğim yaşam kararlarımda Onu her zaman ilk sıraya koymaya beni yönlendirdi.

26/2 PAZARTESİ

Magydoslı Aziz Nestor, †251 - Perge

Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38 [II]

Günah işlemiştiniz Dan 9,8

Peygamber Daniel tüm halkı adına Rabbe dua ediyor; onların günahlı olduğunu kabul ediyor ve ilahi merhamete güveniyor. Baba, ona bu alçakgönüllü duayı güven içerisinde kim sunarsa sunsun kabul eder. O bize affını ve barışını vermekten mutlu. İyi Baba, teşekkürler.

27/2 SALI

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – İstanbul

Yeş 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]

İyilik etmeyi öğrenin Yeş 1,17

Göksel Baba’nın, yoldan çıkmış çocuklarına sözüdür. Onları sevgi ile tövbeye davet ediyor, iyilik etmeye, Onun yaptığını yapmaya çağırıyor: Onun sevdiği gibi sevmeye teşvik ediyor. Baba, Oğlu İsa’yı herkese olan sevgisiyle dolu yaşam bağışlayan öğretmen olarak gönderdi.

28/2 ÇARŞAMBA

Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28 [II]

Dinle beni, ya Rab Yer 18,19

İsrail halkında Allah korkusu olmayan kişiler tarafından zulmedilen Peygamber Yeremya, Rabbe güven dolu bir şekilde hitap ediyor, Onun tarafından dinleneceğine ve yardım edileceğine emin. İsa, bana haksız davranıldığında sen benim koruyucum ol. Sana teşekkür ediyorum ve her zaman edeceğim.

1/3 PERŞEMBE

Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]

Ben RAB, herkesin yüreğini yoklarım Yer 17,10

Rabbim, gözlerinden korkmuyorum! Bana mükkemmel sevgi ile bakan bir tek sensin. Gerçek bir Baba gibi, kendini yaşamımdan sorumlu tutuyorsun. Beni incele, yanlışımı düzelt, aydınlat, teselli et, destekle, koru!

2/3 CUMA

Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46 [II]

Reddettikleri taş, köşe taşı oldu Mt 21,42

Allah’ın tasarımında aslında temel olan taşı reddeden yapıcılar, İsa’nın konuşmakta olduğu dini başkanlardı. Yapıyı ayakta tutan o taş, İsa idi, hatta hala O’dur. Kendimi Baba’dan bağımsız olarak, kendimin patronu gördüğümde, ben de yaşamımda İsa’yı reddetme riskine giriyorum. O zaman yaşamım, farkında olmasam da, artık meyve vermeyen bir dal gibi boşlukta kalıyor. İsa, can damarım ve kayamsın!

3/3 CUMARTESİ

Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya

Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]

Günahlarımızı denizin dibine atacaksın Mika 7,19

Bu imaj ne kadar güzel! Günahlarımızı artık Allah’ın bile hatırlamayacağı, daha doğrusu hatırlamak istemediği anlamına gelir. Gerçekten de böyle. Oğlunu kaybedip tekrar bulan babanın kucaklaması bunu doğruluyor.

Rabbimiz Mesih İsa’nın Babası, sen, merhametli olmaktan mutlu olan tek Allah’sın.

4/3 PAZAR 3° P.H.D. B Yılı [III]

Çıkış 20,1-17; Mez 18; 1Kor 1,22-25; Yh 2,13-25 (veya A Yılı okumaları)

Senin evinin sevdası beni yiyip bitiriyor Yh 2,17

Bu olayda, tapınakta, hayvan satıcıları ve tüccarların önünde, öğrenciler Öğretmenleri İsa’yı, özel bir şekilde Babasının “evine sevdası” ve gayret ile dolu gördüler. Aslında, orada Baba gücendiriliyordu: O’nun sonsuz merhameti ve eşsiz sevgisi ticari bir ürün haline getiriliyordu.

İsa, teşekkürler: gösterdiğin bu sevda seni haça kadar götürecek; sen orada bize Baba’nı gösterecek, bizi ebediyen O’nun kollarına emanet edeceksin!

5/3 PAZARTESİ

Aziz Phocas, †320 – Antakya

2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-30 [III]

İsrail dışında... Allah yoktur 2Kr 5,15

İsrail’in düşmanı olan bir milletten, Elişa aracılığıyla iyileştikten sonra bir putperest, Musevilerin inandığı Allah’a inanmaya başlıyor ve O’nun dışında başka bir Allah olmadığını anlıyor. O Allah’ın iyiliğini deneyimlemek, o adamın gözlerini ve kalbini açtı. Aynı Allah, Rabbimiz Mesih İsa’nın Babası, şimdi Hıristiyan olan bizlerin aracılığıyla aynı iyiliği göstermek istiyor.

6/3 SALI

Aziz Evagrius, †378 – Istanbul’un Episkoposu

Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35 [III]

Bizden merhametini esirgeme Dan 3,35

Baba, bunu hiçbir zaman yapmayacağın için teşekkürler, çünkü sen Sevgisin. Sana geri dönen bir oğlu sen nasıl hiçbir zaman reddetmiyorsan, ben de bu şekilde her kardeşi kabul etmeye, affetmeye çalışacağım. Baba, senden aldığım merhametten dolayı ona borçluyum. Benim kardeşlerime verdiğim merhametten de, sen kendini bana karşı borçlu kılıyorsun!

7/3 ÇARŞAMBA

Azize Perpetua ve Azize Felicita, şehitler, †202/203

Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]

Öğrettiğim ilkelere kulak verin Yasa 4,1

Senin, Musa’nın ağzından çıkan bu teşvikin için teşekkürler Baba. Beni yönlendirmenin senin menfaatin için olmadığını biliyorum: senin hiçbir şeye, bana bile ihtiyacın yok aslında. Ancak senin her sözün benim iyiliğim içindir. Beni sadece sevgi için ve yaşamını benimle paylaşmak için yaratan sen, bana bir emir verdiginde, ben farklı şekilde davranırsam kendime kötülük etmiş olurum. Çevremde gördüğüm bu kadar acı ve fiziksel, ruhani rahatsızlıklar bunu teyit ediyor. Gerçek bilgelik sana itaat etmektir, Baba.

8/3 PERŞEMBE

Aziz Teofilaktus, †845 – İzmit

Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23 [III]

Benimle birlikte toplamayan, dağıtıyor Lk 11,23

O zaman, her gün, bu egzersizi yapacağım: İsa, beni işe götüren adımlarımı seninle atıyorum... Öğle yemeğinde seninle birlikte masaya oturuyorum... Tekrar çalışmaya başlamadan önce biraz seninle dinleniyorum... Ailem ve cemaatimle duaya seninle birlikte olmak için katılıyorum... İsa, her şey seninle!

9/3 CUMA

Kırk şehit askerler - Sivas

Hoşea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]

Öksüz Sende merhamet bulur Hoş 14,4

Kutsal Kitap’ta, “öksüz” Rab tarafından her zaman özellik bir şekilde kabul edilir. Bugün ben de Rab’be “öksüz” olarak gitmek istiyorum: güvenebileceğim hiçbir şey olmadan, sevaplardan mahrum, korumaya, dikkate ve affa ihtiyaç duyarak O’na gitmek istiyorum. İlahi bir Baba bulacağıma eminim!

10/3 CUMARTESİ

Hoşea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14 [III]

Kurbandan değil bağlılıktan hoşlanırım Hoş 6,6

Allah Allah’tır: kurbanlara ihtiyacı yoktur. Allah sevgidir: bir put olarak davranılmasını istemiyor; O’nunla birlik içerisinde olmamızı, sevgisine ve affına açık olmamızı istiyor, O’nu tanıma arzumuzu görmek istiyor. Bu sevgi birliği için gerekli olan koşul, Allah’a ve kardeşlere karşı alçakgönüllülüktür.

11/3 PAZAR 4° P.H.D. B Yılı [IV]

2Tarih 36,14-16.19-23; Mez 136; Ef 2,4-10; Yh 3,14-21 (veya A Yılı okumaları)

İnsanoğlunun kaldırılması gerekiyor Yh 3,14

Gerekiyor”; demek ki bu, Baba’nın arzusudur.

Kaldırılması”; Rab İsa, senin haçta kaldırılman, senin yüceltilmendir.

İnsanoğlu”; İsa, senin kendinden bahsederken kullanmayı tercih ettiğin alçakgönüllü ve peygambersel ünvandır.

12/3 PAZARTESİ

Aziz Petrus, †303 – İzmit

Yeş 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]

Halkım için coşacağım Yeş 65,19

İyi Baba, seninle sonsuz Kutlama’ya, mutluluğa bizi hazırlıyorsun. Karemin bu kutsal devresi de eserinin önemli bir kademesidir; senin veya kardeşlerin sözü aracılığıyla, izin verdiğin birkaç denenme ile bizi seviyor, bizi arındırıyorsun: Sevincimizi hazırlıyorsun! Her şey için teşekkürler, Baba!

13/3 SALI

Aziz Macedonius ve Modesta, †304 İzmit

Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-16 [IV]

Günah işleme, başına daha kötüsü gelmesin Yh 5,14

Pek çok kez hasta ama kıskanılacak derecede mutlu, aynı zamanda da sağlıklı ama çok sıkıntılı ve kederli kişiler gördük! Gerçekten de sağlık her şey değildir! Hastalıkların akıbeti ve getirdiği acılar, evet bazen tüm yaşam boyunca sürebiliyor ama günahın akıbeti ve acıları sonsuza dek kalır... eğer İsa’nın sunduğu af kabul edilmezse...

14/3 ÇARŞAMBA

Aziz Eutichius ve arkadaşları, †741 – Harran

Yeş 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30 [IV]

Kurtuluş günü sana yardım edeceğim Yeş 49,8

Hepimiz bu muhteşem "kurtuluş günü"nde yaşayabilme lütfuna sahibiz. Bu yeni "gün", bu yeni zaman, Rabbimiz İsa'nın haç üzerinde ve dirilişi ile başlattığı zamandır. Şimdi İsa Kilise'sinde her zaman var oluyor, yaşıyor: bize konuşuyor, yeniden güven veriyor, bizi yönlendiriyor, affediyor, susuzluğumuzu gideren ve huzur veren sevgiyi armağan ediyor. Teşekkürler, İsa!

15/3 PERŞEMBE

Aziz Loncinus, şehit, † I yy - Kapadokya

Çıkış 32,7-14; Mez 105; Yh 5,31-47 [IV]

Bu halkın inatçı olduğunu biliyorum Çık 32,9

Onu hiçbir zaman dinlemeyen halk için Musa dua etti ve Rab’den merhamet istedi. İsa, kendimi O’na emanet etmekte zorlanan benim için de Baba’ya dua ediyorsun, sana teşekkür ederim! Beni sana yaklaştıran kardeşler için de teşekkür ediyorum. Benim de, başka birisi için merhamet dilememi sağladığın için de teşekkürler.

16/3 CUMA

Aziz Julianus, †302 - Antakya

Bilgelik 2,1.12-22; Mez 33; Yh 7,1-2.10.25-30 [IV]

Ben Ondanım, beni O gönderdi Yh 7,29

İsa, ben sana iman ediyorum! Ölümünü ve dirilişini ilan eden Kilise’ne inanıyorum: Sen gerçekten Allah’tan, Baba’dan geliyorsun! Müjdeni kabul etmek, senin Sözünü “yaşamak” istiyorum; böylece, sevgi ve mutluluk dolu, hiçbir zaman ölmeyen gerçek yaşamı, ebedi yaşamı, senin yaşamını tanımaya başlıyorum. Teşekkürler, İsa!

17/3 CUMARTESİ

Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53 [IV]

Davamı senin eline bırakıyorum Yer 11,20

Baba tarafından sevildiğimizden ve onun gözlerinde, İsa gibi, değerli olduğumuzdan emin olmak bize çok huzur veriyor! Bize karşı adaletsizce davranıldığında bile, bizi savunan Birisi var; özellikle, ruhumuzu öldürmek isteyen her türlü nefret veya öç duygusundan bizi koruyan Birisi var.

18/3 PAZAR 5° P.H.D. B Yılı [I]

Yer 31,31-34; Mez 50; İbr 5,7-9; Yh 12,20-33 (veya A Yılı okumaları)

Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin Yh 12,26

Kardeşlerin kurtuluşu için kendisini Baba’ya sunarak sana yardımcı olan herkesin sevgisini kabul ettiğin için, teşekkürler İsa. Denenme ve acıyı o da deneyimleyecek, seninle yaşamayı ve ölmeyi öğrenecektir. Baba’nın kutsayan bakışı ve elleri onun üzerine de gelecektir.

19/3 PAZARTESİ AZİZ YUSUF, Bakire Meryem Ana'nın eşi

2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51 [Ö]

İbrahim iman etti Rom 4,18

İbrahim “ümitle dolu iman etti” ve “böylece büyük bir milletin babası oldu”. Onun gibi, Aziz Yusuf da Allah’ın her şeye gücü yeten sevgisine iman etti; bu, baba olmaktan vazgeçmek anlamına geldiğinde bile. Ancak Allah onu da değişik bir şekilde baba yapacaktır: Yusuf, Allah’ın Oğlu İsa’nın babası olacaktır!

Aziz Yusuf, babalarımıza her zaman Rabbe güvenmeleri için yardım et!

20/3 SALI

Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30 [I]

Rab’den ve senden yakınmakla günah işledik Say 21,7

Rab’den ve senden...”: O zaman Rabbin bize sunduklarından şikayet etmemeye dikkat etmemiz gerekir: O’nun bilgeliği ve sevgisi bizi her zaman aşar! Rabbin bize gönderdiği kişilere karşı da her zaman bir iman tavrımız olacaktır; onların sözlerini, O’nun sözü olarak kabul edeceğiz. Biz de, çöldeki Halk gibi, kurtuluşumuz için Baba’nın sevgisinin yaptığı harikaları göreceğiz!

21/3 ÇARŞAMBA

Azize Kalinis, şehit, †303 - Antakya

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; Dan 3,52-56; Yh 8,31-42 [I]

Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz Yh 8,42

Baba’nın yaşamını aldığımda, O’nun Sevgi Ruh’unu kabul ettiğimde, şükrettiğimde, affettiğimde, sabrettiğimde, sıkıntılarda dayanıklı olduğumda, kardeşlerin iyiliği için kendimi sunduğumda, Allah gerçekten Babam oluyor, o zaman İsa’yı gerçekten seviyorum.

22/3 PERŞEMBE

Aziz Basilius, †362 - Ankara

Yar 17,3-9; Mez 104; Yh 8,51-59 [I]

Sözüme uyan, ölümü asla görmeyecektir Yh 8,51

İsa’nın sözüne kim itaat ediyorsa, yani kim kendi kararlarını verirken O’nun rehberliğine güveniyorsa ve O’na göre uygun yaşamaya çalışıyorsa, İsa ile birlik içerisinde yaşamaya başlamıştır; bu, hiçbir zaman bitmeyecek bir birlikteliktir!

23/3 CUMA

Aziz Domice ve arkadaşları, †300 - Diyarbakır

Yer 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42 [I]

Rab güçlü bir savaşçı gibi benimledir Yer 20,11

İsa, tüm adımlarında, sen Baba’ya yaslanıyordun, görünmese de O’nun seninle birlikte yürüdüğüne emindin. Böylece, yalnızlığın, korkunun acı duygularını kabul edip, seni haça götüren adımları atabildin. Baba, sessizlikte, senin üzerinde elini tutuyordu. Ben de, İsa, senden değerli mirasın olan senin güven veren Ruh’unu kabul etmek istiyorum!

24/3 CUMARTESİ

Hez 37,21-28; Yer 31,10-13; Yh 11,45-57 [I]

İsa’yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar Yh 11,53

İsa, Lazar’ı ölümden yaşama çağırmıştı; bu, en büyük işaret olabilirdi, İsa’yla ilgili herhangi bir kuşkuyu yok ediyordu; O’na ve O’nun sözüne güven açabilecek bir işaret idi. Ancak, kişisel menfaatler, gurur ve kıskançlık, dini başkanların yüreğini kapalı tutacaktır. Yine de İsa geri çekilmeyecektir: ölümü tadacak ve Kendisi, O’nu henüz kabul etmek istemeyenler için de, ölümü yenecektir.

25/3 MESİH İSA’NIN KÜDÜS’E GİRİŞ BAYRAMI B Yılı

Mk 11,1-10 veya Yh 12,12-16. Yeş 50,4-7; Mez 21; Fil 2,6-11; Mk 14,1 - 15,47 [Ö]

Dua edin ki, ayartılmayasınız Mk 14,38

Getsemani’de o akşam, öğrenciler seni yalnız bırakmıştı; en büyük acını yaşadığın anda, onları seninle dua etmeye çağırmıştın. İsa, o davet bana da yönelikti ve şimdi benim için çok önemlidir! Birçok kez, dua ederken, içimde Kutsal Ruh’tan gelen yeni bir güç, yeni bir sevginin doğduğunu hissettim! Bu özel Hafta’da Cemaatimle olan dua buluşmalarını kaçırmak istemiyorum!

26/3 KUTSAL PAZARTESİ

Yeş 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11 [II]

Yoksullar her zaman aranızdadır, ama... Yh 12,8

...ama ben her zaman aranızda olmayacağım”. O çok özel bir andı; artık İsa’nın, ölümlü bedeniyle, arkadaşlarıyla olamayacağı zaman yaklaşıyordu. O bedeni, İsa, günahların affı için haçta sunacak ve sonra dirilişle yücelttirecekti. O beden, o kadının saygı eylemine layıktı, çünkü İsa bedenini kurtarıcı sevgi aracı olarak kullanmıştı. Dirilmiş İsa, gizemli Bedeninin üyelerinde hala onura layık olmaya devam ediyor, özellikle en zayıf ve ihtiyaç içinde olan uzuvlarında.

27/3 KUTSAL SALI

Yeş 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]

Seni uluslar için ışık yapacağım Yeş 49,6

Rabbimiz İsa’nın Istırap ve Ölümünün gizemini kutluyoruz. Kilise de, tam bu zamanda, bizlere, İsa’yı tüm halkaların ışığı olarak gösteren İşaya’nın mısrasını okutuyor. Biz de küçük, büyük haçlarımızı kabul etmeyi öğrenelim, bu şekilde bazı kardeşlerimiz için ışık kaynağı olacağız!

28/3 KUTSAL ÇARŞAMBA

Yeş 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25 [II]

Rab bana eğitilmişlerin dilini verdi Yeş 50,4

Eğitilmiş kişinin dili, öğretmenin konuştuğu gibi konuşmak ve onun düşüncelerini aktarmayı bilmektir. İsa, bize Baba’nın kalbindeki her şeyi aktardı; yaşamı ve ölümü ile bize tüm sevgisini aktardı.

Rabbim İsa, bu kutsal günlerde, çevreme aktarmamı istediğin tüm sevgiyi “dinlemek” için kulaklarımı açacak ve daha dikkatli olacağım.

29/3 KUTSAL PERŞEMBE Son Akşam Yemeği Anısına Ayin

Çıkış 12,1-8.11-14; Mez 115; 1Kor 11,23-26; Yh 13,1-15 [Ö]

Onları sonuna kadar sevdi Yh 13,1

Allah sevgidir” der Aziz Yuhanna. İsa, Baba’nın tamamen armağan edilmiş ve en büyük derecede yaşanmış sevgisidir. Hatta, Efkaristiya Gizeminde, zamanların sonuna kadar, kendini sunmaya devam eden sevgisidir. Rab İsa, ayaklarıma eğildiğinde sana tapıyorum, ben de seninle kardeşlerimi sevmek için eğilmek istiyorum.

30/3 KUTSAL CUMA

Yeş 52,13 - 53,12; Mez 30; İbr 4,14-16; 5,7-9; Yh 18,1-19,42 [Ö]

Başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi Yeş 53,5

Bugün, İsa’nın sevgisinin en üst noktaya eriştiğini görüyoruz: İsa, her birimizi kurtarmak için haça çivilendi ve öldü. Kurtuluşumuzun sırrını tamamen anlayamıyorsak, hatta günahlı durumumuzun ciddiyetini anlamıyorsak da, sana tapıyoruz İsa, sana teşekkür ediyor ve yaşamımızı sadece sana emanet ediyoruz!

31/3 KUTSAL CUMARTESİ [Ö]

Allah’ım beni koru, sana sığınıyorum Mez 15

Bugün, bu gecenin Paskalya Arifesine kadar Kilise kardeşlerini sessizlik içerisinde bırakıyor: Rablerinin hiçbir Sözünü onlara bildirmiyor. Çünkü İsa, Baba’nın sonsuz Sözü, sevgisinin aralıksız iletişimi olmasına rağmen O, bu günde ölümün sessizliğini tanımak istedi. O bizim için de aydınlatan bir örnek haline geldi: Kendimizin ve sevdiklerimizin mezarlarına huzur içerisinde bakacağız; kendi gücünü aşan durumlarda babasını çağırıp babasına güvenen çocuk gibi, kendimizi güvenle Baba’nın ellerine emanet edeceğiz.

1/4 PAZAR PASKALYA BAYRAMI B Yılı [Ö]

Hav 10,34.37-43; Mez 117; Kol 3,1-4 veya 1Kor 5,6-8; Yh 20,1-9 veya Lk 24,13-35

Gördü ve iman etti Yh 20,8

Ben de iki öğrenci ile İsa’nın mezarına giriyorum. Yarıgölgede bezleri görüyorum, ama Rabbimin cansız bedenini görmüyorum; o zaman imanım doğmaya başlıyor. İman etmem de, ışık gibi, geçmişime ve geleceğime anlam vermeye başlıyor. Dirilmiş Olan’ın tüm öğrencileri ile birlikte alleluya ilahisini söyleyebilirim!

2/4 PAZARTESİ Paskalya Haftası

Aziz Amphianus, †305 – Lycie

Hav 2,14.22-33; Mez 15; Mt 28,8-15 [Ö]

Varlığınla beni sevinçle dolduracaksın Hav 2,28

Varlığın gözlerimde görünmezdir, ama kalbim için kesindir. Benim için sevinç kaynağı, yeni ve kararlı sevginin dayanağı, her zaman için sevileceğime ve bu sebeple benim de başkaları için armağan ve ümit olabileceğime güven duygusunu getirir.

3/4 SALI Paskalya Haftası

Aziz Nicetas, †824 – Bursa

Hav 2,36-41; Mez 32; Yh 20,11-18 [Ö]

Tövbe edin, Kutsal Ruh alacaksınız Hav 2,38

Tövbe etmek mi? Evet, Rabbim, hazırım! Artık geriye, hatalarıma bakmıyor ve eserlerimden övünmüyorum. Senin ardından gelmek, seninle yaşamak ve senin varlığından sevinç duymak için her zaman ileriye bakacağım. Yüreğimde senin üzerime üflediğin yeni bir nefes, Kutsal bir nefes olacaktır.

4/4 ÇARŞAMBA Paskalya Haftası

Aziz Platonius, †813 - İstanbul

Hav 3,1-10; Mez 104; Lk 24,13-35 [Ö]

Nasıralı İsa Mesih’in adıyla, yürü Hav 3,6

Petrus bu emri bir sakata verirken, kendisinin bile şaşırmış olması gerekiyor. İsa, senin adın Petrus’un kalbindeydi, saklı ve işlevsiz kalamazdı. Senin ismin, nerede telaffuz edilirse edilsin, mucizeler yaratır.

5/4 PERŞEMBE Paskalya Haftası

Hav 3,11-26; Mez 8; Lk 24,35-48 [Ö]

Size söyleyeceği her sözü dinleyin Hav 3,22

Petrus Musa’nın yaşamını anlatıyor. Musa da tüm peygamberlerden üstün olan bir peygamberden, hatta bir peygamberden bile daha üstün olan birinden bahsediyordu. Petrus onu tanıdı, sevdi, hala seviyor, bu sebeple sözlerinden hiçbirini atlamamamızı tembihliyor; hepsi bizim için birer hazinedir. Evet o, İsa’dır.

6/4 CUMA Paskalya Haftası

Aziz Evtikes, †565 - İstanbul

Hav 4,1-12; Mez 117; Yh 21,1-14 [Ö]

Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur Hav 4,12

Evet, başka hiç kimsede! Başka kimse yoktur, sadece İsa dünyanın ruhlarından beni kurtarır. Diğer insanlar, çekici veya ünlü de olsalar, yerde veya gökte mutluluk da vaat etseler, üzerime boş ruhlar bırakırlar; gurur, kendini beğenmişlik, hırs, üstünlük ve daha birçoğu.

7/4 CUMARTESİ Paskalya Haftası

Aziz Yahya De La Salle, †1719

Hav 4,13-21; Mez 117; Mk 16,9-15 [Ö]

Bütün halk Allah’ı yüceltiyordu Hav 4,21

Allah’ım ben de seni yüceltiyorum. O zamanlarda herkes seni yüceltiyordu, çünkü İsa’nın sadece adıyla, Petrus ve Yuhanna bir sakatı yürütebilmişti. Başkanlarının tehditleri onları korkutmamıştı. Baba, sana övgüler olsun, çünkü ayrımcılık ve zulüm gibi çok zor durumlarda İsa’ya sadık kalmaları için birçok kardeşe güç ve cesaret vermektesin.

8/4 PAZAR 2° P.D. B Yılı [Ö] “İlahi Merhamet Pazar Günü”

Hav 4,32-35; Mez 117; 1Yh 5,1-6; Yh 20,19-31

Üfleyerek, Kutsal Ruh’u alın, dedi Yh 20,22

İsa, senin nefesin üzerimize gelmeye ve kalplerimizi doldurmaya devam ediyor. O nefesinle yaşıyoruz; o bizi affediyor, huzur ve güç veriyor, bizi sabırlı kılıyor, şikâyet etmeden dayanabilmemizi, umutsuz zamanlarda güvenmemizi, düşmanlık karşısında sevmemizi sağlıyor. İsa, senin önünde kalıyorum; üzerime üfle.

9/4 PAZARTESİ MÜJDE BAYRAMI

Yeş 7,10-14; Mez 39; İbr 10,4-10; Lk 1,26-38 [Ö]

Sevin...! Rab seninledir Lk 1,28

Meryem bu söze nasıl tepki veriyor? Aziz Luka bize bunu söylemiyor, ama satır aralarında anlamamızı sağlıyor. Meryem itaat etti, sevindi. Elizabet onun sevincini gördü ve ona katıldı. Bugün, Meryem’in içinde büyüyen, haça kadar takip edeceği ve ileride dirilişiyle tekrar sevineceği o Oğul için Meryem’in sevincine ben de katılıyorum. Seviniyorum, çünkü Rab beni terk etmiyor, her zaman benimledir, sözlerine daima sadıktır.

10/4 SALI

Aziz Makarios, Antakya

Hav 4,32-37; Mez 92; Yh 3,7-15 [II]

İnsanoğlunun yukarı kaldırılması gerekir Yh 3,14

İsa, senin yerinin haçta olduğunu biliyordun. Musa da, peygamberlik olarak, zehirlenmiş insanın kurtuluşunun, yukarı kaldırılmış Olan’dan geleceğini göstermişti. “İnsan değil, toprak kurdu” olan sen, antik yılanın zehrinden kurtarmak için kendini haça yükseltilmeye sundun. Sana sevgi ve tam güvenle bakıyorum.

11/4 ÇARŞAMBA

Aziz Antigas, şehit, I yy - Pergama

Hav 5,17-26; Mez 33; Yh 3,16-21 [II]

Bu sözlerin hepsini duyurun Hav 5,20

Hapishanenin karanlığında beliren bir melek, havarilere bu emri veriyor. Allah’a itaat ettiklerinden dolayı hapishaneye atılan onlar, şimdi Baba’nın gücünü tecrübe ediyorlar. Halka “yeni yaşamla ilgili” sözleri vermek için çıkmaları gerekiyor. Bu hala, Kilise’nin görevidir. Bunu korkusuzca yapacağız!

12/4 PERŞEMBE

Aziz Sabas, şehit, †372 - Kapadokya

Hav 5,27-33; Mez 33; Yh 3,31-36 [II]

İnsanlardan çok, Allah’a itaat etmek gerek Hav 5,29

Petrus artık korkmuyor. Korkunun kötü oyunlar yapabileceğini deneyimlemişti; korktuğu için baş rahibin avlusundayken Rabbini ve Öğretmenini inkâr etmişti. Şimdi doğrudan suçlanmakta ama korkuya yenik düşmüyor. İsa ölümden dirildi, bu yüzden Petrus ölümden bile korkmuyor.

13/4 CUMA

Aziz Carpos, †252 –Akhisar

Hav 5,34-42; Mez 26; Yh 6,1-15 [II]

İsa’nın Müjde’sini yaymaktan geri kalmadılar Hav 5,42

İsa, sen gerçekten Mesih’sin, Allah’ın Kutsalısın, yaşayan ve gerçek Allah’ı bize getiren tek insansın. Sadece seni dinlemek, sevmek, dikkate almak istiyorum; sadece senin olmak istiyorum. Sadece sen beni kandırmıyorsun, sadece sen beni hayal kırıklığına uğratmıyorsun!

14/4 CUMARTESİ

Hav 6,1-7; Mez 32; Yh 6,16-21 [II]

Kendimizi duaya... adayalım Hav 6,4

Biz ise kendimizi duaya ve Allah sözünü yaymaya adayalım”. Bu sözler, havarilerin muhakemesinin, daha doğrusu Rabbin isteğini ayırt etmesinin sonucudur; eğer her şeyi biz yaparsak, neredeyse biz hiç dua etmeyeceğiz ve o zaman örnek olmayacağız ve de Rabbin bize emanet ettiği ödevi gerçekleştirmeyeceğiz. Dua müjdemize güç verecek, bu da Baba’nın ve İsa’nın, muhtaçlara ve acı çekenlere olan sevgisine şahitlik etmek için insanları istekli kılacaktır.

15/4 PAZAR 3° P.D. B Yılı [III]

Hav 3,13-15.17-19; Mez 4; 1Yh 2,1-5; Lk 24,35-48

Ayaklarıma bakın; işte benim! Lk 24,39

İsa, gerçekten sensin! Çivilerin izi, senin sevginin etkileyici bir işaretidir! Dirilmiş olan sen, ölümünü, daima gözümüzün önünde tutmamızı istiyorsun. Ölümün, Baba’ya kendini sunman büyük sevgi eylemidir ve onun sayesinde bize barış, af ve sevinç bağışladın.

16/4 PAZARTESİ

Hav 6,8-15; Mez 118; Yh 6,22-29 [III]

Yüzü bir meleğin yüzü gibi göründü Hav 6,15

İstefanos İsa’dan konuştu; Onu korkusuzca müjdeledi; dinleyen herkes, yüreğindeki dirilmiş Rabbe olan sevgisini görebildi. Yüzü, İsa’nın şanının ışığını yansıtıyordu! Bir meleğin yüzü gibiydi, ama kim daha önce bir melek görmüştü? Onun yüzü, İsa’nınki gibi görünüm değiştirmişti!

17/4 SALI

Aziz Petrus ve Hermogenes, Antakya’nın şehitleri

Hav 7,51 - 8,1; Mez 30; Yh 6,30-35 [III]

Yaşam ekmeği ben’im Yh 6,35

Biyolojik yaşamımızın, vücudumuzu destekleyecek günlük ekmeğe ihtiyacı vardır. Ancak bizim, kardeşlere, küçüklere ve acı çekenlere hizmet etmek için sabahtan akşama yetecek içsel bir enerjiye ihtiyacımız vardır. Hangi ekmek bize bu enerjiyi verebilir? Sadece sen, İsa, gerçek ekmek, yaşamın ekmeği, Kutsal Ruh ile dolu ekmek!

18/4 ÇARŞAMBA

Hav 8,1-8; Mez 65; Yh 6,35-40 [III]

Kiliseye karşı korkunç bir baskı başladı Hav 8,1

İsa’yı haça götüren zulüm, havarilere karşı da tekrarlanmıştı. Şimdi İstefanos’un öldürülmesinden sonra tüm Kilise aynı zulüm ile karşı karşıya. Gerçekten zulüm, Hristiyanlar İncil’e sadık oldukça var olacaktır. Dünya, Hıristiyanların davranışlarına dayanamıyor, çünkü çok farklı. Hıristiyanlar dünyaya ayak uydurduklarında, sadece o zaman zulüm yoktur.

19/4 PERŞEMBE

Aziz Georgius, †814 – Yalvaç

Hav 8,26-40; Mez 65; Yh 6,44-51 [III]

İman edenin sonsuz yaşamı vardır Yh 6,47

İsa’ya iman etmek içimize sonsuz arzular, yeni sevinçler, kendi yaptıklarımıza ve yaşamın her olayına hiç düşünmediğimiz anlamlar katar. Allah’a güvenen ve Ona iman eden, değişir; öncesi gibi olamaz! Her ne kadar bu sözün ne ifade ettiğini anlamasan da, onun yaşamının ebedi olduğunu söyleyebilirsin!

20/4 CUMA

Aziz Theodorus Trichinas, †350 – İstanbul

Hav 9,1-20; Mez 116; Yh 6,52-59 [III]

Ben senin zulmettiğin İsa’yım Hav 9,5

Saul’un İsa ile karşılaşması ne zaman anlatılsa, hep yeni gibidir. İsa, azarlamadan, Saul’a kendini tanıtır, ben zulmettiğin kişiyim, der. Ancak Saul, böyle davranarak Allah’ın arzusunu yaptığından emindi, oysa ki... Hıristiyanlara zulmederek, İsa’nın kendisine de zulüm ediyordu. Tövbe etmesi için bunu öğrenmesi gerekiyordu.

21/4 CUMARTESİ

Hav 9,31-42; Mez 115; Yh 6,60-69 [III]

Aranızda iman etmeyenler var Yh 6,64

İsa, sen de hayal kırıklığı yaşadın. O öğrenciler, seni takip ediyordu; yararlarından, hatta mucize ve değerli öğretilerinden faydalanıyorlardı. Ama inanmadıklarını, senin Allah’tan olduğunu kabul etmediklerini, senin yaptıklarının Baba’nın armağanı olduğunu anlamadıklarını fark ediyorsun. Onlar akıl yürütmelerine dayanıyor, kendilerini sana emanet etmiyorlar.

22/4 PAZAR 4° P.D. B Yılı [IV]

Hav 4,8-12; Mez 117; 1Yh 3,1-2; Yh 10,11-18

İyi çoban koyunları uğruna canını verir Yh 10,11

Bu Pazar; “İyi çoban” Pazar Günü çağrılıyor. İsa, bu imajı bize kendisini tanıtmak ve özellikle sevgisini göstermek için kullandı. Ben Onu çobanım olarak seviyor muyum? Beni çağırdığında cevap veriyor muyum? Tabii ki çağırıyor, beni de çağırıyor. Hazır mıyım? Bugün İsa’nın, Onun adına çoban vekili olarak yaşamaya çağırdığı kişiler için, Kilise ile birlikte dua ediyorum.

23/4 PAZARTESİ

Aziz Georg, şehit, †303

Hav 11,1-18; Mez 41-42; Yh 10,1-10 [IV]

Allah tövbeyi putperestlere de bağışladı Hav 11,18

Petrus için büyük bir sürpriz. Kölelere layık ölümle ölmüş olsa da putperestler İsa’ya iman ediyor! Onlar da kardeş ve Allah onlara İsa’yı Rab ve kurtarıcı olarak verecek kadar çok seviyorsa, bizim de onları sevmemiz gerekmiyor mu? İsa’yı seven, farklı bir kültürden geliyor olsa da benim kardeşimdir.

24/4 SALI

Aziz Anthimus, †303 – İzmit

Hav 11,19-26; Mez 86; Yh 10,22-30 [IV]

Koyunlarım sesimi işitir Yh 10,27

Çobanlar, koyunlarının onların sesini tanıdıklarını bilirler. İsa’nın sözünü rehber olarak kabul edenler, onun koyunlarıdır. Bu yüzden sen de gerçek koyunları, koyun kılığına bürünmüş kurtlardan ayırabilirsin. İsa’yı nasıl dinlediklerinden anlayabilirsin!

25/4 ÇARŞAMBA

İncilci Aziz Markos Bayramı

1Pt 5,5-14; Mez 88; Mk 16,15-20 [Ö]

Ayık ve uyanık olun 1Pt 5,8

Bugün, Rabbin yaşamını derin bir şekilde anlatmak için uğraşmış olan İncil Yazarını anıyoruz. Onun Roma’da Petrus’un ardından gittiğini, onu dinlediğini ve sevdiğini biliyoruz. O da havarinin öğretilerini yaşadı. Petrus, İsa gibi ayık ve uyanık olmaya çağırıyor. Aslında, zenginlik İsa’yı inkâr ettirecek güçlü denenmelere sebep olur ve uyanık olmayı da güçleştirir.

26/4 PERŞEMBE

Aziz Basileus, †320 – Amasya

Hav 13,13-25; Mez 88; Yh 13,16-20 [IV]

Göndereceğim kimseyi kabul eden... Yh 13,20

...beni kabul etmiş olur”.

İsa gönderdiklerinin yanındadır. Onlara kendi yetkisini verir ve onları yalnız bırakmaz. Onları güçlendirmek, teselli etmek, kendi iş yapma yöntemlerini ve ‘çalışma aletlerini’ (bilgelik, tavsiye, sevinç, barış, güven...) ellerine vermek için onlarla birlikte olacaktır.

27/4 CUMA

Aziz Yuhanna, †885 - Marmara

Hav 13,26-33; Mez 2; Yh 14,1-6 [IV]

Allah onu ölümden diriltti Hav 13,30

Pavlus, Barnaba ile birlikteyken, Pisidya Antakyası’nda, Kutsal Yazılar üzerine yorumlar yapıyor. Tüm Yazılar İsa’dan konuşur! İsa, hazine, kalbin barışı, Allah’ın armağanı ve gerçek yaşamdır. İsa’yı müjdelemeden Allah’tan konuşulabilir mi? Onu gönderen Baba’ya büyük haksızlık olacaktır.

28/4 CUMARTESİ

Aziz Eusebius ve Caralampos, şehitler - İzmit

Hav 13,44-52; Mez 97; Yh 14,7-14 [IV]

Seni uluslara ışık yaptım Hav 13,47

Pavlus, reddedilmeyi yaşadı. İsa’yı kabul etmeyen, onun havarisini de reddeder. Fakat onun cesareti kırılmadı, kendisini kabul ettirmek için bir şey yapmadı, Müjdeyi değiştirmedi, yumuşatmadı. Onu gönderen İsa’dır; müjdelenecek olan O’dur. Birçok acıya rağmen, ışık getirme görevini İsa ona verdi.

29/4 PAZAR 5° P.D. B Yılı [I]

Hav 9,26-31; Mez 21; 1Yh 3,18-24; Yh 15,1-8

Bende kalın, ben de sizde kalayım Yh 15,4

İsa, senin kullandığın her örnek harika! Bugün bize asma ve çubuklardan konuşuyorsun. Bu vahyin derinliğini kim anlamıyor? Sen şakirdin için her şeysin, aynen asmanın çubuk için her şey olduğu gibi; ondan var oldu, yaşamak ve meyve vermek için gerekeni ondan alıyor. Çubuğun taşıdığı meyve her zaman asmanın meyvesidir. Senin için ve seninle ne kadar değerliyim!

30/4 PAZARTESİ

Aziz Diodor ve Rodopianus, şehitler, †303 - Afrodisias

Hav 14,5-18; Mez 113; Yh 14,21-26 [I]

Tanrılar yanımıza inmiş Hav 14,11

Bunlar, Pavlus ve Barnaba’yı anlamadan, onlardan etkilenmiş olan putperestlerin sözleridir. Bu iki öğrenci, doğuştan sakat birini sevdiler ve ona İsa’yı müjdelediler; iyileştiren ve yaşam veren O’dur. Elbette putperestlerin kendi tanrılarını düşünmeleri normal. Ama o tanrılar yaşam verebilirler mi? Kesinlikle hayır. Tüm ulusların, kurtaran ismi, İsa’nın ismini duyması gerekir!

1/5 SALI

İşçi Aziz Yusuf'un Bayramı

Hav 14,19-28; Mez 144; Yh 14,27-31 [I]

Esenliğimi... dünyanın verdiği gibi vermiyorum Yh 14,27

Dünya, verdiğinde, dışsal bir barış, bir esenlik verir, ancak kalpte çok huzursuzluk ve acı kalabilir; dünyanın verdiği barış kalbe ulaşamaz. İsa’nın verdiği barış ise, derinliklerimize ulaşır ve anlaşmazlıklar, şiddet ve acıların ortasında bulunduğumuzda bile kalır.

2/5 ÇARŞAMBA

Aziz Atanasius, episkopos ve Kilise Doktoru, †373

Hav 15,1-6; Mez 121; Yh 15,1-8 [I]

Bende kalan, çok meyve verir Yh 15,5

Bazen bağımsız olarak ya da İsa’nın sözlerine uymadan davranmanın daha verimli olacağını düşünürüz ve kendimizi, imansız olan pek çok kişinin de iyilikle davrandığını düşünerek doğrularız. Ancak, verimliliği sadece Rab yargılayabilir. Bir çubuğun tek başına meyve veremeyeceğini söyleyen doğanın tartışılamaz yasasının örneğini bize O nasıl verdiyse, Baba’nın arzuladığı meyvelerin sadece Onunla birlik olduğumuzda oluşabileceğini doğrulayan sözlerine inanıyoruz.

3/5 PERŞEMBE Aziz Filipus ve Yakup, Havariler

1Kor 15,1-8; Mez 18; Yh 14,6-14 [Ö]

Aracılığım olmadan Baba’ya kimse gelemez Yh 14,6

Biricik Oğlu olan sen olmadan, Baba hiçbir şey yapmıyor. Sen de İsa, her şeyi ancak ve ancak, Baba için ve Onun takdisinin üzerimize gelmesi için yapıyorsun. Sizi tek yapan bu sevginin önünde – sen Baba’da, Baba sende – biz sizin bu yaşamınıza tapıyor, teşekkür ediyor ve kabul ediyoruz.

Aziz Havariler Filipus ve Yakup, bugün, Kilisenin şahitliği ve kutsallığını güçlü şefaatinize emanet ediyoruz.

4/5 CUMA

Aziz Antonius, İznik

Hav 15,22-31; Mez 56; Yh 15,12-17 [I]

Şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin Yh 15,17

İsa, sen bize sadece bir tavsiye değil, bir buyruk veriyorsun. Sen bu güçlü sözü kullanıyorsun, çünkü bunun bizim için gerçek barış yolu olduğunu bilirsin. Bu buyruk, ölümü yenecek kadar çok seven seninle birlikte olma yoludur. Senin kurtuluşunu tecrübe ettiğimiz ve bunun araçları olduğumuz yoldur. İsa, içimizde gerçekleştirdiğin bu emrin için teşekkürler; bizim aracılığımızla seven, aslında sensin.

5/5 CUMARTESİ

Hav 16,1-10; Mez 99; Yh 15,18-21 [I]

Makedonya’ya geçip bize yardım et Hav 16,9

Dirilmiş İsa’nın eşlik ettiği ve bazen mucizevi şekilde müdahale ettiği, ilk Kilise için kutsal bir kıskançlık yaşıyoruz (örneğin, bugünün mısralarında, Pavlus’un bir görümde gördüğü bir Makedonyalı’nın sözleri anlatılır). Aslında, ilk öğrencilerinin, aralarında yaşayan İsa’ya olan sabit imanlarını ve kardeşlere İyi Haberi getirme çabalarını taklit edebiliriz. Bizi yönlendiren ve koruyan Rabbin elini biz de görebileceğiz.

6/5 PAZAR 6° P.D. B Yılı [II]

Hav 10,25-26.34-35.44-48; Mez 97; 1Yh 4,7-10; Yh 15,9-17

Buyurduklarımı yaparsanız, dostlarım olursunuz Yh 15,14

İsa, teşekkürler: Senin Sözün ruhumuza barış veriyor! Bazen kendimize soruyoruz: “Acaba İsa’yı seviyor muyum?”. Sen bizi tanıyor ve rahatlatıyorsun; güzel hisler hissettiğimizde değil, senin Sözüne uygun şekilde yaşamaya çalıştığımızda bizim tarafımızdan sevildiğini hissediyorsun. Senin Ruh’un, bize zor gelen bazı sevgi eylemleri için güç verir, başka zamanlarda bizi seven bir Baba’mız olduğunu bizlere hatırlatır; bizi Kilise’nle her zaman birlik içerisinde tutar.

7/5 PAZARTESİ

Aziz Flavius ve arkadaşları, †300 – İzmit

Hav 16,11-15; Mez 149; Yh 15,26 - 16,4 [II]

Rab onun yüreğini açtı Hav 16,14

Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı”. Bu sözlerden açıkça anlaşılıyor ki, havarilerin ve bugün onların karizmasını taşıyanların emeğinin meyvesini, Rabbin armağanı olduğunu açıkça belirtiyor. Rab Kilise’nin her üyesinin güvenine, duasına ve fedakarlıklarına bakıyor ve cevap veriyor. Aynı rahipler ve misyonerler gibi ben de sen de yaşam veren Söz’ün müjdelenmesinde işbirlikçiyiz ve sorumluyuz.

8/5 SALI

Aziz Acathius, †303 - İstanbul

Hav 16,22-34; Mez 137; Yh 16,5-11 [II]

Kurtulmak için ne yapmam gerekir? Hav 16,30

Önemli bir soru, cevabı da basit: Rab İsa’nın bizi kurtarmak için yaptığını kabul etmek. Hiç kimse kusursuzluğuyla kurtulamaz, çünkü kimse günahsız değildir. Tek günahsız olan İsa, bizim günahımızı yok etmek, ölümü yenmek ve bizi dirilişe, ilahi, sonsuz ve tam yaşamına ortak etmek için kendisini feda etti.

9/5 ÇARŞAMBA

Hav 17,15.22 - 18,1; Mez 148; Yh 16,12-15 [II]

Bilmeden tapındığınız Allah’ı tanıtayım Hav 17,23

Hiç kimse, Pavlus’un Atina’da Ares tepesindeki (Areopagos) vaazlarını okurken, onu kibir, toleranssızlık, fanatizm ile suçlayamaz... Ancak günümüzde, İsa’yı ve Onun tanıttığı Allah’ın gerçek yüzünü müjdelemek, birçok kez bu çeşit suçlamaların doğmasına sebep oluyor. Birçok Hıristiyan da yanlış bir şekilde saygılı olurlar; gerçek saygı müjdelemeyi değil, zorlamayı engeller. Müjde ve saygı, İsa’nın her insana ulaştırmamızı istediği sevginin yanlarıdır.

10/5 PERŞEMBE

Aziz Dioscoride - İzmir

Hav 18,1-8; Mez 97; Yh 16,16-20 [II]

Baba’ya gidiyorum Yh 16,17

İsa, Baba’ya dönüşünü yakın görüyorsun ve bundan memnunsun. Bu dünya üzerindeki yaşamında, Kutsal Ruh’un kılavuzuna, an ve an kendini teslim ettin. Onu sadelik ve uyanıklıkla dinledin, günlerini Baba’ya armağan ettin. Senin sevincini tadabilelim diye, bu sunuşunu şimdi bizde yaşamak istediğin için teşekkürler.

11/5 CUMA

Pentekost için dua süreci başlıyor

Aziz Muçius, şehit, †II-III yy - İstanbul

Hav 18,9-18; Mez 46; Yh 16,20-23 [II]

Korkma, konuş, susma! Hav 18,9

Bu sözleri, İsa, bir gece, bir görümde Pavlus’a yöneltti. Doğmakta olan Kilise, bir bebeğin, annesi tarafından yönlendirildiği, Kutsal Ruh tarafından mucizevi şekilde de yönlendiriliyordu. O şimdi hala Kilise’yi yönlendiriyor ve mevcut olduğu çobanlar aracılığıyla Kilise’de bize açık ve huzurlu bir şekilde konuşuyor.

12/5 CUMARTESİ

Aziz Germanus, †732, İstanbul’un Patriği

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28 [II]

Dileyin, alacaksınız Yh 16,24

Övgü ve teşekkür duası, Rabbin önünde sessizlikte derin düşünme ve sevgi dolu dinleme gibi şeyler onun Baba kalbini sevindirir. Alçakgönüllülükle ve güven dolu ısrarla istemek de sevgi işaretidir; Onun haricinde başka kimseye güvenemeyeceğimizin işaretidir, Onun için önemli olanın bizim için de önemli olduğunun işaretidir. Onun özellikle bize sunmak istediği, Kutsal Ruh’tur.

13/5 PAZAR MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ B Yılı

Hav 1,1-11; Mez 46; Ef 4,1-13; Mk 16,15-20 [Ö]

Göğe alındı ve Allah’ın sağında oturdu Mk 16,19

İsa, sen Rab’sin; Sen Baba’ya eşit Allah’sın. Bugün kutladığımız harika olayın bize ilettiği mesaj da budur. İsa, sana Allah’ımız olarak taparız! Senin Sözüne güvenebiliriz; mutlu yaşayabilir ve huzur verebiliriz, çünkü bizi seven sen, her zaman ve her yerde hükmedersin! Rab İsa, sana övgüler olsun!

14/5 PAZARTESİ Aziz Mattiya, Havari

Hav 1,15-17.20-26; Mez 112; Yh 15,9-17 [Ö]

Baba’nın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim Yh 15,9

Nasıl ki İsa tüm sevgisini Baba’dan alıp bize veriyorsa, biz de İsa’nın sevgisini ve bununla birlikte, onu iletme görevini alıyoruz. Onun öğrencileri olmak, sevgisine ortak olmak demektir; günlük çeşitli ilişkilerde, sosyal ve kilise ile ilgili sorumluluklarda sevgisini somut olarak yaşamak demektir.

Bugün Aziz Mattiya’yı kutluyoruz, Rab İsa tarafından seçilmiş ve on bir havariye ilave edilmişti; bu seçim tüm Kilise için sevgi anlamına geldi.

15/5 SALI 7° P.D.

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11 [III]

Rabbe alçakgönüllülükle kulluk ettim Hav 20,19

Kutsal Ruh gel, İsa’ya gerçek sevgisinin özelliği olan alçakgönüllülüğü ver! Ona tüm gün boyunca şunu diyebilmemizi öğret: “Benim düşündüğüm değil, senin istediğin önemli! Evet, çünkü sen benden ilerisini görüyor ve benden daha çok seviyorsun! Alleluya!”

16/5 ÇARŞAMBA

Hav 20,28-38; Mez 67; Yh 17,11-19 [III]

Sapık sözler söyleyenler çıkacak Hav 20,30

Hıristiyan cemaati, şeytanın de var olduğu bu dünyada yaşıyor. Şeytan, cemaatle birliği yüzeysel olarak yaşayanları, kendine has alanlar ve hırsları olanları yoldan çıkarmak için pusudadır. Olası skandallardan dolayı ne korkmalı ne de yolumuzu şaşırmalıyız. Aslında, uyanık olmalı ve İsa’nın Baba’sına Onunkileri şeytandan koruması için yaptığı duasına güvenmeliyiz.

17/5 PERŞEMBE

Aziz Solocanus ve arkadaşları, †305 - İstanbul

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26 [III]

Ben onlarda, sen bende... Yh 17,23

Pentekost bayramına hazırlık duasındayız ve Kilise, İsa’nın bizim için acı çekip ölmeden önceki harika duasını sunuyor. O, kendisine ait olanlarda yaşamak istiyor, böylece onlar birlik içinde olup kendisine şahitlik yapabilsinler. Bu şahitlik dünya için yaşam olacaktır, çünkü İsa’ya inanmalarını sağlayacaktır. İsa’nın içimizde yaşaması, Kilise’nin birliği, şahitlik; hepsi Kutsal Ruh’un eserleridir! Gel, ruhun tatlı Misafiri! Seni bekliyoruz!

18/5 CUMA

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19 [III]

Ardımdan gel Yh 21,19

Bu, onlara destek ve rehber olacak, havariler arasında ilk olarak seçilen Petrus’a İsa’nın yönlendirdiği davet – emirdir. Aynısı her öğrencisine de yöneltmek istediğini düşünmek doğrudur: görevleri farklı olabilir, dünyevi gözlerimize bazıları küçük, bazıları büyük görünebilir. İsa için ise bunları yaparken kullandığımız sevgi önemli, Onun ardından gitmenin araçları olmaları önemlidir sadece. İsa için Sevgi olan sen Kutsal Ruh, gel!

19/5 CUMARTESİ

Azize Cyriaca, †307, İzmir

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25 [III]

Pavlus herkesi kabul etti Hav 28,30

Pentekost Arifesidir: İsa’nın Kilisesi, bizler, duadayız, bizim için ölmüş ve dirilmiş Rabbimizin Armağanını bekliyoruz. Kutsal Ruh ile dolu bir kardeşin örneği sunuluyor: Pavlus. O, kendisinin zincirlenmiş olmasını, felaket olarak değil, gerçekten sevmek için yani İsa’yı müjdelemek için, bir fırsat olarak görüyor! Kutsal Ruh, bize bir daha gel ve her zaman daha çok kal! Alleluya!

20/5 PAZAR PENTEKOST BAYRAMI B Yılı

Hav 2,1-11; Mez 103; Gal 5,16-25; Yh 15,26-27; 16,12-15 [Ö]

Baba’nın nesi varsa benimdir Yh 16,15

Baba neye sahip? O, Allah’tır, bizim sahip olduğunu düşündüğümüz hiçbir şeye sahip değildir! Onun sevgi Ruhu vardır ve bu Ruh’a bağlıdır! Oğul da Baba gibidir. Baba ve Oğul, bu sevgilerini kendilerine itaatkarca ve sevgiyle bağlı olan insanlara da verirler. Baba’nın nesi varsa bizimdir! Alleluya! Gel Kutsal Ruh!

21/5 PAZARTESİ 7° O.D.

Konstantinus İmparator, †337 - İstanbul

Yakup 3,13-18; Mez 18; Mk 9,14-29 [III]

Gökten inen bilgelik uysaldır Yak 3,17

İyi fikirlerimi kabul ettirmek için sinirlendiğimde, iyi olmadıklarının göstergesi oluyor. Gerçekten bilgeli fikirler, cemaatte en önemli şeyi, yani birliği, muhafaza etmeyi bilen fikirlerdir. Birlikten herkese her çeşit iyilik gelir.

22/5 SALI

Aziz Basiliscus, †312 - İzmit

Yakup 4,1-10; Mez 54; Mk 9,30-37 [III]

Dünyayla dostluk Allah’a düşmanlıktır Yak 4,4

Vaftiz ile İsa ile birleştik; Hıristiyan bir ailenin ve Kilise cemaatinin üyeleriyiz. Ancak dünyanın, Allah’ın düşmanı olan, yani Ona karşı olan o yanları, üzerimizde hala etki gösterirler; kıskançlık ve bencilliğe iter, diğerlerinin üzerinde etkili olmamız ve kendi menfaatimiz için onları sömürmeye bizi yönlendirirler. Ama cesaretimizi kaybetmeyelim; İsa ile birlik içerisinde, acı çeksek de karşı koymaya hazırız, bizim için haçta zaferi kazanan Ona bakışlarımızı sabitleyelim.

23/5 ÇARŞAMBA

Kapadokyalı Şehitler, †303

Yakup 4,13-17; Mez 48; Mk 9,38-40 [III]

Rab dilerse şunu bunu yapacağız Yak 4,15

Bu Söz, en sevdiğim Azizlerden birinin ifadelerini hatırlatıyor, şöyle der: “Her şeyde Baba’nın arzusunu arayan ve kendisini Ona emanet eden bir insanın yaşamı ne güzeldir! O zaman her şey, her şey, tatlıdır, çünkü her şey Allah’ın elindedir”.

24/5 PERŞEMBE

Aziz Zellus ve arkadaşları, şehitler, † II-III yy. - Hatunsaray

Yakup 5,1-6; Mez 48; Mk 9,41-50 [III]

Herkes ateşle tuzlanacaktır Mk 9,49

Bu cümle, önceden bahsi geçmiş olan cehennem ateşi ve Kutsal Kitap’taki diğer cümleler, sürekli yanan bir ateş ile cehennemin bir imajını sunuyor. Gerçekten de Allah’tan uzak olmak korkunç bir durum olmalı! Ancak Rab, bize bunu engellemek için her yolu deniyor. Şimdiden itibaren küçük ateşlerin bizi yakmasına izin veriyor; bizi düşündüren bir hastalık, programlarımızı değiştiren aile zorlukları, kötü yolda olduğumuzu fark etmemizi sağlayan acı bir olay... Bunların hepsi Baba’nın bize olan merhametidir!

25/5 CUMA

Yakup 5,9-12; Mez 102; Mk 10,1-12 [III]

Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız Yak 5,11

Kendi güçsüzlüklerimizden dolayı ya da bizim gibi günahkâr kardeşlerimizin omuzlarımıza yüklediği acılarda, şikâyet etmeyelim ama bizi kalbine yakın isteyen Baba’nın elini fark edelim. O zaman ne mutlu bize çünkü biraz İsa’nın yaşamını yaşıyoruz ve Kutsal Ruh’a her zaman daha açık oluyoruz.

26/5 CUMARTESİ

Aziz Filipus Neri, †1595

Yakup 5,13-20; Mez 140; Mk 10,13-16 [III]

İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek Yak 5,15

Aziz Yakup hastanın kurtuluşunun neden ibaret olduğunu açıklayarak devam ediyor: “Rab onu ayağa kaldıracak ve günah işlediyse affedilecek”. Çok kez huzur ve güven dolu, kendilerini Rabbe emanet etmiş hastalar görerek şaşırdım. Barış kaynağı olan bu imanın birçok kez iyileştirdiğine de şahit oldum.

27/5 PAZAR KUTSAL ÜÇLÜ-BİRLİK BAYRAMI B Yılı

Yasa 4,32-34.39-40; Mez 32; Rom 8,14-17; Mt 28,16-20 [Ö]

Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin Mt 28,19

Bugün, Allah’ımızın en büyük gizemini kutluyoruz; O, Sevgi’dir, Birlik’tir; Baba’nın Oğul ile Kutsal Ruh’ta Birliğidir. Bugün de İsa buyruğunu tekrar ediyor: “Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin”. İsa, Kilisenin, her insana Baba’yı tanımanın, Onun oğlu olmanın ve harika bir Ailenin sevilen üyesi olmanın sevincini getirmesi için öldün ve dirildin, Baba’ya çıkıp Ruh’unu armağan ettin; teşekkürler!

28/5 PAZARTESİ 8° O.D.

1Pt 1,3-9; Mez 110; Mk 10, 17-27 [IV]

İman sayesinde korunuyorsunuz 1Pt 1,5

Zor zamanlar yaşıyoruz; örneğin ebeveynler çocuklarına bakarken karşılaşabilecekleri tehlikeler karşısında kendilerini güçsüz hissediyorlar. Ancak Göksel Baba hala var ve bizi sevmekten vazgeçmedi. O bizden sadece iman bekliyor. Ona inanmak, kalbimizde ilk yeri Ona vermektir, Ona güvenerek kendi hislerimize ve Ona yabancı felsefelere değil, Onun Sözüne itaat etmek demektir.

29/5 SALI

Kapadokyalı Aziz Sisinius, Martirius ve Alexander, şehit, †397

1Pt 1,10-16; Mez 97; Mk 10,28-31 veya Yh 12,24-26 [IV]

Ölürse çok ürün verir Yh 12,24

Sevgili Kardeşler Sisinius, Martirius e Alexander, bugün biz, Trento Kilisesi olarak, sizlere teşekkür etmek istiyoruz; güzel Ülkenizi (Türkiye)ve sevgili cemaatlerinizi bıraktınız, Topraklarımızı yorgunluklarınızın teri ve şehitliğinizin kanı ile verimli kıldınız. Şimdi, İsa’ya olan sevginize katılabilelim diye kendinizi feda etmenizden doğmuş olan bizler için dua ediniz.

30/5 ÇARŞAMBA

Aziz Basilius, †349 ve Emmelia, †372 - Kapadokya

1Pt 1,18-25; Mez 147; Mk 10,32-45 [IV]

Birbirinizi candan, yürekten sevin 1Pt 1,22

İsa, benim için seni haça götüren sevgiyle, bana yaşam verdin; sevgiyi, dolayısıyla barışı ve mutluluğu tanıyan ve ölmeyen yaşamı verdin. Bana gerçek kardeşler verdin ve hala yolumda onlarla karşılaşmamı sağlıyorsun: onlar, benim gibi senin kalbinden, Sözünden doğdular. Onları kabul etmem, sevmem ve onların da beni sevmelerine izin vermem için beni cesaretlendiriyorsun: Onlar benim gerçek ailem!

31/5 PERŞEMBE Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Sef 3,14-17 veya Rom 12,9-16; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 1,39-56 [Ö]

Canım Rabbi yüceltir Lk 1,46

Birkaç gün için köyüme geri döndüğümde, İsa’nın ardından gitmeye başladığım yıllarda ki bir arkadaşımı, imanlı bir kız kardeşimi ziyaret ederim. Bu kısa karşılaşmalarda, hiçbir zaman Rabbe övgü anı eksik olmaz, çünkü O bize her zaman eşlik ediyor, bize karşı her zaman iyi ve sadık. Bu an, en güzel andır ve en derin birlik anıdır.

Meryem, sevgi ve dua öğretmeni, alleluya ilahisini söyle ve bizim için dua et!

1/6 CUMA

Aziz Justinus, şehit, †165

1Pt 4,7-13; Mez 95; Mk 11,11-26 [IV]

Her şeyin sonu yakındır 1Pt 4,7

Yaşamımız bir nefestir, çabuk geçer. Aziz Petrus’un kendimizi duaya adamamıza, yalın olarak ve merhamet içerisinde yaşamamıza, birbirimizi sabır içerisinde cömert ve misafirperver şekilde kabul etmemize yardım eden sözlerini minnettarlıkla kabul ediyoruz. İsa böylece Baba’ya şan verebilmemize yardımcı olur.

2/6 CUMARTESİ

Yahuda 17. 20-25; Mez 62; Mk 11,27-33 [IV]

Kararsız olanlara merhamet edin Yah 22

Havari Yahuda, Mesih İsa’da yaşayan bizi bu şekilde teşvik ediyor. İsa, çok kararsız olduğum bir dönemde çok kişi bana merhamet etti, sana teşekkür ediyorum. Bu durumları yaşayan, aklı karışmış, morali bozuk ve kendi yorgunluklarına anlam veremeyen kişilere, benim de destek olmam için bana yardım et.

3/6 PAZAR EFKARİSTİYA BAYRAMI B Yılı [Ö]

Çıkış 24,3-8; Mez 115; İbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Alın, bu benim bedenimdir Mk 14,22

Her Efkaristiya’da, İsa armağanını kabul etmemiz için yaptığı daveti tekrar ediyor. O ekmek ile, bize kendisini veriyor. Kurtuluşumuz için haçta kendisini nasıl sundu ise, şimdi neşemiz için kendisini sunuyor. Kalbimizde İsa olduğunda artık yalnız değiliz, artık fakir, korumasız ve sevilmemiş öksüz değiliz. Rab İsa, teşekkürler!

4/6 PAZARTESİ 9° O.D.

Aziz Metrophanes, †325 - İstanbul

2Pt 1,2-7; Mez 90; Mk 12,1-12 [I]

Oğlumu sayarlar Mk 12,6

Bağcıların hikâyesini anlatırken, İsa, Baba’nın, insanların yapabilecekleri kötülüklerine önem vermediğini, hatta onlara güvendiğini gösterir. Bunlar ise, işverenlerinin oğlunu yok etmeyi bile düşünüyorlar! Baba’mızın merhameti o kadar büyük ki hatta onların öldürdükleri Oğlu’nun fedakârlığı sayesinde günahlarını affediyor!

5/6 SALI

Aziz Dorotheus, †IV yy. - Samsun

2Pt 3,11b-15.17-18; Mez 89; Mk 12,13-17 [I]

Barış içinde bulunmaya gayret edin 2Pt 3,14

Aziz Petrus bugün bize her şeyin geçici olduğunu söylüyor. İsa’yı beklerken Ona itaat etmemizi ve herkesi severek beklememizi söylüyor. Dünya “yeni yeryüzü” olacak, orada da İsa’nın kalbine göre sürekli ve kararlı bir şekilde yaşanabilecek.

6/6 ÇARŞAMBA

Aziz Hilarion, †845 – İstanbul

2Tim 1,1-3.6-12; Mez 122; Mk 12,18-27 [I]

Rabbimize tanıklık etmekten utanma 2Tim 1,8

Hristiyan bir anne, bir baba mıyım? Ailemde, her şeyden önce beni seven ve bana destek olan İsa’nın şahidi olmak istiyorum. Çocuklarımı sabah ve akşam beraber dua etmeye davet edeceğim, Sözünü dinlemeleri ve sevmeleri için onları eğiteceğim. Böylece onlar affetmeyi ve dinlemeyi bilmemin kaynağını öğrenecekler, benden gelen açık ve güven dolu sözleri kabul edeceklerdir.

7/6 PERŞEMBE

2Tim 2,8-15; Mez 24; Mk 12,28-34 [I]

Komşunu kendin gibi seveceksin Mk 12,31

İsa’nın bu sözleri, bize armağan ettiği tüm diğerleri gibi, bir hazine ve yaşam rehberidir. Onları Ruh’un yardımıyla yaşadığımızda, bize sevinç ve huzur verirler. İsa ve Kutsal Ruh, teşekkürler!

8/6 CUMA İSA’NIN KUTSAL KALBİ BAYRAMI B Yılı

Hoşea 11,1.3-4.8-9; ezgi: Yeş 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Yh 19,31-37 [Ö]

Bedenini deştikleri adama bakacaklar Yh 19,37

İsa, sana güçsüz ve yaralı olarak yaklaşıyorum; senin yolundan uzaklaşarak, kan kaybettim, yaşam kaybettim. Sen günahım yüzünden acı çektin ve şimdi de daima açık olan kalbine, beni yenilemek ve bana yeniden yaşamını vermek için büyük bir sevinçle kabul ediyorsun. İsa, sen Sevgisin: Sana tapıyor, teşekkür ediyor ve kendimi sana armağan ediyorum!

9/6 CUMARTESİ

Meryem’in Lekesiz Kalbi

2Tim 4,1-8; Mez 70; Mk 12,38-44 [I]

(veya Yeş 61,9-11; ezgi: 1Sam 2; Lk 2,41-51)

Müjdeci olarak işini yap 2Tim 4,5

Aziz Pavlus, emektaşı Timoteyus’u İncili müjdelemek görevinde daima sadık kalmaya teşvik ediyor, Müjdeye direnenler tarafından Timoteyus’un acı çekmesine rağmen. Biz Hıristiyanlar, aynı hizmeti veriyoruz. İsa, sen kendi payımıza düşeni büyük gayretle yapmamız için bize yardım ediyorsun! Gittiği her yere senin adını taşıyan annen Meryem örneği de gözlerimiz önündedir.

10/6 PAZAR 10° O.D. B Yılı

Yar 3,9-15; Mez 129; 2Kor 4,13 - 5,1; Mk 3,20-35 [II]

Allah’ın isteğini yerine getiren... Mk 3,35

...kardeşim, kız kardeşim ve annem odur”. İsa, onun çevresine oturmuş Onu dinleyen ve kalpleri ile dediğini yapan kişileri de erkek kardeşleri, kız kardeşleri ve anneleri olarak görüyor. Diğerleri ise, nüfus dairesinde Onun akrabaları gözükseler veya halkından da olsalar, Ona yakın değillerdir. İsa, kardeşin gibi, İncilin değerli mirasını yayabilme armağanı, üzerime döktüğün güç, bilgelik ve lütuf için teşekkürler.

11/6 PAZARTESİ

Aziz Barnaba, † I yy.

Hav 11,21b-26;13,1-3; Mez 97; Mt 10,7-13 [II]

Göklerin Egemenliğinin yaklaştığını duyurun Mt 10,7

İsa, senin Egemenliğinde çalışmak üzere seninle işbirliği yapması için çağırdığın kişilere, İsa, iyi bir hazırlık döneminden sonra, seni daha tanımayanlara veya seni daha çok tanımaya ihtiyacı olanlara yönelik sevgi görevini emanet ediyorsun. İsa, bugün İncilini verimli bir şekilde yayabilmemiz için bize yardım et!

12/6 SALI

Aziz Amphion, †IV yy. - İzmit

1Kr 17,7-16; Mez 4; Mt 5,13-16 [II]

Işığınız insanların önünde parlasın Mt 5,16

İsa, bu sözü öğrencilerine söylüyor. Onlar, Onun tarafından aydınlanmıştır, hatta içlerinde Onun bilgeliği, sevgisi ve Ruh’unun ateşi vardır. Ondan, tüm dünya için değerli olan ışık gelir.

13/6 ÇARŞAMBA Aziz Padova'lı Antonius, rahip ve bilgin, †1231

1Kr 18,20-39; Mez 15; Mt 5,17-19 [II]

Geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim Mt 5,17

Doğru mu bilmiyorum, bir rahibin ondan önce orada çalışmış olan rahiplerin yaptığı tüm işleri yok etmek istediği söylendi. Halbuki, herkesin İsa’yı sevmesine, Onun için ve Onunla birlikte yaşamasına yardım etmiş olsa, İsa’yı dinlemiş olurdu. Ben bunu yapmaya çalışacağım.

14/6 PERŞEMBE

Aziz Methodius, †847 - İstanbul

1Kr 18,41-46; Mez 64; Mt 5,20-26 [II]

Kardeşine öfkelenen, yargılanacaktır Mt 5,22

İsa, senin sözlerin kutsal yaşam sözleridir. Senin gibi, herkese karşı merhamet ve sabır ile yaşayalım, böylece kalbimizde barış olsun diye onları bize ilettiğin için teşekkürler. Bir kardeşin hatası veya günahı öfkeyi doğrulayamaz, tersine daha büyük bir sevgi doğurmalıdır!

15/6 CUMA

1Kr 19,9.11-16; Mez 26; Mt 5,27-32 [II]

Zina etmeyeceksin Mt 5,27

Bu, Eski Ahit’te mevcut olan Allah’ın bir sözüdür. İsa, başkasına bağlı olan bir kadına şehvetle bakan kişinin, kalbinde zina ettiğini söyleyerek, bu cümleyi tamamladı. İsa, sevme yeteneğimi ve duygularımı senin gözünde kötü olanı yapmak için kullanmayayım diye uyanık olmama yardım et.

16/6 CUMARTESİ

Azize Julitta ve oğlu, †304 - Konya

1Kr 19,19-21; Mez 15; Mt 5,33-37 [II]

Bundan fazlası Şeytan’dandır Mt 5,37

İsa kimseye yemin etmememizi, herkese sade sözcüklerle ve gerçeği yansıtacak şekilde cevap vermemizi söylüyor; evet, evet, hayır, hayır. Karşılıklı güvenimiz ve kardeşliğimiz bu şekilde kendini gösterecek ve büyüyecektir.

17/6 PAZAR 11° O.D. B Yılı [III]

Hez 17,22-24; Mez 91; 2Kor 5,6-10; Mk 4,26-34

Tohum filizlenir, gelişir Mk 4,27

İnsanın içerisine ekilmiş olan Allah’ın Sözü, her zaman meyve verir. O insan, normal işlerine devam edecektir ama artık onda yeni bir bilgelik mevcuttur ve daha derin motivasyonlar ona güç veriyor. Yaşamı, beklenmedik meyveler verecek, onlar da Allah’a şan verecektir!

18/6 PAZARTESİ

Aziz Eterus, şehit, †303 - İzmit

1Kr 21,1-16; Mez 5; Mt 5,38-42 [III]

Kötüye karşı direnmeyin Mt 5,39

İsa, barışın yolunu bize gösterdiğin ve bu yolu takip edebilmemiz için bize kutsal Ruh’u armağan ettiğin için teşekkürler. Sen gerçek yaşam, tek kurtuluş yolu, gerçek sevginin kaynağısın. Kalbimi mahvetmek isteyenden beni korumak istiyorsun. Senin yardımınla, seni dinlemek, senin örneğini takip etmek istiyorum. Senin sevgin yaşadığım haksızlıktan çok daha değerli!

19/6 SALI

1Kr 21,17-29; Mez 50; Mt 5,43-48 [III]

Göksel Babanız yetkin olduğu gibi... Mt 5,48

...siz de yetkin olun”. Rab İsa, sana bakabildiğimiz ve bu sayede bize kötülük edenler de dahil olmak üzere, herkesi sevmemize yardımcı olan gücü senden alabildiğimiz için teşekkürler. Ey Kutsal Ruh, bizi aydınlat ve bugünün her anında İsa’nın ardından yürümemize yardım et; o zaman göksel Baba’nın gerçek çocukları olacağız, merhametli ve Onun kutsallığıyla kutsal olacağız.

20/6 ÇARŞAMBA

Aziz Methodius episkopos, †303 - Likya

2Kr 2,1.6-14; Mez 30; Mt 6,1-6.16-18 [III]

Sadaka verirken bunu... ilan etmeyin Mt 6,2

İsa, her şeyi insanların gözünde iyi izlenim bırakmak ve övülmek için değil, Baba’nın şanı için yapmamızı öğretiyorsun; sana teşekkür ederiz. Bu şekilde yaşayabilmek için senin yardımına güveniyorum.

21/6 PERŞEMBE

Aziz Aloisius Gonzaga, din adamı, †1591

Sirak 48,1-14; Mez 96; Mt 6,7-15 [III]

Sevgiyle uykuya dalanlar mutlu olacaktır Sir 48,11

Bu sözler, bugün hatırlamakta olduğumuz Aziz Aloisius (Luigi) Gonzaga’nın yaşamında, daha doğrusu ölümünde gerçekleşmiştir. O, yardım ettiği vebalı hastalardan kaptığı vebadan dolayı ölürken, annesine ona gökten yardımcı olacağına söz verdi. İsa’yı sadakatle sevenler bu şekilde ölüyor.

22/6 CUMA

2Kr 11,1-4.9-18.20; Mez 131; Mt 6,19-23 [III]

Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada Mt 6,21

İsa, “Göklerdeki Pederimiz” duasını yeni öğretmişti ve şimdi bunu açıklıyor. Dünyada hazineler biriktirmemeye, az veya çok sahip olduklarımıza bağlanmamaya davet ediyor; kalbimiz Baba’ya çevrili olmalı. Paraya kulluk tehlikesini önlemek için, senede bir kez, Kilise’ye bağıştl bulunarak tasarruf mevduatını azaltan birisini tanıyorum.

23/6 CUMARTESİ

İzmit’in Şehitleri, †303

2Tarih 24,17-25; Mez 88; Mt 6,24-34 [III]

Rab bu yaptığınızı görüp hesabını sorsun 2Tar 24,22

Allah iyi veya kötü her yaptığımızı görür. Bir gün Ona hesap vereceğiz. O, kötülük yapan için tövbeyi ve Ona itaat eden için kararlılığı ve sebatı arzular. İsa, senden yardım istersek, sen her zaman senin gözüne iyi olanı yapmamız için bize yardım edersin: Teşekkürler!

24/6 PAZAR AZİZ VAFTİZCİ YAHYA'NIN DOĞUMU

Yeş 49,1-6; Mez 138; Hav 13,22-26; Lk 1,57-66.80 [Ö]

Herkes şaşakaldı Lk 1,63

Zekeriya’nın, komşularıyla akrabalarının şaşkınlığı, oğlu için yazdığı isimden kaynaklanıyordu. Ailede Yahya ismi yoktu ancak Allah’ın anne ve babaya önerdiği isim buydu. Allah kendisini gösterdiğinde, şaşkınlık yaratır. Tanıdığım bir gencin çağrısında da böyle oldu. Çok kazançlı bir işi vardı, aile oluşturacak zemini hazırlamıştı ama her şeyi bırakarak İsa’nın ardından gitti. İsa, senin merhamet misyonuna devam edecek olanları ardından gelmeleri için hala çağırıyorsun, teşekkürler.

25/6 PAZARTESİ 12° O.D.

Azize Febronia, şehit, †304 - Nusaybin

2Kr 17,5-8.13-15.18; Mez 59; Mt 7,1-5 [IV]

Kutsal Yasanın tümüne uyun 2Kr 17,13

Halk Allah’ın buyruklarından uzaklaşırken, peygamberler aracılığıyla Onun söylediği bu söz, her zaman geçerli ve günceldir. Gerçek yaşam; Allah’ın sözüne itaatkâr olmaktır, Oğlu İsa’yı kabul etmektir, kendi benliğini reddederek Ona tam güvenle yaşamaktır.

26/6 SALI

Aziz Vigilius, episkopos ve şehit, 400 - Trento

2Kr 19,9-11.14-21.31-35.36; Mez 47; Mt 7,6.12-14 [IV]

Dar kapıdan girin Mt 7,13

İsa’nın kendisi ve Baba ile ilgili söylediklerini kabul etmek, dar bir kapıdan girmektir. Bu kapıdan sadece, Allah hakkındaki yanlış fikirlerimizden arınırsak, geçebileceğiz. İsa, Onu bize Baba olarak tanıtıyor: Onun oğulları olarak yaşarsak, gökteki kuşlardan çok bizimle ilgilenecektir. Aziz Vigilius gençliğinden itibaren kendisini Baba’ya emanet etmeye alıştırdı. Kapadokya’dan gelen üç şehit örneğini gördü ve onlar gibi Allah’ın gerçek Adını tanıtmak için yaşamını verdi.

27/6 ÇARŞAMBA

2Kr 22,8-13;23,1-3; Mez 118; Mt 7,15-20 [IV]

Bütün halk bu antlaşmayı onayladı 2Kr 23,3

Bilge bir kral, tüm halk önünde Rabbe itaat edip Ona tüm kalbiyle hizmet etmeye söz veriyor ve halk da bu kararında onunla birlik oluyor. İsa, ülkeleri yönetenleri aydınlat, öyle ki sana itaat etsinler ve halklarına senin yollarından yürümeleri için yardımcı olsunlar; böylece aradıkları adalet ve barışa sahip olabilecekler.

28/6 PERŞEMBE

Aziz İreneus, episkopos ve şehit †202

2Kr 24,8-17; Mez 78; Mt 7,21-29 [IV]

Yetkili biri gibi öğretiyordu Mt 7,29

İsa, gerçek ‘Öğretmen’dir. O bize Baba’nın Sözü’nü yetki ile yöneltir ve sevgisini iletir. Çok ünlü bir kişinin vaazını dinlerken, bazen hayal kırıklığı yaşarız; ö sözlerden beklediğimiz Allah sevgisini hissetmeyiz. Diğer yandan, birinin sadece kiliseye nasıl sevinçle hizmet ettiğini görerek, İsa’nın sevgisinin canlı bir mesajını alabiliriz.

29/6 CUMA AZİZ PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI

Hav 12,1-11; Mez 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 [Ö]

Yaşayan Allah’ın Oğlu Mesih’sin Mt 16,16

Aziz Petrus, Kutsal Ruh’un ışığı sayesinde böyle konuştu. Birisi şahsen, sevgiyle İsa’ya yönelmez ve onun sözlerini Allah’ın sözü gibi değerlendirmezse, Onu Mesih olarak göremez. Bugün, Aziz Petrus ve Pavlus’un gününde, İsa’ya Papa Francesko için teşekkür ediyoruz. Onun sadeliği ve açık sözlülüğü bize iyi geliyor; Allah’ın Oğlu’nun sözünü anlayabilmemiz için kalbimizi ve aklımızı daha çok açmamıza yardımcı oluyor.

30/6 CUMARTESİ

Ağı 2,2.10-14.18-19; Mez 73; Mt 8,5-17 [IV]

Rabbe yüreğinden seslen Ağı 2,18

Yeruşalim’in yaşadığı kederin ölçüsü yoktur. Yöneticiler kovuldu, yaşlılar ve kahinler yemek arayışında, gençler kılıçla öldürüldü, çocuklar ve bebekler annelerinin kucağında son nefeslerini veriyorlar. Sadece keder ve ölüm var; yine de Peygamber, halkı Rabbe güvenle yalvarmaya davet ediyor. Halk, günahı kabul etsin ve Allah onu kurtaracaktır: Merhameti sonsuzdur!

1/7 PAZAR 13° O.D. B Yılı [I]

Bilgelik 1,13-15;2,23-24; Mez 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

İmanın seni kurtardı Mk 5,34

Kadın imanının ödülünü aldı. Bunu yaparsa iyileşeceğine emin olarak, İsa’nın giysisine dokunmak istedi. Sonra da alçakgönüllülükle kalbini açtı.

İsa’ya itaat ettiğimde, her zaman güzel bir şeyler oluyor. Ondan yaşam, barış, ışık, güç, kuvvet ve iyileşme gelir.

2/7 PAZARTESİ

Amos 2,6-10.13-16; Mez 49; Mt 8,18-22 [I]

İnsanoğlu’nun başını yaslayacak yeri yok Mt 8,20

İsa, sanki Onun ardından gitmek istediğini söyleyen adamın cesaretini kırmak istiyor. Belki de Rab Onun gerçekten ardından gitmek yerine kendisine rahat bir gelecek sağlamak istediğini mi fark etmişti? Ben İsa’ya ne diyorum? Hiçbir şey kazanmasam da ne sağlık ile ilgili, ne maddi, ne de şöhretle ilgili bir şey kazanmasam da ben seninle kalıyorum. İsa, sen haçta ölürken de seninle olmak istiyorum.

3/7 SALI Aziz Tomas, Havari

Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]

Görmeden iman edenlere ne mutlu Yh 20,29

Havari Aziz Tomas, tereddütleriyle, İsa’nın bize büyük bir öğreti vermesi için fırsat verdi; imanın görmeye ihtiyacı yoktur, alçakgönüllülüğe ihtiyacı vardır. İmanlı, yeni gözler edinmiş gibi görebilmeye başlar. Evet, çünkü iman etmek Baba’nın sadakatine ve bilgeliğine kendini emanet etmektir.

4/7 ÇARŞAMBA

Amos 5,14-15.21-24; Mez 49; Mt 8,28-34 [I]

Adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi aksın Am 5,24

Allah, peygamber aracılığıyla, halkı kendisine itaat etmesi için teşvik ediyor. Barış ve güven dolu bir geleceğe sahip olmak için tek yol budur. Kötülükten nefret edilir, inkâr edilir, takip edilmez. Allah’ın arzusu gerçekleştirilmeye çalışılmazsa, yani “adalet ve doğruluk” gerçekleştirilmezse, dini törenler ve bayramları kutlamak, durumu düzeltmez, hatta ağırlaştırır.

5/7 PERŞEMBE

Amos 7,10-17; Mez 18; Mt 9,1-8 [I]

Rab beni sürünün ardından aldı Am 7,15

Gerçek peygamberler, kendi arzuları dışında böyle oldular. Dudaklarıyla Allah’ın sözlerini telaffuz etmeye layık olduklarını düşünmüyorlardı, fakir hatta hor görülen ortamlardan geldikleri için diğerlerinin önünde onları ilan etmeye cesaretleri yoktu. Onları seçen, çağıran, neredeyse zorlayan Allah’tır. Kalplerine, onları düzelten veya azarlayan Allah’ın Sözünü reddedenlerin düşmanlığını karşılamak için gereken cesareti ve gücü sağlayan da O’dur.

6/7 CUMA

Amos 8,4-6.9-12; Mez 118; Mt 9,9-13 [I]

Günahkârları çağırmaya geldim Mt 9,13

Neden Rab olan O, günahkârlarla yemek yiyor? İsa, öğrencilerinin yerine Ferisilere cevap veriyor. İsa günahkarların günahkâr olduklarını biliyor, ama onları ne yargılıyor ne de doğruluyor, onları günahlarından kurtarmak istiyor. Ferisileri de daha da ciddi bir günah olan Allah’ın yerine yargı görevini üstlenmekten kurtarmak istiyor. Ferisiler, kendilerini doğru sanmalarına rağmen, henüz Baba’dan sevmeyi ve günahkârın kurtuluşunu arzulamayı öğrenmemişlerdi.

7/7 CUMARTESİ

Amos 9,11-15; Mez 84; Mt 9,14-17 [I]

Yeni şarap yeni tulumlara konulur Mt 9,17

Peygamber Amos “tepelerden yeni şarap akacaktır” derdi; bu Mesih’in gelişinde gerçekleşecektir. İşte, İsa yeni tulumlara doldurulacak olan yeni şaraptan bahsediyor. Mesih’i kabul etmek için kendi mükemmelliğine değil de Ona dikkat eden yeni bir kalp gerekir. Mesih, sadece kurallara ve günahlara dikkatli bir kalpte kalamaz. Onu seviyor ve dinliyorum; bu, yaşamımda Onun kalabileceği yeni bir ‘yer’ yaratıyor.

8/7 PAZAR 14° O.D. B Yılı [II]

Hez 2,2-5; Mez 122; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Bir peygamber yalnız memleketinde itibarsızdır Mk 6,4

İsa, Allah’tan, Baba’dan konuştuğunda reddedildiğini görüyor. Allah’ın armağanı olarak değil, sadece bir tanıdık veya komşu olarak kabul görüyor. Onu peygamber olarak kabul edebilmek için, Allah’a karşı dikkatli olmak ve Allah’ın herhangi bir insan aracılığıyla bilgeliğini ve barışını verebileceğini bilmek gerekir.

İsa, gel, bugün seni dinliyorum! Beklemediğim bir kişi aracılığıyla da olsa, bana Baba’yı ve Onun kutsal arzusunu tanıt.

9/7 PAZARTESİ

Hoşea 2,16-18.21-22; Mez 144; Mt 9,18-26 [II]

Onunla dostça konuşacağım Hoş 2,14

Peygamber, Allah’ın, halkı için sevgisinin ne kadar nazik ve güçlü olduğunu anlamamızı ister. Allah kimseyi Onun ardından gitmesi için zorlamaz, ama şefkatini tattırmak için ve sevgisinin tanınması, arzulanması ve kabul edilmesi için her şeyi yapar.

10/7 SALI

Aziz Apollonius, †303 - Konya

Hoşea 8,4-7.11-13; Mez 113B; Mt 9,32-38 [II]

Kalabalıkları görünce onlara acıdı Mt 9,36

İsa, bir insandan şeytanı kovalayarak, ona tekrar konuşma kabiliyetini vermişti. Ama tüm kalabalıkların İsa’ya ihtiyacı vardı. Saklanan veya görünmez başka kötü ruhlar, acı, bölünme, anlaşmazlık, cahillik, anlayışsızlık, ahlaksızlık, güvensizlik yaratır. Herkesin İsa’ya ihtiyacı vardır. Hatta Onunla çalışacak başka işbirlikçilerine ihtiyaç vardır! Baba’ya onları göndermesi için dua edeceğiz.

11/7 ÇARŞAMBA Aziz Benediktus, †547, Avrupa’nın koruyucusu

Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]

Sonsuz yaşamı miras alacak Mt 19,29

İsa, her şeyi Onunla birlikte olmak için terk ettiğini söyleyen Petrus’a cevap veriyor. Petrus özel mükâfatlar bekleniyordu. İsa, mükâfatın Allah’ın ellerinde olduğunu, dolayısıyla özel olacağını söylüyor! Bu cevabın, İsa’nın ardından giden herkesin yaşamında gerçekleştiğini görüyoruz.

Aziz Benediktus, parlayan örneklerden biridir. Para köleliğini ve ahlaksızlığı bırakarak, yeni ve gerçek bir şekilde İsa’yı kabul etmeye ihtiyacı olan Avrupa’nın koruyucusudur.

12/7 PERŞEMBE

Aziz Proclus ve aziz Hilarion, † II yy. - Ankara

Hoşea 11,1-4.8-9; Mez 79; Mt 10,7-15 [II]

Kutsal Olan’ım aranızda Hoş 11,9

Allah, bu sözlerle, halkını neden o kadar çok sevdiğini açıklar, o kadar çok sever ki halkının aldatmalarını ve kötülüklerini görmezlikten gelir. Allah kutsaldır, yani sevgisinin insanların günahlarından etkilenmesine izin vermeden sevmeye devam eder. Ondan öğreniyoruz. Öğrenmeyi bilecek miyim?

13/7 CUMA

Hoşea 14,2-10; Mez 50; Mt 10,16-23 [II]

Öksüz sende merhamet bulur Hoş 14,3

Peygamber, yenilenmiş güvenle Allah’a dönmek için Ona yöneltilecek sözleri araması ve bulması için halkı teşvik ediyor. Savurgan oğlun da babaya söyleyecek sözleri olmuştu, böylece dönecek de gücü oldu. Allah’a, öksüzler gibi en zayıflara ve acı içerisinde olanlara karşı merhametli olduğunu hatırlatmak ve Ona tövbe ettiğimizi ifade etmek, kabulleneceğimize dair bize cesaret ve ümit verir.

14/7 CUMARTESİ

Yeş 6,1-8; Mez 92; Mt 10,24-33 [II]

Rab kutsal, kutsal, kutsaldır Yeş 6,3

Seraflar, Rabbe şanında tapmak için daha güzel sözler bulamıyorlar. Biz de onlardan öğreniyor ve sevinç ve şaşkınlık ile tekrar ediyoruz. Allah üç kez kutsaldır: O, günahlarımıza ve cahilliğimize bakmadan, nankörlüğümüzü unutarak bizi seviyor.

15/7 PAZAR 15° O.D. B Yılı [III]

Amos 7,12-15; Mez 84; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

İnsanları tövbeye çağırmaya başladılar Mk 6,12

Öğrenciler, İsa’ya itaat ediyorlar ve insani güvenleri ile değil, Rab’den alınan yönlendirmelerin gücüyle gidiyorlar. Tövbeye davet ediyorlar ve mucizeler görüyorlar. İlk mucize, şeytanlara karşı zaferdir. İnsanların, Allah’ı dinlemesini engelleyenler onlardır; insandan uzaklaştırılırlarsa, nihayet o, Baba ile birlikte olabilir.

16/7 PAZARTESİ

Aziz Athenogenes, †305 - Sivas

Yeş 1,10-17; Mez 49; Mt 10,34-11,1 [III]

İyilik etmeyi öğrenin, adaleti gözetin Yeş 1,17

Yeşaya, itaatsiz ve ikiyüzlü İbranileri, “Sodom ve Gomora’nın halkı” olarak çağırıyor. İkiyüzlülük günahları, o şehirlerde işlenen cinsel sapıklıklar kadar iticidir. Allah’ın oğlu olmak için dini törenlere katılmak yeterli değildir, acı çekenlere karşı sevgi dolu ve herkese karşı adil olmak gerekir.

17/7 SALI

Yeş 7,1-9; Mez 47; Mt 11,20-24 [III]

Bana güvenmezseniz, güvende olamazsınız Yeş 7,9

Allah, tehdit edilen halka güvence veriyor. Allah’a sadık kalırlarsa, gücü sayesinde Allah da onların müttefiki olacak ve kimse halkına zarar veremeyecek. İmanı korumak, her pahasına itaatkâr kalmak, halkın istikrarının sırrıdır. Bizim için de geçerlidir.

18/7 ÇARŞAMBA

Azize Theodosia, şehit, †745 - İstanbul

Yeş 10,5-7.13-16; Mez 93; Mt 11,25-27 [III]

Babam her şeyi bana teslim etti Mt 11,27

İsa, sevinçle coşuyor. O, Baba’nın kendi çehresini göstermek için kalbini küçüklere ve alçakgönüllülere açtığını görüyor. Böylece onlar İsa’yı da tanıyabilirler ve Onu, Baba’nın sevgisinin yetkisine sahip Allah’ın Oğlu olarak kabul edebilirler!

19/7 PERŞEMBE

Yeş 26,7-9.12.16-19; Mez 101; Mt 11,28-30 [III]

Benden öğrenin Mt 11,29

İsa’dan öğrenmek için öncesinde Onun dediğini yapmak gerekir: “Boyunduruğumu yüklenin”. Boyunduruğu yüklenmek, birinin rehberliğini kabul etmektir. İsa’ya itaat etmek büyük bir kazançtır. Kendisi de Baba’ya itaat eder; Onunla birlikte olmakla öğrendiğimiz ilk şey itaattir. Böylece alçakgönüllülüğü ve uysallığı da öğrenmek kolay olacaktır!

20/7 CUMA

Aziz Flavianus, †512 - Antakya

Yeş 38,1-6.21-22.7-8; ezgi: Yeş 38,10.11.12.16; Mt 12,1-8 [III]

Sadakatle önünde nasıl yaşadığımı hatırla Yeş 38,3

Hastalanmış Kral Hizkiya, Allah’a bu duayı yöneltiyor. Ona güzel sözler söylemiyor, Ona tüm yaşamı boyunca yaşamış olduğu itaatkârlığını sunuyor. Allah’ın kalbine ulaşan ve duanın gerçekleşmesini sağlayan, tam bu itaatkârlıktır.

21/7 CUMARTESİ

Mika 2,1-5; Mez 9B; Mt 12,14-21 [III]

İşte, seçtiğim kulum Mt 12,18

Aziz Matta, oradaki din yöneticileri İsa’yı öldürmek isteseler de, Ona inanmalarına yardımcı olmak için Yeşaya peygamberden bir alıntı yapıyor. İşte Baba’nın hoşnut olduğu “Kul” İsa’dır, çünkü itaatkârdır, dünyaya merhametli sevgisini getirerek Baba’nın tüm arzularını gerçekleştirir. Bugün ben de, İsa ile birlikte ve Onun sayesinde Baba’ya hizmet edeceğim.

22/7 PAZAR 16° O.D. B Yılı [IV]

Yer 23,1-6; Mez 22; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

İsa büyük bir kalabalıkla karşılaştı Mk 6,34

İsa dinlenmek ve öğrencilerini dinlendirmek için bir yer aradı. Ancak her şey masadaki kartlarını değiştirecek şekilde gibi değişiyor. O sinirlenmiyor, kızmıyor, ama her şeyi Baba’nın gözüyle görmeye çalışıyor. Kalabalığı “çobansız koyunlar gibi” gösteren de Baba’dır, ve bu sebeple İsa program değiştiriyor; öğretmeye başlıyor. O sadece söyledikleri ile değil, davranışları ile de gerçek Öğretmen olduğunu gösteriyor!

23/7 PAZARTESİ Azize Brijit, †1373, Avrupa’nın Koruyucusu

Gal 2,19-20; Mez 33; Yh 15,1-8 [Ö]

Allah için yaşamak üzere... Gal 2,19

...Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm”. Artık kendimizi doğru olarak görmek amacıyla yasalara ve kurallara dikkat ederek yaşamıyoruz. Onu sevmek ve Ona sevinçle hizmet etmek amacıyla İsa’ya karşı dikkatli yaşıyoruz. Tüm Azizler de böyle yaşamışlardır, Rabbin ıstırabını büyük sevgi ile derin derin düşünen Azize Brijit dahil. Bugün, onunla birlikte Avrupa halkları için dua edelim, orada sevgi Allah’ının şanı olsun veya yeniden parlasın.

24/7 SALI

Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan

Mika 7,14-15.18-20; Mez 84; Mt 12,46-50 [IV]

Bize yine acıyacaksın Mi 7,19

Günahkâr olmamıza rağmen, güven duymaya devam ediyoruz. Bazen Allah’ın bizi denediğini veya ceza verdiğini düşünürüz, ancak Onun merhametinden asla şüphe edemeyiz. Bugün sadakatsizliğimiz yüzünden acı çekiyorsak da, hiçbir zaman eksilmeyen Allah’ın iyiliğini umut etmeye devam edelim; tabii ki, Allah istediğinde, bize bunu tekrar tattıracaktır!

25/7 ÇARŞAMBA Aziz Yakup, Havari

2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]

Her yönden sıkıştırılmışız ama ezilmiş değiliz 2Kor 4,8

İmanımız için şehit olmuş ilk havarinin bayramında, bu söz bize emanet ediliyor. Hıristiyanlar, yani İsa olan gerçeğin taşıyıcıları olduğumuz için bizlere eziyet edilmektedir. Cesaretimiz kırılmasın. Havari, İsa’nın yaşamını, kutsallığını ve iyiliğini gösterebilmek için “bedenimizde İsa’nın ölümünü taşıyoruz” diyerek sözüne devam eder.

26/7 PERŞEMBE

Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Ananın ebeveynleri

Yer 2,1-3.7-8.12-13; Mez 35; Mt 13,10-17 [IV]

Bu halkın yüreği duygusuzlaştı Mt 13,15

İsa’yı sevmeyen, Onun anlattıklarını anlayamaz, öğretilerine değer veremez, ne de Onun için yaşayabilir. Sadece Onunla acı çekmeye hazır olan öğrencilere Onun varlığını anlama ve Ondan hoşnut olma imkânı verilmiştir.

27/7 CUMA

Yer 3,14-17; ezgi: Yer 31,10-13; Mt 13,18-23 [IV]

Sözü anlayan, meyve verir Mt 13,23

İsa, ekincinin hikâyesini açıklamaktadır. Sözü anlamak ne demektir? Bizimle onu almak demektir yani onu düşüncelerimizin yetisi, duygularımızın temeli, Allah’a itaatkârlığımızın desteği kılmak demektir. Böyle yaparsan, sen de Hükümdarlığına meyve verirsin!

28/7 CUMARTESİ

Azize Acacius, †310 - Milet

Yer 7,1-11; Mez 83; Mt 13,24-30 [IV]

Aldatıcı sözlere güvenmeyin Yer 7,4

Herkesi memnun etmek istedikleri için sadece diğerlerinin duymayı arzuladığı şeyleri söyleyen kişiler vardır. Bu, Allah’ın Sözü değildir, gerçek değildir, kimsenin büyümesine yardımcı olmaz. Memnun eden sözler sık sık aldatıcıdır, bunları dinleyenleri de Rab’den ve dolayısıyla sevinçten ve huzurdan uzak tutar.

29/7 PAZAR 17° O.D. B Yılı [I]

2Kr 4,42-44; Mez 114; Ef 4,1-6; Yh 6,1-15

Artakalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın Yh 6,12

Belki İsa, ekmek kırıntılarını atmamamız için bizi alıştırmak mı istiyor? Evet, ama özellikle merhametli sevgisinin verdiği ekmeği nerede bulabileceğimizi bilmemizi de istiyor. On iki havarinin sepetinde, imanlarının olduğu yerde, yani Kilise’de, bulabileceğiz. O artakalan parçalar gerçek yaşamımızın ekmeği olan Efkaristiya’nın sembolüdür.

30/7 PAZARTESİ

Azize Julitta, †303 - Kayseri

Yer 13,1-11; ezgi: Yasa 32,18-21; Mt 13,31-35 [I]

Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım Mt 13,35

İsa’nın konuşma şekli basit ama zengindir. Çocuklar meselleri hikâye gibi görürler. Gençler daha fazlasını anlamaya çalışırlar. Yetişkinler ise onlarda psikolojik ve ruhani anlamlar görürler. Kendi arzularının merkezine İsa’yı koyanlar, kendisini tanıtmak ve sevdirmek için bu benzetmeleri kullandığını anlarlar; onlarla ve onlarda kendisinden bahseder.

31/7 SALI

Aziz Loyola'lı İgnatius, †1556

Yer 14,17-22; Mez 78; Mt 13,36-43 [I]

Yaptığımız kötülükleri biliyoruz Yer 14,20

Yeremya, alçakgönüllü olmamıza yardım eder. Aynen, yaşamımızda sadece Rabbin ektiği güzel buğdayın değil, yanında kötünün ektiği ve bizim büyüttüğümüz zararlı otların da olduğunu anlatan İsa’nın deliceler benzetmesi de bize yardım eder. Maalesef her gün, az veya çok kötülük yaparız; bunu kabullenmek görevimizdir, böylece ruhani kişiliğimizi yeniden oluşturmak için af ve kuvvet isteyebiliriz.

1/8 ÇARŞAMBA

Aziz Alfonso M. de Liguori, episkopos, †1787

Yer 15,10.16-21; Mez 58; Mt 13,44-46 [I]

Sözlerin, bana neşe oldu Yer 15,16

İsa, sevgi yetkisiyle bize Baba’dan bahsettin. Günahkarları affederken, hastaların üzerine elini koyup onları iyileştirirken, Haç’ta son nefesini verirken… Onun çehresini gösteriyordun. Şimdi sen Sözüne sahip, Sözünü seven ve yaşayan bizlerin kalbindesin. Sevgin sayesinde bizi güvenli ve mutlu kılıyorsun. İsa, kalbimin neşesi ve sevincisin.

2/8 PERŞEMBE

Azize Lidya, I yy. - Akhisar

Yer 18,1-6; Mez 145; Mt 13,47-53 [I]

Benim elimde öylesiniz Yer 18,6

Çömlekçinin elinde balçık neyse, siz de benim elimde öylesiniz”. Baba, senin ellerinde olmak ne büyük lütuf! Burada bazen Düşmanın aracı haline gelen insanların elinden de korunuyorum; Şeytan beni yaralayabilecek ancak senden ayıramayacaktır. Baba, kalbine göre bana şekil ver, böylece zamanı geldiğinde, melekler beni sana getirebilsinler.

3/8 CUMA

Yer 26,1-9; Mez 68; Mt 13,54-58 [I]

Her şeyi onlara bildir Yer 26,2

Bazen kurtulmak için doğru olanı yapmaktan vazgeçiyoruz! Yeremya ise acılar ve zulümlerle karşılaşacağını bilmesine rağmen, Rabbin ona söylemeyi emrettiği her şeyi söylüyor. Gerçekten de Rabbin her sözü, onu kabul eden herkes için yaşam kaynağıdır; ben Rabbin sözünün tanığı olayım mı yoksa sessizliğim ile onu engelleyeyim mi?

4/8 CUMARTESİ

Aziz Yuhanna Vianney, †1859

Yer 26,11-16.24; Mez 68; Mt 14,1-12 [I]

Allah’ımız Rabbin adına konuştu Yer 26,16

Yeremya kendi yaşamını da tehlikeye atarak, Rabbin tüm sözlerini cesaretle müjdelemişti; onun sadık şahitliği birisine dokunuyor.

Aklıma rahibimiz geliyor; onunla ilgili ne kadar eleştiri duyuyorum. Onun da Rabbin adıyla konuştuğunu aklımda tutacak ve hata yaparsa, onu yargılamadan, ona yardım etmeye çalışacağım.

5/8 PAZAR 18° O.D. B Yılı [II]

Çıkış 16,2-4.12-15; Mez 77; Ef 4,17.20-24; Yh 6,24-35

Bize her zaman bu ekmeği ver Yh 6,34

Bu duayı biz de kalbimizde tutacağız! Hastalarımızla ilgilenirken, kardeşlere Sözü müjdelerken, bazen yorucu, bazen alçakgönüllü, bazen sıkıcı günlük işlerimizi yaparken, her şeyde dua ile eşlik edeceğiz ve her şeye dua ile anlam vereceğiz: İsa, gel! Sen olmadığında, yaşam yok, sevinç yok, sevmek için güç veren ve doyuran ekmek yok.

6/8 PAZARTESİ Mesih İsa’nın nurlu görünüşü

Dan 7,9-10.13-14; Mez 96; 2Pt 1,16-19; Mk 9,2-10 [Ö]

Onları yüksek bir dağa çıkardı Mk 9,2

Bu dünyada, Aziz Pavlus’un dediği gibi, “gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız”. Yaşam yolu boyunca, çok kez cesaretimiz kırılacak, şüpheler doğacaktır. İsa bunu biliyor ve bu yüzden bazen müdahale ediyor; bizi değiştirmek, bize büyük sevgisinin deneyimini, gerçek yakınlığını, güçlü ve harika varlığını armağan etmek için bizi Onunla tek başına kalmaya çağırıyor. Evet, İsa, seninle dağa çıkacağım; seninle inecek, yeni güç ve sevinç ile senin ardından geleceğim!

7/8 SALI

Yer 30,1-2.12-15.18-22; Mez 101; Mt 14,22-36 [II]

Siz halkım olacaksınız Yer 30,22

Rab, senin halkının sınırı yoktur, her dilden, her ırktan insanı dahil eder. Senin, Baba olarak, tüm çocuklarını kutsal sevgi ile eşit olarak sevdiğin büyük bir ailedir. Herkes, İsa’nın Ruh’unu dinleyerek, başkalarını da kardeşler olarak seviyor. Baba’ya itaatkarlığından, fedakarlığından doğan Kilise için teşekkürler, İsa!

8/8 ÇARŞAMBA

Aziz Dominikus, †1221

Yer 31,1-7; ezgi: Yer 31,10-13; Mt 15,21-28 [II]

Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim Yer 31,3

Belki sen de sana sonsuza dek süreceği vaat edilmiş ama sonra bitmiş olan sevgi yüzünden acı çekiyorsun. İsa’ya git, sana fazlasıyla cevap verecektir: Onun sevgisi gerçekten sonsuzdur, ilahidir. Onun sevgisi sevgine ve sadakatine destek olacaktır; hatta büyük bir barışla birlikte, sadık kalmayı ve affetmeyi bilmenin mutluluğunu da verecektir.

9/8 PERŞEMBE Azize Teresa Benedicta a Cruce, şehit, †1942 – Auschwitz, Avrupa’nın koruyucusu

Hoşea 2,16b.17b.21-22; Mez 44; Mt 25,1-13 [Ö]

Güveyi karşılamaya çıkın Mt 25,6

Bugün Kilise, güvey olan İsa’ya kendisini sunan değerli bir kız kardeşimizi, Azize Teresa Benedicta’yı kutluyor. O bakiredir; Güveye özel ve sadık sevgi vermiştir. Şehittir; İsa tarafından kanı pahasına sevildiği gibi o da Güveyi sevebilmiştir. Azize Teresa Benedicta, ruhsal ailen seni onurlandırıyor ve sana teşekkür ediyor. Sen, sevgide güçlü olan Güveyin sağında, bize hala destek oluyorsun!

10/8 CUMA Aziz Laurentius, şehit, † 258

2Kor 9,6-10; Mez 111; Yh 12,24-26 [Ö]

Allah sevinçle vereni sever 2Kor 9,7

Bugün ne kadar çok iş, ne kadar faaliyet var! Büyük kardeşimiz ve iman ve sevgi öğretmeni Aziz Lorenzo’nun yardımıyla, bu egzersizi yapmaya, yani sevinç ile armağan etmeye alışmak için birbirimizi cesaretlenelim. Bu, Baba’nın hoşuna gider ve bizde gerçek yaşamı büyütür.

11/8 CUMARTESİ

Azize Assisi'li Klara, †1253

Hab 1,12 - 2,4; Mez 9; Mt 17,14-20 [II]

Doğru kişi imanıyla yaşayacaktır Hab 2,4

Kötülerin zaferi karşısında dehşet içinde olan Habakuk Rabbe yöneliyor. Cevap kesindir: doğru kişi, yani kalbime göre yaşamak isteyen, yaşamı bulacaktır; sadece imanını ve benimle ilişkisini canlı tutarsa, kendi yoluna onur ve verimlilik ile devam edebilecektir.

Assisi’li Azize Klara, Baba’nın çok sevdiği kız, bizim için de cennette alleluya ilahisini söyle!

12/8 PAZAR 19° O.D. B Yılı [III]

1Kr 19,4-8; Mez 33; Ef 4,30 - 5,2; Yh 6,41-51

Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek... Yh 6,51

...benim bedenimdir”.

İsa, Baba’nın, Bakire Meryem’in rahminde beden almış Sözü’dür. Onun bedeni insan olmuş ve haçta kendisini tamamen sunmuş olan sevgisidir; Baba’nın sevgisidir, bu yüzden dünyaya yaşam verebilir.

Baba, değerli armağanın için, gökten inmiş gerçek Ekmek olan İsa için teşekkürler!

13/8 PAZARTESİ

Hez 1,2-5.24-28; Mez 148; Mt 17,22-27 [III]

Rabbin görünüşü gökkuşağına benziyordu Hez 1,28

Peygamber Hezekiel, Kutsal Ruh’un etkisi altında, Allah’ın güzelliğinin ve gücünün bir kısmını görüyor. İsa’yı tanımaya ve sevmeye başlayan bizler, Onun bu armağanı olan Kutsal Ruh’u kabul etmek için dikkatli olacağız. Yani, her zaman Baba’ya güven içerisinde kalmaya, kardeşlere karşı barış ve sevgide yaşamaya çalışacağız. Böylece Allah’ın şanını “görebileceğiz”, yaşamımızda Onun şefkatini ve özenini tanıyabileceğiz.

14/8 SALI

Aziz Maximilianus Kolbe, şehit, †1941

Hez 2,8-3,4; Mez 118; Mt 18,1-5.10.12-14 [III]

Sana vereceğimi ye! Hez 2,8

Rab, peygamber Hezekiel’i halka müjdelemekle görevlendirmektedir. Ben şaşırıyor ve teşekkür ediyorum çünkü İsa, senin benimle de konuştuğunun farkına varıyorum. Bir olay, bir başarısızlık, İncilin bir mısrasının yeni ışığı, bir kardeşin ihtiyacı veya sözü; tüm bunlar her gün senin, bana verdiğin ekmektir! Sana iman ediyorum, onu kabul ediyorum.

15/8 ÇARŞAMBA MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

Vahiy 11,19;12,1-6.10; Mez 44; 1Kor 15,20-27; Lk 1,39-56 [Ö]

Çocuk rahmimde sevinçle hopladı Lk 1,44

Kutsal Anne, Azizlerin Sevinci ve sefillerin Umudu olan İsa’yı içinde taşıdığın için teşekkürler! Şimdi sen mutlusun, çünkü her çocuğunun – hasta veya sağlıklı, fakir veya zengin, akıllı veya değil herkesin – senin lütfuna katıldığını görüyorsun: hepsi içlerinde, güçsüzlerin Kuvveti, meleklerin İlahisi olan İsa’yı taşıyabilir! Meryem, Çok Kutsal Anne, Oğlunun yanında güçlüsün; dünyanın sevinci uğruna Onun gerçek müjdecileri olmamızı sağla!

16/8 PERŞEMBE

Aziz Arsacius, †358 - İzmit

Hez 12,1-12; Mez 77; Mt 18,21-19,1 [III]

Kardeşim bana karşı günah işlerse... Mt 18,21

...kaç kez onu bağışlamalıyım?” İsa, göklerdeki Babamızın kalbinde var olan sonsuz merhameti göstererek Petrus’a cevap veriyor. Bazı haksızlıklarla karşılaştığımızda, sevgi eksikliği hissettiğimizde, İsa’nın sözlerinden biz de güç alacağız; bizi daima affeden, bizi ölümden kurtarıp sonsuz kucağına kabul eden Baba’ya bakacağız.

17/8 CUMA

Aziz Mamas, †275 - Kayseri

Hez 16,1-15.60.63; ezgi: Yeş 12,2-6; Mt 19,3-12 [III]

Karısını boşaması Kutsal Yasaya uygun mu? Mt 19,3

Eş, Allah’ın armağanıdır! Onun senin için ve senin onun için gerçekten bir armağan olduğunu anlamak ile geçirdiğin birkaç seneden sonra onu yanına aldın. Allah arzunuzu ve yeni birlik yaşamınızı kutsadı. Allah’ın armağanını “boşayabilir misin?” Baba’nın sana emanet ettiği görevden kendini geri çekebilir misin? Allah’ın yaptığını bozmak meşru mudur?

18/8 CUMARTESİ

Aziz Leo, † III-IV yy - Demre

Hez 18,1-10.13.30-32; Mez 50; Mt 19,13-15 [III]

Sizi davranışınıza göre yargılayacağım Hez 18,30

Rab, ilahi adaletin için teşekkürler. Herkes senin ona armağan ettiğin özgürlüğü nasıl kullandığından, başkasının değil kendi karar ve eylemlerinden sorumlu olacaktır. Senin sevgine katıldıysa, sen onu kendi yaşamına sonsuza kadar dahil edeceksin.

19/8 PAZAR 20° O.D. B Yılı [IV]

Özd 9,1-6; Mez 33; Ef 5,15-20; Yh 6,51-58

Bedenimi yiyenin sonsuz yaşamı vardır Yh 6,54

Rab İsa’nın Bedenini ve Kanını aldığımda, Ona inanmaktan doğan en güzel eylemi gerçekleştirmiş oluyorum çünkü sevgisiyle kendisini bana armağan ederken, Onu kabul ediyorum. Böylece, Ona dönük olarak ve Sözüne önem vererek geçirdiğim tüm günlük yaşamımı İsa ile taçlandırıyorum. Ancak ve ancak Onunla, içime Yaşam girer.

20/8 PAZARTESİ

Aziz Bernardus, †1153

Hez 24,15-24; ezgi: Yasa 32,18-21; Mt 19,16-22 [IV]

Yaşama kavuşmak istiyorsan... Mt 19,17

...Onun buyruklarını yerine getir”.

Birkaç gün önce Hıristiyan bir anneyi takdir ettim. Onun, sadece Rabbin, oğlunu ne kadar çok sevdiğini bilmesine rağmen, evlenmeden birlikte yaşamak için sevgilisini eve getirmek isteyen oğluna emin olarak hayır diyebildi. Evet, evlilik gizeminin lütfunu bilen birçok anne ve baba, evlerimizde tutarlı şahitler olurlar! Sana teşekkür ederiz, Kutsal Ruh!

21/8 SALI

Aziz X.Pius, Papa, †1914

Hez 28,1-10; ezgi: Yasa 32,26-28.30.35-36; Mt 19,23-30 [IV]

Zengin, Göklerin Egemenliğine zor girecek Mt 19,23

Göklerin Egemenliğine sadece Rabbin lütfunun, Kutsal Ruh’un ve Sözü’nün rehberliği ile girebiliriz. Kimseye, Rabbe bile ihtiyaç duymadığımızı zannettiren zenginlik, yüreğimizin açıklığını ve uysallığımızı azaltır. İsa “zor” diyor, “imkânsız” demiyor, çünkü O, zenginliklerini armağana çevirmeye, onları sevgi aracı olarak kullanmaya başlayanların elinden tutmaya hazırdır.

22/8 ÇARŞAMBA

Kraliçe Bakire Meryem Ana

Hez 34,1-11; Mez 22; Mt 20,1-16 [IV]

Ben kendim koyunlarımı arayacağım Hez 34,11

Baba için çok değerli olduğumuzu şaşkınlıkla keşfediyoruz! O bizi istedi ve sevdi, bu yüzden bize yaşam verdi. Kalbinden uzaklaştığımızda, kaybolduğumuzda, başkası değil kendisi, Biricik Oğlu’nda bizi aramaya ve haç üzerinde bizim için ölmeye geldi. Ona güvenle iman ettiğimizde, O bizim için her şeyi yapabilir.

23/8 PERŞEMBE

Hez 36,23-28; Mez 50; Mt 22,1-14 [IV]

Düğün giysisi giymeden nasıl girdin? Mt 22,12

İsa’nın zamanında, bu güzel adet vardı; her davetli, ziyafet salonuna girerken, düğün giysisi edinirdi. İsa, o düğün giysisi, sensin! Ailemin ve cemaatimin imanı sayesinde Kutsal Vaftiz’de ben de onu aldım. Onun sayesinde, her gün Baba’nın kalbine girebiliyor ve sevinci tadabiliyorum.

24/8 CUMA Aziz Bartalmay, Havari

Vahiy 21,9-14; Mez 144; Yh 1,45-51 [Ö]

Gel de gör Yh 1,46

İncil’i yayma; ikna edici sözler, felsefi tartışmalar veya cezaların bildirimi ile değil onu müjdeleyenin kişisel tanıklığı ile meyve verir. Müjdeyi alan kişi için de İsa’nın kim olduğunu tecrübe etmesi şarttır. Bu yüzden, “Gel de gör”, İsa’ya gel! Kuşkucu Natanyel bile İsa ile şahsen karşılaştığında, Ona inandı ve sonrasında bugün kutladığımız ve dua ettiğimiz havari Bartalmay oldu.

25/8 CUMARTESİ

Hez 43,1-7; Mez 84; Mt 23,1-12 [IV]

Kendini alçaltan yüceltilecektir Mt 23,12

İsa, bizzat yaşadığını bize öğretiyorsun. Kendini en sona koydun, günahlarımızın yani Baba’dan uzaklaşma durumumuzun sonuçlarını üzerine aldın; Onun sevgisi için, Ona itaat etmek için bunu yaptın. Ve Baba’nın kendisi seni yüceltti; kurtuluşumuz olan zaferi sana sağladı. İsa, teşekkürler!

26/8 PAZAR 21° O.D. B Yılı [I]

Yeşu 24,1-2.15-17.18; Mez 33; Ef 5,21-32; Yh 6,60-69

Rab, biz kime gidelim? Yh 6,68

Senin sözlerine itaat etmeye çalıştığımdan beni anlamadıklarında, hatta benimle dalga geçtiklerinde, kalbimde şu sözler yankılanır: “Sonsuz yaşamın sözleri sendedir”. Bazen sadece sessiz bir gülümseme ile cevap veriyorum, bazen sen bana söyleyebileceğim bir cevap fısıldıyorsun. Teşekkürler, Rab İsa!

27/8 PAZARTESİ

Azize Monika, †387

2Sel 1,1-5.11-12; Mez 95; Mt 23,13-22 [I]

Sizin için Allah’a şükran borçluyuz 2Sel 1,3

Selanik Cemaatinin zulüm ve sıkıntılardaki imanı, merhameti, kararlılığı ve sabrı için Allah’a teşekkür eden çoban, Pavlus’tur. Bazen, biz de Pazar Ayinlerinde, rahiplerimizden övgü alırız. Gerçekten bu, Rab İsa’nın harika yolunda yürümemiz için bir cesaretlendirme, teselli ve güçtür.

28/8 SALI

Aziz Augustinus, †430

2Sel 2,1-3.13-17; Mez 95; Mt 23,23-26 [I]

İlettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun 2Sel 2,15

İsa, Kilisen için sana teşekkür ediyoruz. Sen onda yaşıyor, onu yönlendiriyorsun. Orda sen hala bize konuşuyor, bizi koruyor, gerçeği arama ihtiyacımızı doyuruyorsun, bizi sevgi aracı olarak kullanıyorsun. Böylece, bizi senden uzaklaştırmaya çalışarak ‘öldürmek’ isteyen yabancı felsefeler karşısında, zayıf ve güçsüz de olsak, yolumuza mutlulukla devam edebiliyoruz, senin ardından haçımızı güvenle taşıyabiliyoruz.

29/8 ÇARŞAMBA

Vaftizci Yahya’nın Şehit edilişi

Yer 1,17-19; Mez 70; Mk 6,17-29 [Ö]

Seni kurtarmak için ben seninleyim Yer 1,19

İsa’dan önce gelen son peygamber Vaftizci Yahya’yı andığımız bu günde, bize bu Söz verilmektedir. Müjdecine gerçekten yakın olduğun için teşekkürler, İsa. Dünyanın ve benliğin düşman güçlerinden onu kurtardığın ve kendisini sunacak kadar senin şahidin kıldığın için teşekkürler! Şimdi, şanda seninle birlikte, sonsuz alleluya şarkısını söylüyor!

30/8 PERŞEMBE

1Kor 1,1-9; Mez 144; Mt 24,42-51 [I]

Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz Mt 24,42

İsa, beni uyanık kalmaya davet ediyorsun! Seni bir kenara bırakarak işlerimi yapmakla geçirdiğim vakit ile sana ve senin varlığına kalbimle yakın olarak görevimi yaptığım veya ihtiyacım olan istirahatı tattığım vakit arasında çok büyük fark var. Seven bir kalp, gerçekten yaşayan, her zaman uyanık bir kalptir!

31/8 CUMA

Aziz Theodotus, Rufina ve Ammia, †270 - Kayseri

1Kor 1,17-25; Mez 32; Mt 25,1-13 [I]

Güvey gecikince hepsini uyudular Mt 25,5

Sonra düğüne giren beş bakire de uyuyakalıyor. Her akşam, günün son duasında “Kalbimiz Mesih ile birlikte uyanık olsun, bedenimiz sükunette dinlensin” diyoruz ve Pavlus şöyle yazmıştır: “İster uyanık ister uykuda olalım, Mesih ile birlikte yaşarız”. O zaman sorun uyku değildir. Önemli olan, bitmeyen o yağdır; Rab ile sevgi olduğu için daima canlı kalan o bağ, o diyalogdur.

1/9 CUMARTESİ

1Kor 1,26-31; Mez 32; Mt 25,14-30 [I]

Övünen, Rab'le övünsün 1Kor 1,31

Aziz Pavlus, Allah’ın dünyaya göre küçümsenen ve zayıf olanı seçtiğini söylüyor, böylece kimse Onun önünde övünemeyecek. Aslında, sahip olduğumuz her iyi şey, Ondan gelmiştir, bu sebeple sadece Onun sadık ve merhametli sevgisi ile övünebiliriz.

2/9 PAZAR 22° O.D. B Yılı [II]

Yasa 4,1-2.6-8; Mez 14; Yakup 1,17-18.21-22.27; Mk 7,1-8.14-15.21-23

Dudaklarıyla Beni sayar, ama yürekleri benden uzak Mk 7,6

Bugün gibi, Rabbin gününde, kaç kez, “günlük ekmeğimizi bugün de bize ver” diyerek dua ettim, ancak onu nadiren paylaştım ve Ayin esnasında da sadaka olarak sadece birkaç kuruş vermeye devam ettim! Merhamet eylemlerine gelince de, kaç kez hastaları ziyaret etmeyi arzuladım ama arzulamakla kaldım; onun yerine spor yapmayı tercih ettim!

3/9 PAZARTESİ

Aziz Büyük Gregorius, Papa ve Kilise Doktoru, †604

1Kor 2,1-5; Mez 118; Lk 4,16-30 [II]

Peygamber memleketinde kabul görmez Lk 4,24

İlahi sözünü müjdelerken İsa, kendi hemşehrileri tarafından reddediliyor, çünkü onlara kendisinin sadece onlar için değil herkes için, hatta o halkın düşmanları için de geldiğini anlatıyor. Onlar İsa’ya iman etmiyor, yetkisini kabul etmiyorlar. İsa, seni olduğun gibi kabul etmek istiyorum; herkes için Rab ve kurtarıcı olarak!

4/9 SALI

Azize Hermiona, bakire ve şehit, †II yy - Selçuk

1Kor 2,10-16; Mez 144; Lk 4,31-37 [II]

Doğal kişi... gerçekleri anlayamaz 1Kor 2,14

Doğal kişi Allah’ın Ruhuyla ilgili gerçekleri anlayamaz”.

Allah’ın gerçekleri, sözü, İsa’da gösterilmiş olan yaşamı ve sevgisi, sadece Kutsal Ruh’un yardımıyla anlaşılabilir. Kendi aklımız yeterli değildir. İsa Baba’nın, kendi gizemlerini, Onun sevgisini kabul eden ve Ona iman eden alçakgönüllülere açıkladığını söylüyor.

5/9 ÇARŞAMBA

Aziz Urbanus, Theodorus ve arkadaşları, şehitler, †370 - İzmit

1Kor 3,1-9; Mez 32; Lk 4,38-44 [II]

Biz Allah’ın emektaşlarıyız 1Kor 3,9

Gençken, bir misyoneri ekonomik olarak destekleyen bir gruba katılarak bu sözü yaşıyordum; kağıt ve demir topluyorduk. Her gün Ayine ve Kilise’nin aktivitelerine katılmaya çalışıyordum. Şimdi Rab beni başka bir şekilde kendisiyle işbirliği yapmaya çağırdı; cemaat olarak kardeşlerle birlikte yaşayarak, onlarla dua ediyorum ve başkalarına da kardeşlik yaşamını deneyimleme şansını sunuyorum.

6/9 PERŞEMBE

Aziz Onesiphorus, †I yy - Efes

1Kor 3,18-23; Mez 23; Lk 5,1-11 [II]

İsa’nın ardından gittiler Lk 5,11

İsa, Petrus’un kayığına biniyor ve kalabalığa konuşabilmek için ufak bir yardım istiyor. Konuştuktan sonra itaatkar Petrus’u, inanılmaz bir balık avıyla ve daha da önemlisi onu yeni göreve çağırmakla ödüllendiriyor. Buna şahit olan arkadaşları da, İsa’nın cazibesine kapılıyorlar ve her şeyi bırakarak Petrus ile birlikte ardından gidiyorlar.

7/9 CUMA

Aziz Sozon, †304 -Viranşehir

1Kor 4,1-5; Mez 36; Lk 5,33-39 [II]

Beni yargılayan Rab’dir 1Kor 4,4

Aziz Pavlus, Apollos ve Kefas’ın vaazları sayesinde, İsa’ya iman eden birkaç kişi tarafından eleştiriliyor. O ise pes etmiyor. Haça gerilmiş İsa’yı müjdelemekten hiç utanmadı bunun için diğer havarilere göre kendisini eksik hissetmiyor. Onu sadece, adil yargıç İsa yargılayabilir; Rab ona, zulüm görecek kadar sadık kalmış olanlara vereceği zafer tacını verecektir.

8/9 CUMARTESİ Bakire Meryem Ana’nın Doğuşu

Mika 5,1-4 veya Rom 8,28-30; Mez 12; Mt 1,1-16.18-23 [Ö]

Meryem bir oğul doğuracak Mt 1,21

Gençlik grubuna katıldığımda, bir rahibin, İsa ile karşılaşana kadar, bir Hıristiyan’ın yaşamında hiçbir değişiklik olmayacağını söylediğini, duymuştum. Pazar Ayinine, Gizemlere ve bazı yardım eylemlerine iyi kötü katılmaya devam ediyordum. Ama bir gün, İncili okuma ve bazı sözleri yaşama arzusunu hissettim. O günden beri İsa’nın benim yaşamımda da doğduğunu hissettim. İsa’yı dünyaya vermek için dünyaya gelmiş olan Meryem, teşekkürler.

9/9 PAZAR 23° O.D. B Yılı [III]

Yeş 35,4-7; Mez 145; Yakup 2,1-5; Mk 7,31-37

Yaptığı her şey iyi Mk 7,37

Onun her şeyi iyi yaptığını söyleyen kişilerle bir oluyorum. Duada çok rahatsız ediliyordum. Devamlı aklıma, geçmiş yaşamımdan iyi ve kötü olaylar, kişiler, anılar ve düşünceler geliyordu. Her şeyi ruhsal rehberim olan rahibe anlattım, o da, ellerini üzerime koyarak dua etti ve İsa’nın Kutsal adıyla, kurtuldum!

10/9 PAZARTESİ

Azize Menodora, Metrodora, Nymphodora, †306 - Yalvaç

1Kor 5,1-8; Mez 5; Lk 6,6-11 [III]

Övünmeniz yersizdir 1Kor 5,6

Aziz Pavlus, Korintoslu Hıristiyanları gururlarından ve Allah’ın arzusu dışında yaptıklarından dolayı azarlıyor. Böyle bir yaşamla övünülmez. İsa, lütfunla, alçakgönüllü, ılımlı ve saf sevgi dolu kendi yaşam tarzına göre yaşamamıza yardım et.

11/9 SALI

1Kor 6,1-11; Mez 149; Lk 6,12-19 [III]

Birbirinizden davacı olmanız yenilgidir 1Kor 6,7

Pavlus şöyle devam ediyor: “Haksızlığa uğrasanız daha iyi olmaz mı?”. Kilise’ye ayrılık getirmektense, kardeşe suç atan olmaktansa, Allah’tan uzak olanın imanını engellemektense, maddi şeylerden – bir ev bile olsa - mahrum kalmayı kabul etmek çok daha güzeldir. Kavga, Allah’ın evladı için her zaman bir yenilgidir.

12/9 ÇARŞAMBA

Aziz Autonomus episkopos, şehit, †306 - Bitinya

1Kor 7,25-31; Mez 44; Lk 6,20-26 [III]

Karın varsa, boşanmayı isteme 1Kor 7,27

Aziz Pavlus, ona emanet edilen Hıristiyanlara, huzurlu yaşamalarına yardımcı olmak için öğüt veriyor. İsa’ya teşekkür edelim çünkü Kilisesinde bizi dinleyen ve bize güzel öneriler sunanlar var; sadece papa, episkoposlar ve rahipler değil, ciddi ve aziz imanlılar da var. Böylece, bizi kötü yönlendirmeye çalışan bu karışık dünyada, huzur içinde yaşayabiliriz.

13/9 PERŞEMBE Aziz Yohannes Chrysostomus, Episkopos ve Kilise Doktoru, †407 - İstanbul

1Kor 8,1-7.11-13; Mez 138; Lk 6,27-38 [III]

Size kötü davrananlar için dua edin Lk 6,28

Dünyada karşılaştığımız kötülükleri yenmek için İsa bize farklı yöntemler öğretiyor. Bir yöntem, bize acı çektiren için dua etmektir. İsa, bu yolda senin yardımınla, seninle birlikte yürümek istiyorum. Baba’nın, önyargısız ve gerçekten merhamet dolu bu duayı dinleyeceğine inanıyorum.

14/9 CUMA Kutsal Haç Bayramı

Say 21,4-9 veya Fil 2,6-11; Mez 77; Yh 3,13-17 [Ö]

Rab’den yakınmakla günah işledik Say 21,7

İsrail halkı günah işlediğini kabul ediyor ve Musa’nın Allah’tan kurtuluşu dilemek için aracı olmasını istiyor.

İsa, bizim yüzümüzden haçtayken, sana sevgi ile baktığımızda, Kilisen aracılığıyla biz de kendi günahlarımızdan kurtulmuş olacağız.

15/9 CUMARTESİ

Acı çeken Meryem’in Bayramı

İbr 5,7-9; Mez 30; Yh 19,25-27 veya Lk 2,33-35 [III]

Kalbine bir kılıç saplanacak Lk 2,35

İsa’nın ve bizim annemiz olan Meryem, oğlu Mesih İsa’nın yaşamına tam olarak katılmıştır: Özellikle ıstırap çekerken ve haça gerilirken, bizim için yaşamını Baba’ya sunarken, oğluyla acı çekmiş ve kurban oluşuna ortak olmuştur. Meryem, teşekkürler; sen bizim için dua ediyorsun.

16/9 PAZAR 24° O.D. B Yılı [IV]

Yeş 50,5-9; Mez 114; Yakup 2,14-18; Mk 8,27-35

Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek Mk 8,35

Kaygılandığımda ve dünyanın yöntemleri ile kendimi korumaya çalıştığımda, yaşadığım barış yok oluyor ve İsa, senin yanıma koyduğun kişilerle de ilişkilerim bozuluyor. Yaşamımı değil, içimdeki senin yaşamını korumama yardım et. Senin emrinde olarak, sana itaat ederek ve güvenerek senin için yaşamak istiyorum.

17/9 PAZARTESİ

1Kor 11,17-26.33; Mez 39; Lk 7,1-10 [IV]

Evime girmene layık değilim Lk 7,6

Kalbimizde kardeşlerimiz için sevgi, İsa’ya karşı alçakgönüllülük ve tam güven olduğunda, Ondan istediğimiz lütfu dileyebiliriz ve yüzbaşı gibi, bizim de isteğimiz kabul olacak. Gerçekten de, büyük bir alçakgönüllülükle ve Rabbin tek bir sözünün faydasından emin olarak yüzbaşı, uşağının iyileşmesini diliyor... ve oluyor!

18/9 SALI

Aziz Metot, Anadolu’da episkopos, şehit, †312

1Kor 12,12-14.27-31; Mez 99; Lk 7,11-17 [IV]

Mesih’in bedeninin üyelerisiniz 1Kor 12,27

Aziz Pavlus, tüm Hıristiyanlara konuşuyor; onlar İsa’yı severek Onunla bir oluyor ve her biri kendisine armağan edilen yeti ve beceriye göre tüm dünyaya faydalı oluyorlar.

Seni sevmemize yardımcı olduğun ve böylece senin ve Baba’nın şanı olmamızı sağladığın için teşekkürler İsa!

19/9 ÇARŞAMBA

Aziz Trophimus, şehit - Frijia

1Kor 12,31 - 13,13; Mez 32; Lk 7,31-35 [IV]

Sevgi asla son bulmaz 1Kor 13,8

Aziz Pavlus bahsettiği sevgi (Yunanca agape) Allah’ın sevgisidir, İsa’nın gösterdiği sevgidir, sadece ve daima diğerinin iyiliğini isteyen sevgidir. Bizden biri, mutfakta hizmet ederken, kendi bildiği tarif ile yemeği hazırlar. Başta bu bana zor geliyordu, sonra, İsa’nın yardımıyla kabul edebildim. Zorlandım ama mutluyum çünkü İsa’nın sevgisi için yaptığım bu ufacık fedakârlık yararlı olabilir ve bilmediğim faydalar sağlayabilir.

20/9 PERŞEMBE

Aziz Hypatius, Asianus ve Andreas, †740 – İstanbul

Aziz Andreya Kim ve arkadaşları, şehitler, †XIX yy - Kore

1Kor 15,1-11; Mez 117; Lk 7,36-50 [IV]

İmanın seni kurtardı Lk 7,50

İsa’nın bizi ne kadar sevdiğini anladığımızda ve cevap olarak Onu sevdiğimizde, sefaletimizi, günahımızı bildiğimizde ve bunu alçakgönüllülükle Ona itiraf ederek teslim ettiğimizde, o zaman Onun affını ve barışını deneyimliyoruz, kurtuluyoruz!

21/9 CUMA Aziz Matta, Havari ve İncil Yazarı

Ef 4,1-7.11-13; Mez 18; Mt 9,9-13 [Ö]

Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayınız Ef 4,1

Kaç kez ruhani pederim bana İsa’nın beni sadece Onu sevmeye ve Onun için yaşamaya çağırdığını hatırlatmıştır! Başkalarının yüklerini taşımam gerektiğinde de bu geçerlidir! Küçük yükler olabilir; birisi duaya başlıyor ve bir türlü sonlandırmıyor bir diğeri mezmurlara başlıyor ve yavaşlıyor ya da farklı karakterlere, tepkilere ve saygısızlıklara dayanmak gibi daha ağır yükler var. Teşekkürler İsa, çünkü bana sabırla yaşamayı sağladığında, kendini gösterirsin.

22/9 CUMARTESİ

1Kor 15,35-37.42-49; Mez 55; Lk 8,4-15 [IV]

Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü Lk 8,5

İsa, kutsal ve ilahi sözünü “ekiyor”, onu kabul ettiğimizde ise yaşamımıza Onun yaşamını getiriyor. Bunu sessizlikte, sevgi ile uyanık kalarak koruyoruz, egoist hareketler ve günlük telaşların bizden onu çalmaması için çabalıyoruz. Böylece yeni, güçlü ve sadık yaşamın meyvelerini verecektir.

23/9 PAZAR 25° O.D. B Yılı [I]

Bilgelik 2,12.17-20; Mez 53; Yakup 3,16 - 4,3; Mk 9,30-37

Birinci olmak isteyen sonuncu olsun Mk 9,35

İsa’nın bu özlü sözü günün çeşitli anlarında değerlidir. Bu dün, birisinin mutfağın yerlerini süpürme işini unuttuğunu fark ettiğimde, aklıma geldi. Yaptığım o hizmet zamanımı aldı ama o an için İsa’nın gözünde “birinci” olduğumdan mutluydum!

24/9 PAZARTESİ

Kadiköy’un 49 Şehiti, †304 – İstanbul

Özd 3,27-34; Mez 14; Lk 8,16-18 [I]

Yok yere çekişme Özd 3,30

Eski Ahit’in bu sözü, iyi bir tavsiyedir ama onu İsa tamamlamıştır: “Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin” ve Havariler onu yeniden dile getirdiler: “Kötülüğü iyilikle yen”, “Seven kişi komşusuna hiçbir kötülük etmez”.

Ey Kutsal Ruh, teşekkürler: Bizi, kavga etmek için hiçbir sebep bulmayan barışı sağlayanlar haline getiriyorsun!

25/9 SALI

Özd 21,1-6.10-13; Mez 118; Lk 8,19-21 [I]

İnsan her yolun doğru olduğunu sanır Özd 21,2

Bu söz şöyle devam eder: “Ama niyetleri tartan Rab’dir”. Biz sık sık seçimlerimizi, herkese karşı sevgi olan Allah’ın sözü ile karşılaştırmadan akıl yürütmelerimizle doğruluyoruz. Bizim için doğru ve iyi olan, Rab’bin gözlerinde iyi olandır, Onun emirlerine göre olandır.

26/9 ÇARŞAMBA

Özd 30,5-9; Mez 118; Lk 9,1-6 [I]

Onları Allah’ın Egemenliğini duyurmaya gönderdi Lk 9,2

Baba’nın Egemenliğini kurmak için İncil’in müjdecilerini seçen ve onları hazırlayan sensin, İsa. Onun sevgisini ilan etmeleri ve senin yaptığın gibi şifa verme aracılığıyla o sevginin somut belirtilerini vermeleri için onlara Kutsal Ruh’u armağan ediyorsun.

İyi ve kutsal Baba, sefalet içindeki bu dünyaya kutsal işçilerini göndermeye devam ettiğin için sana teşekkür ediyoruz.

27/9 PERŞEMBE

Aziz Vincentius de Pauli, †1660

Vaiz 1,2-11; Mez 89; Lk 9,7-9 [I]

Güneş altında yeni bir şey yok Vaiz 1,9

Evet, insan yaşamında çok şey tekrarlanır. Ancak her gün, onlara bakma ve onları yaşama şeklimiz yenilenebilir. Kutsal Ruh, her durumda, yeni gözleriyle bakmamıza ve İsa’nın sevgisi uğruna hareket etmemize yardım eder. Her sevgi eylemi yenidir!

28/9 CUMA

Vaiz 3,1-11; Mez 143; Lk 9,18-22 [I]

Her şeyin bir zamanı var Vaiz 3,1

Evet, her şeyin zamanla olduğunu, her şeyin biz insanların kurtuluşu için Rab tarafından düzenlendiğini biliyorum. İnsanların itaatkârsızlıklarının üzerinde de Rabbin var olduğunu biliyorum.

İsa, sana ve Baba’ya güvenmemizi sağla öyle ki her şeyi, senin görebildiğin gibi biz de umutla görebilelim!

29/9 CUMARTESİ Baş Melekler Mikail, Cebrail ve Rafael'in Bayramı

Dan 7,9-10.13-14 veya Vahiy 12,7-12; Mez 137; Yh 1,47-51 [Ö]

İşte, hile olmayan bir İsrailli! Yh 1,47

İsa bu sözleri, Bartalmay olarak bildiğimiz havari Natanyel’e yöneltiyor. O İsa tarafından tanındığını ve sevildiğini hissetti, melekler tarafından müjdelenen ve tapınan İsa’yı Allah’ın Oğlu olarak kabul etti.

İsa’yı tanımaya ve kabul etmeye hazır olanın içinde gerçekten hiç hile yoktur!

30/9 PAZAR 25° O.D. B Yılı [II]

Say 11,25-29; Mez 18; Yakup 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48

Bize karşı olmayan, bizden yanadır Mk 9,40

İsa, misafirperver bir kalbe sahip olmamıza yardım ettiğin için teşekkürler. Senin adına sevgin için hareket eden, Kilise ile tam birlik içerisinde olmasa da, ona karşı gelmiyorsa, senin tarafından kabul edilir. Biz de onu sevip kardeşimiz olarak şimdiden kabul edeceğiz.

1/10 PAZARTESİ

Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1897

Eyüp 1,6-22; Mez 16; Lk 9,46-50 [II]

En küçük kimse, en büyük odur Lk 9,48

Herkes küçük bir çocuğun önünde eğiliyor. Bu yüzden, en küçük en çok hizmet edilen oluyor. Kendini büyük gösterirsen, herkes senden uzak durur. Diğer insanların hepsini küçük olarak kabul et, onlara sevgi ve özenle, sabır ve merhametle hizmet et. O zaman, Allah’ın gözünde büyük olacaksın! Azize Küçük Tereza’nın örneği bize çok yardımcı oluyor.

2/10 SALI

Koruyucu Meleklerin Bayramı

Çıkış 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]

Onun sözünü dinleyin, başkaldırmayın Çık 23,21

Allah, halkı onu yönlendirmek ve korumak ile görevlendirdiği meleğe güvenmeye davet ediyor. Biz koruyucu meleğimizi görmeyiz ama o hep vardır. Onu dinlemek ve ona itaat etmek için kendi içimize girmemiz gerekir, kendi fikir ve arzularımızı ayırt edip, dünyanın fikirlerinden hür kararlar almamız gerekir. Bu, büyümemize ve olgunlaşmamıza yarayan faydalı bir uygulamadır.

3/10 ÇARŞAMBA

Eyüp 9,1-12.14-16; Mez 87; Lk 9,57-62 [II]

İnsanoğlunun yaslanacak bir yeri yok Lk 9,58

İsa, ancak bazı şartlarla Onun ardından gitmek isteyenlere cevap vermektedir. Ona şartlar öne sürersem, Onu değil, kendi isteklerimi takip etmiş olurum. İlk fırsatta veya zorlukta Ona ihanet edebilirim. Bana verecek hiçbir şeyin olmasa da İsa, seni takip ediyorum; bana sen yetiyorsun.

4/10 PERŞEMBE

Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Gal 6,14-18; Mez 15; Mt 11,25-30 [Ö]

Alçakgönüllüyüm, benden öğrenin Mt 11,29

İsa, derslerini öğrenmemizi, hikâyelerini ezberlememizi istemiyorsun, sana bakmamızı, senden öğrenmemizi öneriyorsun. Senden özellikle de ılımlılığı ve alçakgönüllülüğü öğrenmemizi istiyorsun. Alçakgönüllülüğün ne demek olduğunu bilmeyen şeytana uymayacağız. Alçakgönüllü olursam, şeytan hiçbir zaman benimle kol kola gezmeyecek!

5/10 CUMA

Azize Charitina, †304 - Amasya

Aziz Thraseas, şehit, †171 - İzmir

Eyüp 38,1.12-21; 40,3-5; Mez 138; Lk 10,13-16 [II]

Sizi dinleyen beni dinlemiş olur Lk 10,16

Acaba İsa, öğrencilerine biraz fazla güvenmiyor musun? Birinin sana ihanet edeceğini, başkasının seni inkâr edeceğini, diğerinin de küçüklerini utandıracağını bilmiyor musun? Buna rağmen sen onlara Sözünü emanet ediyorsun. Dolayısıyla ben de alçakgönüllülükle onları dinleyeceğim, çünkü senin Sözün benim için çok önemlidir.

6/10 CUMARTESİ

Aziz Sagar, episkopos, şehit, †170 - Eskihisar Denizli

Eyüp 42,1-3.5-6.12-17; Mez 118; Lk 10,17-24 [II]

Rab Eyüp’ün sonunu bereketli kıldı Ey 42,12

Allah’ım, her zaman senin ellerinde olmak benim için en iyisidir! Sana itaat ettiğimde, sen bana lütuf bağışlıyorsun, beni takdis ediyorsun, bereketli kılıyorsun hatta ‘itaat’ kelimesini ‘takdis, bereket, kutsama’ olarak tercüme etmeyi öğrendim! Hatta mutlu ve sevinçli bir geleceğim olması için beni affediyorsun. Böylece senin iyiliğinin ve gerçekliğinin tanığı olabileceğim.

7/10 PAZAR 27° O.D. B Yılı [III]

Yar 2,18-24; Mez 127; İbr 2,9-11; Mk 10,2-16

Allah’ın birleştirdiğini insan ayırmasın Mk 10,9

Bugün birçokları bu teşvikin unutulabileceğini düşünüyor. Allah’ın yaptığını insanın düzeltebileceğini mi düşünüyorsun? Belki Allah bir çifti kutsarken hata mı yapmıştı? O sevgiden doğan çocukların hepsi Allah’ın haklı olduğunu söyleyeceklerdir! Ama İsa bu sözleri sadece eşlere yöneltmemiştir, onların ayrılmasını öğüt veren, dolayısıyla acıları arttıran anne ve babalarına da söylemiştir.

8/10 PAZARTESİ

Azize Pelagia, †302 - Antakya

Gal 1,6-12; Mez 110; Lk 10,25-37 [III]

İnsanları hoşnut etmek isteseydim... Gal 1,10

...Mesih’in kulu olmazdım!”

İnsanları hoşnut etmek ne anlama gelir? Egoist düşüncelerinin arkasından koşarak, tüm isteklerini yerine getirmek ve kandırıcı yaltaklıklarına boyun eğmektir. Onu yaparsan, İsa’ya ne hizmet etmiş ne itaat etmiş ne de Onu sevmiş olursun. İsa, sen tek Rabbimsin; herkes ne derse desin, sadece senin hoşuna gitmeye çalışacağım. Senden mutluluk ve güven alacağıma eminim.

9/10 SALI

Atamız İbrahim, 18 yy. MÖ. – Urfa

Azize Publia, †362 - Antakya

Gal 1,13-24; Mez 138; Lk 10,38-42 [III]

Rabbin konuşmasını dinliyordu Lk 10,39

Meryem, kardeşi Marta’nın düşünceleriyle ilgilenmiyor; evinde İsa var. Meryem yapabileceklerini göstermek için çabalamıyor, sadece Rabbine itaat etmek istiyor. Meryem, İsa’nın ona söyleyebileceği her şeyi yapmaya hazırdır. Rab de Meryem’in itaatkâr kalbinden çok hoşnuttur çünkü içinde Onun yeri var. Meryem de kendisini hiç bu kadar özgür ve mutlu hissetmemişti.

10/10 ÇARŞAMBA

Azize Eulampia ve kardeşi Eulampius, †305 - İzmit

Gal 2,1-2.7-14; Mez 116; Lk 11,1-4 [III]

Bize dua etmeyi öğret Lk 11,1

İsa’nın Marta’ya cevabını dinledikten sonra, Onun Meryem’in yaptığının aynısını yaptığını görüyoruz: Baba’yı dinlemek için çekiliyor! Hayret içindeki öğrenciler de nihayet dua etmeyi öğrenmeleri gerektiğini anlıyorlar. Sen dua etmeyi bilir misin? Tek başına çekilmeyi, dinlemeyi, kendinden çıkmayı biliyorsan, Baba’nın kalbine girebilirsin.

11/10 PERŞEMBE

Aziz XXIII. Yuhanna, Papa - †1963

Azize Zenais ve Filonil, †I yy - Tarsus

Gal 3,1-5; ezgi: Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 [III]

Kapıyı çalın, size açılacaktır Lk 11,9

Yine dua ile ilgili konuşalım. Yorulmaman gerekir. Dua ederken yoruluyorsan bu, duanın sevgi olmadığının, geçici şeylerin arayışı olduğunun işaretidir. Baban Allah, sana çok daha fazlasını vermek istiyor!

12/10 CUMA

Azize Donnina, †303 - Adana

Gal 3,7-14; Mez 110; Lk 11,15-26 [III]

İmanla aklanan yaşayacaktır Gal 3,11

Doğru kişi, Allah’a itaat etmek isteyendir. O, Allah’ın insanlara beslediği sevgi haricinde hiçbir şey ile ilgilenmemektedir. Allah için yaşar ve Ondan destek, güç, sevinç ve barış alır.

13/10 CUMARTESİ

Antakyalı Aziz Theophilus, †180

Gal 3,22-29; Mez 104; Lk 11,27-28 [III]

İman ettiğinizden Allah’ın oğullarısınız Gal 3,26

Aziz Pavlus, imandan ve öneminden bahsetmekten yorulmuyor. Bugün bize, iman olmadan kendimizi Allah’ın oğulları olduğumuzu bile söyleyemeyeceğimizi vurguluyor. Sadece iman varsa, bu unvan en derin ve güçlü anlamıyla gerçeklik kazanıyor. Bugün sadece “iman ettiğim” için bir şey yapacağım.

14/10 PAZAR 28° O.D. B Yılı [IV]

Bilgelik 7,7-11; Mez 89; İbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Allah için her şey mümkündür Mk 10,27

Babam, ey Allah’ım, senin için ne mümkündür? Kalbimi değiştirebilir misin? Onu daha önemli olana dikkatli kılabilir misin, paranın çekici gücünden kurtarabilir misin, her anında kendine yönlendirebilir misin? Senin için her şey mümkündür; bana acı verecek olsa da bugünden başla.

15/10 PAZARTESİ

Azize Avila'lı Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Mez 112; Lk 11,29-32 [IV]

Mesih bizi özgür kıldı Gal 5,1

Hangi özgürlükten bahsediliyor? Mesih dış görünüşün kölesi olmamızdan veya böyle hissetmemizden özgür kıldı. Kaç kez çevremdekilerin bakışları, düşünceleri ve fikirleri yüzünden sıkışıyorum! Bazen güzel ve iyi şeyleri bile; dua etmek, Ayine veya toplantılara katılmak gibi mecburiyetten yapıyorum. İsa, her şeyi seninle sevgin uğruna yaptığımda, işte o zaman özgür oluyorum!

16/10 SALI

Gal 5,1-6; Mez 118; Lk 11,37-41 [IV]

Önemli olan, sevgi yoluyla... Gal 5,6

“...etkisini gösteren imandır”.

İşte Pavlus imanın neden önemli olduğunu söylüyor. Ondan merhamet, yani karşılıksız, ilahi ve kutsal sevgi gelir. İman, gerçek sevginin kaynağıdır denebilir. Kim iman etmiyorsa da, sevdiğini düşünür, ama ne zamana kadar? Ne pahasına? Sen sonuna kadar sevebilmek mi istiyorsun? O zaman imanını güçlendir ve uygula.

17/10 ÇARŞAMBA

Antakya’lı Aziz İgnatius episkopos, şehit, †107 - Roma

Gal 5,18-25; Mez 1; Lk 11,42-46 [IV]

Ruhun izinde yürüyelim Gal 5,25

Aziz Pavlus, aktörler, komedyenler gibi davranma eğilimine düşmememizi söylüyor. Madem ki üzerimize Kutsal Ruh çağrıldıysa ve bize armağan edildiyse, yaşamımız değişmelidir. Artık bedensel önerilerimizi değil Onun önerilerini gerçekleştirerek yaşayacağız. Fark gerçekten büyüktür!

18/10 PERŞEMBE Aziz Luka, İncil yazarı

2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9 [Ö]

Ürün bol, ama işçi az Lk 10,2

Kaldırımda yanımdan geçen kişilere İncil’i nasıl ulaştırabilirim? Parkları kalabalıklaştıran mültecilere? Selam bile vermeyen gençlere? Çocuklarını anaokuluna götüren annelere? Herkese İncil’in öğrettiği bir şey yapmaya çalışacağım. İncil’i ilan etmek, sözü duyurmak değil İncil haline gelen bir yaşamı göstermek demektir. “İncil’in işçileri” azdır; aralarında sen de mi yoksun?

19/10 CUMA

Ef 1,11-14; Mez 32; Lk 12,1-7 [IV]

Birçok serçeden daha değerlisiniz Lk 12,7

Serçeleri gördüğümde, İsa’nın bu sözünü hatırlıyorum. Halbuki korktuğum zaman hatırlamıyorum. Lütfen, sen bana hatırlat! Şu gerçeği hatırlatan, büyük bir armağan yapar: Allah serçeleri hatırlıyor ve onları doyuruyor. Tabii ki beni unutmaz. Ona güvenle kendimi emanet ediyorum.

20/10 CUMARTESİ

Aziz Andreas Calybite, †767 – İstanbul

Ef 1,15-23; Mez 8; Lk 12,8-12 [IV]

Kutsal Ruh o anda size... Lk 12,12

...ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir”. İmanlılar için de zor zamanlar vardır. O anlarda ne yapmak lazım? Beni sevmiş ve bana hiçbir zaman haksızlık etmemiş Rabbe her zaman güveneceğim, Ona iman etmekten vazgeçmeyeceğim. O bana yardım edecektir. Sessizlikte kalacak, Onun ağzıma, beni haksız yere yargılayanlara da armağan edebileceğim kutsal ve barış dolu sözler koymasını bekleyeceğim.

21/10 PAZAR 29° O.D. B Yılı [I]

Yeş 53,10-11; Mez 32; İbr 4,14-16; Mk 10,35-45

İnsanoğlu hizmet edilmeye gelmedi Mk 10,45

İsa, senden öğreniyorum. Sana hayran olunsun diye hiçbir şey yapmadın, sana itaat edilsin diye sesini yükseltmedin, önemli unvanlarla kendini çağırtmadın. Küçüklere, fakirlere ve hastalara eğildin. Kimse senden korkmadı çünkü sen itaat eden ve hizmet eden İnsanoğlusun. Bana yardım edersen, senden öğrenirim.

22/10 PAZARTESİ

Aziz Abercius, †167 – Pamukkale

Ef 2,1-10; Mez 99; Lk 12,13-21 [I]

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz Ef 2,8

Sinsi eğilimlerden, işlediğim ve çevremde beni sarmalayan günahın gücünden beni kim kurtarabilir? Kabiliyetim yok. Beni tek kurtarıcı olan Rab İsa kurtarır. Kuyudan çekerek çıkaracağı oyuncak bebekmişim gibi kurtarmıyor beni, tutunacağım ve kendimi çekeceğim ipi atıyor bana. Böylece kurtuluşumun eserine, kurtarıcı İsa’ya kendimi emanet ederek ve Ona güvenerek katılıyorum!

23/10 SALI

Aziz Theodoret, rahip, şehit, †362 - Antakya

Ef 2,12-22; Mez 84; Lk 12,35-38 [I]

Mesih’in kendisi barışıklığımızdır Ef 2,14

Aziz Pavlus’un bu açıklaması çok açık ama unutması kolay. İsa barıştır. Kimde İsa’ya iman varsa ve kim yüreğinde İsa’yı taşırsa, barışa sahiptir ve bunu her yere yayar. Bunu unutursam, barışın anlaşmalar ve uzlaşmalar ile geldiğine inanırım fakat hayal kırıklığı hemen gelir. İki insan arasındaki gerçek barış, onların kalbinde olan İsa’dır.

24/10 ÇARŞAMBA

Aziz Proclus, †446 – İstanbul

Ef 3,2-12; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 12,39-48 [I]

Kime çok şey emanet edilmişse... Lk 12,48

...kendisinden daha fazlası istenecektir”. Bana Allah’ın Sözü, Baba’ya ve Oğul’a iman, Kutsal Ruh’u ve bazı yetenekler de verildi. Bu gerçekten çoktur. Tüm bunları bodrumda veya çatı katında bırakamam; o Sözü yaşamalı, o imanı kullanmalı ve o Ruh tarafından yönlendirilmeye izin vermeliyim.

25/10 PERŞEMBE

Aziz Martirius ve Marcianus, şehitler, †351 - İstanbul

Ef 3,14-21; Mez 32; Lk 12,49-53 [I]

Mesih’in yüreklerinizde yaşamasını dilerim Ef 3,17

Havarinin bizim için duası çok güzel. Rabbin tapınağı olan bizlerin içinde gerçekten Onun yaşamasını istiyor. Evet, Onun bize gelmesi lazım ama bizim Ona kalbimizin kapılarını açmamız gerekir. Bunu imanla yaşayarak yapacağım. Arzusuna kendimi güvenle emanet edeceğim. Onun alçakgönüllülüğü ile bende çalışmasına izin vereceğim.

26/10 CUMA

Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 – İzmit

Ef 4,1-6; Mez 23; Lk 12,54-59 [I]

Yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim Ef 4,1

Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim” ve Aziz Pavlus şöyle devam ediyor: “Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin”. Bu, Hristiyan’a uygun yaşama şeklidir, dua ettiğinde veya vaaz verdiğinde, oyun oynamayan gerçek Hristiyanın yaşama tarzıdır.

27/10 CUMARTESİ

Aziz Thraseas, episkopos, şehit, †175 - İzmir

Ef 4,7-16; Mez 121; Lk 13,1-9 [I]

Tövbe etmezseniz... mahvolacaksınız Lk 13,5

İsa felaketlere bu şekilde bakıyor. Tövbe etmeyenin ve Baba’nın gönderdiğini kabul etmeyenin ölümü de bir felaket olacaktır. Nuh zamanında tufanda can verenlerin ölümü gibi olacaktır. Sadece bu dünyada iyi olmayı düşünmeyelim, geleceği de düşünelim. İçimizdeki İsa güvenimizdir.

28/10 PAZAR 30° O.D. B Yılı [II]

Yer 31,7-9; Mez 125; İbr 5,1-6; Mk 10,46-52

Davut Oğlu İsa, halime acı Mk 10,47

Kör dilencinin bana öğrettiği bu yakarmayı ben de tekrar ediyorum. Yarının ne olacağını göremeyen, Allah’ın çehresini ve insanları kardeşlerim olarak göremeyen ben de körüm. Ben de dikkat çekmek, sevilmek, biz söz, bir gülümseme, bir onay işareti almak için elini uzatan bir dilenciyim. İsa, bana merhamet et!

29/10 PAZARTESİ

Aziz Abraham, †366 - Urfa

Ef 4,32 - 5,8; Mez 1; Lk 13,10-17 [II]

Birbirinize karşı şefkatli olun Ef 4,32

Aziz Pavlus, Hristiyanın nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Kendisi, İsa’nın sevdiği gibi severek, Baba’yı örnek almak istiyor. Tabii ki kötü şeyler - zina ve iffetsizlik gibi her tür cinsel sapıklık - Allah’ın oğlunun hayatında olmamalıdır. Lafı bile olmamalı! Bunlardan konuşmak ayartma haline gelir, zaman ve güven kaybı olur.

30/10 SALI

Aziz Asterius, †400 - Amasya

Ef 5,21-33; Mez 127; Lk 13,18-21 [II]

Her biriniz karısını sevsin Ef 5,33

Kadın da kocasına saygı göstersin”. Ya eşim bana kötü davranırsa, bana güvenmezse, nasıl olduğumu hiçbir zaman sormazsa, bana hiç gülümsemezse, önemli bir alışveriş için bana hiç danışmazsa? İsa senden, eşinin az veya olgunlaşmamış sevgisini yargılamanı değil kendi tarafında gerekeni yerine getirmeni istiyor. Sevgi, sevgiyi doğurur. Sen karşılıksız olarak sevgini armağan et, eşin senden öğrenecektir!

31/10 ÇARŞAMBA

Ef 6,1-9; Mez 144; Lk 13,22-30 [II]

Kurtulanların sayısı az mı olacak? Lk 13,23

Günahkârların kurtuluşuyla gerçekten ilgilenen birisinin değil meraklı birisinin sorusuna benziyor. İsa yine de gerçeklik ve merhametle şöyle cevap veriyor; o az kişiden biri olmak istiyor musun? Kapıya yanaş ve yorulacak da olsan, geçebilmek için yanında getirdiğin her şeyi terk et, çünkü kapı gerçekten dar.

1/11 PERŞEMBE TÜM AZİZLERİN BAYRAMI

Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Mt 5,9

Onlara Allah’ın oğulları denecek”. Bizimle aynı imanda yaşamış olan kardeşlerimizin kutsallığı için mutluyuz. Onların kutsallığı ne demek oluyordu? İsa’ya her zaman itaattir. Onlar bizim dinlediğimiz sözlerin aynılarını dinleyip yaşadılar. Onların çevresine, herkesin Babası Allah’ın armağanı olan barış yayıldı. Bu sebeple, kimse onları Allah’ın oğulları diye çağırırken zorlanmıyor!

2/11 CUMA Ölüleri Anma Günü [Ö]

Yeş 25,6.7-9; Mez 24; Rom 8,14-23; Mt 25,31-46

Evlatlığa alınmayı bekleyerek inliyoruz Rom 8,23

Yaşamın arka fonunda her zaman korkutan, güvensizlik veren ve acı haline gelen ölüm vardır. Bu sebepten havari inlediğimizi söyler. Nedenini tam olarak bilmesek de bu inleme sürekli vardır. Ama imanın sözü bizi rahatlatıyor; sonunda bizi büyük bir sevgi, Baba’nın sevgisi bekliyor. O bizi kendi oğulları olarak görecektir, çünkü biz Oğlu İsa’ya itaat ettik.

3/11 CUMARTESİ

Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri

Fil 1,18-26; Mez 41; Lk 14,1.7-11 [II]

Benim için yaşamak Mesih’tir... Fil 1,21

...ölmek kazançtır”. Aziz Pavlus, en yakınlarına yüreğini açıyor. Bizim için de havarinin iç yaşamını bilmek güzeldir. Pavlus’un yüreğinde sadece Mesih İsa önemlidir. Ve İsa dirildi, ölmüyor. Bu yüzden Onunla yaşayan ölümden korkmaz, hatta Rab ile birliği tatmak için neredeyse ölümü arzular.

4/11 PAZAR 31° O.D. B Yılı [III]

Yasa 6,2-6; Mez 17; İbr 7,23-28; Mk 12,28-34

Buyrukların en önemlisi hangisidir? Mk 12,28

En önemlisi şudur: Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab’dir.” Buyruklardan ilki, tüm diğerlerine yön verendir. Hepsini asılı tutan ve tüm diğerlerine yer gösteren bir zincirin ilk halkası gibidir. Allah’ın her buyruğunun sevgiden gelen gücü ve güzelliği vardır. Tüm buyruklar, birer armağandır çünkü sevgide yaşamak için öğretişlerdir.

5/11 PAZARTESİ

Mutlu Gomidas, şehit, †1707 - İstanbul

Fil 2,1-4; Mez 130; Lk 14,12-14 [III]

Hiçbir şeyi boş övünmeyle yapmayın Fil 2,3

Kilise’de kaç kez ayartma yaşanır! Dünyada olanların hepsi orada da vardır. Ama bizim onları yenmek için bir nedenimiz ve gücümüz vardır; insanların önünde İsa hakkında iyi bir tanıklık yapma isteğimiz vardır. O da bizi kendisine ve birbirimize bağlı tutmak için kendi Ruhunu verir.

6/11 SALI

Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun

Fil 2,5-11; Mez 21; Lk 14,15-24 [III]

Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun Fil 2,5

İsa’yı tanımak için ne dediğini ve ne yaptığını bilmek yeterli değildir. Onun yaşadığı gibi yaşamak, Onun Baba’ya olan sevgisini ve günahkarlara olan merhametini yaşamak gereklidir. Özellikle de Onun gibi, düşmanları sevmeye çalıştığımızda, Onu daha da iyi tanırız.

7/11 ÇARŞAMBA

Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar

Fil 2,12-18; Mez 26; Lk 14,25-33 [III]

Yıldızlar gibi parlayınız Fil 2,15

Aziz Pavlus, İsa’nın söylediğini bize pek çok kez tekrar ediyor: “Siz dünyanın ışığısınız”. Bize düşman olan tüm dünya için çok değerliyiz: İsa ile birlikte olduğumuzda, yaşamımız her ortama yenilik ve umut getirir.

8/11 PERŞEMBE

Fil 3,3-8; Mez 104; Lk 15,1-10 [III]

Mesih İsa’yla övünüyoruz Fil 3,3

Övünmek sık sık bizde var olan duygulardan biridir. Her şey bize verildiyse ne ile övünebiliriz? Bizim içsel yaşamımızı canlandıran, acılarımıza da dahil olmak üzere her hareketimize anlam kazandıran İsa ile övünelim. Kibir ve gurur olmadan, Onunla övünebiliriz, çünkü kendimize değil sadece Ona güveniriz.

9/11 CUMA Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilişi

Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]

Allah’ın kutsal tapınağı... sizsiniz 1Kor 3,17

Pavlus’un, bizim Allah’ın kutsal tapınağı olduğumuzu söyleyecek cesareti var! Ama gerçek de şudur; içimizde Allah’ın Kutsalı olan İsa’yı taşıdığımıza göre, herhangi bir kişinin Onunla karşılaşabileceği ve Onun varlığının tadına varabileceği tapınağız. Bunun bilincinde olarak, Onun onurunu kıracak hiçbir şey yapmamak için çabalayacağız!

10/11 CUMARTESİ

Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru, †461

Fil 4,10-19; Mez 111; Lk 16,9-15 [III]

Beni güçlendirenin aracılığıyla... Fil 4,13

Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim”.

Fakirlik ve zenginlik Aziz Pavlus için bir problem değildir. O, fakirliğe sabrediyor ve bolluğa kapılmıyor. Ona güveni ve huzuru veren, eşyalar veya para değil. Bunlar ona Rab’den, İsa’dan geliyor: Pavlus’un tüm seçimlerinin sebebini ve barışını sağlayan, İsa’dır.

11/11 PAZAR 32° O.D. B Yılı [IV]

1Kr 17,10-16; Mez 145; İbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Kutulara para atan halkı seyrediyordu Mk 12,41

Sonunda, paralar sayılıyor. Onları sayan, paranın çok olduğunu umuyor, çünkü o zaman onlarla çok şey yapılabilir. Genelde böyledir. Ama İsa’nın garip ve yeni bir kriteri var. Atılan para, halkın ne kadar sevgi dolu olduğunu gösteriyor. Para miktarı önemli değil, kutulara para atanların kalplerindeki sevgi önemlidir. Kalbin içini kim görür?

12/11 PAZARTESİ

Aziz Nilus, †430 - Ankara

Titus 1,1-9; Mez 23; Lk 17,1-6 [IV]

Episkopos adil, pak biri olmalı Tit 1,8-9

Aziz Pavlus, cemaati yönetme görevini alan kişiyi episkopos olarak adlandırıyor. Episkoposun da İsa’ya sadık olması gerekir yani her Hıristiyan gibi Allah’ın kutsallığını, kendine hakim olmayı, Rabbin öğretilerine itaatkarlığı yaşaması gerekir. Kilise’de görevi olan kişi, daha çok alçakgönüllü ve ılımlı, dinlemeye ve sevmeye kabiliyetli olmalıdır.

13/11 SALI

Titus 2,1-8.11-14; Mez 36; Lk 17,7-10 [IV]

Allah’ın lütfu ortaya çıkmıştır Tit 2,11

Rab İsa, teşekkürler; lütfun yeni ışıktır, onun sayesinde dünyanın yöntemlerini izlemeden dünyada yaşamak için güç alırız. Dünyada herkes, kendini zoraki kabul ettirme pahasına zenginlik ve hırs ile öne çıkmaya çalışır. Senin Kutsal Ruh’un bize her şeyin istikrarsızlığını gösteriyor. Paradan uzaklaşarak ve gururu yenerek, barış içinde yaşayabilir ve gerçek refahı yayabiliriz.

14/11 ÇARŞAMBA

Azize Clementina, Theodota ve Philomena, şehitler, †III yy - Marmaraereğlisi

Titus 3,1-7; Mez 22; Lk 17,11-19 [IV]

Sevgisini göstererek bizi kurtardı Tit 3,5

İsa’nın merhameti büyük ve güzeldir. Bugün on cüzamlıya yönelik eylemde onu görüyoruz. Sadece talep edildiği için karşılıksız olarak armağan ediliyor. İsa hak ettiğim için değil sevgisi ve merhameti için beni de kurtardı; beni sarmalayan dünyanın görüşlerine de karşı gelerek Onun ardından gitmemi sağladı.

15/11 PERŞEMBE

Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa

Filim 7-20; Mez 145; Lk 17,20-25 [IV]

Yapacağın iyilik gönülden olsun Flm 14

Filimun’un kölesi kaçmış ve Pavlus’un yanına sığınmıştır. Pavlus Filimun’a, kölesine olan davranışını değiştirmesine yardımcı olmak için yazıyor. Ona şu basit öneriyi sunuyor: “Yapacağın iyilik zorunluluktanmış gibi görünmesin, gönülden olsun”. Yaptığımız her şeyin kaynağı İsa’nın sevgisi olmalıdır.

16/11 CUMA

2Yh 1a.3-9; Mez 118; Lk 17,26-37 [IV]

Sevgi yolunda yürüyünüz 2Yh 6

Bu Aziz Yuhanna’nın teşvikidir. Bu havari, İncil’de yazdığı ve sonrasında ikinci mektubunda hatırlattığı İsa’nın yeni emrini tekrar etmekten hiç yorulmadı. Hristiyanı farklı yapan, sevgidir, onu her zaman canlı tutan nefestir. Sevmeyi unutan, Allah’tan uzaklaşır!

17/11 CUMARTESİ

Şifacı Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar

3Yh 5-8; Mez 111; Lk 18,1-8 [IV]

İnsanoğlu iman bulacak mı? Lk 18,8

İman, gerçek iman aşırı önemlidir. İman, sevgiyi besler, onu sadık ve karşılıksız kılar. İsa için önemli olan dünyada iman olmasıdır, çünkü o zaman imanın meyvesi sevgi de olacaktır. Bugün İsa’yı “rahatlatmak” istiyorum; evet, döndüğünde, iman bulacaksın, imanımı bulacaksın!

18/11 PAZAR 33° O.D. B Yılı [I]

Dan 12,1-3; Mez 15; İbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Sözlerim asla ortadan kalkmayacak Mk 13,31

Her şey değişiyor. Her şey geçiyor. Herkes ölüyor, binalar yıkılıyor, hatta yeryüzü bile sabit değil ve kıpırdıyor. İnsanlar korkuyor ve farklı sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Gerçekten hiçbir şey kalmıyor mu? Yaşamımızı, ilişkilerimizi ve geleceğimizi üzerine dayayabileceğimiz güvenli hiçbir şey yok mu? Bugün İsa bizi rahatlatıyor: Onun sözleri daima sağlam kayadır. Onlara dayan!

19/11 PAZARTESİ

Aziz Maximus, şehit, † III yy – Kayseri

Vahiy 1,1-5; 2,1-5; Mez 1; Lk 18,35-43 [I]

Senin için ne yapmamı istersin? Lk 18,41

Dilenen bir kör İsa’nın yanına getirildi. İsa da onun sesini, daha doğrusu imanını duymak istiyor. Ondan yardım isterken attığı çığlığı duymuştu bile. Rab onun arzusunu biliyor ama yüksek sesle herkesin önünde dile getirmesini istiyor. Kör; İsa’dan gözlerinin görmesini istiyor, İsa da duasını dinliyor ve yüzünü ona gösteriyor!

20/11 SALI

Aziz Gregorius, keşis, †842 - İstanbul

Aziz Basilius, şehit, † III yy - Antakya

Vahiy 3,1-6.14-22; Mez 14; Lk 19,1-10 [I]

Uyan! Ne varsa güçlendir Vah 3,2

İsa’nın kendisi Kilise’yi teşvik ediyor. Her Hristiyan cemaati denenmeler yaşar, kendi zorlukları ve günahları var. Her cemaatin kendi armağanları ve yetenekleri de var. Bu yüzden çift davet var; denenmelerde yenik düşmemek için uyanık olmak ve meyve veren iyilikte büyümek.

21/11 ÇARŞAMBA

Meryem Ana'nın Mabette Tanrı’ya Sunulması

Vahiy 4,1-11; Mez 150; Lk 19,11-28 [I]

Seni, sözlerine göre yargılayacağım Lk 19,22

O köle, patronu hakkında kötü düşünüyordu, ondan korkuyordu ve onun için gerçekten çaba sarf etmemişti. Sadece kendisini seviyordu. Kilisede sadece kendini düşünürsen, yaşamın Allah’ın hükümdarlığı için yararsızdır! Diğer iki köle gibi yapacağız; sahip olduğumuz az şeyleri Rabbimiz İsa için kullanacağız.

22/11 PERŞEMBE

Azize Çeciliya, bakire ve şehit, †250

Vahiy 5,1-10; Mez 149; Lk 19,41-44 [I]

Allah, yardımına geldiğinde farketmedin Lk 19,44

İsa ağladı. O zaman bazı şarlatanların inandırmaya çalıştığı gibi, her zaman ve her durumda her şey gerçekten iyi gitmiyor demek ki. İsa’nın ağlaması bizi uyandırmalı. O Kudüs’e bakarak ağladı; cemaatimiz, ailemiz, ruhumuz için ağlamaya mecbur kalmamalı! Bugün varlığının gerçekliğini ve tövbe etmem için yaptığı çağrıları kabul ediyorum.

23/11 CUMA

Aziz Anfilokius, epişkopos, †400 - Konya

Vahiy 10,8-11; Mez 118; Lk 19,45-48 [I]

Evim dua evi olacak Lk 19,46

İsa, Baba ile karşılaşma yeri yani dua yeri olan tapınaktan bahsediyordu. Şimdi ben de bir tapınağım çünkü İsa bende de mevcut. Her anımda Onunla karşılaşmaya devam edecek şekilde yaşayacağım. Duanın her zaman canlı ve etkili olduğu bir ‘dua evi’ olmaktan daha güzel bir şey yoktur.

24/11 CUMARTESİ

Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadaşları, †XVI-XVIII yy.

Vahiy 11,4-12; Mez 143; Lk 20,27-40 [I]

Ona göre bütün insanlar yaşamaktadır Lk 20,38

Baba’nın gözünde benim daima var olduğumu bilmek rahatlatıcıdır. Ölüm Onun kalbinde hiçbir şey değiştirmeyecektir, O beni sevmeye devam edecek, benim Babam olmaya devam edecektir ve ben Ona halen teşekkür edebileceğim. Bu senin için de geçerlidir. Baba’mdan, kalbimde kimsenin ölmesine izin vermemeyi öğrenmek istiyorum. Birisi benden nefret ederse, yüreğimde o hala mevcuttur ve onun için yaşamımı Allah’a sunmaya devam ediyorum.

25/11 PAZAR 34° O.D. B Yılı EVRENİN KRALI MESİH İSA BAYRAMI

Dan 7,13-14; Mez 92; Vahiy 1,5-8; Yh 18,33-37 [Ö]

Gerçeğe tanıklık etmek için doğdum Yh 18,37

İsa, seni kral ilan ediyoruz. Sen benim kralımsın: Senin sözün en önemlisidir, arzuların benim gerçekleştirmek istediklerimdir. Sevgi ve barış Allah’ının gerçek yüzünü bana göstermek ve tanıtmak istiyorsun. O, tek Gerçektir, bende de hakiki yaşam ve içsel mutluluk sağlayan Gerçektir. Bana sunduğun senin tanıklığın İsa, bende ve ailemde meyve verir.

26/11 PAZARTESİ

Aziz Alipus, † VII yy - Bolu

Vahiy 14,1-3.4-5; Mez 23; Lk 21,1-4 [II]

Bu dul herkesten daha çok verdi Lk 21,3

Paraya bağlı olmayan insanları görmek güzeldir. Kendisini tiyatro oyununda gibi değil, gerçek anlamda sana, göksel Baba’ya adamış kişileri görmek de çok güzeldir! Ancak maalesef, kiliseye girenlerin arasında, sadece arta kalan zamanını ve emeğini sana verenler vardır. Bugün sana daha iyisini vermeye çalışacağım.

27/11 SALI

Vahiy 14,14-19; Mez 95; Lk 21,5-11 [II]

Orağını uzat ve biç! Vah 14,15

Vahiy kitabının dili zordur. Ancak, bu cümleye ilişkin güzel bir açıklama duydum; orağını atan İsa’dır ve orak da haçıdır. Haçın kendisine ulaşmasını ve onu taşımayı kabul eden, İsa’nın hükümdarlığına kabul edilir ve kötülükten korunur. Yaşamı Baba’nın kalbinde güvende olacaktır!

28/11 ÇARŞAMBA

Aziz Hirenarcus ve arkadaşları, şehitler, †305 - Sivas

Vahiy 15,1-4; Mez 97; Lk 21,12-19 [II]

Rabbim, işlerin büyük işlerdir Vah 15,3

Dünyada denenmeleri yenen, şimdi Allah’ın ve Kuzunun önünde olduklarından gökte sevinçten coşup kurtulanların şarkısıdır. Biz de hazırlanıyoruz; her gün Rabbi ‘yüceltme provası’ yapıyoruz. Kalbin derinliklerinde ve de sevdiklerimizle paylaştığımız dualarda bu şarkı sözlerini tekrar ediyoruz.

29/11 PERŞEMBE

Azize Philomenas, şehit †275 - Ankara

Vahiy 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Mez 99; Lk 21,20-28 [II]

Onun yargıları doğru ve adildir Vah 19,2

Gökteki “büyük kalabalık” bu şekilde seslerini yükseltiyordu. Bu kalabalık dünyanın haksızlıklarına dayanarak yaşamış, güç sahiplerinin veya sözde büyüklerin kararları yüzünden acı çekmiş olanlardır. Eğer bu güç sahipleri, Rabbi dinlemiş ve Ona itaat etmiş olsalardı, yeryüzüne biraz göğün mutluluğunu getirmiş olabilirlerdi. Onlarsa cehennemin tohumlarını attılar. Bugün biz Allah’ın bilgeliğine itaat ederek dünyayı değiştirebiliriz!

30/11 CUMA Aziz Andreas, Havari

Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]

Ona iman eden utandırılmayacak Rom 10,11

Havari Andreas iman etti; kardeşi Petrus ile birlikte İsa’ya kendisini emanet etti ve yaşamı değerli hale geldi. İsa’ya iman etmek Sözüne ve varlığına dayanmak demektir. İman ettiğimizde, yararını hemen hissederiz; korkularımız geçer, hissettiğimiz karmaşalar azalır, barış ve cesaret doğar, geleceğe güven ve ümit büyür!

1/12 CUMARTESİ

Vahiy 22,1-7; Mez 94; Lk 21,34-36 [II]

Rab onlara ışık verecek Vah 22,5

İsa bizi uyanık olmaya çağırır çünkü dünyevi ayartmalara yenik düşme tehlikesi daima mevcuttur. Adımlarımız için gerçek ışık ancak ve ancak Odur. Bunu Vahiy de bize hatırlatmaktadır. Allah’ın kentinde “artık gece olmayacaktır”. Kilise Onun ışığından, dolayısıyla İsa’nın kendisi olan gerçeği bilmekten mutlu. İsa’yla karşılaşmaya bizi hazırlayan bu Devreye iyi başlamak için Onunla birlikte kalmaya kararlıyız.

2/12 PAZAR 1° N.H.D. C Yılı [I]

Yer 33,14-16; Mez 24; 1Sel 3,12 - 4,2; Lk 21,25-28.34-36

İnsanoğlu’nun geldiğini görecekler Lk 21,27

İnsanoğlu’nu kaplayan büyük güç Allah’ın gücüdür, sevgi gücüdür. Onun sevgisi güneş, ay ve yıldızları; dünyevi ilahların güçlerini karartmalıdır yani büyüklükleri, zevkleri, hırsları, zenginlikleri... Bunlar görünüşte önemliler ama hepsi sevgi karşısında çökerler. Kimse sevenden daha büyük olamaz.

3/12 PAZARTESİ

Aziz Francesko Saverio, rahip, †1552

Yeş 2,1-5; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]

Rabbin ışığında yürüyelim Yeş 2,5

Bunlar ümit sözüdür, sevinç müjdesidir. Biz Ona doğru yaklaşmak için bize düşen kısmı yaptığımızda Rab ona yaklaşmamızı sağlar. O zaman da gerçek ve sürekli barış başlayacaktır. Allah’ın halkının silahları yok olur, çünkü onlar sadece sevgi için ve sevgiyle yaşarlar.

4/12 SALI

Azize Barbara, şehit, İzmit

Yeş 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]

Yeni bir filiz çıkacak Yeş 11,2

Mesih mutlak bir yeniliktir. Ona filiz, denmektedir ancak eski ağacın hatalarını tekrar etmez. Rabbin Ruhu Onun üzerinde olacaktır. O halde O, insanların yüreğini görmeye ve onları iyilikle yargılamaya kabiliyetli olacaktır. Onunla hiçbir şeyden korkmayacağız. Onun gibi birini tüm halklar hayal eder.

5/12 ÇARŞAMBA

Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia

Yeş 25,6-10; Mez 22; Mt 15,29-37 [I]

Rabbin eli bu dağın üzerinde kalacak Yeş 25,10

Bu dağ” tüm insanların, tüm halkların ulaşmak istedikleri ideal yerdir. Orada sevgi dolu Allah herkesi bekler ve herkes için sevinci hazırlar, bunu sembolik olarak ziyafet ile anlatır. Biz arzulanan “dağın”, İsa’nın olduğu yer olduğunu biliyoruz. Bugünkü İncil metni bize bunu açıklar.

6/12 PERŞEMBE

Aziz Nikolas, episkopos, 350 - Myra/ Demre

Yeş 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]

Rabbe sonsuza dek güvenin Yeş 26,4

Boş, ölü günler yoktur: Rab her zaman canlıdır, daima bize yaşam ve barış vermeye hazırdır.

Göksel Babam ve Allah’ım, sonsuza dek sana güveniyorum!

7/12 CUMA

Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397

Yeş 29,17-24; Mez 26; Mt 9,27-31 [I]

Adımı kutsal sayacaklar Yeş 29,23

Allah’ın adı yeni bir davranışla kutsal sayılacaktır. Adaletli olan, merhametli olan ve acı çekenleri dikkate alan, Allah’ın adını kutsal kılacaktır. Sadece sevgi işleri göklerdeki Babamıza şan vermektedir ve sadece onların sayesinde dualarımız ve ilahilerimiz kabul olacaktır.

8/12 CUMARTESİ MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLIĞI BAYRAMI [Ö]

Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Sevin! Rab seninledir Lk 1,28

Meryem’in yüreği sevinç dolu! O bu sevincini hepimizle paylaşıyor. Bugün sevinebiliriz, meleğin Annemize yönlendirdiği davete biz de itaat edebiliriz. Meryem’in yüreğinde sevinci engelleyecek hiç bir şey yoktu. Günah bu sevinci engeller. O her zaman sevgiyle itaat etti ve hiç isyan etmedi. Ondan öncelikle Allah’a itaatkarlığı öğrenelim sonra sevincine katılabileceğiz.

9/12 PAZAR 2° N.H.D. C Yılı [II]

Baruk 5,1-9; Mez 125; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

Herkes Allah’ın kurtarışını görecektir Lk 3,6

İncil yazarı Luka, Ürdün nehrinin kıyısında gelişen olayları anlayabilmemiz için peygamberin sözlerini tekrar etmektedir. Yahya; affa ve tövbeye ihtiyacı olduğunu görenleri vaftiz ediyor. Onlara yeni bir yol açıyor, bunun sayesinde onları kurtarmaya gelen Mesih’i kabul edebilecekler. Onun rehberliğinde başkalarının bakış açılarıyla ezilmeyecekler, tersine hürriyet yaratan sevgiden destek alacaklardır.

10/12 PAZARTESİ

Aziz Cemellus, † IV yy - Ankara

Yeş 35,1-10; Mez 84; Lk 5,17-26 [II]

Yüreği kaygılı olanlara; korkma deyin Yeş 35,4

Kaç kişi kendini kaygılı, kaybolmuş, boş hissediyor! Onları canlandırmak gerekiyor ama yalanlar veya hayali vaatlerle değil onları seven Allah’ın gelişini müjdeleyerek... Allah, sevgi uğruna onların fakirliklerini bile kullanabilir. Allah gerçekten geliyor hatta geldi bile: İsa Onun sürekli varlığıdır.

11/12 SALI

Aziz Daniel, 493 - Istanbul

Yeş 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]

Allah’ımızın sözü sonsuza dek durur Yeş 40,8

Allah’ımızın sözü kuruyan çim veya solan çiçekler gibi değildir. Hayır, Allah’ımızın sözü sevgidir, Onun sonsuzluğundan gelen ve sonsuza kadar devam eden sevgidir. Onun Sözü güvenli ve sabittir, o kadar ki yaşamımızı onun üzerine inşa edebiliriz. Ailenin tüm dünyevi saldırılara karşı ayakta kalmasını istiyor musun? Temellerini Baban’ın Sözü üzerine kur.

12/12 ÇARŞAMBA

Aziz Spyridon, 348 - Kıbrıs

Yeş 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]

Ebedi Allah, Rab’dir Yeş 40,28

Bu söz İsa’nın davetine destek verir: “Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm”. Günah bizi ezer ve yorar, çünkü günah insanlarındır. İsa ise Allah’ın ışığını, gücünü ve gerçeğini tatmamızı sağlar!

13/12 PERŞEMBE

Azize Lucia, bakire ve şehit, †404 civarı

Yeş 41,13-20; Mez 144; Mt 11,11-15 [II]

Ben onları bırakmayacağım Yeş 41,17

Baba, verdiğin bu vaat için teşekkürler. Sen evlatlarını, “toprak kurdu” diye çağırılacak kadar küçük ve zayıf olsalar da hiç terk etmezsin. İşte değersiz olduğumuz için bizimle ilgileniyorsun, bizi koruyorsun ve eserinin araçları yapmaya söz veriyorsun. Senin eserin dünyayı, yaşadığın ve hükmettiğin yeni yeryüzü cennetine çevirir.

14/12 CUMA

Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591

Yeş 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]

Sizi yürüten Rab benim Yeş 48,17

Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Allah’ınız Rab benim”.

Baba bizi, bizim için gelen İsa ile karşılaşmaya hazırlıyor. Onunla güvenle karşılaşacağız çünkü Onun sayesinde tam yaşamın, sevincin, kardeşliğin, içsel huzurun ve herkesle birliğin yolunda ilerleyeceğiz.

15/12 CUMARTESİ

Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]

İnsanoğlu onların elinden acı çekecektir Mt 17,12

İsa’nın çehresinin değiştiğini, Musa ve İlyas ile konuştuğunu gören üç öğrenci Onunla birlikte dağdan iniyor. Şimdi onlara, anlamadıkları veya anlamak istemedikleri konuyu tekrarlıyor; “İnsanoğlu acı çekecek” çünkü kurtarmaya geldiği kişiler Ona acı çektirecekler. İman kardeşleri yüzünden de acı çekersem şaşırmayacağım.

16/12 PAZAR 3° N.H.D. C Yılı [III]

Sef 3,14-17; ezgi: Yeş 12,2-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Öğretmenimiz, biz ne yapalım? Lk 3,12

Burada soru sorulan Vaftizci Yahya’dır, soruyu soranlar ise vergi görevlileri idi. Cevabı sınırlı çünkü onun görevi sadece Rab ile karşılaşmayı hazırlamaktır. Onunla karşılaşabilmek için hırsını kontrol altına alacaksın ve başkalarının acılarını arttırmayacaksın. Rab, yaşamının bolluğu ile seni sevinçle dolduracak ve sen de kendini başkaları için armağan olarak sunabileceksin.

17/12 PAZARTESİ

Bugün Noel için 9 günlük dua süreci başlıyor

Yar 49,2.8-10; Mez 71; Mt 1,1-17 [Ö]

Yakup...Yusuf'un babasıydı Mt 1,16

İsa’nın da soyu var. Onun insani yaşamının kökleri insanlıktadır. Dolayısıyla insanların zayıflığı ve günahlarıyla ilişki içerisindedir. O “gerçek” bir insan. Bu sebepten Onun yanımızda olmasından mutluyuz ve Onun yanında güven ve ümitle kalırız.

18/12 SALI

Aziz Auxentius, †325 - Yakıpınar

Yer 23,5-8; Mez 71; Mt 1,18-24 [Ö]

Yusuf, Meryem'i almaktan korkma Mt 1,20

Çok az rüya tarihe geçer: Sadece Allah’ın arzularını bildirenler! Yusuf Allah’ın arzularını yapmak istiyordu, Onun isteğine karşı hiçbir şey yapmazdı. Rüya ona yardımcı oldu. Cesaretli ol! Kendi rüyalarına inanma, ama Allah’ınkilerini gerçekleştirmek için gayret et!

19/12 ÇARŞAMBA

Aziz Çiriyakus, 303 - İzmit

Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [Ö]

Rab çocuğu kutsadı Hak 13,24

Bu söz Vaftizci Yahya’nınkine benzeyen Şimşon’un çocukluğu ile ilgilidir. Yahya'nın, Elizabet ve Zekeriya'nın yaşlılığında doğmuş olması Allah'ın onu kutsamasını, dünya için ışık ve kutsama aracı kılmasını engellemiyor. Sen de çocuklara bakarken, ebeveynlerinin onlar için yaptığı güzel veya yüzeysel programlardan önce Allah’ın kendileri için yapmış olabileceği projeleri düşün. Belki ebeveynlerin, çocuklarına Allah’ın gözleriyle bakmalarına yardımcı olabilirsin.

20/12 PERŞEMBE

Aziz Filigonius, 324 - Antakya

Yeş 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [Ö]

Melek onun yanından ayrıldı Lk 1,38

Melek Meryem’in yanında uzun kalmadı. Onu sevinmeye çağırdı, ona görevini söyledi ve gücünü nerden alacağını anlattı, sonra onu bıraktı. Meryem şimdi yalnız! Artık hiçbir şey görmüyor ve duymuyor. O kısa anın hatırası ile yaşıyor. Ben de Baba’nın benim için arzularını hissettiğim o kısa anlara dayanmalıyım, özlemeden ve üzülmeden, lütfunun yanımda olacağına emin olmalıyım.

21/12 CUMA

Aziz Glycerius, 303 - İzmit

Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-18; Mez 32; Lk 1,39-45 [Ö]

Güçlü Kurtarıcı seninle Sef 3,17

İnanılmaz bir olayı tekrar yaşamamıza fırsat veren bir bayrama yaklaşıyoruz: Allah aramızdadır. Bizi cezalandırmak veya bizden intikam almak için değil kendini alçaltmak vasıtasıyla bizi kendisine benzer - şefkatli, uysal, saf ve cömert - kılmak için aramızdadır. Bu gerçek, bizi kötü egoizmimizden kurtaran Onun sevgisidir.

22/12 CUMARTESİ

1Sam 1,24-28; ezgi: 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-55 [Ö]

Güçlü Olan, büyük işler yaptı Lk 1,49

Meryem, Allah’ın içinde olmasına izin veren kendi küçüklüğü ile övünür. Rabbin her eylemi, bizim hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük ve harikadır. Meryem tüm insanlığı ilgilendiren en büyük olayın tanığıdır: Küçük ve fakir bir genç kız rahminde ilahi sevginin doluluğunu taşıyor.

23/12 PAZAR 4° N.H.D. C Yılı [IV]

Mika 5,2-5(1-4); Mez 79; İbr 10,5-10; Lk 1,39-45

Nasıl Rabbimin annesi yanıma geldi? Lk 1,43

Bu sözlerde beş aydır saklı yaşayan Elizabet’in tüm şaşkınlığı belli. Şimdi, Meryem ile karşılaşınca, onda, kendisinden büyük bir mucizeyi fark ediyor. Elizabet yaşlılığında kendi içinde yeni bir can taşıyor, Meryem ise yaşamın Yaratıcısını taşıyor.

24/12 PAZARTESİ

Noel Arifesi

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Mez 88; Lk 1,67-79 [Ö]

Yüceler Yücesinin peygamberi diye anılacaksın Lk 1,76

Zekeriya dünyaya yeni gelmiş oğluna konuşuyor. O küçük, hiçbir şey anlamıyor ancak görevi şimdiden belli. Bir çocukla karşılaştığımızda keşke bunu düşünsek! Gerçekten de her insan dünyaya Allah’ın onun için hazırladığı büyük projeleriyle gelir. Maalesef sonra, birçok kez, bunlar çevresindekilerin yüzeyselliği sebebiyle silinirler.

25/12 SALI RAB’BİN DOĞUŞU BAYRAMI [Ö]

Gece: Yeş 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2,1-14

Gündüz: Yeş 52,7-10; Mez 97; İbr 1,1-6; Yh 1,1-18

Söz, insan olup aramızda yaşadı Yh 1,14

İsa, sende Allah’ın sevgisinin doluluğu ve güzelliği saklıdır. Bu gizemi nasıl telaffuz edeceğimizi bilemiyoruz ama önemli değil: Senin Gizeminden mutluyuz. Sen bizimle berabersin, aramızdasın. Aramızda bir çocuk olarak varsın, öyle ki korktuğumuz veya utandığımız için senden uzak kalmayalım. Teşekkürler, İsa!

26/12 ÇARŞAMBA Aziz İstefanos, İlk din şehidi

Hav 6,8-10.12; 7,54-60; Mez 30; Mt 10,17-22 [Ö]

Herkes sizden nefret edecek Mt 10,22

Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek”.

İsa’yı sevmek bir risktir. Elbette, İstefanos seninle arkadaşlığını yaşamı ile ödedi. Ödenecek ücret bu olsa da ben de seni seviyorum.

27/12 PERŞEMBE Aziz Yuhanna, Havari ve İncil Yazarı

1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]

Gördüğümüzü size duyuruyoruz 1Yh 1,3

Çobanlar ve yıldız bilimciler senin hakkında İsa, hiçbir şey yazmadılar. Meryem ve Yusuf da bunu yapmadılar. Havarilerin ve arkadaşların, senin adını imparatorluğun şehirlerinde ve köylerinde tanıttılar. Balıkçı Yuhanna bunu uzmanlıkla ve derin bir ciddiyetle yaptı. Sen onu yanında hükmettirirken, biz ona bugün, teşekkür ediyoruz.

28/12 CUMA Masum Çocuk Şehitler Bayramı

1Yh 1,5 - 2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız 1Yh 1,8

Bugün Hirodes’in askerleri tarafından öldürülen çocuklar senden konuşuyor, onlar Hirodes’in gücünü kaybetme korkusunun kurbanlarıdır. Onların şiddetli ölümleri varlığını müjdeliyor. Onlar kanlarıyla tanıklığını yapan birçok öğrencinin öncüleridir. Biz sıkça senden söz etmiyoruz çünkü senin düşmanların tarafından yargılanmaktan korkuyoruz; günah gerçekten bedenimizde mevcuttur.

29/12 CUMARTESİ N.D.

Aziz Marcellus Acemete, 480 - Istanbul

1Yh 2,3-11; Mez 95; Lk 2,22-35 [Ö]

Buyruklarını yerine getirirsek... 1Yh 2,3

...Onu tanıdığımızdan emin olabiliriz”.

İsa, Onun hakkında konuşulduğunu duyan ya da kurslara katılıp teoloji kitaplarını okuyan kişiler tarafından tanınmaz. Bunu bize tam da havari ve İncil yazarı Yuhanna söyler. Onun buyruklarını yerine getirenler Onu tanır; onlar Rabbin yüreğinde kımıldayan şeyin ne olduğunu bilirler!

30/12 PAZAR İsa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi C Yılı

1Sam 1,20-22.24-28; Mez 83; 1Yh 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52 [Ö]

Babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? Lk 2,49

Bunu İsa’nın ebeveynleri biliyorlardı, ancak on iki yaşındayken kendisinin bunun bilincinde olduğunun farkında değillerdi. Meryem ve Yusuf şaşırdılar; aynen yaşamlarını bir şekilde Allah’a adamak isteyen cesur evlatlarını duyan ebeveynler de şaşırıyorlar. Bunun kendileri için de bir lütuf olduğunun farkındalar mı?

31/12 PAZARTESİ N.D.

1Yh 2,18-21; Mez 95; Yh 1,1-18 [Ö]

Kendi halkı Onu kabul etmedi Yh 1,11

Bu, acıları ve ölümüyle gerçekleşecek olan gizemdir. Ben de İsa’ya aidim, Onu kabul etmek istiyorum ama gerçekten de bunu yapıyor muyum? Bu soruyu kendime sıkça sormalıyım. Bu yılı içimde bu şüphe ile bitirmek istemiyorum, yeni yıla da bu kesinlik olmadan başlamak istemiyorum. Gel İsa, haçına katılmamı sağla; böylece şüphem yok olacak.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.