Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Takvim 2019 C Yılı

1/5 ÇARŞAMBA

İşçi Aziz Yusuf'un Bayramı

Hav 5,17-26; Mez 33; Yh 3,16-21 [II]

Dünyaya ışık geldi Yh 3,19

Onu sevenlerin ağzından İsa’nın sözünü sevgiyle dinlediğimizde O kendini bize Allah’ın Oğlu olarak tanıtır. Tam da Onun vasıtasıyla Baba, hala günah dolu bir dünyanın parçası olmamıza rağmen, bizi sever. Her günümüzü aydınlatan ışık o Oğul’dur. Ona işimizin yorgunluğunu sunalım, böylece bu da imanımızı gösterebilsin.

2/5 PERŞEMBE

Aziz Atanasius, episkopos ve Kilise Doktoru, †373

Hav 5,27-33; Mez 33; Yh 3,31-36 [II]

İnsanlardan çok, Allah’a itaat etmek gerek Hav 5,29

Bu Söz, Petrus’un diğer havarilerle başkahinlere verdiği cevaptır. Onlar, “Güçlülere güveneceğine Rabbe sığınmak daha iyidir” mezmurun sözlerini hatırlayarak, İsa’nın adına öğretme yasağına karşı gelmişlerdi. Biz imanlılar devletlerin bazı kanunlarının Allah’ın emirlerine karşı olduğunu biliyoruz. Bunlara güvenmiyoruz ve uymuyoruz, çünkü Allah’ın ağır suç olarak yargıladığına izin verirler. Gerçek ve tek kurtarıcı İsa’ya daima itaat etmeye dikkat edeceğiz.

3/5 CUMA Aziz Filipus ve Yakup, Havariler

1Kor 15,1-8; Mez 18; Yh 14,6-14 [Ö]

Rab, bize Baba’yı göster Yh 14,8

Bugün, havariler Filipus ve Yakup’un bayramları. Filipus bu soruyu İsa’ya sordu ve İsa, havarisinin İsa’nın Allah’ı göstermiş olduğunu hala anlamamış olmasına şaşırıyor. İsa’nın sevgisini görüyor muyuz? O halde Allah’ımızı gördük. İsa’yı görmek bize yetiyor çünkü yüreğimizde O var olduğunda daima sevileceğimiz ve kurtarılacağımızdan emin oluyoruz.

4/5 CUMARTESİ

Aziz Antonius, İznik

Hav 6,1-7; Mez 32; Yh 6,16-21 [II]

Korkmayın, benim Yh 6,20

Hayır İsa, senin yanımızda var olduğunu bildiğimizde korkmuyoruz. Eğer yüreğimde korku doğuyorsa seni unuttuğum içindir. Sen bana en az beklendiğimde bile gelebilirsin, suyun üstünde yürüdüğünde yaptığın gibi yeni bir şekilde de gelebilirsin. Senin için benim ve bizim zorluklarımız aşılamaz değildir.

5/5 PAZAR 3° P.D. C Yılı [III]

Hav 5,27-32.40-41; Mez 29; Vahiy 5,11-14; Yh 21,1-19

Ağı sağ tarafa atın, tutarsınız Yh 21,6

Bütün gece zorlukla çalışmışlardı. Sen İsa onlara, önemsiz gibi gözükebilecek bir tavsiye ile aynı yorgunluğu tekrar etmelerini teklif ediyorsun: “Agı teknenin sağ yanına atın”. Havariler seni tanıyamamıştı ama yine de itaat ediyorlar. Onların ufak itaati büyük yorgunluktan daha etkili olur! İtaat etmeden çalışılan yerde meyve yoktur. Allah mucizeler yapmak için itaatimizi kullanıyor.

6/5 PAZARTESİ

Aziz Evodius, episkopos ve şehit, †62 - Antakya

Hav 6,8-15; Mez 118; Yh 6,22-29 [III]

Allah’ın işlerini yapmak için ne yapmalıyız? Yh 6,28

Bu soruya cevabın sadece önemli değil aynı zamanda açıklayıcıdır. Allah yaptığına bakmıyor, ama bize dikkat ediyor, kendisiyle ilişkimize bakıyor. O, kendisine ve yüreğinden Olan’a iman etmemizden hoşnut. Yüreğimiz sınırsızca sevdiğinde Baba’yı tanırız, sevgimiz hür ve sevinçli bir itaate dönüştüğünde de Oğul’u tanırız!

7/5 SALI

Aziz Flavius ve arkadaşları, †300 – İzmit

Hav 7,51 - 8,1; Mez 30; Yh 6,30-35 [III]

Rab İsa, ruhumu al Hav 7,59

İstefanos taşlanırken ona bakıyoruz. İsa’yı yaşamına Rab olarak kabul ettiği için öldürülüyor. İsa’nın adı için ve Onu sevdiğinden öldürülüyor. O anda İsa’ya yöneliyor ve kendisinden nefret edenleri kötülemiyor, suçlamıyor: İsa yaşamını onlar için de sunmuştu. Bu şekilde İstefanos, İsa’nın kendini sunmasına katılıyor.

8/5 ÇARŞAMBA

Aziz Acathius, †303 - İstanbul

Hav 8,1-8; Mez 65; Yh 6,35-40 [III]

Oğul’u gören ve Ona iman eden... Yh 6,40

“Babam’ın isteği... herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır”.
İsa, senin yanımda olduğunu gördüğümden beri, sana “evet”, “buradayım” demeyi öğrenince, benim için en güvenli arkadaş olduğunu anladığımda, yaşamım gerçek oldu. O zaman korkularım, karanlık ve gelecek için korkularım, yok oluncaya kadar azaldılar. Teşekkürler, İsa!

9/5 PERŞEMBE

Hav 8,26-40; Mez 65; Yh 6,44-51 [III]

Gökten inen diri ekmek Ben’im Yh 6,51

Bu bir açıklamadır. “Ben’im” Allah’ın adıdır: İsa, besinimiz ve kuvvetimiz olmak için, bize yaşam ve devamlılık garantilemek için, bizim için bize gelen Allah’tır. Ben İsa ile besleniyorum, onun somut olarak yaşamıma katılmasını istiyorum, artık Onsuz hiçbir gün geçirmiyorum. Bu sadece Efkaristiya ekmeği ile beslenerek değil, Sözünü dinleyip itaat ederek de gerçekleşiyor.

10/5 CUMA

Aziz Dioscoride - İzmir

Hav 9,1-20; Mez 116; Yh 6,52-59 [III]

Kalkıp vaftiz oldu Hav 9,18

Bugün Saul’un vaftizine bakıyoruz. İsa Şam yolunda ona görünmüştü. Üç gün içsel ve dışsal körlükle yaşadıktan sonra Saul gözlerini, özellikle de yüreğinin gözlerini Allah’ın Oğlu İsa’ya açıyor. Yeni iman tüm şüphelerine ve korkularına cevap veriyor. Evet, çünkü İsa, Allah’ın “amin”idir, Allah’ın, insanın tüm ihtiyaçlarına, affa ve kutsallığa ihtiyacına “evet”idir.

11/5 CUMARTESİ

Aziz Muçius, şehit, †II-III yy - İstanbul

Hav 9,31-42; Mez 115; Yh 6,60-69 [III]

Biliyoruz ki, sen Allah’ın Kutsalı’sın Yh 6,69

Havariler birçok öğrencinin ve pek çok Yahudilerin aşamadığı denenmeye dayanıyorlar. Birçok kişi İsa’dan uzaklaştı ve Onun diri ve gerçek ekmek, yaşam için gerçek besin olduğunu kabul edemedi. Ama İsa sözlerini yumuşatmadı ve On ikilere şunu sordu: “Siz de mi gitmek istiyorsunuz?”. Onlar Petrus aracılığıyla şu imanla cevap veriyorlar: Ancak ve ancak sen Allah’tan geliyorsun, başkası değil!

12/5 PAZAR 4° P.D. C Yılı [IV]

Hav 13,14.43-52; Mez 99; Vahiy 7,9.14-17; Yh 10,27-30

Onlara sonsuz yaşam veririm Yh 10,28

İsa, “koyunlarını”, yani Onu dinleyen ve Ona itaat etmek isteyenleri düşünüyor. Onlara “ebedi yaşamı”, Allah’ın yaşadığı hayatı veriyor. Bu yaşam sevenin, sevmekten vazgeçmeyenin, kendisini Baba’nın planlarına göre gerçekleşmiş, dolayısıyla huzur, doluluk ve mutluluk hissedenin yaşamıdır. Dikkat edelim: İsa “vereceğim” değil, “veriyorum” diyor; şimdiden burada ve bugün sonsuz yaşamı yaşıyoruz!

13/5 PAZARTESİ

Fatima’da Meryem Ana Bayramı - 1917

Hav 11,1-18; Mez 41-42; Yh 10,1-10 [IV]

Allah’ın temiz kıldıklarına bayağı deme Hav 11,9

Bu söz, Petrus’un yaşamının bir dönüm noktasına dikkatimizi çekiyor. O iyi bir Musevi gibi hahamların öğrettiği tüm kanunlara itaat ediyordu. Ama şimdi İsa geldi; O, tüm Kutsal Yasa’yı, yani Kutsal Yazıları gerçekleştiren Mesih’tir. Şimdi dikkatler Ona doğru çevrilmeli. İsa için sadece Allah’a itaat etmeyen insan yüreği murdardır. Ne Allah tarafından yaratılan besinler, ne de Onun tarafından sevilen insanlar murdardır. Böylece Petrus, putperest Kornelius’un evine girmeye hazırlanır!

14/5 SALI Aziz Mattiya, Havari

Hav 1,15-17.20-26; Mez 112; Yh 15,9-17 [Ö]

Rab, hangisini seçtiğini göster bize Hav 1,24

Toplanan havariler ve öğrenciler, Yahuda’nın yerini kimin alacağına karar vermekte. Kimin olabileceğini buldular, ama son seçim için Rab’den bir işaret dileyerek teklif edilen iki kişi arasında kura çekiyorlar. Biz de önemli kararlar için de bu çocuksulukla Ona yönelebiliriz. Bu basitlik gerçek ve derin bir güven gösterir.

15/5 ÇARŞAMBA

Hav 12,24 - 13,5; Mez 66; Yh 12,44-50 [IV]

Allah’ın sözü yayılıyordu Hav 12,24

Kral Hirodes Agrippa, havarilerin müjdelemesini her yöntemle engellemeye çalışmıştı. Bunun için Petrus’u yakalatmış, kellesini uçurtmayı planlamıştı. Ancak bu gerçekleşmeden bir gece önce bir melek hapishane kapısının kapılarını açar. Hirodes kendisi de beklenmedik bir şekilde ölür. Allah’ın Sözü engel tanımıyor; insan onu durduramaz. O söz, kurtaran sevgidir.

16/5 PERŞEMBE

Hav 13,13-25; Mez 88; Yh 13,16-20 [IV]

Allah’tan korkan yabancılar, dinleyin! Hav 13,16

Musevilerin imanını kabul eden putperestler “Allah’tan korkanlar” diye çağrılıyorlardı. Bunlardan, Pavlus ve Barnabas’ın, ilk misyonerlik yolculuklarında durdukları Pisidya’daki Antakya havrasında da bulunuyorlardı. Onlar da Musevilerle birlikte İsa’nın müjdesini dinleyebiliyorlardı ve Ondan kurtuluş, yeni yaşam alıyorlardı. İsa onlar için de dirildi!

17/5 CUMA

Aziz Solocanus ve arkadaşları, †305 - İstanbul

Hav 13,26-33; Mez 2; Yh 14,1-6 [IV]

Allah’a, bana da iman edin Yh 14,1

İsa, son Akşam Yemeğinde öğrencileriyle konuşmasına böyle başlıyor. Ona ve Allah’a iman etmek tek güven kaynağıdır. İman etmek bizi korkudan ve her çeşit tedirginlikten kurtarır. İsa ve Baba bizi gerçekten seviyorlar, şeytanın gelip yüreğimizi parçalamasına izin vermiyorlar.

18/5 CUMARTESİ

Hav 13,44-52; Mez 97; Yh 14,7-14 [IV]

Öğrenciler sevinç ve Kutsal Ruh'la doluydu Hav 13,52

İsa’ya iman eden her insanın yüreğine gerçek ve derin sevinç gelir. Pavlus ve Barnabas’ın müjdesi birçok kişinin yüreğine dokundu ve onlar sevinçlerini saklayamadılar. Bu sebepten bu müjdeye “incil” denir, yani iyi haber. Yaşamımı ve Ona iman edenlerle karşılaşmalarımı neşelendirdiği ve neşelendirmeye devam ettiği tüm gerçek sevinç anları için İsa’ya teşekkür ediyorum.

19/5 PAZAR 5° P.D. C Yılı [I]

Hav 14,21-27; Mez 144; Vahiy 21,1-5; Yh 13,31-33.34-35

Birbirinize sevginiz olursa... Yh 13,35

“... herkes öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır”.

İsa bu sözlerle beni yüzeysellik aldatmacasından kurtarıyorsun. Ben sana iman ettiğimi söylediğim için veya bilgeliğini derin düşünüyorum diye öğrencin değilim. Senin öğrencin olup olmamak, Allah’ın evlatları, başkaları ile ilişkilerime bağlı. Onlara Baba’nın sevgisini göstermeli, onlardan da bu sevgiyi alçakgönüllülükle kabul etmeliyim.

20/5 PAZARTESİ

Aziz Talalea, †280 - Cilicie

Hav 14,5-18; Mez 113; Yh 14,21-26 [I]

Adam yürümeye başladı Hav 14,10

Anadolu’nun küçük bir köyündeyiz. Pavlus ve Barnabas buraya İsa’yı müjdelemek için geldiler. İşte, doğumdan beri acı çeken bir sakatı iyileştiren şey, Pavlus’un vaaz ettiği, İsa’ya olan iman oldu. Ancak bu mucize kalabalığı imana değil, sadece heyecana getirdi. Az sonra birkaç kötü dilli yetti ve Pavlus ölümün eşiğinden döndü. Mucizeler değil de, İsa’nın haçı kurtuluş getirir!

21/5 SALI

Konstantinuş İmparator, †337 - İstanbul

Hav 14,19-28; Mez 144; Yh 14,27-31 [I]

Duayla onları Rabbe emanet ettiler Hav 14,23

Pavlus ve Barnabas ziyaret ettikleri şehirlerde Hristiyan cemaatlerini kurdular. Orada uzun kalamamışlar ve yeni öğrenciler imanda henüz olgun değillerdi. Oruçla kuvvetlenmiş dua ile onları Rabbe emanet ettiler. İsa güvenilirdir! Şimdi birçok kilisede rahip yok, takip edilmesi gereken yol işte budur: Rabbe güvenmek ve imanlıları Ona emanet etmek. Rab onlara rehberlik edecektir!

22/5 ÇARŞAMBA

Kaşyalı Azize Rita, 1457

Hav 15,1-6; Mez 121; Yh 15,1-8 [I]

Allah’a nasıl döndüklerini anlattılar Hav 15,3

Aziz Pavlus görevinden dönerken en büyük sevinci imanın paganlara bile ulaşmış olmasıdır. Çünkü İsa onları yalandan ve putperestliğin boşluğundan kurtarabilir. Biz bugün Pavlus’un sevincini anlıyoruz, çünkü imanı terk ederek ne kadar dibe vurulabileceğini ve ne kadar acıya katlanıldığının farkına varıyoruz. Cesur olalım ve hala inanmayanlara İsa’nın çehresinin güzelliğini müjdeleyelim!

23/5 PERŞEMBE

Kapadokyalı Şehitler, †303

Hav 15,7-21; Mez 95; Yh 15,9-11 [I]

Allah, onları kabul ettiğini gösterdi Hav 15,8

Musevilikten gelen Hristiyanlar paganların Kutsal Ruh’u almalarının imkansız olduğunu sanıyorlardı. Ama Allah, birçok mucizeler yaparak bunun mümkün olduğunu ve onların da Onun tarafından sevilip kabul edildiklerini gösterdi. İsa’yı sevdiklerinde kurtarılıyor, haçı taşımaya ve karşılıklı sevgiye kabiliyetli oluyorlar. Aynısını dinden uzak gördüğümüz insanlar için de söyleyebiliriz, İsa’yı benden fazla seviyor olabilirler.

24/5 CUMA

Aziz Zellus ve arkadaşları, şehitler, † II-III yy. - Hatunsaray

Hav 15,22-31; Mez 56; Yh 15,12-17 [I]

Ben sizi seçtim Yh 15,16

İsa, beni seçtiğin gerçekten doğru mu? Niçin? Sen beni seçtiysen sevgin gerçekten çok büyük. Beni seçmen için sebep yoktu. Bende sevapları bulamadın,… aslında şeçilmeye layık kılan sevaplar yoktur. O halde beni neden seçtin? Sevgini alarak sana hizmet edebileceğimi, sana fakirliğimi verebileceğimi ve hükümdarlığına faydalı olabileceğimi gördün. Tesekkürler İsa; hazırım!

25/5 CUMARTESİ

Hav 16,1-10; Mez 99; Yh 15,18-21 [I]

Dünya sizden nefret ediyor Yh 15,19

İsa, sen bizi seçtin ama bu sevgin insanların bizi beğenebileceği veya alkışlayabileceği bir konuma getirmedi. Nitekim sen bizi haç yolunda seni izlememiz için seçtin çünkü bu yol Baba’nın sevgisini en iyi gösteren yoldur. Artık şöyle demeyeceğim: “Bu haçı hak etmek için ne hata işledim?”. Tersine, haçta beni kurtaran ve insanları kurtarmaya devam eden sana bağlı olmak için acımı sana sunacağım.

26/5 PAZAR 6° P.D. C Yılı [II]

Hav 15,1-2.22-29; Mez 66; Ap 21,10-14.22-23; Yh 14,23-29

Beni seven sözüme uyar Yh 14,23

Bu İsa’yı tanıyabilmek için tek yoldur. İsa, Yahuda’ya şöyle cevap verir; kendisini, itaat edenlere gösterir. Yahuda İsa’ya neden herkese, hatta düşmanlarına kendisini göstermediğini sordu; böyle davransaydı haçtan kaçınıyor olacaktı. Ama Onu sevmeyenler Onu tanıyamazlar, çünkü sadece sevgi sayesinde insan Rab ile ilişkiye girebilir.

27/5 PAZARTESİ

Hav 16,11-15; Mez 149; Yh 15,26 - 16,4 [II]

Rab, Lidya’nın yüreğini açtı Hav 16,14

Refah yerine haçtan söz eden İncil’in sözü nasıl kabul edilebilir? Her zaman Allah’ın müdahalesi, bir “mucizesi” gerekli! Bu sebepten iman etmeyenleri düşündürerek ikna edebileceğimizi sanmayalım. Gerekli olan duadır, dua da gerçek sevgi tanıklığı ile desteklenmelidir.

28/5 SALI

Hav 16,22-34; Mez 137; Yh 16,5-11 [II]

Evdeki herkese Rabbin sözünü bildirdiler Hav 16,32

Filipi’de, gece vakti meydana gelen ve binanın temellerini sarsan depremden sonra bekçi, hapiste olan Pavlus ve Silas’ın, kendisine ve tüm ailesine kurtuluş sözlerini duyurmalarını istedi. Havari de, İsa’yı müjdelemek için fırsat kaçırmıyor. Hapishane yaşattığı acılara rağmen insanları kurtarmak için kullanılan değerli bir yer ve fırsat oldu!

29/5 ÇARŞAMBA

Kapadokyalı Aziz Sisinius, Martirius ve Alexander, şehit, †397

Hav 17,15.22 - 18,1; Mez 148; Yh 16,12-15 [II]

Bilmeden taptığınız Allah’ı, size tanıtayım Hav 17,23

Aziz Pavlus, Atina’da, şehrin ileri gelenleri arasında bulunuyor. Onların bazı dini fikirlerini değerlendirmeye çalışıyor ama bu yol yüreklerini Söze açmıyor! İsa için yaşamını sunanların örnekleri gerekli! Aynen bugün andığımız üç din şehidi olan Sisinius, Martirius ve Alexander’in yaşamları gibi. Rab onların zulüm edildiklerinde gösterdikleri uysallığı ve azmi, putperestlerin İncil’e yüreklerini açmaları için kullandı.

30/5 PERŞEMBE

Aziz Basilius, †349 ve Emmelia, †372 - Kapadokya

Hav 18,1-8; Mez 97; Yh 16,16-20 [II]

Ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir Yh 16,20

İsa, sen öğrencilerine yakın olan ölümünü bildirmeye devam ediyorsun. Bu onlar için acı sebebi olacaktır, sana düşman olan dünyanın ise zafer çığlıkları atma sebebi olacaktır ama sadece kısa müddet için... Dirilişin her şeyi alt üst edecektir; seni sevene öyle bir sevinç nakledecektir ki hiçbir şey onu yok edemeyecektir. Teşekkürler İsa; ben de bugün bu anlatılamayan sevince katılıyorum.

31/5 CUMA Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Sef 3,14-17 veya Rom 12,9-16; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 1,39-56 [Ö]

Kendinizi duaya verin Rom 12,12

Tesbih duasıyla, Meryem’in duasında birleştiğimiz ve gözleriyle İsa’ya baktığımız mayıs ayı bugün sona ermektedir. Ancak dua etmeye devam edeceğiz; Pavlus’un bu çağrısı çok değerlidir. Sevinç ve dua, Hristiyanların özelliğidir ve birbirine bağımlı yaşam yönleridir. Kim gerçek dua ile dua ediyorsa, yani kim kendini, Allah’a tüm insanların kurtuluşu için sunarsa, sevinç kazanır.

1/6 CUMARTESİ Pentekost için dua süreci başlıyor

Aziz Justinus, şehit, †165

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28 [II]

Beni sevdiğinizden Baba sizi seviyor Yh 16,27

İsa’nın öğrencileri Onunla birlikteyken, Sözünü kabul ederken, gök ve yeryüzünün Efendisi olan Baba tarafından seviliyorlardı. Onların yaşamı Onun elindeydi, güvendeydi. Biz de Kilisesi aracılığıyla İsa’yı, Sözünü ve lütuf armağanlarını kabul ederek Baba’ya doğru güvenle yürüyoruz ve şimdiden sevgisini tadıyoruz.

2/6 PAZAR MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ C Yılı

Hav 1,1-11; Mez 46; İbr 9,24-28; 10,19-23; Lk 24,46-53 [Ö]

Siz kentte kalın Lk 24,49

İsa göğe doğru çıkarken öğrencilerinin, şehirden ayrılmamasını tembihliyor, çünkü O, Baba’dan onlara Kutsal Ruh’u gönderecektir. Onun sayesinde tüm halkların önünde tanık olacaklardır. Pentekost bayramına hazırlanış günleri gerçekten de “kentte kalma” zamanı; daha derin dua etme zamanıdır. Kendimize hep böyle zamanlar ayıralım, çünkü dua bize “Paraklitos”u çekiyor. O, her ihtiyaçta bize yardım etmek için yanımıza çağrılan Ruh’tur.

3/6 PAZARTESİ 7° P.D.

Aziz Karolus Lwanga ve arkadaşları, şehit, †1886

Hav 19,1-8; Mez 67; Yh 16,29-33 [III]

Bilmedikleri dillerle konuşmaya başladılar Hav 19,6

Bu olay Efes’te, Pavlus’un ellerini üzerlerine koyduğu on iki kişiye oldu. Kutsal Ruh üzerlerine inmişti ve belirtileri açık, herkese görünür idi. Biz de, Kuvvetlendirme günümüzü veya özel bir anımızı düşünebiliriz; bir itiraf, bir kutsama da olabilir. O anda İsa, bir havarisi aracılığıyla ellerini üzerimize koydu ve içimizdeki Kutsal Ruh’un armağanını yeniledi. Özel belirtiler hep vardı; özellikle de yeni bir sevme ve hizmet etme gücü.

4/6 SALI

Aziz Metrophanes, †325 - İstanbul

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11 [III]

Kutsal Ruh, beni sıkıntıların... Hav 20,23

“... beklediğine dair beni uyarıyor”.

Pavlus, Milet’te Efes’in cemaat yaşlılarını selamlıyor. Misyonunu tamamlayıp Kudüs’e doğru yola çıkıyor. Orada onu “zincirler ve sıkıntıların beklediğini” Kutsal Ruh’tan anladı. Bugünkü İncil’de ise İsa’nın, ölmeden ve dirilmeden önce Baba’sına yönelttiği duayı okuyacağız. Biz de sevinçle günlük haçımıza sarılacağız, çünkü Rabbin gözündeki onun önemini biliyoruz. Ve güvenle yalvaracağız: “Gel, Kutsal Ruh!”. Alleluya!

5/6 ÇARŞAMBA

Aziz Dorotheus, †IV yy. - Samsun

Hav 20,28-38; Mez 67; Yh 17,11-19 [III]

Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur Hav 20,35

İsa, seni tanımadığım zamanlar sadece kendimi düşünürdüm; sadece birkaç geçici sevinç kırıntısı toplamak için zamanımı harcardım. Yüreğime girdiğin zaman - ne mutlu o gün! - verme sevincini tanıdım, elimdeki azı sunmayı öğrendim. Sevgin için teşekkür İsa, bunun sayesinde bu mutluluğu tecrübe edebiliyorum!

6/6 PERŞEMBE

Aziz Hilarion, †845 – İstanbul

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26 [III]

Bana verdiğin yüceliği onlara verdim Yh 17,22

Baba’nın Oğlu İsa’ya verdiği “yücelik,” sevgi olan kendi yaşamından başka bir şey olamaz; bu Kutsal Ruh’tur. İsa da Onu bize verir: Kutsal Ruh sayesinde İsa’nın öğrencileri bizler, tek bir şeyiz, Allah’ımıza benzeriz, dünyada Onun varlığıyız. Arzuladığımız yücelik budur, çünkü Rabbimizin yüceliğidir, dünyanın yaşamıdır. Gel, Kutsal Ruh, gel! Alleluya!

7/6 CUMA

Aziz Pavlus, episkopos, †350 - Kapadokya

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19 [III]

Ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin Yh 21,17

İsa’yı sevmek! Bu ufak bir şey değildir, yapmacık bir duygu değildir… İsa, tüm diğerleri için destek, önder ve birlik aracı olması için seçtiği havariden tam bunu istedi. İsa’yı sevmek; en küçük ve en tanınmayan öğrencisini değerli, yaşamını ve fedakarlıklarını verimli kılan, budur. Gel Kutsal Ruh, senden tek bir şey diliyorum: İsa’yı sevmemi sağla! Alleluya!

8/6 CUMARTESİ

Aziz Nokratos, †848 - İstanbul

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25 [III]

Allah’ın Hükümranlığını yayıyordu Hav 28,31

Pavlus Roma’da ve Sezar’ın mahkemesinde yargılanmayı beklerken bir nöbetçi ile kendi başına kalabilir. Ancak yaşamından daha önemli düşüneceği bir şey var… Cemaatimde yaşayan bir kardeşim ona çok benziyor; hastaneye sık sık kaldırıldığında, orada da Baba’nın sevgisini, İsa’nın kurtuluşunu müjdelemek için fırsat kaybetmiyor! Tanıklık ve sevinç Ruhu, devamlı gel!

9/6 PAZAR PENTEKOST BAYRAMI C Yılı

Hav 2,1-11; Mez 103; Rom 8,8-17; Yh 14,15-16.23-26 [Ö]

Size başka bir Tesellici verecek Yh 14,16

İsa, Baba’nın, senin gözlerimize görülmeyeceğinde yanımızda mevcut olacak bir Tesellici ve Koruyucu göndereceğine söz verdin. Biz de bugün gerçekten Onun yardımını hissediyoruz. O, Baba’ya güvenmemize, sana tereddüt etmeden ve sevinçle itaat etmemize yardım ediyor. Kutsal Ruh geldi! Baba teşekkürler, İsa, sana da teşekkür!

10/6 PAZARTESİ 10° O.D. Meryem, Kilisenin annesi bayramı

2Kor 1,1-7; Mez 33; Mt 5,1-12 [II]

Acılarımıza olduğu gibi... 2Kor 1,7

“...tesellimize de ortak olduğunuzu biliyoruz”.

Ben de, bu tecrübeyi sık sık yaşıyorum. Baba’dan bir haç kabul ettiğimde, bu bir anlayışsızlık veya alçaltılma olabilir, kısa süre sonra teselli oluyorum: Kutsal Ruh’la zengin bir karşılaşma sevinci tecrübe ediyorum veya İsa’nın Sözünü dinlemekten güç alıyorum, ya da kurtuluşunu müjdelemek için bir fırsat buluyorum. Teşekkürler, Rab İsa!

11/6 SALI

Aziz Barnaba, † I yy.

Hav 11,21b-26;13,1-3; Mez 97; Mt 10,7-13 [II]

Rabbe bağlı kalmaya özendirdi Hav 11,23

Aziz Barnabas, Antakya’da yeni doğan kilisenin Hristiyanlarını ziyaret ederken, havarisel bir otorite ile onlardan şunu istiyordun: “Herkes, candan ve yürekten Rabbe bağlı kalsın”. Böylece bizler de İsa’ya sadakatte; Onun hür kılan müjdesini bildirmekte, çok meyve vermesi için yaşamımızı Baba’ya sunmakta kararlı olalım. Aziz kardeşimiz, gökten insanların sevinci için çalışmaya devam ediyorsun, teşekkürler!

12/6 ÇARŞAMBA

Aziz Amphion, †IV yy. - İzmit

2Kor 3,4-11; Mez 98; Mt 5,17-19 [II]

Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır 2Kor 3,6

Aziz Pavlus bugün, bir sözü, bir din kuralını veya bir talimatı mutlak olarak görmemizi istemiyor. Dikkatimiz sürekli olarak, iyiliğimiz için bize Sözü, kanunları ve kuralları Veren’e çevrili olmalıdır. O bugün de, bizi Ruh aracılığıyla sevgisinde yönlendirmek isteyen Baba’mızdır. Onun Ruhu Kilise’de her zaman mevcuttur, İsa ile güven ilişkisi içerisinde yaşayanda daima canlıdır.

13/6 PERŞEMBE

Aziz Padova'lı Antonius, rahip ve bilgin, †1231

2Kor 3,15 - 4,1.3-6; Mez 84; Mt 5,20-26 [II]

Ama ben size diyorum ki... Mt 5,22

Bir rahibe, İsa’yı memnun kılmak için ne yapabileceğimi sorduğumda yirmi yaşındaydım. Bana şöyle cevap verdi: “Öncelikle annene ufak işlerinde yardımcı ol”. Çok sevindim çünkü o zamana kadar, gereksiz kurallar ve küçük sorunlar arkasında kaybolup yoruluyordum. Nihayet İsa’nın ışığı alçakgönüllü ama güçlü bir şekilde bana geliyordu: Baba’ya ve kardeşlere sevginin ışığı. Bu ışıkla bana sevinç de geliyordu!

14/6 CUMA

Aziz Methodius, †847 - İstanbul

2Kor 4,7-15; Mez 115; Mt 5,27-32 [II]

Boşanmış bir kadınla evlenen zina etmiş olur Mt 5,32

Bugün, Allah’ın kutsaması ile başlamış olan pek çok evliliğin bozulduğunu, hiçbir şey yapamadan seyrediyoruz. Eşler ve özellikle çocukları için doğan acıyı görüyoruz; bazen yaşamları boyunca etkisini çekiyorlar, çünkü büyümelerine gerekli olan huzurda yaşayamıyorlar. Allah’ın bilgeliği gerçekten sağduyuludur. İsa bize bunu öneriyor ve olayların Allah’ın gözünde göründüğü gibi söylemekten kaçınmıyor.

15/6 CUMARTESİ

2Kor 5,14-21; Mez 102; Mt 5,33-37 [II]

Mesih adına yalvarıyoruz 2Kor 5,20

Havaride, Kilisenin her gerçek çobanında olduğu gibi İsa’nın yüreği atıyor. Gerçek sevgiden gelen alçakgönüllülükle Baba’nın sevgisinden uzak olanlara diyor: İsa’nın sana dokunmasına, temizleyen ve kurtaran Kanının seni kaplamasına, seni aydınlatan sözünün ve huzur veren sevgisinin seni örtmesine izin ver. İsa’yı kabul et, kendini Baba’nın yüreğinde bulacaksın!

16/6 PAZAR KUTSAL ÜÇLÜ-BİRLİK BAYRAMI C Yılı

Özd 8,22-31; Mez 8; Rom 5,1-5; Yh 16,12-15 [Ö]

Baba’nın nesi varsa benimdir Yh 16,15

Allah’ımıza bakarken karşılıklı kendini sunmaktan ve sevmekten, kendi iyilik ve mutluluğundan gelen sevinçten başka ne görürüz? İsa, Baba’nın çehresiyle bize göstermek için dünyaya gelmiş olduğun için teşekkürler. Kendini feda etmekle bizleri Ona götürdün ve sevgiyle donattın, teşekkürler.

17/6 PAZARTESİ 11° O.D.

Aziz Manuel, Sebel ve İsmaele, şehitler, †362 - Kadiköy

2Kor 6,1-10; Mez 97; Mt 5,38-42 [III]

Hiç kimsenin sürçmesine neden olmadık 2Kor 6,3

Pavlus, Rabbin bir vekilinin ve evet, niye olmasın, İsa’yı seven ve Ona ait olmak isteyen her birimizin de nasıl olmamız gerektiğini söylüyor. Tembelliği yenelim; bugünkü birinci okumada havarinin anlattığı niteliklerden en az birini kendimize uygulayalım. Böylece gerçek bilgelikten bir şeyler öğreneceğiz. O, Baba’nın yüreğine uygun yaşamamızı ve sevgide ‘uzman’ olmamızı sağlayacak.

18/6 SALI

Aziz Eterus, şehit, †303 - İzmit

2Kor 8,1-9; Mez 145; Mt 5,43-48 [III]

Size zulmedenler için dua edin Mt 5,44

Bunu hemen yapmak istiyorum, İsa! Bugün, sana iman ettiğim için kimse bana acı çektirmiyor. Ancak bazıları Sözünü yaşamamı zor kılıyor, özellikle barış içerisinde olmamı ve kendimi sevinç ve sevgi ile Baba’ya emanet etmemi zorlaştırıyor. Her dönemde, Kiliseye zulmedenler var. Onu yargılamıyor, suçlamıyorum; belki de sana yaklaşmam için senin bir aracındır: onu da senin yüreğine sevgiyle koyuyorum.

19/6 ÇARŞAMBA

2Kor 9,6-11; Mez 111; Mt 6,1-6.16-18 [III]

Allah sevinçle vereni sever 2Kor 9,7

Rab için bir şey yapmak istediğimizde, bunu, sevgisine teşekkür etmek için yapıyoruz, bu sebepten de sevinçle yapıyoruz. Yakın veya uzak kardeşlerimize yaptığımız yardım, ufak da olsa, Onun da yüreğini sevindirecektir.

20/6 PERŞEMBE

Aziz Methodius episkopos, †303 - Likya

2Kor 11,1-11; Mez 110; Mt 6,7-15 [III]

Baba’nız nelere gereksinmeniz olduğunu bilir Mt 6,8

Klaris rahibelerinin bir manastırını ziyaret ettik. Kurucuları Azize Klara’ya daha çok benzemek için para kullanmamaya karar vermişlerdi. Bu tecrübelerine ilk baharda başladılar, birkaç gün için bahçelerindeki fidanlarla beslendiler, ama kısa sürede yakın ve uzak yerlerden o kadar çok yardım, bağış geldi ki kamyonetlerini doldurup fakirlerle paylaşabildiler.

21/6 CUMA

Aziz Aloisius Gonzaga, din adamı, †1591

2Kor 11,18.21-30; Mez 33; Mt 6,19-23 [III]

Zayıflığıma ilişkin konularla övüneceğim 2Kor 11,30

Pavlus’un, kendi söylediği gibi övünecek birçok şeyi olabilirdi. O kendisini dinleyenler gibi Musevi idi; müjdelediği İncil için çok acı çekti ve yoruldu… Ancak o sadece zayıflığıyla övünüyor; evet, çünkü bunu İsa’ya emanet ettiğimizde İsa yanımıza ‘çekiliyor’ ve İsa’nın olduğu yerde de yaşam, kurtuluş vardır!

22/6 CUMARTESİ

2Kor 12,1-10; Mez 33; Mt 6,24-34 [III]

Her günün derdi kendine yeter Mt 6,34

Allah’ımızın en dikkatli, en düşünceli babadan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz! Farkına vardım ki ne zaman gıdayı, kıyafeti veya kendim ya da bir başkası için zor bir durumu düşünmem gerekiyor, O da benimle birlikte düşünüyor ve benden önce olaya müdahale ediyor. Yavaş yavaş ve sevinçle artık meraklanmamayı ve sevgisine güvenmeyi öğrenmekteyim.

23/6 PAZAR EFKARİSTİYA BAYRAMI C Yılı [Ö]

Yar 14,18-20; Mez 109; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11-17

İsa... şükretti Lk 9,16

İsa, ben de öyle yapacağım; yaşamımın senin Hükümdarlığına hizmet etmesi için çalışacağım. Sonra büyük şeyleri, özel yerleri aramayacağım; durumumda Baba’nın bana verdikleriyle mutlu olacağım ve bunlar için de takdisini isteyeceğim. Teşekkürler İsa, çünkü bir gün Baba’ya benim için, sevginin içimde olup büyümesi için Bedenini ve Kanını sundun.

24/6 PAZARTESİ

AZİZ VAFTİZCİ YAHYA'NIN DOĞUMU

Yeş 49,1-6; Mez 138; Hav 13,22-26; Lk 1,57-66.80 [Ö]

Adı Yahya’dır Lk 1,63

Yahya’nın babası ve annesi alışılagelmemiş bir karar için hemfikirler: Çocuklarının adı geleneğin gerektirdiği gibi bir akrabanın adı olmayacaktır; yeni bir isim, ümit taşıyan bir isim; Allah’ın verdiği bir isim olacak. “Allah hatırlıyor” anlamını taşıyan “Zekeriya” olmayacak, ama “Allah seviyor” anlamını taşıyan “Yahya” olarak çağrılacaktır. Onun adı, düşünebilecek en iyi haberin müjdeleyicisi olacak! Güveyin dostu Vaftizci Yahya, bizim için dua et.

25/6 SALI 12° O.D.

Azize Febronia, şehit, †304 - Nusaybin

Yar 12,1-9; Mez 32; Mt 7, 6.12-14 [IV]

Dar kapıdan girin Mt 7,13

Sabahları, dua için zamanım olsun diye, alarmımı biraz erkene kuruyordum. Sabah olunca dışarısının hala karanlık olduğunu ve kız kardeşimin yanımdaki yatakta huzurla uyuduğunu görürdüm… Kalkmakta zorlanıyordum ama İsa beni mükafatlandırmayı biliyordu; bana sevinç ve güç veriyordu ve tüm gün boyunca bana rehberlik ediyordu.

26/6 ÇARŞAMBA

Aziz Vigilius, episkopos ve şehit, 400 - Trento

Yar 15,1-12.17-18; Mez 104; Mt 7,15-20 (veya Yh 10,11-16) [IV]

Başka koyunlarım var Yh 10,16

Bugün Trento Kilisesi, koruyucusu Aziz Vigilius’u, çoban ve şehit olarak kutluyor. Aziz Vigilius, oğullarının alçakgönüllü dualarını kabul et. Rab İsa’dan, kurtuluş sevincini ve Baba’nın sevgisini tanımayanları aramaya, onlara gitmeye seni iten Ruh’u onlara göndermesi için şefaatte bulun.

27/6 PERŞEMBE

Yar 16,1-12.15-16; Mez 105; Mt 7,21-29 [IV]

Sözlerimi uygulayan, akıllı adama benzer Mt 7,24

Tam o anda, bir kişiden sert bir cevap almıştım; onun yanında yaşamalıydım, onunla Allah’ın Hükümdarlığı için çalışmalıydım… Gururum kendini göstermeye başlarken Kutsal Ruh bana bir Söz verdi: “Bağışlamazsanız, Babanız da suçlarınızı bağışlamaz”. Biraz zorla da olsa o kardeşimle doğal bir şekilde konuşmaya başladım; sonra yavaş yavaş aramıza büyük bir sevinç geldi.

28/6 CUMA İSA’NIN KUTSAL KALBİ BAYRAMI C Yılı

Hez 34,11-16; Mez 22; Rom 5,5-11; Lk 15,3-7 [Ö]

Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü Rom 5,8

Müslümanlar sıkça bana soruyorlar: “Niçin haç takıyor ve haçları seviyorsunuz? O utanılacak bir işaret değil mi?”. Beni sessizce dinliyorlar ve ben de şöyle anlatmaya çalışıyorum: “Benim için ve her Hristiyan için haç şu demektir: “İşte seni çok seven Biri var; o noktaya kadar seni seviyor”.

29/6 CUMARTESİ AZİZ PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI

Hav 12,1-11; Mez 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 [Ö]

Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım Mt 16,18

İsa, sevgin bir harika yarattı: Kiliseni. Her insan onda Sözünü, affını, Ekmeğini, şeytandan korunmayı ve rehberlik bulabilir. Bu armağanları, sana iman ederek Kutsal Ruh’un gücüyle hizmet eden insanlar aracılığıyla bağışlıyorsun. Azizler Petrus ve Pavlus, göksel alleluya ilahisini söyleyin ve bizim için daima dua edin!

30/6 PAZAR 13° O.D. C Yılı [I]

1Kr 19,16.19-21; Mez 15; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

İsa kararlı adımlarla Yeruşalim’e yöneldi Lk 9,51

Sana adanmış bu günde Rab İsa, Kilisen olarak toplanıp dua ediyoruz: Senin ardından gitmekte, haçımıza sarılmakta, senle, kendini Baba’ya sunacağın “Yeruşalim’e doğru yürümekte”, bize kararlılık ver. Senin, Peygamberlerin, Havarilerin, şehitlerin ve birçok kardeşimizin örneği bize destek ve cesaret veriyor, hayalkırıklığına uğramayacağımıza dair bize güven veriyor çünkü sen Yeruşalim’de ölümü yendin!

1/7 PAZARTESİ
Yar 18,16-33; Mez 102; Mt 8,18-22 [I]
İnsanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok Mt 8,20

Bu sözlerle İsa, kendisine “Rab, nereye gidersen git, ben ardından geleceğim” deyip hayranlık duyan bir kişiye cevap verdi. Kendimize çok güvenmeyelim ve anlık heveslenmeyelim diye bizi uyardığın için teşekkürler, İsa. Senin yolun bir yokuştur, haç yoludur. Ama o gerçek ve sürekli mutluluk hedefine ulaştırır.

2/7 SALI
Yar 19,15-29; Mez 25; Mt 8,23-27 [I]
Ya Rab, kurtar bizi, batıyoruz! Mt 8,25

Fırtınalı gölde öğrencilerin korkusu, İsa’yı tam olarak tanımamalarından kaynaklanıyordu, nitekim sonrasında birbirlerine şunu sordular: “Bu nasıl bir adam ki, rüzgar ve göl bile ona itaat ediyor?”. Benim korkularım da Onun kim olduğunu düşünmediğimden, gücüne ve ondan da çok sevgisine güvenmediğimdendir. Ancak o zamanlarda da güvenle şöyle bağırabilirim: “Kurtar beni İsa! Sensiz, tek başıma, mahvolurum!”.

3/7 ÇARŞAMBA Aziz Tomas, Havari
Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]
Rabbi gördük! Yh 20,25

On havari Tomas’a işte bunu bildiriyorlar. Elbette bunu emin olarak büyük bir sevinçle söylüyorlar, ama Tomas inanmıyor. Tanıklığın yakınların, arkadaşların, meslektaşların tarafından kabul edilmiyorsa cesaretini kaybetme. İsa’nın kendisinin gelip bu yürekleri açması, aydınlatması için huzurla dua et. Aziz Tomas’ın şefaati de eksik olmayacaktır!

4/7 PERŞEMBE
Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8 [I]
Allah’tan korktuğunu anladım Yar 22,12

İbrahim, Allah’a itaat ediyor ve ona yaşlılığında verdiği oğlu İshak’ı kurban etmeyi kabul ediyor. İbrahim bu itaati imanla yaşıyor: Allah’ın İshak’ı diriltebileceğinden bile emindir. Ancak Allah, İbrahim’i durdurup, oğlunu kurban etmesini engelliyor ve ona şöyle diyor: “Şimdi Allah’tan korktuğunu anladım”, yani beni oğlundan fazla sevdiğini görüyorum. Kutsal ve iyi Baba, bana da itaat ve sana tam güven ruhunu ver!

5/7 CUMA
Yar 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Mez 105; Mt 9,9-13 [I]
Ardımdan gel Mt 9,9

Bir arkadaşım için, İsa’nın çağrısına cevap vermek, Matta gibi hızlı olamadı. Çocukken bu çağrıyı duymuştu, ama İncil’in gereksinmeleri karşısında vazgeçmişti. Daha sonra gençken İsa’nın kendisinden Hristiyan bir aile kurmasını istediğini düşündü; ancak bu durum da gerçekleşmedi. Devamlı bir dua döneminden sonra ve bir rahibin yardımıyla İsa’nın kendisini bütünüyle, bekaretle istediğini anladı. İsa’nın bu çağrısına cevap vererek yaşamının amacına ulaştığını anladı.

6/7 CUMARTESİ
Yar 27,1-5.15-29; Mez 134; Mt 9,14-17 [I]
Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Mt 9,15

İsa, öğrencilerinin niçin oruç tutmadıkları hakkında kendisine soru soranlara bu cevap verir. Böylece kendisinin, Allah’ın halkını yaşamını sunacak kadar seven “Güvey” olduğunu açıklıyor. Onunla birlikte olma, sevinç kaynağıdır. Ama ailelerde, cemaatlerde, yüreğimde O olmayınca, O gelesiye kadar, oruç tutma zamanı olacaktır.

7/7 PAZAR 14° O.D. C Yılı [II]
Yeş 66,10-14; Mez 65; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20
Ürün bol ama işçi az! Lk 10,2

Bir tanıdığım, İsa’nın çağrısına cevap vermeye biraz çekiniyordu. Çünkü şöyle düşünüyordu: “Ben mi? Nasıl olur, işim var, ev inşa ediyorum...”. İçinden bir ses şöyle cevap verdi: “Çünkü seni seviyorum”. Bu sözler her şeyi bırakıp kendini dirilmiş Rabbin emrine koymak ve hasadı için çalışmasına cesaret verdi.

8/7 PAZARTESİ
Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26 [II]
Gideceğin her yerde seni koruyacağım Yar 28,15

İbrahim’in soyundan gelen Yakup, kardeşi Esav tarafından zulüm gördüğü sırada, Allah’tan bu vaadi alıyor. Yakup da Allah’a cevap vererek, sonra tutacağı vaatlerde bulunuyor. İsa biz Hıristiyanlara da yanımızda olacağına söz veriyor. Biz de Yakup gibi Ona sadakat sözü veriyoruz.

9/7 SALI
Yar 32,23-33; Mez 16; Mt 9,32-38 [II]
Allah ile yüz yüze görüştüm Yar 32,30

Yakup tüm ailesiyle amcası Lavan’dan kaçıyor. Bir an geliyor ki bir insanla tek başına savaşıyor, sonrasında onun, Allah’ın bir meleği olduğunu anlıyor. Melek, Yakup’u bırakmadan kutsuyor. Bazen biz de İsa’nın bir arzusuna karşı savaşıyoruz. O kazanırsa, bizim denenmeyi yendiğimizi görüyor ve bizi kutsuyor.

10/7 ÇARŞAMBA
Aziz Apollonius, †303 - Konya
Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7 [II]
Göklerin Egemenliğinin yaklaştığını duyurun Mt 10,7

İsa bu emri, İncil’i vaaz etmeye gönderdiği havarilerine verdi; bu, zamanı ve fırsatları kaçırmamaya bir davettir. İncil’i, yüreğimizdeki sevinçle, herkese karşı minnettarlık ve sevgiyle, İsa’ya kararlılıkla yönlendirebilecek sözlerle de her yerde bildirebiliriz. İsa, yönünü şaşırdığından kötü durumlara düşen insanı kurtarabilecek tek kişidir.

11/7 PERŞEMBE Aziz Benediktus, †547, Avrupa’nın koruyucusu
Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]
Her şeyi bıraktık Mt 19,27

İsa’nın ardından gitmek için her şeyi bırakmaya hazır olanlar, bu yolda sıkıntlarla birlikte olsa da, armağanlarla dolu tam bir yaşamı tecrübe eder. Teşekkürler, İsa: seninle birlikteyken bıraktıklarımızdan çok daha fazlasını kazanıyoruz.

12/7 CUMA
Aziz Proclus ve aziz Hilarion, † II yy. - Ankara
Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23 [II]
Mısır’a gitmekten çekinme Yar 46,3

Yakup, babası İshak’ın Allah’ına dua ederken, halkı ile Mısır’a inebileceğinin onayını aldı. Bu büyük bir karardı ama Rab ona güvence verdi. Bir kardeşimin de, çok yorgun olduğu bir gün bir hizmet için arabayla dışarı çıkması çok zoruna gidiyordu. Kardeşlerinin duası ve İsa’nın, aracı kullanırken yanında olacağını sık sık düşünmesi o günkü yolculuğu ve hizmeti yapabilmesine kuvvet verdi.

13/7 CUMARTESİ
Yar 49,29-33; 50,15-26; Mez 104; Mt 10,24-33 [II]
Serçeden daha değerlisiniz Mt 10,31

İsa, kendisine tanıklık etmemiz için bize cesaret veriyor. Bunun için bizimle alay edilse, bize kötü davranılsa, hatta öldürülecek olsak bile... Yaşamımız Baba’nın gözünde çok değerlidir, besinlerini eksik etmediği serçelerinden de değerlidir. Teşekkürler İsa: Kutsal Ruh’un yardımıyla, senin tanığın olmak istiyorum.
14/7 PAZAR 15° O.D. C Yılı [III]
Yasa 30,10-14; Mez 18; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37
Git, sen de öyle yap Lk 10,37

Bir gün bir tanıdık bana telefon etti, büyük bir depresyonda olan bir arkadaşına yardım etmemi istiyordu. Ben ona bir cemaat tavsiye ettim. Ben de oraya onunla dolaşmaya ve dua etmeye gidiyordum. Teşekkürler İsa, öğrencilerinin seninle birlikte, zayıflara yardımcı olabilmeleri için onlara sevgi bağışlıyorsun.

15/7 PAZARTESİ
Aziz Bonaventura, †1274
Çıkış 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34 - 11,1 [III]
Annesini beni sevdiğinden çok... Mt 10,37

“... seven bana layık değildir”.
Kim hep İsa ile yaşamak istiyorsa, Onu herkesten ve her şeyden fazla tercih edecektir. İsa, yüreğinde ilk yere sahip olacaktır. Teşekkürler, İsa; sen benim için yeterlisin, sen benim her şeyimsin. Sadece sana bağımlı olmak istiyorum!

16/7 SALI
Aziz Athenogenes, †305 - Sivas
Çıkış 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24 [III]
Şehirleri azarladı, çünkü tövbe etmediler Mt 11,20

İsa, herkese Baba’nın sevgisini ve kurtuluşu vermek için dünyaya geldi. O bize bu armağanları Onun Sözü, Kilisenin Kutal Gizemleri ve dua sayesinde sunar. O, bu hediyeleri kabul etmedik ve kendisine güven vermedik diye bizi azarlamamalı!

17/7 ÇARŞAMBA
Çıkış 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27 [III]
Çarıklarını çıkar Çık 3,5

Allah’ın, Musa’yı çalıdan çağırırken verdiği bu talimatı kendisine, gereken saygıyı göstererek, aynı zamanda da Ondan korkup savunmayarak yaklaşmamız için bir davet olarak düşünebiliriz. Baba, günahlarımı ve kötü eğilimlerimi reddederek, tamamıyla sana güvenerek senin önünde yaşamak istiyorum. Kendimi sevginden korumam ne kadar saçma olur!

18/7 PERŞEMBE
Azize Theodosia, şehit, †745 - İstanbul
Çıkış 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30 [III]
Ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm Mt 11,29

İsa, sevgisini ve sözünü sadece küçüklerin ve sade olanların kabul edeceklerini söyleyerek kendi alçakgönüllülüğü göstermişti. İki kardeşim büyük bir uysallık ve alçakgönüllülük örneği verdi: Enrico, bir karar vermemiz gerektiğinde en akıllı olduğu için hemen cevabını veriyordu ama sonra diğerlerinin cevabını da değerlendiriyordu. Fiorenzo ise kardeşlerin kusurları için şikayet etmezdi, sabrederdi ve bunlardan dolayı çektiği zorlukları İsa’ya sunardı.
19/7 CUMA
Çıkış 11,10 – 12,14; Mez 115; Mt 12,1-8 [III]
Kurban değil, merhamet isterim Mt 12,7

Ferisiler İsa’ya nasıl Allah’a itaat edildiğini öğretmek istiyorlar; ama İtaatkâr İsa, Sözü sadece kitaplardan değil, Baba’nın yüreğinden de dinler. Böylece nasıl yaşanılması gerektiğini anlatabilir: daima merhametli olmalıyız, yani insanları günahkar olsalar da sevmeliyiz.

20/7 CUMARTESİ
Aziz Flavianus, †512 - Antakya
Çıkış 12,37-42; Mez 135; Mt 12,14-21 [III]
Uluslar Onun adına umut bağlayacak Mt 12,21

Tüm uluslar kime veya neye ümit bağlayabilirler? Daha iyi yöneticilere mi? Silah fabrikalarının kapanmasına mı? Zenginliklerin eşit bölünmesine mi? Olabilir ama bütün bunlar insan yüreği değişirse, insan, yüreğinin Allah sevgisiyle dolmasına izin verirse gerçekleşebilecektir. Bu sevginin bir adı ve bir soyadı da var: Nasıralı İsa!

21/7 PAZAR 16° O.D. C Yılı [IV]
Yar 18,1-10; Mez 14; Kol 1,24-28; Lk 10,38-42
Gerekli olan tek bir şey vardır Lk 10,42

Bu sözler ve devamındakilerle İsa Marta’yı düzeltiyor ve dinleyen bizleri de aydınlatıyor. Bize şöyle diyor gibi; bir şey yapmadan önce sözlerimi ve sizi ruhani olarak yönetenin sözlerini dinleyiniz; sonra Kutsal Ruh’un sevgisiyle aydınlanmış ve desteklenmiş olarak çalışabilirsiniz.

22/7 PAZARTESİ Azize Mecdelli Meryem
Ezgi 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18 [Ö]
Rabbi gördüm! Yh 20,18

Mecdelli Meryem bu sözleri büyük bir sevinçle söyleyebilir, bir sevinç ki tüm onun hayatını değiştirir. Rabbi gören artık aynı olamaz! Diri İsa ile karşılaşan, diğerlerini sevincini ve yaşam yeniliğini paylaşmak için arar.

23/7 SALI Azize Brigitta, †1373, Avrupa’nın Koruyucusu
Gal 2,19-20; Mez 33; Yh 15,1-8 [Ö]
Bende kalan, çok meyve verir Yh 15,5

Azize Brijit İsa ile büyük bir birlik içerisinde idi, bu sebepten kutsal yaşamı birçok kişiye yaradı. Ben ve sen de İsa’nın Sözüne sadık kalırsak, onu yaşayarak, karşılaştığımız kişilerin de yararlanmasına sebep oluyoruz. İsa ile birlik içerisinde olmaktan başka bir şeyle ilgilenmeyeceğim!

24/7 ÇARŞAMBA
Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan
Çıkış 16,1-5.9-15; Mez 77; Mt 13,1-9 [IV]
Bileceksiniz ki, Allah’ınız Rab benim Çık 16,12

Rab, Musa’ya şikayet eden ve mırıldanan halka konuşmasını, emrediyor. Onlara, inanılmaz bir şekilde sabahları ekmek, akşamları ise et vereceğini bildiriyor; böylece Onun, kendileriyle ilgilenen Rab olduğunu bileceklerdir. İyi Baba, daima senin sadakatli sevgine ve takdirine emanet olmamızı sağla!

25/7 PERŞEMBE Aziz Yakup, Havari
2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]
İsa uğruna ölüme teslim ediliyoruz 2Kor 4,11

Bir genç, ebeveynlerine İsa’yı izleme arzusunda olduğunu söyledi. Annesi, cevap olarak terliğini çıkarıp kendisine doğru fırlattı. Baba ise bir sabah, oğlunun duaya gitmesini engellemek için arabasının önünde dikildi. Teşekkürler İsa, çünkü sadece kendimizden vazgeçerek ve büyük fedakarlıklar sayesinde Hükümdarlığın gelişiyor.

26/7 CUMA
Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Ananın ebeveynleri
Çıkış 20,1-17; Mez 18; Mt 13,18-23 [IV]
Benden başka tanrın olmayacak Çık 20,3

Allah’ımız, Baba, bilgelik, sevgi dolu emirlerini vererek halkına konuşuyor. Bizi düşündüğün ve kutsal sözler verdiğin için teşekkürler Baba, onlar sayesinde herkesle huzur ve ahenk içerisinde yaşayabiliyoruz. Bu emir ilkidir, tüm öğretilerinin temelidir.
Sadece sen önemlisin, sadece sen bir “Allah” gibi dinlenilmeyi ve itaat edilmeyi hak ediyorsun.

27/7 CUMARTESİ
Çıkış 24,3-8; Mez 49; Mt 13,24-30 [IV]
Bırakın birlikte büyüsünler Mt 13,30

Büyük bir sabrı göstermek için doğru bir şekilde şöyle deriz: “Eyüp’ün sabrı”. Peki Allah’ın sabrını düşünüyor muyuz? Hepimizi ve her durumu gören O, ne kadar çok sabrı olmalı! Teşekkürler İsa, çünkü delice otu hikayesiyle Baba’nın bu türdeki sevgisine de katılmamızı sağlıyorsun.

28/7 PAZAR 17° O.D. C Yılı [I]
Yar 18,20-32; Mez 137; Kol 2,12-14; Lk 11,1-13
Dileyenlere Kutsal Ruh’u verecektir Lk 11,13

Eğer İsa, Baba’nın kendisinden isteyenlere Kutsal Ruh’u vereceğine dair söz veriyorsa, Ondan başka ne isteyebilirim? Sağlık mı? Ekonomik bir sorunun çözümü mü? Aile içerisinde barışı mı? Eğer Baba içime sevgi ruhunu, affetme ruhunu, kendisine güven, sabır ve kuvvet ile dolu Ruh’u verirse, bütün bu sorunlar zaten çözülmüş sayılır. Bugün, Rabbin Günü, bu armağanı tüm cemaatin desteğiyle dileyebilirim!

29/7 PAZARTESİ
Azize Marta
1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42 [I]
Diriliş ve yaşam Ben’im Yh 11,25

Bu söz, her Pazar, katıldığım tapma törenini bana hatırlatıyor. İsa’nın ölümü yenmesini düşünmemize yardım eden bir metin sayesinde o dua Dirilmiş İsa ile karşılaşmanın güzel bir zamanıdır. O bize daima ümit, güven verir ve Onu izlemekte yaşadığımız zorluklarda hükümdarlığını sürdürebilmemize yardım eder.

30/7 SALI
Azize Julitta, †303 - Kayseri
Çıkış 33,7-11;34,5-9.28; Mez 102; Mt 13,36-43 [I]
Ya Rab, lütfen bizimle gel Çık 34,9

Musa, halkın “taş kafalı” olduğunu biliyor, yine de Rab’den halk ile birlikte yürümesini ve onu terk etmemesini diliyor. Halk buna layık değil ama Rab “acıyan, lütfeden, sevgisi engin ve sadık”tır. Bugünkü İncil’de İsa bizi kendisine benzemeye, çiftçinin delice otu ile sabırlı olduğu gibi sabırlı olmaya, kardeşlerimizi yargılamadan cemaatlerimizde alçakgönüllülükle yürümeye çağırıyor.

31/7 ÇARŞAMBA
Aziz Loyola'lı İgnatius, †1556
Çıkış 34,29-35; Mez 98; Mt 13,44-46 [I]
Sevinçle varını yoğunu satıp... Mt 13,44

“...o tarlayı satın alır”.
Normal bir tarlada saklı gerçek hazine kimdir? İsa’dır! Onu bulduğum zaman, geriye kalan sadece Onu sevmeme ve Onun isteğine göre insanlara hizmet ememe yarıyorsa değerlidir. Tüm normal faaliyetlerim arasında yaşamımın merkezi O kalır. Daima var olduğun için teşekkürler İsa!

1/8 PERŞEMBE

Aziz Alfonso M. de Liguori, episkopos, †1787

Çıkış 40,16-21.34-38; Mez 83; Mt 13,47-53 [I]

Rabbin görkemi Konutu doldurmuştu Çık 40,35

Rabbin “görkeminin” yani varlığının işareti olan bulut, çölde halkın yanındaydı. Onun harika, ilahi varlığı yollarını aydınlatıyor, onları düşmanlardan koruyor, Rabbin istediği Buluşma Çadırı’nı dolduruyordu. Bulut halen Kutsal Ruh’un işaretidir ve insanların arasında Allah’ın yeni konutu olan Kiliseyi doldurur, rehberlik eder ve onu korur.

2/8 CUMA

Azize Lidya, I yy. – Akhisar

Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Mez 80; Mt 13,54-58 [I]

İmansızlıklarından İsa mucize yapmadı Mt 13,58

İsa, tam büyüdüğü yerde “imansızlıkla” karşılaşıyor. Aralarında büyüdüğünü görmüş olmaları, Nasıralı’ların, Onu Allah’ın Oğlu olarak kabullenmelerine engel oldu. Bir kişi İsa’yı kabul edince Kutsal Ruh’u taşımaya başlıyor o zaman yakınları onun yeni yaşam tarzını kabullenmekte zorlanıyorlar. İsa onları anlıyor ve kendini onlar için de sunuyor.

3/8 CUMARTESİ

Lev 25,1.8-17; Mez 66; Mt 14,1-12 [I]

Allah’ınız Rab, Ben’im Lev 25,17

Rab, Musa aracılığıyla halka daima kardeşlere karşı iyilikle davranmalarını tavsiye eder. Bu konuşmayı da halkının Allah’ının ve Rabbinin kendisi olduğunu ve her şeyi Ona borçlu olduklarını hatırlatarak bitirir. İsa, Kiliseyi, daha da büyük bir sevgiye, düşmanları seven sevgiye çağırır. Bu sevgi Ona ait olmanın işareti ve Onu yüreğinde taşımanın yolu olacaktır.

4/8 PAZAR 18° O.D. C Yılı [II]

Vaiz 1,2; 2,21-23; Mez 89; Kol 3,1-5.9-11; Lk 12,13-21

İnsanın yaşamı, mallarına bağlı değildir Lk 12,15

Bir kişi İsa'dan, kardeşine kendisiyle mirası paylaşması için ikna etmesini istiyor. İsa ona anlamlı bir hikaye anlatarak beklentilerini aşıyor ve bu cevap hepimizi de aydınlatıyor. Bizim yaşamımızı gerçekleştirmemiz dünyevi mallara değil, göksel Baba’mızla yaşadığımız ilişkiye bağlıdır. Zenginlikler de sevgisinin araçları olduğunda, yüreğimiz için bir zincir olmaktan çıkıyorlar.

5/8 PAZARTESİ

Azize Nonna, †374 - Bekarlar

Say 11,4-15; Mez 80; Mt 14,13-21 [II]

Bunca yükü kaldıramam Say 11,14

Musa yüreğini Rabbe açıyor; ona emanet edilen görev çok büyük bir yük oldu. Bunu kaldırmamak için Musa ölmeyi istiyor. Birçok kez ben de bana çok acı veren bir zayıflığım karşısında yüreğimi İsa’ya açtım ve beni gelip almasını istedim. İsa beni hep dinledi; yaşamımı almadı, zayıflığımı da yok etmedi, ama bunu benimle birlikte yaşamaya geldi.

6/8 SALI Mesih İsa’nın nurlu görünüşü

Dan 7,9-10.13-14; Mez 96; 2Pt 1,16-19; Lk 9,28-36 [Ö]

Burada bulunmamız ne iyi oldu Lk 9,33

İsa onları uzun bir dua zamanına çağırmıştı, elbette, en güzel an çünkü İsa’nın Baba’yla karşılaşmasıydı. Üç havari oradan artık uzaklaşmak istemiyorlardı. Ben de gençken bir rahip tarafından bir dua toplantısına çağrıldım; ertesi pazarın okumalarını okuyorduk, biraz sessizlikte oturup sonra Rabbe şükrediyorduk. Bunda daima büyük bir sevinç buldum.

7/8 ÇARŞAMBA

Say 13,1-3.25 - 14,1.26-30.34-35; Mez 105; Mt 15,21-28 [II]

Ya Rab, bana yardım et! Mt 15,25

İsa, bugün okuduğumuz İncil metninde sana bakıyoruz: Sen insanlardan ve tepkilerinden hürsün; Baba’ya itaat ederek hareket ediyorsun çünkü eminsin ki sadece O gerçekten seviyor. Önüne alçakgönüllülükle diz çöken ve kızının kötü durumu için acı çeken anneyi görüyorsun. Sana olan gerçek imanını da görüyorsun; ona, kurtarıcı ilahi sevginle cevap verebilirsin.

8/8 PERŞEMBE

Aziz Dominikus, †1221

Say 20,1-13; Mez 94; Mt 16,13-23 [II]

Düşüncelerin Allah’a değil, insana özgüdür Mt 16,23

İsa’nın o gün Petrus’a dediklerini bize de söylemesini istemeyiz… Bir kardeşimizin omuzuna ağır bir haçın yüklendiğini gördüğümüzde Baba’ya sevgiyle bakmasına yardım edeceğiz. Bizi haçta kurtaran İsa’nın, Ona daha derince bağlı olmasını ve hükümdarlığında, kendisini değerli bir işbirlikçi olarak istediğini ona hatırlatacağız.

9/8 CUMA Azize Tereza Benedicta a Cruce, şehit, †1942 – Auschwitz, Avrupa’nın koruyucusu

Hoşea 2,16b.17b.21-22; Mez 44; Mt 25,1-13 [Ö]

Sadakatle seninle evleneceğim Hoş 2,20

Bakire ve şehit Azize Tereza Benedicta, bize Yaratıcımızın ve Babamızın planını hatırlatmaktadır. Baba Kilisede, her birimizi, sevgisinin amacı kılmak istedi; kendini bize sunmak istiyor, aynen güveyin kendini geline sunduğu gibi. Rabbi tanımak ve sevgisinin harika armağanlarını tadmak gerçek yaşamdır, şimdi ve ebediyette!

10/8 CUMARTESİ Aziz Laurentius, şehit, † 258

2Kor 9,6-10; Mez 111; Yh 12,24-26 [Ö]

Allah sevinçle vereni sever 2Kor 9,7

Verdiğimizde sevinç yoksa, sevgi de yoktur. Eğer birine sevinçsizce yardım ediyorsak, yani yürekten vermiyorsak, onu alçaltmak olur; eğer isteksizce dinliyorsak, diğeri kendini kabul edilmiş hissetmez. Allah başkalarına babacan sevgisini, şefkatini, sarılmasını tecrübe ettireni sever. Aziz Lorenzo, Baba’nın sevdiği küçüklerin hizmetkarı idin, Kilisenin – en başta ben de dahi – sevinçle “hizmet önlüğü”nü giymesini sağla.

11/8 PAZAR 19° O.D. C Yılı [III]

Bilgelik 18,6-9; Mez 32; İbr 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48

Kime çok şey emanet edilmişse… Lk 12,48

Rab bana ne emanet ediyor? Mutlaka karşılaşacağım her kişiyi; eşimden çocuklarıma kadar, cemaatimdeki kişilerden hasta olan komşuma kadar, yanımda metroyu bekleyenlerden meslektaşıma, arkadaşlarıma, müşterilerime kadar… Her biri Rab için önemlidir ve her birine dağıtmam için bana sevgisini emanet eder. Ben de birine emanetim; teşekkür ediyorum ve sevgi sorumlulukları için dua ediyorum.

12/8 PAZARTESİ

Aziz Anicetus ve Photius, †305 - İzmit

Yasa 10,12-22; Mez 147; Mt 17,22-27 [III]

Rab’be bağlı kalın Yasa 10,20

Kutsal Kitabın beşinci kitabı olan Yasa’nın Tekrarı (Tesniye) kitabında çölde olan halka bildirilmesi için Musa’ya verilen yasalar var. Gerçekten de Rab, halkını kendisiyle yaşamaya eğitmek istiyordu. Kutsal Kitabı açalım, bu güzel sayfayı okuyalım: Rab ile huzurlu bir ilişkiyi yaşamaya yüreklendirileceğiz.

13/8 SALI

Yasa 31,1-8; ezgi: Yasa 32,3-4.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14 [III]

Güçlü ve yürekli olun! Yasa 31,6

Musa, Rabbin kendisine verdiği görevi tamamlarken şu sözlerle insanları yüreklendiriyor: “Güçlü ve yürekli olun! Çünkü sizinle birlikte giden Allah’ınız Rab’dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır”. Çölde olan halk, Allah’ın Oğlunun rehberlik ve eşlik ettiği, hiç terk etmeyeceği Gelin olan Kilisenin imgesidir.

14/8 ÇARŞAMBA

Aziz Maximilianus Kolbe, şehit, †1941

Yasa 34,1-12; Mez 65; Mt 18,15-20 [III]

Nerede iki, üç kişi benim adımla toplanırsa… Mt 18,20

“…Ben de orada, aralarındayım”.

İsa, senin olduğun yerde her şey var; orada sevgisini, yaşamını bağışlayan Baba var. Ben de senin varlığının “aracısı” olmaya çalışacağım: Senin sevginin Gizemlerini sunan Kilisene bağlı olacağım; en büyük seçimlerim için ve günlük küçük şeyler için de takdisini isteyeceğim. Rabbin kutsaması tüm yaşamı kaplayıp bir takdise çevirmek istiyor.

15/8 PERŞEMBE MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

Vahiy 11,19;12,1-6.10; Mez 44; 1Kor 15,20-27; Lk 1,39-56 [Ö]

Ruhum, Allah’ta sevinçle coşar Lk 1,47

Meryem, bugün senin sevincini kutluyoruz. İsa, kendisine iman eden herkese vereceği armağanı sana şimdiden sunuyor, bu armağan için kendini haçta tamamıyla sundu. O, seni ruhun ve bedeninle Onun sonsuz hayatında kabul ediyor. Bu kurtuluş için sevinçlisin ve hepimizi bir annenin evlatlarını beklediği gibi bekliyorsun. Göğe alınmış Kutsal Meryem alleluya ilahisini söyle ve bizim için dua et!

16/8 CUMA

Aziz Arsacius, †358 - İzmit

Yeşu 24,1-13; Mez 135; Mt 19,3-12 [III]

Karısını boşayıp başkasıyla evlenen… Mt 19,9

“…zina etmiş olur”.

Biz Hıristiyanlar eşlerimizi yaşamımızı neşelendiren, Allah’ın büyük bir armağanı olarak görüyoruz. Bu armağan sayesinde bütün varlığımızla seviyoruz ve seviliyoruz. Bütün düşüncelerimiz ve duygularımız bu sevgiye yönelmelidir, yoksa Allah’a karşı haksızlık yapmış oluruz.

17/8 CUMARTESİ

Aziz Mamas, †275 - Kayseri

Yeşu 24,14-29; Mez 15; Mt 19,13-15 [III]

Bağlılıkla Rabbe kulluk edin Yeşu 24,14

Yeşu’nun bu davetine halk kararlılıkla cevap veriyor: “Rabbi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek, bizden uzak olsun!” Bu kararlı istek Rabbin, halkına rehberlik etmek için, onu hürriyete kavuşturmak ve korumak için yaptığını hatırlamaktan gelir. Bu unutulduğunda - ki bu pek çok kere olacak - o zaman aldatmalar olacaktır. Usanmadan beni de yeniden bekleyen sevgin için, teşekkürler Baba!

18/8 PAZAR 20° O.D. C Yılı [IV]

Yer 38,4-6.8-10; Mez 39; İbr 12,1-4; Lk 12,49-53

Barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Lk 12,51

İsa, evet, senin dünyaya barışı getirdiğine inanıyorum. Ama seninki, daima ve herkese, kendisine dahi, “Olur, kendine iyi gözükeni yap! İstediğini yap!” diyenin rahatlığı ve barışı değildir. Sen bana farklı bir barış verirsin; egoizmden vazgeçmemi ve Sevgiyi öldürenlerden uzaklaşmamı gerektirse de Baba’nın sevgisini kabul ettiğimde senin barışının, içimde ve etrafımda doğduğunu hissediyorum.

19/8 PAZARTESİ

Hak 2,11-19; Mez 105; Mt 19,16-22 [IV]

Sonsuz yaşama kavuşmak için ne iyilik yapmalıyım? Mt 19,16

Bu soruyu soran kişiye İsa, şimdiden bu dünyada bile yaşama girmek için ilk adım olarak emirlere uymasını söylüyor. Sonra bir adım daha gösteriyor; her şeyi bırakıp, kendisini izlemek. Kiliseye bu armağanı hala verdiğin için teşekkürler Kutsal Ruh; günümüzde de İsa’nın ardından gitmeye çağırıyorsun!

20/8 SALI

Aziz Bernardus, †1153

Hak 6,11-24; Mez 84; Mt 19,23-30 [IV]

Allah için her şey mümkündür Mt 19,26

Elbette Allah için her şey mümkün. Ama arzuladığınız bir şeyi yapmıyorsa da bize nispet için değil bizi sevdiği içindir. Onun için mümkün olmayan tek şey sevmemektir. Onun hürriyetimize saygı duyması ve yaşamımıza girmesine izin verdiğimiz anı beklemek de sevgidir. O zaman bizde harikalar yapacaktır, bizleri kötü bağlardan ve etkilerden kurtarıp kendisine ait kılacaktır.

21/8 ÇARŞAMBA

Aziz X. Pius, Papa, †1914

Hak 9,6-15; Mez 20; Mt 20,1-16 [IV]

Siz de bağa gidip çalışın Mt 20,4

Baba, bugün her birimizi bağında çalışmaya çağırıyorsun. Sevinçle geliyoruz. Bugünkü her yapacağımızı, – iş, okul, yalnızlıkta saatler geçirmek, bir hastane odasında beklemek – ne olursa olsun onları, hükümdarlığının ve kurtuluşun gelmesi için sana sunuyoruz. Sen bize Baba adaletiyle davranıyorsun: bize kendini tamamıyla, tüm sevginle veriyorsun!

22/8 PERŞEMBE

Kraliçe Bakire Meryem Ana

Hak 11,29-39; Mez 39; Mt 22,1-14 [IV]

Çağrılanlar çok, seçilenler azdır Mt 22,14

İsa’nın anlattığı hikayeden, seçilenlerin az oluşunu Rabbin isteğinden kaynaklanmadığını anlıyoruz. Nitekim O, “iyi ve kötü” herkesi çağırır ve sevincine katılabilmeleri için onlara düğün kıyafetini bile verir. Bazı çağıranların dışlanmalarına sebep olan, onların ilgisizliği, başka şeylere önem vermeleri ve gurur sebebiyle Onun affını kabul etmemeleridir. Bugün kime önem vereceğim: Beni seven Rabbe mi yoksa kendi işlerime mi?

23/8 CUMA

Rut 1,1.3-6.14-16.22; Mez 145; Mt 22,34-40 [IV]

Kutsal Yasada en önemli buyruk hangisidir? Mt 22,36

Bu soruyla, İsa’nın düşmanları Onu tuzağa düşürmek istiyorlardı. Ancak İsa onlara huzur ve güvenle cevap veriyor: “...seveceksin.” Bu, Baba’nın, her insan için, her durumda arzusudur.

Gel Kutsal Ruh, gel, yaşantımızın sevgi olmasını sağla, bu da Baba’nın kardeşlerimize armağanı olsun.

24/8 CUMARTESİ Aziz Bartalmay, Havari

Vahiy 21,9-14; Mez 144; Yh 1,45-51 [Ö]

İçinde hile olmayan gerçek bir İsrailli Yh 1,47

İki yüzlülük, iç ve dış arasındaki fark, yalancılık, İsa’nın halkında bulduğu ve savaşmış olduğu şeylerdir. Ancak bunları Natanel’de bulmadı ve buna sevindi. Gerçekten de Natanel yüzyıllardan beri vaat edilen kurtarıcıyı bekliyor ve kendini gösterdiği gibi onu kabul ediyor: Nasıralı İsa’nın sadeliğinde İsrail’in Kralı, Allah’ın Oğlunu tanıyor.

25/8 PAZAR 21° O.D. C Yılı [I]

Yeş 66,18-21; Mez 116; İbr 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30

Kurtulanların sayısı az mı olacak? Lk 13,23

İsa, sen sayılarla cevap vererek meraklıları sevindirmiyorsun. Senin için önemli olan kurtuluşumuzdur. Bugün bana da şöyle diyorsun: Boş şeylerin arkasında kaybolma, seni aldatırlar. Varış noktasına, benim ve Baba’nın sana hazırladığı sonsuz sevince doğru sorumlulukla yürü. Dua etmeye, bana güvenmeye, yanımda kalmaya ve Kutsal Ruh’a karşı uysal olmaya çalış, sonrasını da bana bırak ve sevinçle, ümitle yaşa.

26/8 PAZARTESİ

1Sel 1,1-5.8-10; Mez 149; Mt 23,13-22 [I]

Allah’ın sizi sevdiğini biliyoruz 1Sel 1,4

Pavlus, Silvanus ve Timoteos, Rabbi övüyorlar. Çünkü onlardan İncil’in müjdesini kabul etmiş olanlarda Onun mevcut ve işleyen sevgisini görüyorlar. Bugün de İsa, öğrencilerinin sözü ve eylemleri tarafından önceden müjdeleniyor; her kim onların bildirisini alçakgönüllülükle kabul ederse, Onu, sevgisini, kurtuluşunu tanıyacaktır.

27/8 SALI

Azize Monika, †387

1Sel 2,1-8; Mez 138; Mt 23,23-26 [I]

Allah’ımızdan cesaret aldık 1Sel 2,2

İsa, Hükümdarlığın için faydalı bir karşılaşma, bir hizmetten önce sık sık bir deneme, bir alçaltılma, bir acı gelir. O zaman da İncil’i ve Baba’nın sevgisini bildirmekte yaşadığım sevincin, cesaretin ve gücün sadece senden geldiğini anlıyorum. O zaman senin, yüreğimde daima var olduğunu görerek gözlerim sevinçten parlar.

28/8 ÇARŞAMBA

Aziz Augustinus, †430

1Sel 2,9-13; Mez 138; Mt 23,27-32 [I]

Sizi yüreklendirdik 1Sel 2,12

Rab İsa, Kilisende cesaret veren, evlatlarına Rabbe yaraşır şekilde yaşamaları için neredeyse yalvaran tüm ebeveynler, eğitimciler, Çobanlar için teşekkürler. Sözlerini Kutsal Ruh ile doldur, böylece düşmandan gelen ayartmaları yenmekte güçlü olacaklardır.

29/8 PERŞEMBE

Vaftizci Yahya’nın Şehit edilişi

Yer 1,17-19; Mez 70; Mk 6,17-29 [Ö]

Yahya’nın öğrencileri onu mezara koydular Mk 6,29

Aziz Vaftizci Yahya, sen Güvey’in dostusun! Ondan önce geldin ve Onun gelişini, sadece ateşli sözlerinle değil, yaşamın ve ölümünle de ilan ettin. İsa gibi alçaltılarak ve en karanlık acılarla öldün; senin kutsal bedenin de İsa’nınki gibi sevgi dolu kollar tarafından toplandı. Aziz Yahya, İsa’yle birlikte dirilmemiz için Onun gibi ölmemizi öğret!

30/8 CUMA

Aziz Theodotus, Rufina ve Ammia, †270 - Kayseri

1Sel 4,1-8; Mez 96; Mt 25,1-13 [I]

Allah bizi ahlaksızlığa çağırmadı 1Sel 4,7

Dünya, küçükler dahil herkesi, biz Hristiyanların ahlaksız dediğimiz davranışları görmeye alıştırmak ister. Bunlar hastalıklı merak uyandıran görüntülerdir. Biz onlara niçin ahlaksız diyoruz? Çünkü onlar birbirimizi saygı ve şefkatle sevmemize yardım etmez, tersine kendi ve başkalarının bedenini zevk aracı olarak gösterirler. Yürekteki sevinci yok ederler. Allah bunları kutsayamaz.

31/8 CUMARTESİ

1Sel 4,9-11; Mez 97; Mt 25,14-30 [I]

Bana iki talant emanet etmiştin Mt 25,22

Bu tecrübeyi şimdi de yaşamaktayız. Ne zaman ki Baba’dan, korkusuzca ve yorgunluğumuzu düşünmeden, sevgili evlatlar gibi herhangi bir görev kabul edip yerine getiriyoruz ve iyi ya da kötü sonucu da ellerine teslim ediyoruz, o zaman, varlığının huzurunu ve sevincini tadıyoruz.

1/9 PAZAR 22° O.D. C Yılı [II]
Sirak 3,19-21.30-31; Mez 67; İbr 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14
Kendini alçaltan yüceltilecektir Lk 14,11

Bir gün iki kardeş birlikte çalışma görevini aldılar. Yaşlı olan, diğerinin işbirliği yapmakta zorlandığını gördü. Durum cemaat rehberine iletildi ve o da, daha yaşlı olan kardeşe daha uyumlu olmasını tavsiye etti. Bu durum ona kolay gelmedi ama İsa sevgisi için, herkese lütuf sağlayan ‘son sırada’ olmayı kabul etti.

2/9 PAZARTESİ
Azize Zenon, Concordius ve Theodorus, †302 – İzmit
1Sel 4,13-18; Mez 95; Lk 4,16-30 [II]
Hiç bir peygamber memleketinde kabul görmez Lk 4,24

İsa havrada İşaya Kitabını okudu; İşaya Onun Mesihsel misyonunu bildiriyordu. Nasıralılara, kendi hemşerilerinin, Kutsal Yazıların bildirdiği Mesih olabileceği imkânsız gibi geldi ve Onu uzaklaştırdılar. Baba, bizi kurtarıp bize rehberlik etmek için gönderdiğin Oğlun İsa’yı tanıyıp kabul edebilelim diye bize alçakgönüllü Ruh’unu ver. Onun bugün gönderdiklerini de kabul edelim.

3/9 SALI
Aziz Büyük Gregorius, Papa ve Kilise Doktoru, †604
1Sel 5,1-6.9-11; Mez 26; Lk 4,31-37 [II]
Birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin 1Sel 5,11

Birbirimize nasıl yardım edebiliriz? Yaradılışın başında Allah, Adem hakkında şöyle düşündü: “Kendisine benzer bir yardımcı yaratacağım” ve Havva’yı yarattı. Onlar Baba ile karşılaşmak, Onun arzusunu keşfedip gerçekleştirmek için birbirlerine yardımcı olacaklardır. Senin de, bu şekilde bana yardımcı olmanı istiyorum.

4/9 ÇARŞAMBA
Azize Hermiona, bakire ve şehit, †II yy - Selçuk
Kol 1,1-8; Mez 51; Lk 4,38-44 [II]
Sizler için Allah’a şükrediyoruz Kol 1,3

Havari Pavlus Hristiyanlarından hoşnut ama bilir ki, eğer onlar Hristiyan yaşamlarında sadık iseler bu, duaları dinleyen Allah sayesindedir. Bir imanlı cemaatinde Allah’ın Sözünün, kusurlar ve anlaşmazlıklar olduğundan bazen zorlukla da olsa, yaşandığını görmek çok güzeldir. Birçok kişinin bana nasıl sabrettiğini gördüğümde ben de Rabbe şükretmeliyim!

5/9 PERŞEMBE
Aziz Urbanus, Theodorus ve arkadaşları, şehitler, †370 - İzmit
Kol 1,9-14; Mez 97; Lk 5,1-11 [II]
O bizi karanlığın egemenliğinden kurtardı Kol 1,13

Karanlığın egemenliği Pazar gününün Rabbe duaya ve kardeşlerle karşılaşmaya değil, her şeye rağmen eğlenceye adanmış bir gün olduğunu inandırmaya çalışır. Karanlığın egemenliği Kutsal Cumartesi gecesinin de diskoya gidilecek herhangi bir gece olarak sayar. Hem de gençlere zevk için kızları aldatıp onlardan faydalanmalarını önerir. Bizi bu “karanlığın egemenliğinden” kurtardığın için teşekkürler İsa.

6/9 CUMA
Aziz Onesiphorus, †I yy - Efes
Kol 1,15-20; Mez 99; Lk 5,33-39 [II]
Her şeyden önce var olan O’dur Kol 1,17

Evet inanıyorum ki İsa her zamandan beri Baba ve Kutsal Ruh ile Allah’tır.
Onda ve Onun için her şey yaşar. Ben ve sen de, Ona iman ederek ve Onunla birlik içerisinde kalarak gerçek yaşama kavuşuruz. Var olduğun ve hepimizi desteklediğin için teşekkürler İsa.

7/9 CUMARTESİ
Aziz Sozon, †304 -Viranşehir
Kol 1,21-23; Mez 53; Lk 6,1-5 [II]
İsa ekinler arasından geçiyordu Lk 6,1

Ekinler arasında geçerken İsa’nın öğrencileri acıktılar ve İsa cumartesi günü olduğu halde buğday başaklarını toplayıp ürününü yemelerine izin verdi. Ancak Ferisilere göre Kutsal Yasa bunu cumartesi günü yasaklıyordu. İsa merhametin için sana şükrediyoruz; sana bağlı olarak insanların çıkardıkları yasalardan kurtulmuş oluyoruz.

8/9 PAZAR 23° O.D. C Yılı [III]
Bilgelik 9,13-18; Mez 89; Filim 9-10.12-17; Lk 14,25-33
Çarmıhını yüklenmeyen, öğrencim olamaz Lk 14,27

Bu söz iki kardeşimizin önce hastalanıp sonra öldükleri yılları hatırlattı. Hepimiz onlara sıra ile bakıyorduk. Taşınması zor bir yüktü ama İsa bize yardım etti, önceleri doktorlar ve hemşireler sayesinde, sonrasında da gerektiği an kendimizin yardım edebilmesi için kuvvet ve ışık verdi. Bu ”haçı” hep birlikte taşıyarak İsa, öğrencileri kalmamızı sağladı.

9/9 PAZARTESİ
İznik’li şehitler, IV yy
Kol 1,24 - 2,3; Mez 61; Lk 6,6-11 [III]
Her insana Mesih’i tanıtıyoruz Kol 1,28

Aziz Pavlus çok acı çekti ama şikayet etmedi, hatta sabrettiği acılar için mutlu olduğunu yazar. O, imanlı yaşamımızı Mesih İsa’nınkinin bir uzantısı olarak görür. Gerçekten de Rabbin acılarını yaşayabilmemiz için daha ne kadar çok acıya gerek var!
10/9 SALI
Azize Menodora, Metrodora, Nymphodora, †306 - Yalvaç
Kol 2,6-15; Mez 144; Lk 6,12-19 [III]
Sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu Kol 2,13

Bize Oğlun İsa’yı haçta kurban olmasıyla bizi günahın köleliğinden kurtarması için gönderdin, teşekkürler iyi Baba. O tüm bir gece dua ettikten sonra sevgisinin havarileri olacak on iki kişiyi seçti. Duası bizlere de yeni, gerçek ve Onun Hükümdarlığı için meyve veren bir yaşam vermeye devam ediyor.

11/9 ÇARŞAMBA
Kol 3,1-11; Mez 144; Lk 6,20-26 [III]
Eski yaradılışı üzerinizden attınız… Kol 3,9-10

“...yenilenen yeni yaradılışı giyindiniz“.
Bu söz gözümüzün önüne verdiğimiz vaftiz sözlerini getirir. O gün günahın dünyasından vazgeçtik ve İsa için yaşamaya karar verdik. Bu sebepten şehvet uyandıran reklamlar olduğunda “yenilenen insan” televizyonu kapatır. Yazın çıplak dolaşan gördüğünde de bakışlarını İsa’ya çevirir. İsa, senin iffetinde yaşamamız için bize içsel bir hürriyet veriyorsun, teşekkürler!

12/9 PERŞEMBE
Aziz Autonomus episkopos, şehit, †306 - Bitinya
Kol 3,12-17; Mez 150; Lk 6,27-38 [III]
Her şeyi Rab İsa’nın adıyla yapın Kol 3,17

Aziz Pavlus İsa’ya “aşıktır”, İsa onun gönlünü kazandı. O, artık İsa’yı düşünmeden hiçbir şey yapamaz ve İsa ile uyum içerisinde yapılmamış hiçbir şeyin değeri yoktur. O bizim de böyle yaşamamızı tavsiye eder; bu gerçekten yaşamımızın gerçekleşmesi ve mutlu olup kardeşlerimize mutluluk verebilmemiz için tek yoldur.

13/9 CUMA Aziz Yohannes Chrysostomus, Episkopos ve Kilise Doktoru, †407 - İstanbul
1Tim 1,1-2.12-14; Mez 15; Lk 6,39-42 [III]
Beni güçlendiren İsa’ya şükrederim 1Tim 1,12

İsa’ya iman ederek yaşadığımızda insani olarak yapmamız mümkün olamayacak şeyleri yapabiliriz. Bu, Aziz Pavlus, birçok Aziz ve benim için de aynı oldu. İsa sen gücümsün: Sana güveniyorum ve sana teşekkür ediyorum. Sen kardeşlerimi yargılamamam ve onlara karşı iyi niyetli olmam için bana güç verirsin.

14/9 CUMARTESİ Kutsal Haç Bayramı
Say 21,4-9 veya Fil 2,6-11; Mez 77; Yh 3,13-17 [Ö]
İnsanoğlunun yukarı kaldırılması gerekir Yh 3,14

İsa, kendini Babası olan Allah’a, kendine iman eden tüm insanları kurtarmak için sundu. O, bu kurtuluşu gerçekleştirmek için haça gerilecek kadar çok acı çekmesi gerektiğini biliyordu.
İsa, kurbanınla beni günahımdan kurtardın, teşekkür!
15/9 PAZAR 24° O.D. C Yılı [IV]
Çıkış 32,7-11.13-14; Mez 50; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32
Bu adam günahkârları kabul ediyor Lk 15,2

İsa sevgin ne kadar büyük! Sen günahkar olan bizi olduğumuz gibi kabul ediyorsun ve bize tatlı dostluğunu sunuyorsun. Bizimle konuşuyorsun, doğru yolda bize rehberlik ediyorsun. Seninle mutluyuz ve senden merhametli olmayı öğrenmek istiyoruz. Teşekkürler!
16/9 PAZARTESİ
Aziz Kornelius, Papa, †253 ve Kiprianus, episkopos, †258;
Azize Eufemia, †303 – İstanbul
1Tim 2,1-8; Mez 27; Lk 7,1-10 [IV]
Bütün insanların kurtulmasını ister 1Tim 2,4

Bu ne kadar güzel bir haber! Allah herkes için bir babadır ve İsa yaşamını herkes için sevgi kurbanı olarak sundu. Allah’ın bu arzusunu gerçekleştirmesi için sevgi, dua ve iyi tanıklığımız ile Onunla işbirliği yapalım.

17/9 SALI
1Tim 3,1-13; Mez 100; Lk 7,11-17 [IV]
İsa onu annesine geri verdi Lk 7,15

İsa, ölümün kendisinden kopardığı oğlunu annesine geri verdi. Bizim sevdiklerimizi de İsa “geri veriyor”, ölüm onları bizden koparmış gibi gözükse de. İsa onları bize yeni bir birliktelikte, Kutsal Ruh’un birliğinde, ölümü yenerek bize sağladığı birliktelikte, geri veriyor.

18/9 ÇARŞAMBA
Aziz Metot, Anadolu’da episkopos, şehit, †312
1Tim 3,14-16; Mez 110; Lk 7,31-35 [IV]
İnsanoğlu geldi Lk 7,34

İsa, nihayet biz günahkârlar arasına geldin! Hala gelip, her an bizimle birlikte olduğun için teşekkürler. Sen sefaletimizden ne korkuyor ne de utanıyorsun. Sen kirli çocuğunu gören bir anne gibisin; anne onu uzaklaştırmıyor, ona doğru sevgiyle eğilip temizliyor, yeni ve kokulu bir kıyafet giydiriyor ve kollarına bir hazine gibi alıyor.

19/9 PERŞEMBE
Aziz Trophimus, şehit - Frijia
1Tim 4,12-16; Mez 110; Lk 7,36-50 [IV]
Kendine dikkat et 1Tim 4,16

Aziz Pavlus, hem yaş hem de İsa’nın öğrencisi olarak genç olan Timoteos’u eğitiyor. Ona şöyle diyor: “Konuşmada, davranışta, sevgide, imanda, iffette örnek ol. Bunu yapmakla hem kendini hem seni dinleyenleri kurtaracaksın”. Bizim de sevdiklerimize tavsiye veriyoruz ama hiçbir zaman uyanık olmayı ve İsa ile birlik içerisinde yaşamayı unutmamalıyız; bu, kardeşlerimize karşı ilk sevgi eylemidir.

20/9 CUMA
Aziz Hypatius, Asianus ve Andreas, †740 – İstanbul
Aziz Andreya Kim ve arkadaşları, şehitler, †XIX yy - Kore
1Tim 6,2-12; Mez 48; Lk 8,1-3 [IV]
İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür 1Tim 6,12

“Göğe arabayla gidilmez” denir. Evet, beni varış noktamdan uzaklaştırıp başka yönlere götürmek isteyen içimdeki ve çevremdeki çok şey ile savaşmalıyım. Bu yürüyüş bazen yokuşludur, yürümek zordur. Evet, araba ile geziye benzemez… ama daha da güzeldir! Birçok kardeşimle birlikteyim ve özellikle de İsa beni elimden tutuyor. Onunla birlikte yüce mücadelem kazanıldı bile.

21/9 CUMARTESİ Aziz Matta, Havari ve İncil Yazarı
Ef 4,1-7.11-13; Mez 18; Mt 9,9-13 [Ö]
Adam İsa’nın ardından gitti Mt 9,9

İsa’nın çağırdıkları, hemen Onun ardından gitmeye başladılar, sadece o zengin kişi üzülerek Ondan uzaklaştı. Diğerleri, Matta da dahil, İsa’nın, her bıraktıklarından daha fazlası ve kendilerini kabul eden Baba’nın merhameti olduğunu tecrübe ettiler. Matta şu güzel haberi yazdı; ben, karşılaştığım durumlarda İsa’nın izlerine uyarak Ona tanıklık etmeye çalışacağım.

22/9 PAZAR 25° O.D. C Yılı [I]
Amos 8,4-7; Mez 112; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13
Kendisini herkes için fidye olarak sundu 1Tim 2,6

İsa, beni yalnız, birliğe ve sevince yeteneksiz gördün. Göksel Baba’nın sonsuz ve canlandıran kucaklamasından uzak gördün. Şöyle demedin: “Sözüme uymayarak bunu hak etti”. Hayır, sen tersine Baba’ya şöyle dedin: “O zavallıcığın yaşamına beni gönder!”. Geldin ve yüreğime girmek için kendini haçta sundun. Sana sadece teşekkürler diyebilirim, İsa! Seni seviyorum!

23/9 PAZARTESİ Azize Tekla, †I yy – Konya;
Pietrelcina’lı Aziz Pio, rahip, †1968
Ezra 1,1-6; Mez 125; Lk 8,16-18 [I]
Beni tapınak yapmakla görevlendirdi Ezra 1,2

Rab, sürgün denenmesinden sonra halkı Kudüs’e geri getirmek ve onun arasında, inşa edilmesi gereken mabette varlığını sürdürmek istiyor. Sevgisini ve merhametini gerçekleştirmek için putperest olan Sirus adlı bir kraldan faydalanıyor. Yüreğimin gözlerini ve kulaklarını iyi açacağım: İsa, arzusunu kendisini tanımayan biri aracılığıyla da bildirebilir; her şey ve herkes Onun ellerindedir.

24/9 SALI
Kadiköy’ün 49 Şehidi, †304 – İstanbul
Ezra 6,7-8.12.14-20; Mez 121; Lk 8,19-21 [I]
Annenle kardeşlerin dışarıda duruyor... Lk 8,20

“... seni görmek istiyorlar”. İsa da mutlaka onları görmek istiyor. Ancak yüzeysel bir karşılaşma için değil: onları kendisini Allah’ın gerçek yüzünü ve arzularını tanımak için dinleyen kalabalığın içinde görmek istiyor. Meryem bunu daha önceden yapmıştı ve Allah’a “Bana dediğin gibi olsun” demişti. Cemaatin dışında kalıp İsa’yı bekleyeceğime bugün ona katılayım.

25/9 ÇARŞAMBA
Ezra 9,5-9; ezgi: Tobit 13,2-5; Lk 9,1-6 [I]
Allah’ımız bizi köle bırakmadı Ezra 9,9

Bu gözlem ne kadar güzel ve gerçek! Halk çok günah işlemişti, buna çare için sürgün gelmişti; acılı bir denemeydi, ancak Rab burada da yakınlığının ve sevgisinin belirtilerini vermişti. Bunu biz de birbirimize sevinçle tekrar ediyoruz: “Rab nasıl yanımızdaydı, gördün mü? Bize sevgisi sonsuzdur!”

26/9 PERŞEMBE
Hagay 1,1-8; Mez 149; Lk 9,7-9 [I]
Yüceliğimi göstereceğim Hag 1,8

Peygamber, Rab adına mabedin inşası için herkesin kendine düşeni yapması için isteklendiriyor; orada Rab yüceliğini, yani sadakatli ve merhametli sevgisini gösterecek. Bu, Allah’ın yeni halkı olan bizler için bir kehanettir. Hepimiz sevinçle işbirliği yapalım, bazen bir af eylemiyle, bazen merhametle, sabırla… İsa aramızda parlayacaktır; O, Baba’nın şanıdır, çünkü haçı ile tüm insanları yüreğine çeker.

27/9 CUMA
Aziz Vincentius de Pauli, †1660
Hagay 1,15 – 2,9; Mez 42; Lk 9,18-22 [I]
Buraya esenlik vereceğim Hag 2,9

Peygamber Hagay, putperestliği sebebiyle sürgünde acı çekmiş ve alçaltılmış olan halkı yüreklendiriyor; Rab halkını hala seviyor! Varlığının işareti olan mabet eskisinden de şanlı olarak dirilecektir; oraya kendi esenliğini verecektir. İyi Baba, günahkar olduğumu gördüğümde cesaretimi kaybetmememi istiyorsun; bana Kilisende, gerçek esenlik olan İsa’yı veriyorsun, üzerime merhametli ve sadık Baba olan şanlı adını yansıtıyorsun!

28/9 CUMARTESİ
Zek 2,5-9.14-15; ezgi: Yer 31,10-12.13; Lk 9,43-45 [I]
Aranızda yaşamaya geliyorum Zek 2,14

Gerçekten de böyle bir Allah’ın olmasından dolayı çok gurur duyuyorum. Çok ulu ve çok kutsal olan O, küçük ve günahkar olan bizlerin arasına gelmekten tereddüt etmiyor. Tersine Ona çok ihtiyaç duyduğumuz için geliyor. Geliyor ve kendini insanların eline emanet ediyor. Bu kadar sevgi ile dolu bir Allah ile yaşamak istemeyen var mı? Yaşamımda Ona sevinçle bir yer hazırlıyorum!

29/9 PAZAR 26° O.D. C Yılı [II]
Amos 6,1.4-7; Mez 145; 1Tim 6,11-16; Lk 16,19-31
Şimdiyse sen azap çekiyorsun Lk 16,25

Sadece egoizmimi tatmin edip başkalarının ihtiyaçlarına kalbimi kapatırsam, bu yaşamda reddettiğim Baba’nın sevgisi sonra da beni teselli edemeyecektir. Zavallı Lazar ile ilgilenmeyen zenginin durumu da böyle oldu. Sonsuz yaşam, yani Allah ve kardeşlerle sevgi birliği içerisinde olan yaşam, burada başlıyor ve ölülerin dirilişinde tamlığa varıyor. Egoizm de aynen burada başlıyor ama hiçlikte bitiyor, hatta daha da kötüsü...

30/9 PAZARTESİ
Aziz Hiyerenimus, †420
Zek 8,1-8; Mez 101; Lk 9, 46-50 [II]
Halkım olacaklar Zek 8,8

Zekerya’nın bu sözü yönlendirdiği İsrail halkı, Allah’ın yeni halkı Kilise için kehanet idi. Bu harika aile olan Kilise, Allah’ı tatlı bir isim olan “Baba” olarak çağırır ve yüreğinde Onun sevgi Ruhunu taşır.
Biz de Vaftiz sayesinde ve Oğul İsa ile devamlı ilişkimiz aracılığıyla bu ailenin bir üyeleriyiz; şükrederek sevinçle yaşıyoruz!

1/10 SALI
Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1897
Zek 8,20-23; Mez 86; Lk 9,51-56 [II]
Allah’ın sizinle olduğunu duyduk Zek 8,23

Zekeriya’nın bu peygamberlikte paganların İbranilere ilgi duyduklarını duyuyoruz, çünkü İbrani ailelerindeki ve cemaatlerindeki barışı görüyorlar. İbranilerin uydukları emirler sayesinde halk kendini güvende ve istikrarda hissediyor, dua ederken sevinç duyuyor. Aynı şekilde, Kilise de dünyada bu sebepten ilgi çekiyor.

2/10 ÇARŞAMBA
Koruyucu Meleklerin Bayramı
Çıkış 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]
İsa yanına bir çocuk çağırdı Mt 18,2

Bugün koruyucu meleklerimizi hatırlayalım. Onlar, Allah’ın her birimizin yaşamını çocukluktan itibaren takip ettiği sevginin somut işaretleridir. İsa çocukların meleklerinin gece gündüz Allah’ın önünde olduğunu söylüyor. Bunun için sen de çocukları seveceksin ve büyük olmak için, yani Allah’ın sana olan bakışının şefkatini tatmak için, kendini çocuk gibi yapacaksın.

3/10 PERŞEMBE
Neh 8,1-4.5-6.7-12; Mez 18; Lk 10,1-12 [II]
Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar Neh 8,10

İsa, Allah’ın hükümdarlığının varlığını müjdelemeleri ve bu güzel haberle yüreklerin sevinçle dolması için şakirtleri, gönderiyor. Onlar, sevinçle coşacaklar, çünkü şimdiden İsa ile birliğin tadına varıyorlar. Müjdeyi ilan etmeye devam etmek için onlara güç veren, bu sevinçtir.

4/10 CUMA
Assisi'li Aziz Fransua, †1226
Gal 6,14-18; Mez 15; Mt 11,25-30 [Ö]
Babam her şeyi bana teslim etti Mt 11,27

İsa’ya Azizleri için, insanların arasına Allah’ın kutsallığını getirmek için kendilerini sunanlar için teşekkür edelim. Aziz Fransua’ya işte bunun için hala büyük hayranlık duyuluyor. O İsa’nın her şeyin merkezinde olduğunu gözler önüne serdi. İsa da bedeninde beş yarayı (stigmata) taşımasını sağladı. Böylece Fransua “İsa, Baba benim yaşamımı, ruhumu ve bedenimi de sana verdi!” diyebildi.

5/10 CUMARTESİ
Azize Charitina, †304 – Amasya
Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24 [II]
Yürekli olun, Allah’a dua edin Bar 4,27

Bu cesaretlendirme bize Yeremya peygamberin, kendi de peygamber olan yardımcısından geliyor. İlk önce halkın düştüğü büyük acıların sebebini anlatıyor: “Şeytanlara kurban sunarak, Yaratıcınızı kızdırdınız”. Ancak umutsuzluğa kapılmalarını istemiyor; eğer Allah’a itaatkar bir yaşam sürmeye yeniden başlarlarsa, O onlara yeniden iyiliğini gösterecektir.

6/10 PAZAR 27° O.D. C Yılı [III]
Hab 1,2-3; 2,2-4; Mez 94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5-10
Biz gereksiz hizmetkarlarız Lk 17,10

Hizmetkarlar hiçbir zaman yararsız değillerdir. Ancak daima hizmetkardırlar; onları hoşnut kılan karakteristiği; hizmet verdiklerine gösterdikleri alçakgönüllü itaattir. Bu şekilde sahiplerinin yüreğini elde ederler. Eğer böbürlenseler ya da bir bekleyiş içerisinde olsalar, hor görünürler. Kendimizi, Meryem’i örnek alarak Allah’ın hizmetkarı sayabilmek büyük bir zenginlik ve övünme sebebidir!

7/10 PAZARTESİ
Tesbih Bayramı
Yunus 1,1 – 2,1.11; ezgi: Yunus 2,3-5.8; Lk 10,25-37
(veya Hav 1,12-14; ezgi. Lk 1,46-55; Lk 1,26-38) [III]
Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Lk 10,25

Ne güzel bir soru! İsa’nın hoşuna gitti. Bu, soruyu soranın, daha tam olarak tatmin olmadığını fark ettiğini gösterir.... zenginliklerinin de var olmasına rağmen! İsa ona ne cevap verdi, biliyor musun? Ona şöyle dedi: ya zenginlikleri ya da beni seç. Eğer sen tüm yüreğini bana vermiyorsan senin tam bir yaşamın olamaz!

8/10 SALI
Azize Pelagia, †302 - Antakya
Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42 [III]
Allah kötü yoldan döndüklerini gördü Yun 3,10

Allah gözlerini kapalı tutmuyor. O yaptığımız kötülüğü görüyor ama tövbe adımlarımızı da görüyor, aynı Ninova’daki paganlarınkini gördüğü gibi. İsa da, kendisini seven Marta’nın emeğini gördü ve ondan da daha derin bir sevgi istedi; misafirlerinin sadece bedensel ihtiyaçlarına yardımcı olmaktansa içsel birlik arzularını gerçekleştirmesini istedi.

9/10 ÇARŞAMBA
Azize Publia, †362 - Antakya
Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4 [III]
Ya Rab, bize dua etmeyi öğret Lk 11,1

Bu soruya İsa şöyle demedi: “Siz bunu yapmayı zaten biliyorsunuz” ve şunu da demedi: “Daima yaptığınız gibi yapın” ya da “hiçbir zaman öğrenmeyeceksiniz!”. O tersine onlara hemen dua etmeyi öğretti. Bu da dua etmenin öğrenildiğinin işaretidir, dolayısıyla da bir ‘dua okulu’ aramanın faydalı olduğunu gösterdi!

10/10 PERŞEMBE
Azize Eulampia ve kardeşi Eulampius, †305 - İzmit
Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]
Ben de onları öyle esirgeyeceğim Mal 3,17

“Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse, ben de onları öyle esirgeyeceğim” diyen Rab, Malaki peygamber vasıtasıyla emirlere uymalarının bir faydası olmadığını söyleyenleri ve kendisine küfür edenleri azarlıyor. Ama Rab kendisinden korkan ve itaat edenleri de görüyor. Onlar itaatsizlerin adaletsizliğinden acı çekseler de onları hiç unutmayacak Allah’ın sadakatine büyük güven duyuyorlar!

11/10 CUMA
Aziz XXIII. Yuhanna, Papa - †1963
Azize Zenais ve Filonil, †I yy - Tarsus
Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26 [III]
Benden yana olmayan bana karşıdır Lk 11,23

İsa, şeytan tarafından yardım gördüğü suçlamasından kendini savunduktan sonra şu tehlike için uyarıyor; Şeytanı kendi başına kovalayan hala güvende değil, çünkü şeytan dönmeye çalışır. İçimize şeytandan güçlü birini koymak gerekiyor. Şeytanı kovalamayı düşünmekten çok İsa’yı yüreğimizde sabit tutmayı düşünelim!
12/10 CUMARTESİ
Azize Donnina, †303 - Adana
Yoel 4,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]
Ne mutlu Allah’ın sözünü uygulayanlara Lk 11,28

Bu mutluluğu Meryem yaşıyor ve bunun sayesinde o İsa’nın annesi oldu. Biz de sevinç ve güvenle ondan öğreniyoruz. Allah’ın Sözünü dinleyerek ve yaşamaya çalışarak yüreğimiz anlaşılamaz bir şekilde sevinçle dolar!

13/10 PAZAR 28° O.D. C Yılı [IV]
2Kr 5,14-17; Mez 97; 2Tim 2,8-13; Lk 17,11-19
Öbür dokuzu nerede? Lk 17,17

Alınan lütufları unutmak ne kadar kolay! Bize iyilik yapanı da unutmak çok kolay! İsa kaç kere beni affetti! Kaç kere başkalarıyla ilişkilerimi iyileştirdi!
Bugün Ona teşekkür edip kendimi Ona sunmak istiyorum, belki sevgisinin birazını gerçekleştirmek için beni kullanmak ister.
14/10 PAZARTESİ
Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]
Burada Yunus’tan daha üstünü var Lk 11,32

Yunus, Ninovalıları tövbe etmeye çağırsa da Baba’nın merhametini yaşamıyordu. Halk, Yunus’un yüreğinin sertliğine bakmadan sözlerine inandılar. Tövbe ettiler.
Sen İsa, Baba’nın merhametini gösteriyorsun ve ilk olarak onu yaşıyorsun. Seni, Ninovalıların Yunus’u dinlediklerinden daha iyi dinlemeyecek miyim?

15/10 SALI
Azize Avila'lı Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582
Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]
İmanla aklanan yaşayacaktır Rom 1,17

Aziz Pavlus, ilan ettiği İncil’den utanmıyor. O, bizi günaha iten umutsuzluk ve üzüntüden kurtaran İyi Haberdir. Kabul edilen İncil’den iman doğar. Bu aynı iman bizi Allah’a hoş kılar ve sevinç içerisinde yaşamamızı sağlar. Ben de İncil’den utanmıyorum!

16/10 ÇARŞAMBA
Rom 2,1-11; Mez 61; Lk 11,42-46 [IV]
Allah insanlar arasında ayrım yapmaz Rom 2,11

Allah, bir millettensin veya değilsin diye seni tercih etmez. O etikete bakmaz, O yürekte merhamet var mı yok mu diye bakar!
Merhametli olduğun zaman Ona çok mutluluk verirsin!

17/10 PERŞEMBE
Antakyalı Aziz İgnatius episkopos, şehit, †107 - Roma
Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]
İnsan iman ederek aklanır Rom 3,28

Bu bildiriye Pavlus çok önem verir. O Musevi, Ferisi, sünnetli idi, emirlere en küçük detaylarına kadar uymuştu, ama tüm bunlar ona ne sevinç ne de Kutsal Ruh’u vermemişti! O sadece İsa’ya olan imanı sayesinde Kutsal Ruh’u aldı! Sadece İsa’ya olan imanı sayesinde kendisini merhametli, sadakatli, sevinçli, herkesi seven, uysal, sabırlı kılan Ruh’u almıştı!

18/10 CUMA Aziz Luka, İncil yazarı
2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9 [Ö]
Ürün bol, ama işçi az Lk 10,2

Aziz Luka, Allah’ın hükümdarlığı için çok sadakatli ve değerli bir işçi oldu. O, dört İncil’den bir tanesini ve Havarilerin İşleri Kitabını yazdı. O hasadı, toplanan ve İsa’ya getirilen bereketli hasadı sevdi. Hasadın bereketini görerek yani İncil’in güzel haberini bekleyen büyük kalabalığı görerek kendimizi sevinçle Rabbe, işbirliği yapmak için sunuyoruz.

19/10 CUMARTESİ
Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]
Kutsal Ruh o anda size öğretecektir Lk 12,12

Kaç kere boşu boşuna kaygılandım! Konuşmalarımla iyi bir etki yaratmak için, karşılaştığım kişilerin beni kötü yargılamamaları için endişeledim. Oysa Kutsal Ruh’a güvenmem yeterliydi! Ona güvendiğim zaman, O bana gerektiği anda ışık veriyor ve beni dinleyen için faydalı, gerekli ve bilge olanı söylememi sağlıyor.

20/10 PAZAR 29° O.D. C Yılı [I]
Çıkış 17,8-13; Mez 120; 2Tim 3,14 - 4,2; Lk 18,1-8
İnsanoğlu iman bulacak mı? Lk 18,8

Daima, yorulmadan dua etme gerekliliği hakkındaki hikaye, Baba’nın önüne geçip Kilisenin büyük ihtiyaçları için ısrarla - Onu yoracak kadar! - dua etmemi öğretiyor. O elbette ki yorulmuyor; tersine Ona olan imanımızın güçlü ve sebatlı olduğunu görmekten mutlu!

21/10 PAZARTESİ
Aziz Dasius, Zotıcus, Caıus, şehitler, †303 - İzmit
Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 [I]
Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Lk 12,20

İnsan akılsızdır. Daha çok zenginleşmek için devamlı dükkan projeleri yapanlar, akılsızdır. Fakirleri göz önünde tutmayan; sadece emekliliğinin tadını çıkarmaya çalışan akılsızdır. Tüm bunlar Allah’ın Baba olduğunu unutuyor, Onsuz hesap ve plan yapıyorlar, yarın hala burada olacaklar mı diye bilmediklerini de unutuyorlar...

22/10 SALI
Aziz II. Yuhanna Pavlus, Papa, †2005
Aziz Abercius, †167 – Pamukkale
Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38 [I]
Hazır olun Lk 12,35

İsa seni kabul etmeye, sana hoş geldin deyip, sevinçle hizmet etmeye hazır olmak istiyorum. Ne zaman geleceğini bilmiyorum; belki bu akşam bir çocuğu dinlememi istemek için mi geleceksin? Veya birazdan beni bekleyene kibarlıkla davranacak mıyım diye bakmak için geleceksin? Ya da öğleden sonra aracılığımla bir hastaya veya sana itaatsizlik eden birine teselli eden veya düzelten bir sözü söylemek için mi geleceksin?

23/10 ÇARŞAMBA
Aziz Theodoret, rahip, şehit, †362 - Antakya
Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]
Kime çok şey emanet edilmişse… Lk 12,48

“…kendisinden daha fazlası istenecektir”.
Petrus meraktaydı: İsa’nın meselesi kime yönlendirilmişti? İsa merak etmiyor; her sözünün herkesin kendi durumuna göre ve kapasitesine göre dinlendiğini biliyor. Başkaları için merak etme, sadece kendine dikkat et; iyi dinle ve itaat et.

24/10 PERŞEMBE
Aziz Proclus, †446 – İstanbul
Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]
Allah’ın armağanı İsa'da sonsuz yaşamdır Rom 6,23

Aziz Pavlus Allah’ın armağanını, günahın ücretine karşı koyuyor; bu, ölümdür, Allah’ın armağanı ise ebedi yaşamdır. Ebedi yaşam, Allah’ın yaşadığı, mükemmel sevgiden oluşan yaşam, dolayısıyla tam sevinç, gerçek memnuniyettir.
Baba sana hizmet edeceğim ve buna hemen başlıyorum!

25/10 CUMA
Aziz Martirius ve Marcianus, şehitler, †351 - İstanbul
Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]
Mesih aracılığıyla Allah’a şükürler olsun! Rom 7,25

Havari, istemeden içinde bulunan, kötülüğe eğilimleri ve itaatsizliği nasıl yenebileceğini, soruyor. Bedenimiz vasıtasıyla her gün bizi deneyen kötülükleri yapmaya mahkum değiliz, çünkü bir ümidimiz var; dostumuz ve kardeşimiz İsa’dan gelen ışık ve güç. Ona güvenebiliriz!

26/10 CUMARTESİ
Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 – İzmit
Rom 8,1-11; Mez 23; Lk 13,1-9 [I]
Ruh’a dayanan düşünce esenliktir Rom 8,6

Bedenimiz, yani egoist ihtiyaçlarımız bizi, Baba’nın sevgisinden uzağa sürüklüyor. Ama varlığımızın en derininde Ruh, Kutsal Ruh vardır. Bu da bizi insanlarla ve Allah ile barışa götürür. Onu istiyoruz, seviyoruz ve onun bizi etkilemesine izin vereceğiz!

27/10 PAZAR 30° O.D. C Yılı [II]
Sirak 35, 12-14.16-18(15-17.20-22); Mez 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
Allah’ım, ben günahkâra merhamet et Lk 18,13

İsa, bu duayı günahkarın ağzına koyuyor. Bu, Baba’nın özellikle sevdiği bir duadır. Bu duayı ben de sıkça tekrar ediyorum, iyi gözükmek veya sahte bir alçakgönüllülük için değil ama gerçek sözler oldukları için. Benim günahkar olduğum doğru, bugün de öyle. Ama Allah’ın merhamet ettiği de doğrudur.
28/10 PAZARTESİ Aziz Simon ve Yahuda, Havariler
Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-19 [Ö]
Kutsallarla birlikte yurttaşsınız Ef 2,19

Bugün azizler Simon ve Yahuda bizleri sevinçlerine katılmaya davet ediyorlar. Onlar bizi göksel Yeruşalim’de bekliyor ve bizleri İsa’ya doğru koşumuzda destekliyorlar. İsa, kendisi, onları diğer havarilerle çağırdı ve bizleri de yaşama, karşılaştığımız herkese iletebileceğimiz yaşama kavuşabilmemiz için Onunla birlikte yaşamaya çağırdı.

29/10 SALI
Aziz Abraham, †366 - Urfa
Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21 [II]
Görmediğimize umut bağlarsak… Rom 8,25

“…sabırla bekleyebiliriz”.
Bu yaşamda acılar var, hatta çok acı var. Biz onların geçmesini ümit ediyoruz, ama ümidimiz sadece bununla sınırlanmıyor; biz Baba’nın, İsa’yı sevenlere söz verdiği iyilikleri elde etmeyi umuyoruz. Henüz onları görmüyoruz; hardal tanesinin gözükmediği gibi ve hamurda mayanın gözükmediği gibi… ama varlar!

30/10 ÇARŞAMBA
Aziz Asterius, †400 - Amasya
Rom 8,26-30; Mez 12; Lk 13,22-30 [II]
Ruh bizim için aracılık eder Rom 8,26

İsa bize: “Dar kapıdan girmeye çalışın” diyor.
Gerçek sevince varmadan önce fedakarlık ve haç görüyoruz. Şaşırıyorum, Baba’ya duamda ne diyeceğimi bilemiyorum. Acılarımdan rahatlama isteyeyim mi? Onlar beni İsa’ya bağlıyor. O zaman içimde var olan Kutsal Ruh’a kendimi emanet ediyorum; yaşamımın birçok kişiye armağan olması ve Allah’ın hoşuna gitmesi için en iyi duayı O sunuyor.

31/10 PERŞEMBE
Rom 8,31-39; Mez 108; Lk 13,31-35 [II]
Hiç bir şey bizi Allah sevgisinden ayırmaya yetmeyecek Rom 8,39

Bugün İsa, Kudüs şehrinin Onu tanımak istemediği için karşılaşacağı eziyetlerden bahsediyor. Pavlus da Hristiyan’ın bu dünyadaki yaşamında düşmanlıkla karşılaştığını hatırlatıyor. Ama biz korkmamalıyız ve üzüntü içerisinde olmamalıyız çünkü bizi hiçbir şey Allah’ın sevgisinden, iyiliğinden ve korumasından ayıramaz. Onun kollarına varacağız, çünkü İsa içimizde!

1/11 CUMA TÜM AZİZLERİN BAYRAMI
Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]
Göklerdeki ödülünüz büyüktür Mt 5,12

Bugün Rab İsa’nın içlerinde olması ile kutsal kılınmış tüm azizlerle oluşan mistik beden olan Kilisenin sevincini kutluyoruz. O azizler, hem varış noktasına ulaşmış ve göksel Kudüs’e girmiş olanlardır hem de yeryüzünde halen yürüyen ve İsa’nın ardından hacımızı taşıyan bizleriz. Birinciler aldıkları ödülden mutlular, biz ise onu arzuluyoruz. Ödül çok büyük çünkü çünkü Babamız olan büyük Allah’ımızın sevgisine katılımdır!
2/11 CUMARTESİ Ölüleri Anma Günü
Bilgelik 3,1-9; Mez 41; Vahiy 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12 [Ö]
Size zulmettikleri zaman ne mutlu... Mt 5,11

Ölümümüzü düşünerek ulaşacağımız yere, yani bizi seven Baba’ya, bakışlarımızı çevirelim. Sevgisi, şimdi de haçımızı taşırken yanımızdadır. Haça gerilmiş İsa’yı takip etmekteki sevinç, çoğu kez zulüm ve hor görüldüğümüz anlarda doğuyor. Sevgili ölülerimiz de biz fark etmeden, Rabbe sadık kalmak için kim bilir ne kadar acı çektiler! Onlara teşekkür ediyoruz.

3/11 PAZAR 31° O.D. C Yılı [III]
Bilgelik 11,22 - 12,2; Mez 144; 2Sel 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
Günahkar birine konuk oldu Lk 19,7

Emirlere itaat ettiklerini sananlar İsa’dan bir şey öğrenmiyor, Onu eleştiriyorlar. Ama onlar İsa’yı eleştirirken, Zakkay düşüncelerini ve kararlarını değiştiriyor, çünkü İsa Zakkay’ın onu görme isteğini takdir etti ve evine giderek onu mutlu etti. Ben bir günahkarı yargılarken o, benden çok daha kutsalca yaşamaya başlayabilir!

4/11 PAZARTESİ
Aziz Nicandrus ve Hermes, † IV yy – Demre
Rom 11,29-36; Mez 68; Lk 14,12-14 [III]
Her şey O'nun için var oldu Rom 11,36

Aziz Pavlus, Allah’ın insanlık tarihindeki davranışlarına hayran kalıyor. Allah hem İbranileri, hem de paganları yanında istiyor çünkü herkesin yaşamı kendisinden geliyor. Her durumda bizim de bakışlarımız her canlıyı kaplayan sevgisine çevrilmiş olacak, başka hiçbir şeye bakmayacağız.

5/11 SALI
Mutlu Gomidas, şehit, †1707 - İstanbul
Rom 12,5-16; Mez 130; Lk 14,15-24 [III]
Kendinizi duaya verin Rom 12,12

Havarinin teşvikleri İsa’ya olan sevgisinden ve yaşamımızın da Allah’ın şanı olması arzusundan kaynaklanır. Allah’ın şanı Onu yücelten sevincimizdir. Sevinç ümitten gelir, yani Rabbin vaatlerini hatırlamaktan gelir. Bu sebepten dua etmeye yani Onunla ilişkimi canlı tutmaya ve sevgisine sevgi ile cevap vermeye devam edeceğim!

6/11 ÇARŞAMBA
Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun
Rom 13,8-10; Mez 111; Lk 14,25-33 [III]
Sevmek Kutsal Yasa’yı yerine getirmektir Rom 13,10

Allah bize emirleri, sevgisinin armağanı olarak verir. Bizim emirlere uymamız işte bu sebepten sevgiye, sevgiyle cevap vermektir. Her gerçek sevgi, her sevgi eylemi Baba’ya itaatten doğar ve bizleri Ona itaat etmeye yönlendirir. O halde şimdiden Allah’ın yüreğindeyiz!

7/11 PERŞEMBE
Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar
Rom 14,7-12; Mez 26; Lk 15,1-10 [III]
Herkes kendi adına Allah’a hesap verecek Rom 14,12

Aziz Pavlus yüreğimizden başkalarını eleştirme ve yargılama alışkanlığını kökünden atmak istiyor. Aramızda sadece Allah sevgisi, şefkat ve iyilikle dolu sevgisi olmalıdır. Yoksa Baba’ya, gerçek evlatları olarak, benzeyişimiz nasıl görülebilir? Bana başkaları ne yaptı değil de, sen ne yaptın diyeceğini düşünmek bana çok yardım eder.

8/11 CUMA
Rom 15,14-21; Mez 97; Lk 16,1-8 [III]
Bazı noktaları yeniden anımsatıyorum size Rom 15,15

Ben de her şeyi bildiğimi, öğrenecek bir şeyim olmadığını düşünmeye yatkınım. Ama bu bir denenmedir. Allah’ın Sözü her gün yenidir, bana yeni ilhamlar, öğütler verir. Bu sebepten usanmadan onu tekrar dinleyeceğim. Bildiklerimi hatırlatanlara teşekkür edeceğim çünkü bana Allah’ın yeni bir armağanını veriyor, içimde tam bir sevgiyi besleyen yeni bir sevgi damlası sunuyor.

9/11 CUMARTESİ Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilişi
Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9c-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]
Allah’ın tapınağı sizsiniz 1Kor 3,16

Papa’nın eğittiği Ana Kilise için kutlama yaparken Aziz Pavlus bizim, tek temel olan Mesih İsa üzerine inşa edilmiş Allah’ın gerçek tapınak olduğumuzu hatırlatıyor. Bu sözler teselli edici, aynı zamanda da ciddidir. Onlar hem çağrımızın saygınlığının hem de kardeşlerimize olan davranışımızla içimizde Yaşayan’ı utandırmama sorumluluğumuzun altını çizerler.

10/11 PAZAR 32° O.D. C Yılı [IV]
2Mak 7,1-2.9-14; Mez 16; 2Sel 2,16 - 3,5; Lk 20,27-38
Allah ölülerin değil, dirilerin Allah’ıdır Lk 20,38

İsa, dirilişe olan imanı komik duruma düşürmek isteyenlere cevap veriyor. Eğer, İbrahim yüzyıllar öncesinde ölmüş olmasına rağmen, Allah’a, “İbrahim’in Allah’ı” deniliyorsa, bu, İbrahim’in diri olduğu anlamına gelir. İsa, Allah’ı “Rabbimiz Mesih İsa’nın Babası” olarak çağıracağımızı da biliyordu; böylece kendi dirilişini de beyan ediyor!

11/11 PAZARTESİ
Aziz Tours'lu Martinus, †397
Bilgelik 1,1-7; Mez 138; Lk 17,1-6 [IV]
Bencil amaçlar insanın Allah’la ilişkisini keser Bil 1,3

Rab İsa, daima sözlerini, bildirilerini hatırlamamı sağla, böylece düşüncelerim güvenli temellere dayanacaktır. Eğer senin bilgeliğin ile beslenmesem, Baba’nın hoşuna nasıl gidebilirim? Eğer kardeşlerime egoizm ile şekillenmiş insani amaçlara dayanan düşünceleri sunarsam, onları nasıl sevmiş olurum?
12/11 SALI
Aziz Nilus, †430 - Ankara
Bilgelik 2,23 – 3,9; Mez 33; Lk 17,7-10 [IV]
Erdemli kişilerin ruhları Allah’ın elindedir Bil 3,1

Allah’ın arzularını daima gerçekleştirmeyi arzulayanlar, dünyaya sevgisini getirenler, Onun bilgeliğine dayananlar, erdemli insanlardır. Bazen doğru olabilmek için Allah’ın düşmanları tarafından nefret edildiler ve dinsizler tarafından reddedildiler. Allah onları unutacak mı? Doğruluğu öğreten O, onları yüceltmeyecek mi?

13/11 ÇARŞAMBA
Bilgelik 6,1-11; Mez 81; Lk 17,11-19 [IV]
İyileşenler on kişi değil miydi? Lk 17,17

İsa’nın bu soru, Onun şaşırdığını gösterir. İyilik gören biri ona iyilik yapanı nasıl unutabilir? İyileştirilen cüzzamlılar on kişiydi, aralarından dönüp teşekkür eden ise tek bir kişi oldu. Bugün o tek dönüp teşekkür eden kişi gibi olmak istiyorum; İsa’nın dibine gelip kendimi Ona hizmet etmeye sunayım.

14/11 PERŞEMBE
Azize Clementina, Theodota ve Philomena, şehitler, †III yy - Marmaraereğlisi
Bilgelik 7,22 - 8,1; Mez 118; Lk 17,20-25 [IV]
Allah’ın Egemenliği içinizdedir Lk 17,21

Allah’ın Egemenliğini dışımızda görmek isterdik, öyle ki diğerleri de onu Allah’ın Egemenliği olarak görsün ve bizimle alay etmesinler. Ama böyle değil. Allah’a itaat ettiğimde ben de Onun Egemenliği olurum. Biri “O burada, orada!” diye bağırdığında, sağa, sola koşmayacağım; bunu yapsam aldatılmış olurum. İsa’ya ve her sözüne itaat edeyim; O kralım olacak!

15/11 CUMA
Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa
Bilgelik 13,1-9; Mez 18; Lk 17,26-37 [IV]
Canını esirgemek isteyen onu yitirecek Lk 17,33

Zulüm olduğu zaman ne yapacağız? İsa Ona iman edenler için bunun mümkün olduğunu söylüyor ve bu, yüzyıllar boyunca sayısız kere gerçekleşti. Lut bile itaat ederek Sodom cezasından kurtarıldı ama şehri bırakmaya üzülen eşi yaşamını yitirdi. Allah’a itaat et: Kurtaran, O’dur!

16/11 CUMARTESİ
Bilgelik 18,14-16;19,6-9; Mez 104; Lk 18,1-8 [IV]
İnsanoğlu yeryüzünde iman bulacak mı? Lk 18,8

İsa bu sözüyle, örtülü bir şekilde de olsa yine ölümünü ve dirilişini bildiriyor. Bizim için ne arzuluyor? O birbirimizi sevmemizi emretti ama biz sadece iman edersek Ona itaat etmeyi bileceğiz. Ancak Ona iman ederek, içimizde kardeşlerimizi sevecek ve alçakgönüllülükle sevgilerini kabul edecek güç canlı kalır.

17/11 PAZAR 33° O.D. C Yılı [I]
Mal 3,19-20; Mez 97; 2Sel 3,7-12; Lk 21,5-19
Sakın sizi saptırmasınlar Lk 21,8

İsa, şakirtlerinin zorluklarla karşılaşacaklarını biliyor. Bu zorluklardan biri insanların dini duygularından faydalanmak isteyenlerden gelir. İmanımızı enayilikle karıştırmamaya dikkat edelim. İmanımızı devamlılıkla Kilisenin imanı ile karşılaştıralım. O zaman kimse bizi kandıramayacaktır.

18/11 PAZARTESİ
Aziz Romanus, †303 - Antakya
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Mez 118; Lk 18,35-43 [I]
Senin için ne yapmamı istersin? Lk 18,41

Kör dilenci İsa’dan zenginlikler isteyebilir, bu şekilde artık dilenmeye ihtiyacı olmayacaktır. Bunun yerine yeniden görebilmeyi diler. Böylece kendisini seven Rabbin ve kendisine yardım eden kardeşlerin yüzünü görebilecektir. Nihayet Yazıları okuyabilecek ve kör iken yapamadığı şey olan mabede girip Allah’ı övebilecektir. Ben de İsa’dan bir istekte bulunabiliyorum; O mutlaka beni dinleyecektir.
19/11 SALI
Aziz Maximus, şehit, † III yy – Kayseri
2Mak 6,18-31; Mez 3; Lk 19,1-10 [I]
Bugün senin evinde kalmam gerekiyor Lk 19,5

Zakkay’ın beklemediği bir şey oluyor: İsa, Baba’ya itaat etmek için, emirlere uyan hiçbir Musevi’nin girmeyeceği evine girecektir. İsa, Allah’ın sevgisini yeni bir şekilde yaşıyor. O, Zakkay’ın günahlarını biliyor ama sevgisinin o günahkara yeni bir statü kazandıracağını öngörüyor: Baba’nın fakirlere merhametini gösterenin ve Allah’ı övenlerin yeni yaşamı.

20/11 ÇARŞAMBA
Aziz Gregorius, keşis, †842 - İstanbul
Aziz Basilius, şehit, † III yy - Antakya
2Mak 7,1.20-31; Mez 16; Lk 19,11-28 [I]
Kimde varsa ona daha çok verilecek Lk 19,26

Bir keresinde bu gizemli sözün şöyle tamamlandığını duydum: “Kimde İsa’ya doğru sevgi varsa, insanlara doğru da ona sadık, cömert bir sevgi verilecektir. Kimde İsa’ya doğru sevgi yoksa ise, yüreğindeki o sevgi eksik olacaktır, hep egoist bir arayış içerisinde, istikrarsız, alıngan olacaktır”.

21/11 PERŞEMBE
Meryem Ana'nın Mabette Tanrı’ya Sunulması
1Mak 2,15-29; Mez 49; Lk 19,41-44 [I]
Yasa’ya uymamaktan Allah bizi korusun 1Mak 2,21

Atalarının imanını inkâr etmesini isteyen kralın ulaklarına Matatiyas ve oğulları işte böyle cevap veriyor. Cevabı yaşamına mal oluyor. Matatiyas’ın olayı İsa’nın havarileri ve şakirtleri için bile peygamberliktir. Günümüzde, alay, dışlanma, zulüm ve ölüm olmasına rağmen bir çok Hristiyan Rabbe sadık kalıyor!

22/11 CUMA
Azize Çeciliya, bakire ve şehit, †250
1Mak 4,36-37.52-59; ezgi: 1Tarih 29,10-12; Lk 19,45-48 [I]
Evim dua evi olacak Lk 19,46

İsa, sen Kudüs’teki mabede “evim” diyorsun. Böylece kendinin, Allah’ın Oğlu olduğunu ve mabedin gerçekten de Allah’ın mevcudiyetini gösterdiği, evlatlarıyla karşılaşmak istediği yer olduğunu ilan ediyorsun. Burada dua edeceklerine işlerine bakan insanlar, Allah’ın seven bir baba olduğunu göstereceklerine Onu anlaşmamız gereken bir tüccar gibi gösterirler!

23/11 CUMARTESİ
Aziz Anfilokius, epişkopos, †400 - Konya
1Mak 6,1-13; Mez 9; Lk 20,27-40 [I]
Dirilişe layık görülenler ne evlenir, ne evlendirilir Lk 20,35

Ölülerin dirilişine kimler layıktır? İsa’nın konuşmasına bakılırsa sanki bunlar Ona iman eden şakirtleridir. Onlar artık “dünyanın evlatlarından” ayrılıyorlar, çünkü onlar geçici şeylerden, maddi kazançlardan, egoizmlerinden etkilenmiyorlar. Şakirtler Ondan yeni bir yaşam kazanıyorlar; sonsuz yaşam denilen ilahi yaşam! İsa, sevgisiyle yaşamlarını dolduruyor, o kadar ki başka yerde şefkat, sevgi aramıyorlar!

24/11 PAZAR 34° O.D. C Yılı EVRENİN KRALI MESİH İSA BAYRAMI
2Sam 5,1-3; Mez 121; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43 [Ö]
İsa, Egemenliğine girdiğinde beni an Lk 23,42

Beni an! Evet, İsa beni an! Sen Allah’ın egemenliğinin kralısın! Beni hatırlarsan, ben de seninle olacağım. Benim acım ve günahlarım artık var olmayacaklardır. Bana düşmanlık gösterenleri de artık senin sevdiğin gibi sevebileceğim. İsa, adım yüreğinde yazılı kalsın!

25/11 PAZARTESİ
Aziz Mercurius, †250 - Kayseri
Dan 1,1-6.8-20; ezgi: Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 [II]
Bu yoksul dul herkesten çok verdi Lk 21,3

İsa’nın kriteri yeni ve açıktır; insanı, hareketlerinden önce inceleyendir. Para verenler, kendi iyiliklerini gösterirler. O dul kadın ise, yaptığı jest ile kendisini tamamen Allah’ın iyiliğine emanet ediyor. Yaptığı jest, Allah’ın iyi, sadık ve merhametli Baba olduğunu müjdeliyor. İsa, öğrencilerinin dikkatini bu jest üzerine çekiyor; öğrenebilirler!

26/11 SALI
Aziz Alipus, † VII yy - Bolu
Dan 2,31-45; ezgi: Dan 3,57-61; Lk 21,5-11 [II]
Taş üstünde taş kalmayacak Lk 21,6

İsa, tapınağın mimari yapısını inceleyenlerin heyecanını azaltıyor. Konuşulacak çok daha önemli gerçekler vardır! Bu cümle, bazı işleri istediğim gibi yapmayan işçilere karşı sinirlenmemem için bana çok kez yardımcı olmuştur. Sabırlı merhametim ve iyiliğim, sanata uygun şekilde yapılmış olan işlerden çok daha önemlidir.

27/11 ÇARŞAMBA
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; ezgi: Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 [II]
Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız Lk 21,19

İsa öğrencilerini uyarıyor: Onunla olmak ayrıcalıklar sağlamaz, insanların beğenisini garantilemez ve insanların zulmünden korumaz. Onlar, bazen ölümcül de olabilecek anlaşmazlıklara, alay, iftiralara rağmen sadık kalacaklardır. Biz de bakışlarımızı Ona sabitlemeye çalışacağız, böylece sonuna kadar sevgide sebatlı kalmak için güç alacağız.

28/11 PERŞEMBE
Aziz Hirenarcus ve arkadaşları, şehitler, †305 - Sivas
Dan 6,11-28; ezgi: Dan 3,68-74; Lk 21,20-28 [II]
Günde üç kez dua ediyor Dan 6,14

Kral Darius’un eşrafılar, Musevi Daniel’i işte bununla suçluyorlar. O, kralın heykeline tapma konusundaki yasaya rağmen, Allah’ına tapmaya devam ediyor. Atıldığı çukurda aslanlar bile ona saygı gösteriyorlar. Bu olay güçlülerin kıskançlığı sebebiyle ölüm çukuruna atılan İsa’yı Allah’ın kurtarmasının peygamberliği olur.

29/11 CUMA
Azize Philomenas, şehit †275 - Ankara
Dan 7,2-14; ezgi: Dan 3,75-81; Lk 21,29-33 [II]
Sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır Lk 21,33

Rab İsa, her öğretin için sana teşekkür ediyorum. Senin Sözünün üzerine, Petrus ağı attı ve ağ balıklarla doldu; senin Sözünün üzerine ben yaşamımı kurmak istiyorum. Karar vermem veya seçmem gerektiğinde senin sözlerini dikkate alacağım. Onlar bana güven verecek, hata yapmamamı sağlayacaklardır.
30/11 CUMARTESİ Aziz Andreas, Havari
Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]
Rab’bin adını çağıran kurtulacak Rom 10,13

Pavlus bundan emin olduğundan, Rab İsa’yı herkese tanıtmak istiyor. Kilise’nin görevi de tam budur: Herkes tek kurtarıcıya tutunabilsin diye İsa’nın adını müjdelemektir. Bugün, Petrus’un kardeşi ve İsa tarafından ilk çağrılan Andreas’a teşekkür ediyoruz; o da bu misyonu gerçekleştirmek için ölümü cesaretle karşıladı. Aziz Andreas’ı kurucusu olarak kutlayan Bizans Kilisesiyle birlik içerisinde dua edelim.

1/12 PAZAR 1° N.H.D. A Yılı [I]
Yeş 2,1-5; Mez 121; Rom 13,11-14; Mt 24,37-44
Uyanık kalın Mt 24,42

Bugün başladığımız Noel’e hazırlık devresi hepimiz için gerçekten büyük bir armağandır. Maalesef başlangıçta Rabbimizden iman ve sevgi ile kabul ettiğimiz görevleri sonra bakışlarımızı ve yüreğimizi kendisinden ayırarak yaşıyoruz. Gerçek yaşamımız olan İsa’ya dikkatimizi yeniden yönelteceğiz. Duada daha huzurlu ve cömert, kardeşlere karşı şefkatli olmaya çalışacağız, böylece gelen Rabbimizi kabul edeceğiz!

2/12 PAZARTESİ
Azize Natalia, †310 - Istanbul
Yeş 4,2-6; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]
Gelip onu iyileştireceğim Mt 8,7

Rab İsa, sana benzemek istiyorum! Bugün benden yardım veya bir söz, bir gülümseme isteyen kardeşlere karşı hazır olacağım. Hizmet etmekte cömert ve alçakgönüllü olmakla, yaşamımı sevinçle vermeye hazır olmakla, sessizce “senin olmak istiyorum” diyeceğim. Gel, Rab İsa, gel!

3/12 SALI
Aziz Francesko Saverio, rahip, †1552
Yeş 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]
Yoksulları adaletle yargılayacak Yeş 11,4

Rab İsa, senin “yoksulların” olmak çok güzel; artık senden başka hiçbir değerli şeye sahip olmamak, başka hiçbir şeye güvenmemek, çok güzel! Bu şekilde Kutsal Ruh’unun bizi gerçek “adalet” yollarında yürüttüğünü hayretle görürüz, başımıza gelen en küçük, en anlaşılmaz olayın dahi, hepimizin kurtulmasını, yüreğinde mutlu olmamızı isteyen Baba’nın arzusu olarak kabul edilebileceğini keşfederiz.

4/12 ÇARŞAMBA
Azize Barbara, şehit, İzmit
Yeş 25,6-10; Mez 22; Mt 15,29-37 [I]
Halka acıyorum Mt 15,32

Kalabalık üç günden beri İsa ile birlikteydi, sözünü dinliyor, sevgi işaretlerini görüyordu: dilsizler konuşuyor, körler görüyordu… İsa gerçekten de beklenen ama değişik ve hiç hayal edemediğimiz Mesih’tir: İlahi güçle ve insana karşı sonsuz merhametle doludur. İsa, Baba’nın saklı sevgisini gösterensin, gel, varlığınla bizi teselli et!
5/12 PERŞEMBE
Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia
Yeş 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]
Rabbe daima güvenin Yeş 26,4

Benim için bu Söz babacan bir sevginin, ilahi bir sevginin mücevheridir, bana huzurlu bir sevinç verir. Sevemediğimde, günah işlediğimde, zayıflığımda kendimi kabul etmediğimde, Baba benden şunu bekliyor: Onun kalbine sığınmamı ve ellerine kendimi emanet etmemi istiyor. Bu bana zor gelebilir ama Onu çok mutlu ediyor çünkü Onun her şeye kadirliğine kapıyı açmaktır!

6/12 CUMA
Aziz Nikolas, episkopos, †350 - Myra/ Demre
Yeş 29,17-24; Mez 26; Mt 9,27-31 [I]
İmanınıza göre olsun Mt 9,29

İsa, sen Babana “aşık”sın! Ve yeryüzüne, aramıza Onunla sonsuzluktan beri yaşadığın harika sevgi hayatını getirmek istiyorsun. Bu sebepten sana güvenle yaklaşmamızı, güvenle en azından bir sözünü yaşamaya çalışmamızı istiyorsun.
Sen, yaşamımızda sevinci tanıyalım diye bizim için çalışıyorsun. Teşekkürler, İsa!

7/12 CUMARTESİ
Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397
Yeş 30,19-21.23-26; Mez 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8 [I]
Ürün bol ama işçi az! Mt 9,37

İsa bugün senin arzuna uygun olarak şöyle dua ediyoruz: “Baba, her Hıristiyan’ı bağına uygun bir işçi kıl. Onu Kutsal Ruh ile doldur, öyle ki artık kendisini düşünmeyip senin evladın olarak yaşamının tanıklığıyla sadece senin sevginin aracı olsun.
Beni de henüz sevgini tanımayanlar için merhametinin bir belirtisi ve aracı yap!”.

8/12 PAZAR MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLIĞI BAYRAMI
Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 [Ö]
Selam, Allah’ın lütfuna erişen kız! Lk 1,28

Rabbin Sözü ve verdiği vaatler, insanlık tarihinden ve çektiği zorluklardan geçerek tamamlanıyor. İnsanın günahına, yani kendisini seven Olana sırt çevirmesi ve dolayısıyla kendini yalnız, çıplak, ölüme doğru yürür bulmasına Baba cevap verdi; bize Oğlu İsa’yı, kurtarıcımızı verdi! Şimdi melek, tüm kurtulanların Annesi Meryem’e şunu müjdeleyebilir: “Sevin, karşılıksız sevilmiş olan sen: Rab seninledir!”.

9/12 PAZARTESİ 2° N.H.D.
Azize Gorgonia,†370 – Bekarlar
Yeş 35,1-10; Mez 84; Lk 5,17-26 [II]
Güçlü olun, korkmayın! Yeş 35,4

Yeni Kilise takvimine başlarken ve Noel’e hazırlanırken duaya, sessizliğe, dinlemeye verdiğimiz önem bir sevgi eylemidir. Bundan, taze bir su kaynağındanmış gibi İsa’yı tanımayanlara, içsel ışığı olmayıp kör olanlara, Baba’nın sevgi sözlerine kapalı olup sağır olanlara, yaşam yollarında sendeleyip zayıf olan topallara, Onu müjdelemek için güç gelecektir. Sevinçle ve kararlılıkla şöyle dua edeceğiz: Gel, Rab İsa!

10/12 SALI
Aziz Cemellus, † IV yy - Ankara
Yeş 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]
Allahımız’ın sözü sonsuza dek durur Yeş 40,8

Kendi kendime şunu soruyorum: İsa kalabalıklara çok şey vaaz etti, niçin İncil’de bize bunların küçük bir özeti nakledildi? Allah’ın Sözü gerçekten de büyük bir gizemdir; sadece ve daima sevgi olan Baba’nın bize iletilmesidir. O bize devamlılıkla kendini verir, çünkü bizi sever, babamızdır ve bize yaşam bağışlar. Onu kabul etmek Onun yaşamına, sevgisine, sevincine girmektir.

11/12 ÇARŞAMBA
Aziz Daniel, †493 - Istanbul
Yeş 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]
Ey yorgunlar! Bana gelin Mt 11,28

Gençliğimde Rabbin emirleri diye düşündüklerimi yaşamak için çok yoruluyordum ve hiç huzur bulamıyordum! Sonra İsa sen kendini Kutsal Kilisende canlı, alçakgönüllü, sevgi ve merhamet dolu olarak bana tanıttın. Sen bizden hiçbir şey istemiyorsun, tersine sen bize her iyiliği ve gerçek yaşamı vermek istiyorsun; bizi çağırmaya devam et! Gel, Rab İsa!

12/12 PERŞEMBE
Aziz Spyridon, †348 - Kıbrıs
Yeş 41,13-20; Mez 144; Mt 11,11-15 [II]
Korkma, sana yardım edeceğim Yeş 41,13

İsa’nın bize, Baba olarak, açıkladığı Allah, bizim gibi değil! O iyilik ve merhamette bizleri binlerce kere aşar. Hiçbir zaman şöyle diyemeyiz: “Rab’den yardım dileyemiyorum çünkü çok fazla fakirim, çok günahkarım!”. Onun yardımımıza gelmesi ve en ümitsiz durumdan bizi kurtarması Onun sevinci ve şanıdır. Bize İsa’yı armağan ederek bunu hep yapar!

13/12 CUMA
Azize Lucia, bakire ve şehit, †404 civarı
Yeş 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]
Yararlı olanı öğreten, Rab benim Yeş 48,17

İsa, Kilisenin bana sunduğu ve açıkladığı İncil aracılığıyla, birçok ses arasından seninkini seçmemi sağlayan rahip ve kardeşler aracılığıyla, senin teklif ettiğin, bana yaşam verebilecek ve yüreğime yaşam tamlığı bağışlayabilecek tek şeydir! Evet, çünkü gerçek sevgiden, beni isteyen ve yaratan sevgiden gelen bilgeliktir.
14/12 CUMARTESİ
Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591
Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]
İlyas geldi, ama onu tanımadılar Mt 17,12

İlyas aracılığıyla konuşan Kutsal Ruh, yeniden halka Vaftizci Yahya aracılığıyla konuşmaya geldi. Ama sadece kendini alçakgönüllü kılıp ilahi merhamete ihtiyaç duyduklarını itiraf eden günahkarlar onu tanıdılar ve armağanlarından faydalanabildiler. İsa, en ufak kardeşim vasıtasıyla da bana konuştuğunda seni tanıyabileyim, kendimi onların önünde alçaltarak kurtuluşundan faydalanabileyim!

15/12 PAZAR 3° NHD A Yılı [III]
Yeş 35,1-6.8.10; Mez 145; Yakup 5,7-10; Mt 11,2-11
Gördüklerinizi Yahya’ya bildirin Mt 11,4

İsa, Yahya’nın gönderdiklerine ve İsa’nın kimliği hakkında soru soranlara böyle cevap verdi. Bunlar bizim için de önemli sözler; eğer sevdiklerimizden ve yakınlarımızdan birinin İsa’yı tanımasını istiyorsak en tatminkar ve inandırıcı cevap, sevgi içerisinde yaşadığımız yaşamımız olacaktır. Böyle bir hayat gerçek Allah’ın, Baba olan Allah’ın mevcudiyetinin güvenilir işaretidir.

16/12 PAZARTESİ
Say 24,2-7.15-17; Mez 24; Mt 21,23-27 [III]
Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Mt 21,23

Bir süre önce bir rahip bizimleydi, birçok öğrencisi bugün episkopos veya patrik görevindeler. Kendisi, İncil’de bulduğumuz ‘otorite’ sözcüğünün köküne dikkatimizi çekti. Bu söz ‘yaratmak’ anlamı içerir. İsa sen gerçekten de otorite dolusun: Sende Baba yaşar, bugün aynı başlangıçtaki gibi O her şeyin Yaratıcısıdır!
17/12 SALI Bugün Noel için 9 günlük dua süreci başlıyor
Yar 49,2.8-10; Mez 71; Mt 1,1-17 [Ö]
Yahuda, kardeşlerin seni övecek Yar 49,8

Noel’e yakın günlerde Ayin metinlerinde Yahuda ve kabilesi hatırlanır. Baba’nın bize kurtarıcıyı gönderdiği yol yıldızlardan geçmiyor ama çelişkilerle, günahlar ve bunlardan gelen acılarla dolu insanlık tarihinden geçiyor.
Kurtarıcı İsa tekrar aramıza gel, sen Baba’nın bir sevgi sözcüğüyle istediği ve yarattığı bizleri hiç hor görmezsin!

18/12 ÇARŞAMBA
Aziz Auxentius, †325 - Yakıpınar
Yer 23,5-8; Mez 71; Mt 1,18-24 [Ö]
Onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır Mt 1,20

Melek, Yusuf’a rüyasında daha önce hiç duyulmamış, hiç düşünülmemiş bir söz söylüyor; yüreğindeki dramı çözebilecek ve kendisine huzur verebilecek sözü söylüyor. Yusuf inandı ve Baba’ya güvendi.
İsa gel, bize alçakgönüllü ve itaatkâr bir yürek ver, evlat yüreği ver; o zaman huzur bulacağız ve birçok kişi için kurtuluş aracı olacağız.

19/12 PERŞEMBE
Aziz Çiriyakus, †303 - İzmit
Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [Ö]
Duan kabul edildi Lk 1,13

Zekeriya eşi Elizabet ile birlikte çok uzun yıllar boyunca bir çocuk için dua etmişlerdi. Bu çift, İsrail’deki diğer çiftler gibi vaat edilen Mesih’in gelişinin aracı olmayı ümit ediyordu. Her gerçek duamızın yani İsa’nın gelmesini isteyen duanın, gerçekleşeceğini bilmek ne güzel! İhtiyacımız olan sadece güven ve sabır. O halde daima ümitli olalım!

20/12 CUMA
Aziz Filigonius, †324 - Antakya
Yeş 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [Ö]
Rabbi sınamam Yeş 7,12

Peygamber, kralın Rab’den bir işaret istemesini söylemişti ama kral kendi düşüncesini Allah’ın Sözünden daha doğru düşünüp itaat etmedi. İsa bana, İncil veya ruhsal rehberim ya da yaşam olayları aracılığıyla konuştuğunda alçakgönüllü olup kendi fikirlerimden vazgeçmeyi bilmeliyim. Allah’ın Sözü sevgide her şeye kadirdir; bu söz sensin İsa! Her gün, gel İsa!
21/12 CUMARTESİ
Aziz Glycerius, †303 - İzmit
Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-17; Mez 32; Lk 1,39-45 [Ö]
Rahminin ürünü kutsanmıştır Lk 1,42

Meryem ona henüz hiçbir şey söylememişti ama Kutsal Ruh’la dolan Elizabet ona, her Hıristiyan’ın sıkça tekrar edeceği bir dua haline gelecek olan özel bir selam yöneltiyor: “Kadınlar arasında kutsanmışsın ve rahminin ürünü de kutsanmıştır”. Kardeşlere sevgi ruhu, dua ruhu olan Kutsal Ruh içerisinde kalalım; Kutsal Ruh’un kendisi, onlara söyleyeceğimiz gerçek ve kutsal sözleri, ağzımıza koyacaktır.

22/12 PAZAR 4° N.H.D. A Yılı [IV]
Yeş 7,10-14; Mez 23; Rom 1,1-7; Mt 1,18-24
Adını İsa koyacaksın Mt 1,21

Allah’ın düşünceleri tamamıyla yenidir, beklenmediktir ve bizim yararımıza olan Onun işleri insani kapasitesinin üzerindedir. O her şeye kadirdir; benim için de ve bugün de! Benden sadece alçakgönüllü ve sevgisine sevgiyle cevap veren güvenli bir yürek istiyor.
Meryem ve Yusuf, bize tekrar İsa’nızı verin!

23/12 PAZARTESİ
Mal 3,1-4.23-24; Mez 24; Lk 1,57-66 [Ö]
Önümde yolu hazırlayacak Mal 3,1

İsa, senin gelişine ben de hazırlanıyorum! Bana yardım etmesi için bana da bir kardeş gönderiyorsun; bu kardeş senin adına benim günahlarımı dinliyor ve bana affını veriyor; o hatamı düzeltmem için bana tavsiyelerde bulunur, cesaret ve ışık verir. Bebek İsa, bayramından önce senle Barışma-İtiraf Gizeminde karşılaşmayı ihmal etmeyeceğim.

24/12 SALI Noel Arifesi
2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Mez 88; Lk 1,67-79 [Ö]
Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın Lk 1,76

Zekeriya eşi Elizabet ile birlikte bu çocuk için çok beklemiş, çok dua etmişti! Şimdi onu kollarında taşıyor, “Kutsal Ruh’la dolarak” Rabbe şükrediyor ve oğluna verilecek özel görevi anlıyor. Hıristiyan aileler için her çocuk, sadece kendileri için değil, tüm Hristiyan Cemaati için Baba’nın büyük bir armağanıdır.
25/12 ÇARŞAMBA RAB’BİN DOĞUŞU BAYRAMI [Ö]
Gece: Yeş 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2,1-14
Gündüz: Yeş 52,7-10; Mez 97; İbr 1,1-6; Yh 1,1-18
Söz, insan olup aramızda yaşadı Yh 1,14

Gelişin için seviniyoruz, Allah’ın Oğlu, Rab İsa! Bize Baba’nın sevgisini ve bilgeliğini getirmek için yanımızdasın. Seni gönderen O’dur, Kutsal Ruh ile seni dolduran da O’dur. Sen Onun Söz’üsün. Yüreklerimize girip onları evlat ve kardeş yüreklerine dönüştüren Söz’dür. İsa, halen günahkar olmamıza rağmen aramıza geldin, teşekkürler! Seninle değişeceğiz!

26/12 PERŞEMBE Aziz İstefanos, İlk din şehidi
Hav 6,8-10.12; 7,54-60; Mez 30; Mt 10,17-22 [Ö]
Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır Mt 10,22

Bebek İsa, beşiğinin yanında ilk din şehidi Aziz İstefanos’u hatırlamamızı istedin. O hep dayandı, düşmanının kini üzerine döküldüğü zaman bile senin yanında kaldı. Sen onu kurtardın; şimdi o seni sevgisiyle yüceltir ve tanıklığıyla seni Kral ve Rab ilan eder.

27/12 CUMA Aziz Yuhanna, Havari ve İncil Yazarı
1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]
Onu gördük, Ona tanıklık ediyoruz 1Yh 1,2

Yuhanna, sen Rabbin sevdiği havarisin, “Yaşam Kelamını” duymak, görmek, tutmak ve Onda yaşam doluluğunu bulmak lütfunu aldın. Sevgiyle Ona tanıklık ettin. Bu tanıklığın halen etkili, buna güvenerek iman ediyoruz. Şimdi seninle birlikte biz de yaşama kavuşuyoruz! Sana şükrediyoruz çünkü İsa’nın göğsüne hala yaslanıyorsun; bizim için de bunu devamlı yap.

28/12 CUMARTESİ Masum Çocuk Şehitler Bayramı
1Yh 1,5 - 2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]
Allah ışıktır 1Yh 1,5

Bu ışık dünyaya geldi. Karanlık delirdi, birçok masum bebeğe acı çektirdi, birçok anne baba ağladı ve bu acılar henüz bitmedi. Ama kendini İsa’ya yakın tutanlar daima ışığı görür; göksel Baba’nın sevgisini hep görür, karanlık olsa bile…

29/12 PAZAR İsa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi - A Yılı
Sirak 3,2-6.12-14; Mez 127; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 [Ö]
Yusuf çocukla annesini alıp Mısıra gitti Mt 2,14

Bugün Kutsal Aile Bayramı ve dolayısıyla her Hıristiyan Ailenin bayramıdır. Baba’ya her armağan için teşekkür etme fırsatıdır; zorluklarda yön gösteren ve destekleyen Ona olan güvenimizi yenileme fırsatıdır; duamızı güçlendirmek ve bunda yeni sevgi, sabır, af ve tanıklık gücü bulmak için bir fırsattır. Hıristiyan ailelerde İsa daima mevcuttur, bu sebepten onlar mutluluğu bilir!

30/12 PAZARTESİ N.D.
Aziz Anisiyus, †406 - Tessalonika
1Yh 2,12-17; Mez 95; Lk 2,36-40 [Ö]
Allah’ın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar 1Yh 2,17

İyi Baba, evlatlarının arasında mutlaka en zayıf olan benim! Kolaylıkla duyguların beni yenmesine izin verip, üzüntüye ve cesaretsizliğe kapılıyorum. Ama sana tüm yüreğimle teşekkür ediyorum; çocukluğumda bana iyi ebeveynler ve öğretmenler verdin, gençliğimden itibaren de iyi bir ruhani ailem oldu. Sen beni böyle sevdin ve barış, sonsuz yaşam sağlayan kutsal isteğinde korudun. Teşekkürler, iyi Baba!

31/12 SALI N.D.
1Yh 2,18-21; Mez 95; Yh 1,1-18 [Ö]
Her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı Yh 1,9

Bugün bir yılı bitiriyoruz; onu İsa ile bitiriyoruz. O; her şeyi, her günü, her olayı Baba’nın armağanı olarak görmemizi sağlayan ışıktır. Bu gün, şükretmek için bir gündür, henüz anlamadığımız şeyler için de şükrederiz: “Gerçekten şükretmek doğru ve gereklidir, görevimiz ve kurtuluş kaynağıdır”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.