Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Takvim 2017 A Yılı

1/1  PAZAR  MERYEM ANA, TANRI’NIN ANNESİ

Say 6,22-27; Mez 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 [Ö]

Meryem’le yemlikte yatan bebeği buldular Lk 2,16

Yeni bir yıla başlıyoruz. Baba yeniden bizi sevmeye ve hazinelerini vermeye başlıyor: “Meryem’le Yusuf’u ve bebeği buldular”. Ve iyi bir Baba gibi şefkatle, küçüklerden, en çok ihtiyacı olanlardan hazineleri vermeye başlıyor. Bizim için de, O’nun önünde fakir görünmek zor olmayacak; herkes, O’nun kalbinin dikkatini çekecek bazı zayıflıklara sahip! Bu şekilde, güven duyarak başlamak güzeldir! İyi seneler!

2/1  PAZARTESİ  N.D.

Aziz Basilius M., †379, Aziz Gregorius N., †390, Kapadokya

1Yh 2,22-28; Mez 97; Yh 1,19-28 [Ö]

Oğul’u kabul edende Baba da vardır  1Yh 2,23

Aziz Yuhanna, “Oğul’u yadsıyanda Baba da yok” der. Diğer yandan, Tanrı’nın Oğlu’na iman eden, Tanrı’nın, baba olduğunu görür ve kendisini O’na emanet etme mutluluğunu yaşar. Sana olan imanımız için teşekkür ediyoruz, İsa: Bu sayede, Baba ile tam birlik içerisindeyiz ve hiçbir şeyimiz eksik değil!

3/1  SALI  N.D.

İsa’nın çok Kutsal Adı

1Yh 2,29 - 3,6; Mez 97; Yh 1,29-34 [Ö]

O benden önce vardı Yh 1,30

Şu söylem ile Vaftizci Yahya, İsa’nın üstünlüğüne hatta ilahiyatına tanıklık ediyor: “O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı”. İsa, ondan altı ay sonra doğmuştu ama Yuhanna’nın önsözünde müjdelendiği gibi Kelam olan İsa, ezelden beri Baba’nın yanındaydı, ezelden beri Tanrı’ydı. Bu gerçeği, Vaftizci Yahya ancak Kutsal Ruh’un ışığıyla anlayabildi, aynı Ruh’un ışıyla biz de inanıyoruz.

4/1  ÇARŞAMBA  N.D.

1Yh 3,7-10; Mez 97; Yh 1,35-42 [Ö]

Biz Mesih’i bulduk Yh 1,41

İbranicede Mesih ve Yunancada Hristos, Tanrı tarafından meshedilmiş kişi, anlamında kullanılır. Andreas’ın bu sözleri, İsa’yı tanımanın sevincini göstermektedir, bekleyişi ve kalbindeki susuzluğu açığa vuruyor; şimdi, öğretmeni Vaftizci Yahya’nın sözlerini dinleyerek, yaşamını dolduracak Olan’ı buldu. Buldu ve kardeşi Simun ile bunu paylaşıyor. Belki sen de, İsa’nın tüm yaşamın boyunca takip edilmeye değer olduğu deneyimini edinmişsindir: Hala aramakta olana söyle!

5/1  PERŞEMBE  N.D.

Aziz Simeon Stilit, †459 - Cilicie

1Yh 3,11-21; Mez 99; Yh 1,43-51 [Ö]

Gel de gör   Yh 1,46

İsa ile karşılaşıp ve O’nun ardından gitme davetini kabul eden Filipus, Natanael’i görüyor ve Rab ile olan birlikteliğinin sevinicini anlatıyor; arkadaşının da O’nunla karşılaşmasını istiyor. Kalbimizde İsa var ise bu, arkadaşlarımıza verebileceğimiz en büyük armağandır.

6/1  CUMA  EPİFANYA BAYRAMI  [Ö]

Yeş 60,1-6; Mez 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

O’na altın, günnük ve mür sundular  Mt 2,11

İsa, sen göksel Kralsın! Müneccimler seni bebekken gördü, seni tanıdılar, sana taptılar. Seni, sadece kralların Kralına, Tanrı’ya, sunulabilecek armağanlarla onurlandırdılar.

Kutsal Ruh, Tanrı’nın nuru, İsa’nın varlığını görmeye ve sevgisini hissetmeye yarayan nur, her insana yıldız gibi parla!

7/1  CUMARTESİ  N.D.

Antakyalı Aziz Lukianus, Şehit †312 - İzmit

1Yh 3,22 - 4,6; Mez 2; Mt 4,12-17.23-25 [Ö]

Büyük kalabalıklar O'nun ardından gidiyordu  Mt 4,25

O kalabalıklar, çok acı çekmiş, yalnızlığı, karanlığı deneyimlemişlerdi; o kalabalıklar, Yeşaya’nın peygamberliğine göre karanlıkta ve ölümün gölgesindeyken büyük bir ışık görecek olan halktı. İsa ile acılarında rahatlama oldu; ayrıca çokça sevgi gördüler, onları kabul eden bir kalp, onlara huzur veren ve yönlendiren bir söz buldular. İsa, ben de senin ardından geliyorum.

8/1  PAZAR  MESİH İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI  A Yılı

Yeş 42,1-4.6-7; Mez 28; Hav 10,34-38; Mt 3,13-17 [Ö]

Doğru olan her şeyi yerine getirmemiz gerekir Mt 3,15

Yuhanna, İsa’nın vaftiz edilmeye ihtiyacı olmadığını biliyor ama İsa onu cesaretlendiriyor; dünyanın günahını üstlenmesini Baba istiyor ve Baba’nın isteği en doğru şeydir. Baba da, sesiyle itaatkar Oğlunu yüceltiyor ve İsa’yla birlikte bizleri de kabul etmek için açık kalacak olan göğü, O’nun üzerine açıyor.

9/1  PAZARTESİ  1° O.D.

İbr 1,1-6; Mez 96; Mk 1,14-20 [I]

Tövbe edin, İncil’e inanın! Mk 1,15

Bugün, İsa’nın kalbinden ve sesinden bu sözleri kabul edelim. İncil’e, yani Baba’nın bizi sevdiği ve İsa’da, her zaman bizimle olduğunu anlatan güzel habere-müjdeye inanıyoruz. Yeni, huzurlu ve sevgisinin aracı olan bir hayatı yaşayarak, İncil’e inanıyoruz.

10/1  SALI

Nissalı Aziz Gregorius, †395 - Kapadokya

İbr 2,5-12; Mez 8; Mk 1,21-28 [I]

Sus, çık adamdan! Mk 1,25

İsa, daha ileriyi görebildiğin için teşekkürler. O adamın sinirli tepkisini görmenin yanısıra, onu böyle davranmaya iteni gördün ve ondan onu kurtardın. Ancak ve ancak sen bunu yapabilirdin, sadece sende insanın düşmanı üzerine yetki var. İsa, adının gücüyle, şeytanın etkisi altında kalıp kötülük yapan, acı çektiren ve aynı zamanda kendisi de acı çeken için ben de dua edeceğim. 

11/1  ÇARŞAMBA

Aziz Theodosius, †412 - Antakya

İbr 2,14-18; Mez 104; Mk 1,29-39 [I]

Ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı Mk 1,35

Cemaatsal sabah duası için kalkmaya her zaman çok zorlanırım… Aslında, mantar tutkunu olanlar, onları toplamak için henüz karanlıkken kalkar, seyahate gidecek olanlar da gitme heyecanından dolayı tüm gece uyumaz! Mutlaka İsa’nın kalbinde de Baba ile kalma, acı çeken kalabalıkları Baba’nın isteğine göre nasıl kabul etmek gerektiğini anlama arzusu çok büyüktü.

12/1  PERŞEMBE

İbr 3,7-14; Mez 94; Mk 1,40-45 [I]

İstersen beni temiz kılabilirsin Mk 1,40

İsa, senin için gerçekten hiçbir şey imkansız değil! Ben de sana alçakgönüllülük ve güvenle geliyorum; günahımdan sen beni arıtabilirsin! O zaman kalbimin gözleri Baba’yı görebilecek ve kardeşimi sevebileceğim. İsa, bana merhamet et!

13/1  CUMA

İbr 4,1-5.11; Mez 77; Mk 2,1-12 [I]

İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu Mk 2,2

O’nu görmeye koşan yorgun ve acı çekmiş kalabalıklara İsa’nın sunduğu Söz en büyük armağandı: Baba’nın sevgisini tanıtan, hissettiren, yeniden umut ve yaşam, ışık ve güç veren bir Söz. İsa, bu mükemmel armağanı vermeye devam ediyor! Bunu, özellikle Pazar gününün Efkaristiya Ayininde bizlere sunuyor.

14/1  CUMARTESİ

Azize Macrina, †340 - Niksar

İbr 4,12-16; Mez 18; Mk 2,13-17 [I]

Günahkârları çağırmaya geldim  Mk 2,17

Bu Söz, hazineme yerleştirmem gereken bir incidir. Biliyorum ki, ilerde gerçekten günahkar olduğumu çok defa fark edeceğim; o zaman bu inciye bakacağım: İsa’nın günahkarlar için, benim için geldiğini hatırlayacağım. Ve O’na hemen gitme cesaretini, daha doğrusu sevincini bulacağım. Onunla birlikte olacak, beni sevmesi ve iyileştirmesi için kendimi O’na bırakacağım.

15/1  PAZAR  2° O.D.  A Yılı  [II]

Yeş 49,3.5-6; Mez 39; 1Kor 1,1-3; Yh 1,29-34

Kutsal Ruh’la vaftiz eden O’dur  Yh 1,33

Kutsal Ruh, Tanrı’nın bizdeki varlığıdır; birlik, sevinç ve barıştır. İsa’dan gelen sonsuz bir armağandır. Bu sebeple bugün, Onunla olan önemli randevumu, yani Efkaristiya Ayinini kaçırmayacağım ve hafta boyunca Onunla yakınlığımı korumaya çalışacağım. Bu amaçla kalbimde şu sözü tekrarlayarak kolay bir egzersiz yapabilirim; “Kutsal Ruh’ta vaftiz eden O’dur”.

16/1  PAZARTESİ

İbr 5,1-10; Mez 109; Mk 2,18-22 [II]

Çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi İbr 5,8

Oğul, ezelden beri Baba’yla birlikteydi, Baba’daydı; sevgisini, yaşamını, sevincini almak için tamamen O’na dönüktü. Dünyada ‘oğul olmayı’ sürdürdü, bedenimize bağlı sıkıntıları ve zorlukları yaşadı, onlar vasıtasıyla da güçlendi. İsa, teşekkürler; böylece sen bize, Baba’ya doğru olan yolu açtın ve bize her zaman eşlik ediyorsun!

17/1  SALI

Aziz Antonius Keşiş, †356

İbr 6,10-20; Mez 110; Mk 2,23-28 [II]

İsa ekinler arasından geçiyordu Mk 2,23

Öğrencileri ile birlikte ekinler arasından geçerkenki İsa’nın bu imajı ne kadar güzel! Yerin ve göğün Rabbi ile birlikte yürüyorlar; onların barışı gerçektir. Kilisesi’nde kendisini İsa ile birlik içerisinde tutan, bu zavallı ve karışık dünyanın olayları karşısında huzurlu kalıyor.

18/1  ÇARŞAMBA

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Cosconius, Zenon ve Melanippus, †III-IV yy. – İznik

İbr 7,1-3.15-17; Mez 109; Mk 3,1-6 [II]

Şabat Günü O’nu gözlüyorlardı  Mk 3,2

İsa, eli felçli olan adamı iyileştirerek Ferisilerin Şabat, yani cumartesi günü yasası hakkında gözlerini açmak istiyordu. Tanrı’nın o günde tüm halkın, hastalar dahil, bayram yapmasını istediğini anlamalarını istiyordu. Ama onlar Tanrı’dan da gelse yeniliğe açık değillerdi. Bugün Hıristiyanların birliği için dua etmeye başlayalım; bu, Tanrı'nın arzusudur. Onun merhametini üstlenerek, şimdiye kadar yüreğimizden uzak tutmuş olduğumuz kardeşlerimizi sevelim.

19/1  PERŞEMBE

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Germanikus, †156 - İzmir

İbr 7,25-8,6; Mez 39; Mk 3,7-12 [II]

Mesih, Tanrı’ya yaklaşanları kurtarabilir İbr 7,25

Teşekkürler İsa: Baba’nın sağında oturan sen, bizim için şefaatte bulunuyorsun. Baba’nın şanı için birlik içerisinde yaşamamızı sağlayacak evlat ruhunu vermek istiyorsun. Herkesin Kurtarıcısı, sana güveniyoruz.

20/1  CUMA

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Neofitus, †IV yy. - İznik

İbr 8,6-13; Mez 84; Mk 3,13-19 [II]

İsa, istediği kişileri yanına çağırdı  Mk 3,13

İsa ile birlikteysek, bu O’nun sayesindedir; O’nun hizmetinde çalışıyorsak, bu O’nun lütfu sayesindedir: Sevgisiyle bizi çağıran ve kendine çeken O’dur. Iyilik ve birlik kaynağı İsa, teşekkürler; bize hala birlik ve af ruhu olan Kutsal Ruh’u vermek istediğin için teşekkürler.

21/1  CUMARTESİ

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Azize Agnes, şehit, †304

İbr 9,2-3.11-14; Mez 46; Mk 3,20-21 [II]

Kendi kanıyla kutsal yere girdi  İbr 9,12

İsa, göğe yükselirken gerçek mabede, yani Baba’nın huzuruna, şanına temelli olarak girdi. Haç üzerinde tek bir defa, kendini sunarak bizi kurtardı. İsa, seninle birlikte yaşayabileyim diye, kanını dökecek kadar acı çektiğin için, teşekkürler. Teşekkürler çünkü birçok Katolik, Ortodoks, Protestan kardeşim, senin arzuladığın gibi hepimiz bir olalım diye yaşamlarını sunmaya hazırlar.

22/1  PAZAR  3° O.D.  A Yılı  [III]

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Yeş 8,23-9,3; Mez 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Tövbe edin! Göklerin Egemenliği yaklaştı Mt 4,17

İsa’ya tövbe etmiş olmamı, iki anımla anlatabileceğimi sanıyorum. İlki Vaftizimdir; o anda ebeveynlerim beni İsa’ya emanet ettiler ve O’nu takip etmem için beni eğitmeye ve şeytan işlerinden vazgeçmeye söz verdiler. İkincisi, birkaç arkadaşımla İncil’i okumak için toplanmaya, okuduğumuzu anlamaya ve İsa’nın ardından birkaç adım atmaya başladığımızdadır. Rabbin, bazen güçlü bir şekilde, beni hükümdarlığına girmeye davet etmekle bana yaptığı iyiliğe şükretmek için söyleyecek söz bulamıyorum.

23/1  PAZARTESİ

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Aziz Clemens ve Agathangelus, †310 - Ankara

İbr 9,15.24-28; Mez 97; Mk 3,22-30 [III]

Şeytan, Şeytanı nasıl kovabilir? Mk 3,23

İsa, yüreği sert ve inatçı olanlara karşı gösterdiğin sabır ve merhamet için teşekkürler.

Aydınlatmak, düzeltmek, uyarmak için kullandığın sevgi dolu sözler için teşekkürler!

Herkesi kurtarmak istediğin için teşekkürler.

24/1  SALI

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua süreci

Sales’li Aziz Francesko, †1622

İbr 10,1-10; Mez 39; Mk 3,31-35 [III]

Senin isteğini yapmak üzere işte geldim  İbr 10,9

İbranilere mektubun yazarı, Mesih’i önceden bildiren 40. mezmuru dile getiriyor. Mesih İsa Baba’ya hayvan kurban etmeyecektir, kendi bedenini sunacaktır. İsa bu peygamberliği gerçekleştirdi: Baba’ya kendisini sunarak arzusunu tamamıyla gerçekleştirdi ve böylece O’nu yüceltti. İsa, sana “ruhani kurbanlar” sunma imkanımız olduğu için teşekkürler, sözüne itaat ettiğimizde, başkalarını affettiğimizde, kardeşlere karşı sabırlı ve saygılı olduğumuzda bunu yapıyoruz.

25/1  ÇARŞAMBA  Aziz Pavlus’un İhtidası

Hıristiyanların Birliği için sekiz günlük dua sürecinin kapanışı

Hav 22,3-16 veya 9,1-22; Mez 116; Mk 16,15-18 [Ö]

Senin zulmettiğin Nasıralı İsa’yım  Hav 22,8

İsa, Aziz Pavlus’u sevdiğinden, zalim olmasını engelledi. Pavlus, İsa’nın sesini duyduğunda: “Rabbim, kimsin?” diye sordu ve İsa ona, eziyet ettiği kişi olduğunu açıkladı. Hıristiyanlara zulmetmek, İsa’ya zulmetmektir. Kilise hakkında kötü konuşmak, onu yargılamak, İsa’yı incitmektir. Zayıf ve günahkar olsalar da, İsa’nın öğrencilerine karşı gelmeyi düşündüğümde, Aziz Pavlus, bana bunları hatırlat.

26/1  PERŞEMBE

Aziz Timoteus ve Titus

2Tim 1,1-8 veya Titus 1,1-5; Mez 95; Lk 10,1-9 [Ö]

Rabbimize tanıklık etmekten utanma  2Tim 1,8

Vaaz esnasında, arkamdakilerin söyleneni yüzeysellikle çekiştirdiklerini, duyuyordum. İsa’ya bana yardım etmesi için yalvardım; ayinden sonra bu kişilere, rahibin o öğretisinden çok ışık ve güç aldığımı anlattım.

Bana ilham ettiklerin ve sana tanıklık edebildiğim için teşekkürler İsa!

27/1  CUMA

İbr 10,32-39; Mez 36; Mk 4,26-34 [III]

Dayanma gücüne ihtiyacınız vardır İbr 10,36

Sevgi dolu İsa, lütfun yüreğimize dokunduğunda sevmeye kabiliyetli oluyoruz, her sıkıntıya sabredebiliyoruz.

Güç almak ve sevginde ilerlemek için daima sana gelmemizi sağla!

28/1  CUMARTESİ

Aziz Aquino'lu Tomas, †1274

İbr 11,1-2.8-19; ezgi Lk 1,68-75; Mk 4,35-41 [III]

Hiç aldırmıyor musun?  Mk 4,38

Bazen, sıkıntıda olduğumda şikayet ediyorum ve tedirgin oluyorum. Tersine sana güvenmeliyim İsa, çünkü alçakgönüllülükle sana geldiğimde, bana yardım etmeye daima hazırsın.

Daima var olduğun için teşekkürler, İsa!

29/1  PAZAR  4° O.D.  A Yılı  [IV]

Sef 2,3;3,12-13; Mez 145; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12

Ne mutlu merhametli olanlara! Mt 5,7

“Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü merhamet bulacaklar”. İsa gibi fakirlere yardım ettiğimizde, anlayışlı ve sabırlı olduğumuzda, bizi incitenleri affettiğimizde huzur buluyoruz, sevinçle doluyoruz.

İsa, senin ruhunun gücünü ver, arzuladığın gibi yaşayalım!

30/1  PAZARTESİ

İbr 11,32-40; Mez 30; Mk 5,1-20 [IV]

Ey kötü ruh, adamın içinden çık Mk 5,8

Rab İsa, bizi mahvetmek isteyen her kötü ruhtan kurtarmaya geldiğin için teşekkürler! Beni de kurtar ve kutsal yaşam kaynağı olan Senle daima birlik içerisinde yaşamamı sağla! Teşekkürler!

31/1  SALI

Aziz Yuhanna Bosko, †1888

İbr 12,1-4; Mez 21; Mk 5,21-43 [IV]

Önümüze konan yarışı sabırla koşalım  İbr 12,1

İbranilere mektubun yazarının bahsettiği yarış, her Hristiyanın, bakışlarını İsa’ya çevirerek gerçekleştirdiği iman yarışıdır. Aziz Yuhanna Bosko da bize örnektir; genç yaşından itibaren Baba’nın arzularını gerçekleştirmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Ardından çocuklar için kurduğu okullar (oratoryo) bütün yaşamını kapsadı.

İsa, bu Azizin tanıklığı ve şefaati için teşekkürler!

1/2  ÇARŞAMBA

Aziz Trifon, Şehit - Frijia

İbr 12,4-7.11-15; Mez 102; Mk 6,1-6 [IV]

İsa kendi memleketine gitti Mk 6,1

İsa, orada da yakınları arasında Baba’yı tanıtarak kendini sunuyor. Ancak gurur ve yargılama ruhundan dolayı birçok kalbi kapalı buldu. Biz de İsa’dan, Hıristiyan yaşantımızın tanıklığını, reddedilmekten korkmadan ve utanmadan kendi çevremizde de günlük bir şekilde sunmayı öğreniyoruz.

2/2  PERŞEMBE  Mesih İsa’nın Mabette Sunulması

Mal 3,1-4 veya İbr 2,14-18; Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Hazırladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm Lk 2,30

Şimeon’un bebek İsa’yı kucağına aldığı zaman söylediği sözler, Kilise’nin her akşam bizi söylemeye davet ettiği duadır. Bu sözler İsa’nın, korku, hüzün, intikam ya da kıskançlık hislerinden bizi kurtarmak için günlük yaşantımızda bizimle olduğunu hatırlamamıza yardımcı olur.

Bize gerçek yaşamı vermek için sonsuz sevgi ile kendini sunduğun için teşekkürler İsa!

3/2  CUMA

Aziz Blasius, †320 - Sivas

İbr 13,1-8; Mez 26; Mk 6,14-29 [IV]

Seni asla terk etmeyeceğim   İbr 13,5

İbranilere mektubun yazarı, vaat edilen topraklara girmeden önce, çölde yürümekte olan halka, Tanrı’nın verdiği sözü hatırlatıyor. Bu sözler, yorgun ve cesareti kırılmış halka, cesaret, umut ve devam etme gücü verdiği gibi zor zamanlarda ve zulüm altında yaşamış olan ilk Hıristiyan cemaatine de destek oldu. Tanrı’nın sözleri sonsuza dek var olacaktır; bugünün Hıristiyanları bizlere de güven, umut ve şahitlik edebilme kapasitesi sağlamayacaklar mı?

4/2  CUMARTESİ

Aziz Nicolas, †863 - İstanbul

İbr 13,15-17.20-21; Mez 22; Mk 6,30-34 [IV]

Gelin, biraz dinlenin Mk 6,31

Bazen İsa’nın, bizi Onunla yalnız kalarak, O’nun kalbinde dinlenmemiz için kenara çekilmeye çağırdığını anlıyoruz; bu sadece birkaç dakika için olabilir, veya eşte, ruhsal rehberimizde ya da iman kardeşimizde onay bulursak bir tam gün veya daha çok sürebilir. Bu sesi dinlemeliyiz! O kutsal dinlenme sayesinde, bir sonraki işimiz lütuf dolu olacaktır.

5/2   PAZAR   5° O.D.  A Yılı  [I]

Yeş 58,7-10; Mez 111; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

Dünyanın ışığı sizsiniz  Mt 5,14

İsa, O’na inanan, O’nun Sözünü kabul edip yaşamaya çalışan öğrencilerine konuşuyor. İsa, onlardan hoşnut: Onların, dünyaya ışık ve Baba’nın sevgisinin sıcaklığını getireceklerini biliyor; bu, birçok kişi için kutsama olacaktır. Ben de senin olabilirim İsa, bunun için teşekkürler!

6/2   PAZARTESİ

Aziz Pavlus Miki ve arkadaşları şehitler, †1597

Yar 1,1-19; Mez 103; Mk 6,53-56 [I]

Halk İsa’yı hemen tanıdı Mk 6,54

O halkın çoğu fakirdi, eziliyordu, acı çekiyordu. İsa’nın varlığını hemen tanıdılar, çünkü Ondan yardım, rahatlama, barış ve şifa aldılar. “Neredeyse” hiçbir eksikleri olmadığı için kendi kendilerine yettiklerini düşünenler, başkalarına hatta Tanrı’ya ihtiyaç duymadıklarını zanneder: Böyleleri İsa’nın yeniden hayat veren varlığını tanımayacaktır.  İsa, bugün karşılaşacağım zorluklardan şikayet etmiyorum: Seni tanıyabilmek ve seninle birlikte kalabilmek için bana ışık olacaklardır.

7/2  SALI

Yar 1,20 - 2,4; Mez 8; Mk 7,1-13 [I]

Bu halkın yürekleri benden uzak Mk 7,6

Baba, ‘oyuncu’ olmamızı; ikiyüzlülükle sadık imanlı rolü yapmamızı istemiyor, O’nun ‘oğulları’ olmamızı istiyor. Fark kalptedir: Baba’ya yönelik kalp vardır, O’nu dinler ve sonra ona göre hareket eder. Diğer yandan sadece kendisine yönelmiş, bencil ve sağır bir kalp vardır; Tanrı için çok çalıştığını zannetse de kendini aldatır.

8/2  ÇARŞAMBA

İstanbul şehitleri, †485; Azize Giuseppina Bakhita, †1947

Yar 2,4-9.15-17; Mez 103; Mk 7,14-23 [I]

Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin  Mk 7,14

İsa, şu anda söylemekte olduğun şey, herkes için çok önemlidir: iyi anlaşılması gerekir! Bizi iffetsiz kılan yani Baba’nın hoşuna gitmeyen davranışlar, yediklerimiz veya bizi dıştan kirleten şeyler değildir; aslında “Kutsal Ruh’un tapınağı” olan kalbimize giren, Kutsal Ruh’a uygun olmayan, yani gerçek sevgi olmayan şeylerdir.

9/2  PERŞEMBE

Yar 2,18-25; Mez 127; Mk 7,24-30 [I]

Cin kızından çıktı  Mk 7,29

“Bu sözün sayesinde, git: cin kızından çıktı”. O putperest anne ne demişti? Rabbin planlarını ve zamanlarını tam olarak kabullenişini ifade eden bir söz, herhangi bir beklentisi olmayan, alçakgönüllü ve aynı zamanda güven dolu bir söz söyledi; o kadın herkese yetecek kadar büyük olan İsa’nın sevgisinin kendisine de ulaşabileceğine emindi!

10/2  CUMA

Azize Skolastika, †547

Yar 3,1-8; Mez 31; Mk 7,31-37 [I]

Sağırların kulaklarını açıyor... Mk 7,37

“...dilsizleri konuşturuyor”. Rab İsa, teşekkürler! Baba’nın ve kardeşlerin sesini duyabilmem için her sabah kulağımı açıyorsun; beni seven O’nu yüceltebilmem ve kardeşime bir ışık ve teselli sözü verebilmem için ağzımı açıyorsun, teşekkürler!

11/2  CUMARTESİ

Lourdes’te Meryem Ana’nın Görünüşü- 1858

Yar 3,9-24; Mez 89; Mk 8,1-10 [I]

Halka acıyorum Mk 8,2

Seni hiçbir zaman terk etmeyen, sana merhamet eden, seni hiçbir zaman küçümsemeyen, her şeyde yardımına koşacak bir arkadaş mı bulmak istiyorsun? İsa’yı ara, O’na git, her gün Onunla kal!

12/2   PAZAR   6° O.D.  A Yılı  [II]

Sirak 15,15-20; Mez 118; 1Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

Boşanmış bir kadınla evlenen zina etmiş olur  Mt 5,32

Zinanın moda haline geldiği ve boşanmış kişilerle evlenmenin kolay olduğu günümüzde, bu söz artık duyulmak istenmez; ama bu sözler İsa’nındır. O’nun gelişigüzel konuşmadığını, kötülüğümüz için konuşmadığını biliyoruz. Evden çıkmadan, iş arkadaşlarıyla bir kahve içmeye gitmeden önce, patronun veya sekreterin bürosuna yaklaşmadan önce kutsal Tanrı korkusuna tutunmamız gerekir!

13/2   PAZARTESİ

Yar 4,1-15.25; Mez 49; Mk 8,11-13 [II]

Bu kuşağa hiçbir belirti gösterilmeyecek  Mk 8,12

O kuşak için, İsa’nın yaşamı sürekli bir belirtiydi; başka belirtiye ihtiyaç yoktu. Peki bizim kuşak? “Ne mutlu görmeden iman edenlere” diyor İsa. Aziz Petrus da şöyle yazdı“Mesih’i görmediğiniz halde seviyorsunu...O’na iman ediyorsunuz”. Ancak düşünürsek, yaşamımız boyunca İsa’nın bize birçok belirti verdiğini fark ederiz: O’na imanda sağlam kalmak için bunları hatırlayacağız. Hayal kırıklığına uğramayacağız, kendimizi aldatmayacağız!

 

14/2  SALI

Azizler Kirillos, †859 ve Metodius, †885, Avrupa’nın koruyucuları

Aziz Aucsentius, †470 – Kadiköy

Hav 13,46-49; Mez 116; Lk 10,1-9 [Ö]

Tanrı’nın Egemenliği size yaklaştı Lk 10,9

İsa’nın ağzında olan ve gelişini hazırlamak için önden gönderdiği öğrencilerine teslim ettiği müjdedir. Bu güzel haber bana da bildirildi ve teslim edildi. Rabbim, İsa’nın Babası, beni yönlendiren ve koruyan yakınlığına inanıyorum! Şahitlik etmeye dikkatli olacağım, yakınımdakilere sevgini göstermeye çalışacağım. Azizler Kirillos ve Metodius, sizin kuvvetli şefaatiniz Avrupa halklarını kutsasın.

15/2  ÇARŞAMBA

Yar 8,6-13.20-22; Mez 115; Mk 8,22-26 [II]

İyileşmiş ve görmeye başlamıştı Mk 8,25

İncil’in bahsettiği körün iyileşmesi mucizesi, İsa’nın daha iki müdahalesini gerektiriyor: sadece ikinci müdahaleden sonra kör açıkça görmeye başlıyor. Bu, İsa ile yürüyüşümüze dikkatimizi çekiyor: Sözü’yle, Ruh’uyla kalbimizde çalışabilmesi için O’na tek bir kere itaat etmek yeterli olmuyor.

16/2  PERŞEMBE

Yar 9,1-13; Mez 101; Mk 8,27-33 [II]

Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür Mk 8,33

Petrus, İsa’nın acılarına ve haçına engel olmak istiyordu. Ancak bu, Baba’nın bizi kurtarmak için seçmiş olduğu yoldu! Yaşamımda bir acı, bir haç ile karşılaştığımda, ondan hemen kaçmaya çalışmayacağım. Aksine, Baba’nın arzusunu anlamaya ve oğul güveniyle kabullenmeye çalışacağım.

17/2  CUMA

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yar 11,1-9; Mez 32; Mk 8,34-9,1 [II]

Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek  Mk 8,35

Kendi gücümle, kendimi kurtarmaya çalışmam gerektiğine inanıyordum ama çabaladıkça, yapamadığımı da fark ediyordum. Sonra İsa gözlerimi açtı: O’nun benim Kurtarıcım olduğunu gördüm. O zaman kendimi düşünmekten vazgeçtim, yaşamımı O’na ve yönlendirmelerine emanet ettim; böylece büyük bir huzura kavuştum!

18/2  CUMARTESİ

Aziz Tarasius, †806 – İstanbul’un Patriği

İbr 11,1-7; Mez 144; Mk 9,2-13 [II]

Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna iman etmelidir İbr 11,6

Bazen herkes, Tanrı’nın gerçekten var olduğuna veya illüzyon olduğuna ilişkin kuşkular yaşayabilir. Bunlar, bizi korkutmaması gereken denenme zamanlarıdır. Bunun gibi durumlarda, İsa’nın ilk öğrencilerini ve tüm Azizlerin deneyimlerini düşünmek yardımcı olabilir. Aziz Lisieux’lı Tereza, bu karanlık anları pek çok defa yaşadı ama onun anısı şimdi, Tanrı’nın ve özellikle bize olan sevgisinin bir illüzyon olmadığını teyit ediyor: Bu, en doğru ve en gerçek gerçektir!

19/2  PAZAR  7° O.D.  A Yılı  [III]

Lev 19,1-2.17-18; Mez 102; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Göksel Babanız gibi, siz de yetkin olun  Mt 5,48

Baba’nın yetkin olduğu şey sevgidir. Baba herkesi, her zaman seviyor, en mükemmel şekilde seviyor. Biz, Hıristiyanlar, kendi Babamız gibi yaşayabiliriz; yani düşmanlarımızı sevebilir, bizden nefret edenler, bize zulüm edip küçümseyenler için dua edebiliriz. Bu, Babamızı taklit etmek için en hızlı yoldur. Ancak İsa ile birlik içerisinde çok dua etmek gerekir.

20/2   PAZARTESİ

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Sirak 1,1-10; Mez 92; Mk 9,14-29 [III]

Bilgeliğin kaynağı Tanrı'nın sözleridir  Sir 1,5

Bilge, tüm yaratılışı bilen değil Yaratan’ı tanıyandır. Bilge, içgüdülerinden çok O’na güvenendir. Bilge, sonra pişman olmayacağı kararları alandır. İsa’nın Babası ve Sevgi olan, Tanrı’nın Sözlerine kendisini teslim eden bilgedir.

21/2  SALI

Aziz Eusthatius, †335 – Antakya

Sirak 2,1-11(1-13); Mez 36; Mk 9,30-37 [III]

Başına gelenleri kabul et, sabırlı ol   Sir 2,4

İsa’yı ve öğretilerini izlemeye kararlı olduğumuzda, şeytan bizi kandırmaya çalışacak, zor denemelerle bize engel olmaya çalışacaktır. Bugün Tanrı’nın sözü, Kutsal Ruh’un sadık yardımına tam olarak güvenerek, durumumuzu sabırla kabul etmeye çağırıyor.

22/2  ÇARŞAMBA  Aziz Petrus’un Kürsüsü

1Pt 5,1-4; Mez 22; Mt 16,13-19 [Ö]

Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım  Mt 16,18

İsa bu sözleri Petrus’a, kendisini Tanrı’nın yaşayan Oğlu olarak kabul ettikten sonra söylüyor. İsa’ya olan imanını açıklayan her Hıristiyan, O’na mutluluk vermeye ve içerisinde herkesi kabul edip sevebileceği Kiliseyi inşa etmesi için izin vermeye devam ediyor. Sana inanma ve sende yaşayabilme lütfu için teşekkürler, İsa!

23/2  PERŞEMBE

Aziz Polikarpus, episkopos ve şehit, †155 - İzmir

Sirak 5,1-8(1-10); Mez 1; Mk 9,41-50 [III]

Bir an önce tövbe edip Tanrı'ya dön  Sir 5,7

Tanrı’nın sözlerinden bu daveti ilk kez duymuyorum ama bu sonuncu duyuşum mu onu bilmiyorum… Kutsal Ruh, Rab İsa’yı daha büyük kararlılıkla izlememi, yaşamımın O’nun arzularına uygun olmayan taraflarını değiştirmemi sağla! Bana sağladığı tüm yardımlarla birlikte, gelecek olan Paskalya’ya Hazırlık Devresini daha büyük ciddiyetle yaşamamı sağla!

24/2  CUMA

Aziz Evetius, †303 – İzmit

Sirak 6,5-17; Mez 118; Mk 10,1-12 [III]

Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın  Mk 10,9

Tanrı’nın arzusu dışında gerçekleşen hareketlerimiz yaşamımıza büyük zarar verir. İsa önünde bir araya gelmiş eşlerin ayrılması, Rabbi incitiyor, kendilerini, varsa çocuklarını ve tüm toplumu yaralıyor.

Gel İsa, Hıristiyan eşleri, sık yaşanan denenmelere yenik düşmemeleri için Kutsal Ruh’un gücü ve ışığıyla koru, onları zevki seven ve Seni unutanları günaha düşüren ayartmalardan uzak tut.

25/2  CUMARTESİ

Aziz Cesarius, †369 – Kapadokya

Konstantinopolisli Aziz Tarasius, †806

Sirak 17,1-13; Mez 102; Mk 10,13-16 [III]

Bırakın, çocuklar bana gelsin  Mk 10,14

… ve kaybolarak içsel yalnızlığı ve karmaşıklığı yaşayacak büyüklüğe gelmelerini beklemeyin! Evet, sadece fiziksel ve entelektüel olarak büyürken, kendi ebeveynlerinden bile onlara daha yakın ve arkadaş olan İsa tarafından sevildiklerinin deneyimini yaşamayacaklardır. İsa, içlerinde yaşadığı için onları tanıyan ve anlayan, en iyi ‘psikolog’dur. O’nun lütfu küçüklere yasak değildir! Aksine, onların kalplerinde daha az engelle karşılaşmaktadır!

26/2   PAZAR   8° O.D.  A Yılı  [IV]

Yeş 49,14-15; Mez 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34

Canınız için, kaygılanmayın  Mt 6,25

İsa bize “canınız için çalışmayın, çabalamayın” demiyor ama “kaygılanmayın” diyor. Bu sebeple, çabalıyoruz ama kaygılanmıyoruz, bunu Rabbe bir sevgi hizmeti, O’na itaat olarak kabul ediyoruz. Arzu ettiğimiz, günlerimizi, yorgunluklarımızı sunduğumuzdaki hedefimiz, Tanrı’nın Hükümranlığının gelmesidir; her insan O’nun sevgisini tanıyabilsin ve böylece yeryüzünde huzurlu ve anlam dolu, gökyüzünde de sevinç dolu bir yaşam sürebilsin.

27/2   PAZARTESİ

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – İstanbul

Sirak 17,19-24(20-28); Mez 31; Mk 10,17-27 [IV]

Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?  Mk 10,17

Bu soruya İsa büyük açıklık ve basitlikle cevap veriyor. Yaşama kavuşmak için, bu yolu takip etmeye başlayalım: On emre itaat edelim. Bunlar, şimdiden bu dünyada huzurlu bir yaşam sürmek için Baba’nın bilge işaretleridir. Yaşam tamlığına, “Sonsuz yaşama”, “yol, gerçek ve yaşam” olan İsa’yı kabul ederek kavuşacağız. Kalpte İsa her şeydir!

28/2  SALI

Sirak 35,1-12(1-15); Mez 49; Mk 10,28-31 [IV]

Tanrı'nın katına eli boş çıkma Sir 35,4

Bu tavsiye önemlidir. Ancak, Rab’be sunacaklarımızda dikkatli olmalıyız! Tapınaktaki Ferisi, yaptığı iyi işleri gururla sıralamıştı: Elleri doluydu ama yüreği boştu, yüreğinde sevgi eksikti. Oradaki o vergi görevlisinin ise övünecek hiçbir şeyi yoktu ancak yüreği alçakgönüllülük, Tanrı’nın büyük sevgisinin farkındalığı ve O’na olan güven ile doluydu.

1/3  ÇARŞAMBA  KÜL ÇARŞAMBASI 

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 [Ö]

Tanrı’yla barışın 2Kor 5,20

Rab bizi affetmeye, yeniden kabul etmeye, bize elini uzatmaya hazırdır; bizden sadece bunu kabul etmemizi istiyor. İsa hayatını, bizi, kendisi ve Baba’sıyla, affedilmiş olarak, tekrar birlik içerisine getirmek için sundu. Teşekkürler, İsa; sadece kalbimi alçakgönüllülükle açmamı, Kilise’nde sunduğun affını kabul etmemi ve sana teşekkür etmemi istiyorsun! Paskalya’ya doğru olan yolun başında, şimdi bunları yapmaya başlamak istiyorum.

2/3   PERŞEMBE

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Rab’bi sevmeyi buyuruyorum Yasa 30,15

Bu emir, her insanın arzuladığıdır: Sen bizden seni sevmemizi istiyorsun, Rabbim! Sevmek, senin yaşamındır, Kutsal Ruh’tur! Karem devresi yürüyüşümüzde, bize göstermiş olduğun yollar aracılığıyla yani dua ile, kardeşlere dikkat etmekle, nefsimizi yenmemize yardımcı olacak bazı fedakârlıklar ile kalbimizin kapılarını Senin Kutsal Ruh’una biraz daha açmaya çalışacağız; bu sayede seni tanıyacak, seni sevmemezlik yapmayacağız!

3/3  CUMA

Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya

Yeş 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Doğruluğunuz önünüzden gidecek  Yeş 58,8

Rab şöyle der gibi: ‘Bu tövbe ve pişmanlık döneminde, orucunu kabul ediyorum ama onun, bana ve kardeşlere karşı bir sevgi ifadesi olmasını arzuluyorum’. Kilisenin Babaları, alçakgönüllülük ve pişmanlığın, oruca her zaman eşlik etmesi gerektiğini söylerler. Kutsal Ruh, bu pişmanlık sürecinde bize bilgelik ve cömertlik bağışla!

4/3  CUMARTESİ

Aziz Fotius ve 19 arkadaşı, † III–IV yy – İzmit

Yeş 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Sağlıklı olanların değil... Lk 5,31

“...hastaların hekime ihtiyacı var.” İsa yüreğimden, yeterince iyi olduğuma dair var olan inancımı al, çok günahlı olmadığımı ve sonuçta büyük hatalar işlemediğimi sanmama izin verme! Cesaretimin kırılması için değil, beni iyileştirmene izin vermem için günahlarımı ve ikiyüzlülüğümü bana göster. Gel ve sadece senin armağan edebileceğin yaşam yeniliğini bana ver!

5/3  PAZAR  1° N.H.D.  A Yılı  [I]

Yar 2,7-9; 3,1-7; Mez 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-11

Rab’be tapacaksın...  Mt 4,10

“...yalnız O’na kulluk edeceksin.” İsa, şeytan ona tapman karşılığında, sana her türlü hükümdarlık ve şanı vereceğine dair sözler veriyordu. Teşekkürler İsa, çünkü Sen o zaman, benim adıma da cevap verdin. Senin sayende Baba’ya olan güven dolu ve itaatkâr sevgimi benden almak isteyecek hiçbir “iyi” şeyi kabul etmemem için cesaretim ve kararlılığım oldu.

6/3   PAZARTESİ

Aziz Evagrius, †378 – Istanbul’un Episkoposu

Lev 19,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Güçlüyü kayırmayacaksın Lev 19,15

İsa, bize Tanrı’nın sevgi olduğunu gösterdi. O herkesi seviyor ama Onun da tercihleri var! Bugünkü İncil’de, bunların bizimkilerin tam zıttı olduğunu görüyoruz; biz büyükleri ve güçlüleri kaideye alıyoruz ve zayıfları görmezden geliyoruz; O ise, ekmeğe, güvene, söze, ilgiye, huzura, affa daha çok ihtiyacı olana daha da yakın oluyor: Onun ve bizim sevgimize nerede daha çok ihtiyaç varsa kendisini oraya çekilmiş hissediyor!

7/3  SALI

Azize Perpetua ve Azize Felicita, şehitler, †202/203

Yeş 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Göklerdeki Babamız...  Mt 6,9

İsa, bizi tatlılıkla duaya başlatıyor: “Baba...”! Dua edebilmek için güven dolu bu bakış çok gereklidir; başka söze çok gerek yoktur. Bu sözden, bu bakıştan geriye kalan her şey doğuyor; üzerime yağan sevgisini görüyorum, minnettarlık ve sevinçle O’na cevap veriyorum.

8/3  ÇARŞAMBA

Aziz Teofilaktus, †845 – İzmit

Yunus 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]

Herkes kötü yoldan vazgeçsin Yunus 3,8

Her birimiz, biraz da olsa, kendi zayıflıklarımızı, kendi günahlarımızı tanıma lütfuna sahibiz: Bunlar, egoizmden doğan davranışlardır, sevginin Tanrısı olan Baba ile pek uyumlu olmayan davranışlardır. Bu kutsal devrede, İsa’ya gözlerimizi çevirerek ve O’nun yardımına güvenerek, sadece Göksel Baba’dan gelen hayatı yaşamak istiyoruz. Böylece, gerçek sevinci tadacağız.

9/3   PERŞEMBE

Kırk şehit askerler - Sivas

Est 4,17 n.p-r.aa-bb.gg-hh; Mez 137; Mt 7,7-12 [I]

Dileyin, size verilecek  Mt 7,7

Bu Paskalya’ya hazırlık devresinde, duaya daha sadık ve duada daha cömert olmaya çalışacağız ve Kilisenin önerdiği girişimlere, özellikle de Efkaristiya Ayinine katılacağız. Cemaat olarak en çok ihtiyaç içindeki kardeşler ve tüm dünya için şefaatte bulunduğumuzda, Baba sevgimizden memnun oluyor, bizi dinliyor ve dualarımızı kabul ediyor.

10/3  CUMA

Hez 18,21-28; Mez 129; Mt 5,20-26 [I]

Senden davacı olanla çabucak anlaş Mt 5,25

İsa’nın bizi davet ettiği anlaşma, kin duyduğumuz ya da sevgi olmayan duygular beslediğimiz kişilerle barış içerisinde olmamızdır. Barış da, af ile inşa edilir. İsa’nın, Göklerdeki Pederimiz duasıyla bize öğrettiği gibi bu affımızla, üzerimize Baba’nın affını da çekiyoruz. Huzurlu kalple, barış içerisinde, affedilmiş olarak yürümek, daha hızlı ilerlemektir ve tüm topluma iyi meyve getireceği garantidir.

11/3  CUMARTESİ

Aziz Pionius ve arkadaşları, †250 – İzmir

Yasa 26,16-19; Mez 118; Mt 5,43-48 [I]

Düşmanlarınızı sevin Mt 5,44

İsa, teşekkürler! Sen, Rab, bize, seninle aynı yaşamı, ilahi yaşamı, gerçek sevgi yaşamını yaşamamızı emrediyorsun. Sen bana sadece insan olmayı değil, her zaman herkesi seven, düşman tarafından yenilmiş insanları seven Baba’nın oğlu olmayı da bahşediyorsun! Aslında sevmemiz gereken düşmanlar şeytanın etkisi altında olan insanlardır.

12/3  PAZAR  2° P.H.D.  A Yılı  [II]

Yar 12,1-4; Mez 32; 2Tim 1,8-10; Mt 17,1-9

Kalkın, korkmayın  Mt 17,7

Başlangıçta dağda üç öğrenciye cennet sevincini tattıran ve sonra Tanrı’nın huzurunda hissettiklerinde onları korkutan tecrübe, İsa’nın onlara bağışladığı bir armağandı; insani olarak kabul edilmesi imkansız olan İsa’nın acı çekmesi ve ölmesi anını aşmalarına yardımcı olacaktır. Bu tecrübe, denenme sırasında onları İsa’nın yanında tutmaya yetmeyecektir ama dirilişinden sonra O’nun, Rableri olduğunun ve korkmadan ardından gidip dinlenilmesi gerekenin O olduğunun bir teyidi olacaktır.

13/3   PAZARTESİ

Aziz Macedonius ve Modesta, †304 – İzmit

Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38 [II]

Rabbin Sözünü dinlemedik  Dan 9,10

Kutsal Ruh, bize bu armağanı sunuyor ve biz de bunu tecrübe ediyoruz; kişisel günahımız hakkında ve Cemaatimizinkinin de hakkında ışık veriyor. O’nu minnettarlıkla kabul edersek, O bir armağan daha veriyor; kurtarıcımız İsa’ya güvenle yaklaşma armağanını verir, O’nun sevgi ve af dolu kucaklamasıyla yenilenmemizi sağlar.

14/3  SALI

Aziz Eutichius ve arkadaşları, †741 – Harran

Yeş 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]

Kötülükten vazgeçin, iyilik etmeyi öğrenin  Yeş 1,16.17

Kötü olan nedir? İyi olan nedir? Günümüzün göreceli kültüründen dolayı iyi ve kötüyü ayırt edebilmek için objektif bir kıstas kabul edilmez; her şey insanın daima egoist içgüdüsüne bırakılmıştır. Biz ise bizi yaratan ve seven Tanrı’nın Sözü’nün geçerli kıstas olduğunu unutmak istemiyoruz; bu kıstas Kutsal Yazılarda nakarat gibi tekrarlanmaktadır: “Rabbin gözünde kötü olanlar.” Bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilen, gerçekten O’dur, Yaratıcımızdır. Seni dinliyorum Baba, sana itaat ediyorum!

15/3  ÇARŞAMBA

Aziz Loncinus, şehit, † I yy - Kapadokya

Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28 [II]

Büyük olmak isteyen... hizmetkâr olsun Mt 20,26

Sabah, eşi kalkmadan eşine kahve getiren kişi; en sevdiği oyuncağını küçük kardeşine veren çocuk veya zor köşeleri bile özenle temizleyen çöpçü ve tüm bunların, İsa’ya sevgi itaati içinde sevinçle yapılması... Bunlar, Tanrı oğlunu Baba’nın gözünde büyük yapan ufak şeylerdir çünkü Baba’nın, sevgi ve sunuş olan yaşamına katılmak demektir. Sevgi ile kendini sunmak Baba’nın yaşamına ortak olmaktır.

16/3   PERŞEMBE

Aziz Julianus, †302 - Antakya

Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]

İnsanın gücüne dayanan, lanetlidir  Yer 17,5

Bu sözlerin gerçekliğini çok kez tecrübe ediyoruz! Ne zaman ki kendimi Rabbe, O’nun ihtiyatına ve bilgeliğine teslim edeceğime kendime güvenmeyi seçiyorum, o zaman sürekli bir “lanet” yaşıyormuşum gibi geliyor, yani sürekli korku, sıkıntı, heyecan yaşıyorum ve beni hiçbir şey mutlu etmiyor. “Ne mutlu Rabbe güvenen insana” diye devam eder Yeremya. O zaman kalbim barışı hissediyor ve sürprizlerini hazırlayan Rabbin ellerini sevinçle görüyor!

17/3  CUMA

Yar 37,3-4.12-13.17-28; Mez 104; Mt 21,33-43.45-46 [II]

O'nu tutuklamak istedilerse de... Mt 21,46

“... halkın tepkisinden korktular.” Halk, İsa’da Tanrı’dan gelen bir şeyler olduğunu hissediyordu... Bugün hala böyle: İsa’nın önünde onun sevgisini hisseden, kalbini açıyor ve O’nu kabul ediyor; aynı şekilde egoizm ve gururdan kalbi sertleşmiş olan, kalbini kapatıyor. Baba, sadece alçakgönüllülere armağanlarını sunabilir!

18/3  CUMARTESİ

Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]

Tanrı’ya ve sana karşı günah işledim  Lk 15,21

Kutsal Ruh harikadır! Daha azını beklerken, kalbine bir ışık, bir söz, bir istek koyar... Kutsal Ruh, çok iyi bilinen ve sevilen bu hikayedeki kafasız küçük oğlana, bir anda Baba’ya karşı özlem hissettirir.

Kutsal Ruh’un gizli, gerçek ve güçlü bir şekilde çalıştığına inanıyorum! Bugün, değerli armağanlarının şefkatini tatmak için Sevgi Nefesi olan sende kalmaya çaba göstereceğim.

19/3  PAZAR  3° P.H.D.  A Yılı  [III]

Çıkış 17,3-7; Mez 94; Rom 5,1-2.5-8; Yh 4,5-42

Yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmektir Yh 4,34

Yemek, bizi besler, bize güç verir, bizi doyurur ve bize mutluluk da verir; istemediğimizde veya sevmediğimizde de yemek gereklidir. İsa için Baba’nın arzusunu yerine getirmek çok önemlidir, çünkü mutluluğu ve yaşamının anlamı budur. Kendisini tamamen sunması gerekeceğini bilmesine rağmen, her şeyden çok arzuladığı budur. Acı çekerken ve ölüm anında, İsa için çok acı olan o yemek, biz günahkârlar için Baba’nın sevgisinin bütün tatlılığını taşıdı.

20/3   PAZARTESİ  AZİZ YUSUF, Bakire Meryem Ana'nın eşi

2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 veya Lk 2,41-51 [Ö]

İbrahim umutla iman etti Rom 4,18

İbrahim ve İsrail’in tüm doğru kişileri gibi Aziz Yusuf için de iman bir yaşam deneyimidir. O, aslında attığı adımları, verdiği kararları, yaptığı seçimleri Rab’le ilişkisiyle belirliyor, O’nun sözünü itaatle gerçekleştiriyor.

Her baba için sessiz ve güçlü örnek olan Kilisenin Koruyucusu, Aziz Yusuf, kollarında taşımış olduğun, dua etmeyi ve çalışmayı öğrettiğin Rab İsa’yla daima birlikte yaşamamız için şefaatte bulun.

21/3  SALI

Azize Kalinis, şehit, †303 - Antakya

Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35 [III]

Sana güvenenler hayal kırıklığına uğramaz  Dan 3,40

Bir çocuk, belki de bir itaatsizlik sonucu kırılan oyuncağını, babasının ellerine güvenle koyar. Biz de aynı güvenle, günah yüzünden mahvolan yaşamımızı ve tüm dünyanınkini Baba’nın ellerine koyabiliriz: O, sevgide her şeye kadir Tanrı’dır; O, İsa’da ve Kilisesi’nde somut olarak bize yakındır.

22/3  ÇARŞAMBA

Aziz Basilius, †362 - Ankara

Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]

Rab her çağırdığımızda bize yakın olur Yasa 4,7

Evet, Baba da İsa ve Kutsal Ruh’un olduğu gibi bize her zaman yakındır; Aziz Pavlus, açık bir ifadeyle, “O’nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O’nda varız” diye söyler. Bir anne, kucağındaki bebek, ona baktığında, onu okşadığında, nasıl seviniyorsa, Baba da O’nun adını sevgi ile düşündüğümüzde veya telaffuz ettiğimizde mutlu olur; o zaman O, bize kendini daha da yakın hissettirir!

23/3   PERŞEMBE

Aziz Domice ve arkadaşları, †300 - Diyarbakır

Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11,14-23 [III]

Benden yana olmayan bana karşıdır Lk 11,23

Hristiyan olup İsa’yı seven ve O’na ait olan bizlerin büyük bir lütfu var! Bu lütuftan dolayı, anlaşmazlık hatta düşmanlık ile karşılaşırsak, şaşırmayız; maalesef İsa’nın bir düşmanı var, bu, Rabbe yakın olan insanın da düşmanıdır. Bu düşman karşısında, sevgiyle, itaatle, duayla İsa’ya yakın olmak haricinde başka bir savunma yöntemi yok.

24/3  CUMA

Hoşea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]

Komşunu kendin gibi seveceksin Mk 12,31

Yirmi yaşıma kadar, misyonerlerin yaptıklarını anlamıyordum: Barış içerisinde, çok sorun yaşamadan pek ahlak kuralı bilmeyen insanları neden gidip rahatsız etmek gerektiğini sorardım kendime... Ama İsa, sonsuz merhameti sayesinde kendi ve Babası’nın sevgisini gösterdi. İşte o zaman, gerçekten yaşamaya başladım; diğerlerinin de daha bu dünyadayken Rabbin sevgisini ve kurtuluşunu deneyimlemesini arzulamaya ve bunun için kendimi sunmaya başladım. Bugün de diğerlerini sevmeye, onlara İsa’yı armağan etmeye çalışacağım!

25/3  CUMARTESİ   MÜJDE BAYRAMI

Yeş 7,10-14; 8,10; Mez 39; İbr 10,4-10; Lk 1,26-38 [Ö]

Senin isteğini yapmak üzere işte geldim  İbr 10,9

Bu, tamamen Baba’ya yönelmiş olan Oğul’un kalbinde, ezelden beri yankılanan sözdür. Annemiz Meryem’in, Rabbin arzusunu açıklayan meleğe söylediği sözdür. Baba’nın, oğullarının ağzından ve kalbinden duymak istediği sözdür.

Meryem, yardımınla bu sözü kendi duamız olarak benimsemek isteriz; bunu bazen sevinçle haykıracağız, bazen sessizlikte fısıldayacağız; denenmede bile bunu kalbimizden çıkarmayacağız.

26/3  PAZAR  4° P.H.D.  A Yılı  [IV]

1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Mez 22; Ef 5,8-14; Yh 9,1-41

Siz de mi Onun öğrencileri olmak istiyorsunuz? Yh 9,27

İsa’nın iyileştirdiği körün, onu sorgulayan Ferisilere yönelttiği bu ironik sorudan, onun özgürlüğü gözüküyor. Onların itirazları ve baskıları karşısında o özgürdür, çünkü İsa’nın, Tanrı’dan geldiğine emindir; bunu tecrübe etti. Şimdi yaşamı değişti, yeniden doğdu; hiçbir şey veya kimse onu Rabbinden ayıramaz.

27/3   PAZARTESİ

Yeş 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]

Belirtiler görmedikçe iman etmeyeceksiniz  Yh 4,48

İsa, oğlunu iyileştirdiğin ve sevgi dolu sözlerini ilettiğin kralın yardımcısı ile birlikte, ben de sana tatlılığın ve büyük merhametin için teşekkür ediyorum. Bana bir belirti verdin ve seninle canlı bir ilişkiye girip, Sözünün üzerine kurulu yeni bir yaşama başladım... Sonuna kadar, seninle kesin olarak karşılaşana kadar senin muhteşem ve bazen zor olan yolunda yürüyerek, sana sadık kalabileyim, ey “imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı” İsa!

28/3  SALI

Aziz Castor ve Doroteas, şehit - Tarsus

Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-16 [IV]

İyi olmak ister misin? Yh 5,6

Bunu bana da soruyorsun, İsa! Ben de sana evet diyerek cevap veriyorum; özellikle ruhum hastalandı; severken ve kardeşlere hizmet ederken yavaşlıyor ve zorlanıyor... Beytesta havuzundaki hasta gibi bana da yardım edecek kimse yok! Senin oluşun ve Kilisenin var oluşu için teşekkürler; onda beni kabul ediyor, beni iyileştiriyor, yeniliyor, bana yaşama ve sevme sevinci veriyorsun!

29/3  ÇARŞAMBA

Yeş 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30 [IV]

Rab halkını avutacak  Yeş 49,13

Bu harika söz, İsa’da gerçekleşiyor! Gerçekten de Baba, sevdiği Oğlu’nu, bizi yönlendirmesi, doyurması ve teselli etmesi için gönderdi... Bize sadece, İsa’ya gitmek kalıyor; kalpte O’nunla olan samimiyeti arayarak, onun müjdesini dinleyerek ve yaşamaya çalışarak, kendisinin tamamıyla var olduğu Bedeni ve sürüsü olan Kilise’yi severek ve devamlılıkla katılarak O’na gitmek kalıyor.

30/3   PERŞEMBE

Çıkış 32,7-14; Mez 105; Yh 5,31-47 [IV]

Buyurduğum yoldan hemen saptılar  Çık 32,8

Baba, kaç kez ben de seni üzdüm! Sen, İsa ve Kilisesi aracılığıyla birçok kez bana, kendimi sana ve senin arzuna emanet etmeyi kutsallık ve barış yollarını, senle birlikte olmanın derin sevincini ve kardeşlere hizmet eden gerçek sevgiyi gösterdin. Kardeşlerin de duaları sayesinde, beni affet, yeniden başlamamı sağla!

31/3  CUMA

Bilgelik 2,1.12-22; Mez 33; Yh 7,1-2.10.25-30 [IV]

Öldürmek istedikleri adam bu değil mi? Yh 7,25

İsa, senin yaşamın tehlikede; düşmanların seni öldürmeye çalışıyor. Sen ise görevine devam ediyorsun, Baba’yı tanıtmaya devam ediyorsun: Baba’yı tanımak, her insana yaşam ve sevinç verir. Senin örneğin, bana da ışık ve güç veriyor; her zaman yaşamımı O’nun savunmasına bırakarak, Baba’nın hoşuna gideni yapmaya çalışacağım!

1/4  CUMARTESİ

Aziz Méliton, †180 – Sardes

Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53 [IV]

Gerçekten beklediğimiz peygamber budur  Yh 7,40

İsa’nın huzurunda, onun sözlerini ve sesinin tonunu dinlerken O’nun Tanrı’nın vaat etmiş olduğu Peygamber ve Mesih olduğunu sezenler vardır.

İsa, saf ve alçakgönüllü yüreği olan, senin yanına gelmek istiyor, sana iman etmeye varıyor ve yaşamını sunuyor.

2/4  PAZAR  5° P.H.D.  A  Yılı  [I]

Hez 37,12-14; Mez 129; Rom 8,8-11; Yh 11,1-45

Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum  Yh 11,41

İsa, insanları kurtarması için onu göndermiş olan Babasına her zaman itaat ederek tanıklık ediyor. O, düşmanlarının da, O’na iman etmelerine yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor. Bizi anlamayanları ve bize karşı gelenleri sevmemize yardım ettiğin için teşekkürler, İsa.

3/4  PAZARTESİ

Aziz Nicetas, †824 – Bursa

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Mez 22; Yh 8,1-11 [I]

Sen ne dersin? Yh 8,5

Bu soru ile, rakiplerin seni sınıyor ve sen onlara cevap veriyorsun. Sen öncelikle toprağa yazarak sessizlikle cevap veriyorsun, sonra yeni bir değerlendirme kriteri armağan ediyorsun: “Günahsız olan…”

Yaşam öğretmeni İsa, teşekkürler! Baba’nın sevgisini, O’nun merhametini sende görüyor ve deneyimliyoruz.

4/4  SALI

Aziz Platonius, †813 - İstanbul

Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30 [I]

Birçokları O’na iman etti Yh 8,30

İsa, sadece Baba’sının söylediği sözleri söylediğini ve sadece O’nun hoşuna giden şeyleri yaptığını açıkladı, bu şekilde Babası’na olan derin sevgisini gösterdi ve birçokları O’na iman etti. Ben de, İsa’yı büyük ilgiyle dinlemeye başladığımda, sözlerini uygulamaya çalıştığımda, Onun Tanrı olduğuna inandım.

5/4  ÇARŞAMBA

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; ezgi Dan 3,52-56; Yh 8,31-42 [I]

Gerçek sizi özgür kılacak  Yh 8,32

İsa’nın armağan ettiği özgürlüğü düşününce, bir zamanlar görüştüğüm bir kızı hatırladım. Ona hissettiğim tutkuya teslim olabilirdim ama içsel bir öneri bana İsa’nın dediğini seçmemi söylüyordu. Tanrı’nın, bana sevgisinin armağanı olarak verdiği o kızla saygı ve iffet ile davrandığım için yaşadığım mutluluğu hala hatırlıyorum.

Teşekkürler, İsa: Sözün bizim de seninki gibi saf ve gerçek bir sevgi ile yaşamamız için bizi özgür kılıyor.

6/4  PERŞEMBE

Aziz Evtikes, †565 - İstanbul

Yar 17,3-9; Mez 104; Yh 8,51-59 [I]

Seninle yaptığım antlaşma şudur  Yar 17,4

Baba, oğlu İsa aracılığıyla bize tüm sevgisini sonsuz sadakatle armağan ederek, antlaşmasını sunmuştur. Bize şu sözü verdi: “O’na (İsa’ya) iman edenin sonsuz yaşamı vardır” gerçek ve tam yaşamı. İyi Baba, teşekkürler!

7/4  CUMA

Aziz Yahya De La Salle, †1719

Yer 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42 [I]

Baba bende, ben de Baba’dayım Yh 10,38

İsa, Baba’nın sende yaşadığına inanıyorum. Sen insan yaşamı olmuş O’nun Kelamısın, O’nun görünen sevgisisin, çünkü O’na her şeyde itaat ediyorsun. O’nun arzusunu yerine getirmeye, O’na sevinç vermeye odaklısın; sen Onda yaşıyorsun. Tanıklığın için teşekkürler.

8/4  CUMARTESİ

Aziz Timoteus, Diogenus, Macarius ve Maximus, şehitler - Antakya

Hez 37,21-28; Yer 31,10-13; Yh 11,45-56 [I]

Kutsal kılanın, Ben olduğumu anlayacaklar Hez 37,28

Sevgi olan Tanrı, peygamber Hezekyel’in vasıtasıyla, halkı arındırmak ve vaat edilen topraklarda yaşatmak için müdahale edeceğine söz veriyor; bu şekilde Rab, tüm halklara sevgisini ve üstünlüğünü gösterecektir. Senin elin Baba, Hristiyan halkı olan bizleri de, arındırıp kutsallaştırsın!

9/4  PAZAR MESİH ISA’NIN KÜDÜŞ’E GİRİŞ BAYRAMI  A Yılı 

Mt 21,1-11; Yeş 50,4-7; Mez 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66 [Ö]

Ruh isteklidir, beden güçsüzdür Mt 26,41

Senin Yeruşalim’e girdiğin ve aynı zamanda senin acı çektiğin ve öldüğün haftanın başı da olan bugün, Rab İsa, sana bu duayı söylemek istiyoruz: “Bize hakaret edenleri kutsamamıza yardım et, tokat atan kişiye diğer yanağımızla gülümsememize, bize yapılan kötülüklerin hesabını tutmamamıza yardım et. Senin şanına da, katılabilmemiz için bunu sürekli olarak yapmamıza yardım et”.

10/4  KUTSAL PAZARTESİ

Yeş 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11 [II]

Ruhumu onun üzerine koydum  Yeş 42,1

Baba, insanlara tüm sevgisini göstermesi için biricik Oğlu İsa’yı Kutsal Ruh’u ile meshetti. İsa da tüm dünyevi yaşamında Baba’nın Ruhunu armağan etti ayrıca alçakgönüllü ve itaatkar olarak O’nun ardından gidenlere halen armağan etmeye devam ediyor.

 

11/4  KUTSAL SALI

Yeş 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]

Sizden biri bana ihanet edecek Yh 13,21

Rab İsa, ne kadar zayıfız! Senin sevgini bu kadar deneyimledikten sonra, sana olan sevgimiz henüz olgunlaşmadı, hatta bazen yok oluyor; zamanında bunun farkına varmamızı sağla. Gerçek bir tövbe lütfu ver, sana ihanet etme denenmesi ile karşılaşmayalım.

12/4  KUTSAL ÇARŞAMBA

Yeş 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25 [II]

Bana yardım eden Egemen Rab’dir  Yeş 50,9

Bunlar, “Rab’bin Kulu”nun, Tanrı’ya tam güvenini gösteren sözleridir. Önce o, çektiği acıları da anlattı: “Bana vuranlara sırtımı açtım, yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim”: bu, İsa’nın acılarının peygambersel anlatımıdır. Tanrı da bildiğimiz gibi dirilişine kadar O’na destek oldu. Seni seviyorum İsa ve seninle Baba’ya güveniyorum!

13/4  KUTSAL PERŞEMBE Son Akşam Yemeği Anısına Ayin

Çıkış 12,1-8.11-14; Mez 115; 1Kor 11,23-26; Yh 13,1-15 [Ö]

Hepiniz temiz değilsiniz  Yh 13,11

İsa, bu sözleri söylemek sana neye mal oluyor! Sen herkesi ihtiyaçlarına göre seviyorsun ama herkes senin sevgini kabul etmiyor. Beni de yine arıt, öyle ki sana acı çektirmeyeyim. Bugün, Beden ve Kanının sonsuz armağanını kutluyoruz: onu minnettarlıkla kabul etmek istiyorum, yaşamımı besleyeceğine ve arındıracağına eminim.

14/4  KUTSAL CUMA 

Yeş 52,13-53,12; Mez 30; İbr 4,14-16; 5,7-9; Yh 18,1-19,42 [Ö]

Selam, ey Yahudilerin Kralı Yh 19,3

Bize vermiş olduğun sonsuz sevgiye rağmen İsa, sana ne kadar çok acı çektirdik! Başına konan dikenli taç, günahlarımızın meyvesi. Sana itaat ederek seni onurlandıracağımıza, seni pek çok şekilde küçümsedik.

İsa, bizi affet!

15/4  KUTSAL CUMARTESİ  [Ö]

Rab ışığım ve kurtarıcımdır Mez 26

Senin çektiğin ıstıraplar, ölümün ve dirilişin İsa, benim kurtuluşumdur ve bundan dolayı sana minnettarım. Aynı zamanda sana iman eden ve seni göksel Baba’nın Oğlu olarak kabul eden herkes için bir sevgi dersidir. Bugün senin yanında sessiz kalıyorum ve seni her zaman sevmeyi arzuladığımı söylüyorum.

16/4  PAZAR PASKALYA BAYRAMI  A Yılı  [Ö]

Hav 10,34.37-43; Mez 117; Kol 3,1-4 veya 1Kor 5,6-8; Yh 20,1-9 veya Lk 24,13-35

İçeri girdi. Olanları gördü, iman etti Yh 20,8

Biz günahkar insanlar için ölüp dirildin, teşekkürler İsa. Havarilerinin değerli tanıklığı için teşekkürler. Ebediyen yaşayan sana olan imanımızı güçlendiren sevgi işaretlerin için teşekkürler. Yaşamımızın, ölümü yenen seninle daima birlik içinde olmasını ve sürekli bir alleluya olmasını sağla!

17/4  PAZARTESİ Pasklaya Haftası

Aziz Petrus ve Hermogenes, Antakya’nın şehitleri

Hav 2,14.22-33; Mez 15; Mt 28,8-15 [Ö]

Tanrı ise, O’nu diriltti  Hav 2,24

İsa’nın ölümü yendiğine ve ebediyen yaşadığına inanıyorum. O’nun, O’nu seven insanların olduğu her yerde ve dünyada Efkaristiya Ekmeğinin olduğu her yerde olduğuna inanıyorum. Evet, tüm kutsal Ayinlerde, hep bizimle konuşur; yaşamımıza destek ve kuvvet verir. Teşekkürler, Rab İsa!

18/4  SALI Paskalya Haftası

Hav 2,36-41; Mez 32; Yh 20,11-18 [Ö]

Kadın, niçin ağlıyorsun? Yh 20,15

İsa’nın, varlığının, sözünün, ölüme karşı zaferini göz önünde tutmadığımızda, üzgün ve ümitsiz olmak çok kolay.

İsa, sana ve sadık sevgine olan imanımı kuvvetlendir, o zaman artık ağlamayacağım!

19/4  ÇARŞAMBA Paskalya Haftası

Aziz Georgius, †814 – Yalvaç

Hav 3,1-10; Mez 104; Lk 24,13-35 [Ö]

Rab gerçekten dirildi  Lk 24,34

İsa, seni dirilmiş olarak gören ve seninle yemek yiyip barışını deneyimleyen öğrencilerinin tanıklığı için teşekkürler. Bu şekilde, dirilen ve yaşayan sana, iman etmeme ve artık ölümden korkmamama yardımcı oluyorsun; teşekkürler Yüce Rab’bim!

20/4  PERŞEMBE Paskalya Haftası

Aziz Theodorus Trichinas, †350 – İstanbul

Hav 3,11-26; Mez 8; Lk 24,35-48 [Ö]

Tövbe edin ve Tanrı’ya dönün  Hav 3,19

Pentekost’tan sonra, Kutsal Ruh’la dolu Petrus, bir sakatı İsa’nın adıyla iyileştirdikten sonra halka konuşuyor. Sakatı iyileştirenin, İsa olduğunu ilan ediyor, O’na olan iman onu iyileştirdi diyor ve İsa’nın haça gerilmesine karar verenleri tövbeye ve pişman olmaya davet ediyor.

İsa; yaşamın, ölüm ve dirilişin için teşekkürler, özellikle de sana olan iman armağanı için teşekkürler.

21/4  CUMA Paskalya Haftası

Hav 4,1-12; Mez 117; Yh 21,1-14 [Ö]

Bu Rab’dir  Yh 21,7

Filistin’deki genç rahibeler bize çağrılarını anlattılar. Onları dinlerken, gerçekten de dirilmiş İsa’nın onları çağırdığını hissettim çünkü onların çoğunun geçmiş olduğu adımlar benim ve birçok arkadaşımın geçtiği adımlardı: Bazı arkadaşlıkları bırakmak, sabah ve akşam duaya zaman ayırmak, fakirlere karşı dikkatli olmak, Hristiyan cemaati ile zaman geçirmek, bazen ebeveynlerin bile hoşnutsuzluklarına sabretmek. Dirilmiş İsa, senin kurtuluş eserinin, seni sevenlerin de gözlerinde açıkça görüldüğü için teşekkürler.

22/4  CUMARTESİ Paskalya Haftası

Aziz Agapitus, Papa, †536 – İstanbul

Hav 4,13-21; Mez 117; Mk 16,9-15 [Ö]

Gördüklerimizi anlatmadan edemeyiz  Hav 4,20

İsa havarilerine şöyle demişti: “İncili bütün insanlara duyurun” ve onlar da Kutsal Ruh’un gücüyle, onlara bunu yasaklayanlar da olsa, bunu yapmaya itaat ediyorlar. Seni ve bizi yok etmek isteyen bu dünyada İsa, yaşamının, ölüm ve dirilişinin cesur tanıkları olmamıza yardım et!

23/4  PAZAR 2° P.D.  A Yılı  [Ö]

“İlahi Merhamet Pazar Günü”

Hav 4,42-47; Mez 117; 1Pt 1,3-9; Yh 20,19-31

Öğrenciler Rabbi görünce sevindiler Yh 20,20

Merhamet Yılını yakın zamanda tamamladık. O yıl boyunca Baba’nın, İsa’da herkese somut bir şekilde gösterdiği derin sevgisini düşünerek çok kez mutlu olduk. Rabbimiz ve Tanrı’mız dirilmiş İsa, bugün de sana tapıyoruz. Sen; dün, bugün ve her zaman aynısın. Sen bizim sevincimizsin; sevgi dolu varlığını hep hissediyoruz.

24/4  PAZARTESİ

Aziz Anthimus, †303 – İzmit

Hav 4,23-31; Mez 2; Yh 3,1-8 [II]

Yeniden doğmalısınız  Yh 3,7

Tanrı’nın işlerini anlamak ve O’nun yaşamına katılmak için benim zekam yeterli değil. Yaşamı yani düşünceleri, duyguları, arzuları ve istekleri Göksel Baba’dan almam gerekiyor, dünyadan değil; yeniden, daha doğrusu gökten doğmak! Alçakgönüllü ve küçük olursam gerçekten yeni bir yaşama sahip olabileceğim.

25/4  SALI  İncilci Aziz Markos Bayramı

1Pt 5,5-14; Mez 88; Mk 16,15-20 [Ö]

Tanrı alçakgönüllülere lütfeder 1Pt 5,5

Bir kardeşimiz, şöyle demişti: ‘Alçakgönüllülük özgürlüğümüzdür.’ Bu düşünceye katılıyorum. Örneğin yaşlılara, ruhsal rehberime veya iman kardeşlerime boyun eğdiğimde, huzur içinde oluyorum ve Rabbin, baba sevgisiyle yaşamıma dokunduğunu görüyorum. Tüm Azizler alçakgönüllülükte yaşadı ve Tanrı tarafından yüceltildiler.

26/4  ÇARŞAMBA

Aziz Basileus, †320 – Amasya

Hav 5,17-26; Mez 33; Yh 3,16-21 [II]

Dünyaya ışık geldi Yh 3,19

Rab İsa, kutsal İnciller sayesinde öğrendiğimiz dünyadaki tüm yaşamın ve öğretilerin, bizim için Tanrı’yı, Baba’yı tanımamız için ışık olmuştur, teşekkürler. Bize bunları armağan ettiğin için sana ve her gün hatırlattığı için Kutsal Ruh’a teşekkürler; bunlar bu dünyanın genelde karanlık yollarında yürümemiz için ışık olurlar.

27/4  PERŞEMBE

Aziz Yuhanna, †885 - Marmara

Hav 5,27-33; Mez 33; Yh 3,31-36 [II]

İnsanlardan çok, Tanrı sözünü dinlemek gerek  Hav 5,29

İnsanlara itaat etmek, bir süre veya maksimum birkaç yıl için fayda sağlayabilir; Tanrı’ya itaat etmek ise, sonsuza dek fayda sağlar. Kutsal Ruh, bu zor zamanlarda gel; bana ve tüm Kilise’ye tüm tarihin Rab’bi olan dirilmiş İsa’ya bağlılık ver!

28/4  CUMA

Aziz Eusebius ve Caralampos, şehitler - İzmit

Hav 5,34-42; Mez 26; Yh 6,1-15 [II]

Tanrı’ya karşı savaşır halde bulunabilirsiniz Hav 5,39

Ey Kutsal Ruh, sen istediğin yerde ve istediğin gibi konuşuyor ve hareket ediyorsun! İyi olmayan, yani Tanrı’nın hoşuna gitmeyen davranışlar yapmaya karar verdiğimde, hatamı düzeltmemi ve düşünmemi sağlayabilmek amacıyla bana gönderdiğin kişiler için teşekkürler. Rehberliğine karşı beni dikkatli ve uysal yap, böylece Baba’nın kalbine göre yaşayabileceğim.

29/4  CUMARTESİ

Siena’lı Azize Katerina, † 1380

1Yh 1,5 - 2,2; Mez 102; Mt 11,25-30 [Ö]

Tanrı ışıktır, Onda karanlık yoktur 1Yh 1,5

Siena’lı Azize Katerina, Kilise’nin başındakilere de tavsiyelerde bulunabilecek, toplumda barışı arttıracak, sevgi eserinde onun ardından gidenlere rehber olacak düzeyde, Tanrı’dan ışık ve güç almıştı. O, İsa’yı çok seviyordu, O’na aşık gibiydi! Toplumumuz ve tüm Avrupa için onun şefaatine güvenelim.

30/4  PAZAR  3° P.D.  A Yılı  [III]

Hav 2,14.22-33; Mez 15; 1Pt 1,17-21; Lk 24,13-35

İsa yanlarına geldi Lk 24,15

“...ve onlarla birlikte yürümeye başladı”. İsa, iki öğrecisini üzgün ve moralleri bozulmuş görür. Yanlarına gelir ve onları düzeltir: Kutsal Kitap’ın ışığında acı veren olayları okumayı unutuyorlardı. Bu sebeple onlara şöyle der: “aptallar”!

O’nun yaşadığını ve bana çok yakın olduğunu unuttuğum için kaç kez benim de gerçekten aptal olduğumu hatırlatması gerekir!

1/5  PAZARTESİ

İşçi Aziz Yusuf'un Bayramı

Hav 6,8-15; Mez 118; Yh 6,22-29 [III]

Tanrı’nın işi O’nun gönderdiğine iman etmektir Yh 6,29

Baba’yı sevindirmek için armağanı olan İsa’yı yaşamımın rehberi olarak kabul ediyorum. İsa’yı izleyerek, yani O’na güvenip itaat ederek daima ve sadece Baba’nın arzularını gerçekleştireceğim. Bu, gururlanmam veya karşılık beklemem için bir sebep olmayacaktır çünkü O’na iman etmem ve kendimi O’na emanet etmem, yine O’nun Ruhu’nun desteği ile gerçekleşti, yani yine O’nun eylemidir.

2/5  SALI

Aziz Atanasius, episkopos ve Kilise Doktoru, †373

Hav 7,51 - 8,1; Mez 30; Yh 6,30-35 [III]

Gökten ekmeği size Babam verir Yh 6,32

İsa, çölde ayartıcı şeytanı, Kutsal Yazıları hatırlayarak yenmişti: “İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın ağzından çıkan her sözle yaşar”. Bizi besleyen, gerçek ekmek gerçekten de Tanrı’nın, Baba’nın verdiğidir: Söz’üdür, yüreğinden çıkan ebedi Kelam-Söz, İsa’dır. İsa bize Baba’nın tüm sevgisini iletir ve yaşam tamlığını verir.

3/5  ÇARŞAMBA

Aziz Filipus ve Yakup, Havariler

1Kor 15,1-8; Mez 18; Yh 14,6-14 [Ö]

Ben Baba’dayım  Yh 14,11

İsa, Filipus’un sorusu üzerine havarilere Babası ile olan harika birlik gizemini anlatmaktadır. Ben Baba’dayım, Baba da bendedir.İsa, aklımızdan çok yüreğimizle seni birazcık anlıyoruz. Nitekim biz de seninle tek olmak istiyoruz. Gerçekten içimizde sevgi olan Tanrı’nın görüntüsünü taşıyoruz!

Bugün Aziz Havariler Filipus ve Yakup, bizim için dua edin.

4/5  PERŞEMBE

Aziz Antonius, İznik

Hav 8,26-40; Mez 65; Yh 6,44-51 [III]

Diri ekmek Ben’im Yh 6,51

İyi Baba, bize gösterdiğin sonsuz sevgi için teşekkürler! Sana karşı olan itaatsizliklerimiz bizi ölüme götürdü, ama sen bize yeniden, gerçek, ölmeyen, daima seven yaşamı vermek için bir yol buldun; bize Oğlun İsa’yı Ekmek olarak verdin! O içimizde, biz O’nunla, hep sende iyi Baba: Sonsuza kadar yaşayacağız! Alleluya!

5/5  CUMA

Hav 9,1-20; Mez 116; Yh 6,52-59 [III]

Ben senin zulmettiğin İsa’yım   Hav 9,5

Eğer İsa, öğrencileri ile özdeşleşirse hatta onlarda yaşıyorsa, gerçekten çok değerliler! İsa, öğrencileri ve Kilisesi aracılığıyla canlı bir şekilde çalışır. Aziz Pavlus, İsa’nın, beklediği Mesih olduğuna ve gerçekten dirildiğine inanınca Kilisenin bir direği haline geldi ve her millete ulaşmak için Rab’bin seçilmiş değerli bir aracı oldu. İsa ben de seni kardeşlerin ve kardeşlerimde sevmek istiyorum.

6/5  CUMARTESİ

Aziz Lucius, I yy – Antakya

Aziz Evodius, episkopos ve şehit, †62 - Antakya

Hav 9,31-42; Mez 115; Yh 6,60-69 [III]

Sonsuz yaşamın sözleri sendedir Yh 6,68

İsa, Baba ile yalnız kalmaya razı. O’nu izleyen kalabalık, sunacağı Bedeni ve Kanı armağanı hakkındaki öğretisini duyduğunda hayrete düşüyor ve uzaklaşıyor... Petrus, öğrenciler adına, benim ve senin adına da, İsa ile kalma kararını belirtiyor. Belki Petrus da her şeyi anlamamıştı ancak İsa’nın sözlerinden doğan gerçek yaşamı tecrübe etmişti.

7/5  PAZAR  4° P.D.  A Yılı  [IV]

Hav 2,14.36-41; Mez 22; 1Pt 2,20-25; Yh 10,1-10

Ben koyunların kapısıyım Yh 10,7

İsa, sen alçakgönüllüsün, hep Baba’yı yüceltmeye yöneliksin. Baba’nın şanı, sevgisidir, bize karşı olan şefkatidir. Sen kendini “kapı” olarak tanıtıyorsun: Baba’nın yüreğine girebilmek yani O’nun yaşamını ve sevinç tamlığını tadabilmek için tek geçitsin.

İsa, her sözün için, Kiliseye verdiğin her lütuf için teşekkürler!

 

8/5  PAZARTESİ

Aziz Acathius, †303 - İstanbul

Hav 11,1-18; Mez 41-42; Yh 10,11-18 [IV]

Ben iyi çobanım  Yh 10,11

Tanrı, Baba olmak istiyor; her insana da huzura ve ebedi tokluğa, mutluluğa doğru rehberlik etmek istiyor. İsa, bize bunu söylediğin ve kendini sunarak Baba’nın bu “hayalini” gerçekleştirdiğin için teşekkürler. Alleluya!

9/5  SALI

Hav 11,19-26; Mez 86; Yh 10,22-30 [IV]

Rabbin eli onlara yardım ediyordu  Hav 11,21

Bu Paskalya Devresinde tanıklıklarını okuduğumuz ilk Hristiyanlar gibi, İsa’nın bizi kutsayarak gönderdiği birçok yere dağılmış bulunuyoruz; bir hastane odasında, yaşlılar evinde, bir okul sınıfında, bir fabrikada ya da bir mutfaktayız... Ancak her yerde Rabbin eli yanımızda, bizi destekliyor, koruyor, rehberlik ediyor. Bizler de O’nunla birlikte, yaşam veren ve “Kutsal Ruh’ta sevgi, sevinç, barış” olan hükümdarlığının bir parçacığını inşa edebiliyoruz.

10/5  ÇARŞAMBA

Aziz Dioscoride - İzmir

Hav 12,24-13,5; Mez 66; Yh 12,44-50 [IV]

Ben dünyayı yargılamaya değil... Yh 12,47

“...dünyayı kurtarmaya geldim.” Rab İsa, sana tapıyorum; dünyayı kurtarmak için çok yüksek bir fiyat ödedin! O dünyada ben de varım, o dünya benim de içimde ve senin sözüne inanmamı engellemek, bana karşı beslediğin sonsuz sevgiden beni uzaklaştırmak istiyor.

Kutsal Ruh, İsa’nın beni sevmesine ve gerçek yaşam yolunda beni aydınlatıp rehberlik etmesine izin vermeme yardım et!

11/5  PERŞEMBE

Aziz Muçius, şehit, †II-III yy - İstanbul

Hav 13,13-25; Mez 88; Yh 13,16-20 [IV]

Tanrı, İsrail’e İsa’yı gönderdi  Hav 13,23

Dün İsa’nın şöyle dediğini duyduk: “Ben dünyayı yargılamaya değil, dünyayı kurtarmaya geldim.” Bugün ise Pavlus’un, İsrail tarihi boyunca Tanrı’nın, İsa’yı kurtarıcı olarak göndererek gösterdiği büyük merhameti müjdelediğini duyuyoruz. Gerçekten de Rabbimiz İsa’nın Babası olan Tanrı, sonsuz, sadık Sevgidir ve benden şunu duymak ister: “Babam Sensin, Tanrım, kurtuluşumun kayasısın.”

 

12/5  CUMA

Aziz Germanus, †732, İstanbul’un Patriği

Hav 13,26-33; Mez 2; Yh 14,1-6 [IV]

Yüreğiniz sıkılmasın Yh 14,1

İsa’yı bekleyerek yaşıyoruz. Bu bekleyiş ilk küçük Kilise ile başlamıştı; bu Kilise, Rabbin göğe çıkışını izlerken meleğin “... geri dönecektir..” sözüne inanmıştı. Yüreğimizde İsa’nın şu sözü de canlıdır: “Yüreğiniz sıkılmasın”; huzurumuzla O’na sevgimizi, güvenimizi belirtiyoruz: O, şanından daima bizi düşünüyor. Teşekkürler İsa!

13/5  CUMARTESİ

Fatima’da Meryem Ana Bayramı - 1917

Hav 13,44-52; Mez 97; Yh 14,7-14 [IV]

Öğrenciler sevinç ve Kutsal Ruh'la doluydu Hav 13,52

Burada doğmakta olan Kilise’den bahsediliyor; ona zulüm edilse de sevinç ve Kutsal Ruh ile doluydu. Bu aynı sevinç, aynı Kutsal Ruh, İsa’nın tek bir sözünü bile yaşadığımızda, bizim yüreğimizi de dolduruyor: İsa’ya olan sevgim uğruna bana yapılan ters bir davranışa gülümseme ile cevap verdim, O’na olan sevgim uğruna matematik ödevini anlamayan küçük kardeşime sabrettim, İsa’ya olan sevgim uğruna... İsa bize karşılık vermekten hiç geri kalmıyor, çünkü sevgimiz herhangi bir armağandan çok beğeniyor!

14/5  PAZAR  5° P.D.  A Yılı  [I]

Hav 6,1-7; Mez 32; 1Pt 2,4-9; Yh 14,1-12

Bana iman edin  Yh 14,11

İsa bugün beni, bizi, kendisinin Baba’da, Baba’nın da kendisinde olduğuna, yani yaşamımızı yönlendirmeye layık olduğuna inanmaya çağırıyor. “Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin” diyor İsa. Evet, İsa doğa, hastalıklar, şeytanlar üzerindeki otoritesini gösterdi, özellikle tanrısal sevgisini gösterdi ki daha büyük bir sevgi yok. Evet İsa, ben sana iman ediyorum, kendimi sana emanet ediyorum, çünkü sevgin günahımı, düşmanımı, ölümümü yendi. Sen kendini tamamıyla benim için sundun.

15/5  PAZARTESİ

Hav 14,5-18; Mez 113; Yh 14,21-26 [I]

Kendimi ona göstereceğim Yh 14,21

Bazen İsa, O’nu sevdiğimizi göstermek için ufak veya büyük bir belirti ister; bizlere ihtiyacı varmış gibi gösterir, bizi kurtuluş eseri, hükümdarlığı için değerli kılar. Ardından bizi mükafatlandırmakta gecikmez; O’nu daha iyi tanımamızı, O’nun yüreğine daha çok girmemizi lütfeder.

16/5  SALI

Hav 14,19-28; Mez 144; Yh 14,27-31 [I]

Onları, inandıkları Rabbe emanet ettiler  Hav 14,23

Havariler, İsa’yı müjdeledikten sonra yaptıklarını İsa’ya emanet ederler. Onlardan öğrenebiliriz: Rabbin bize emanet ettiği bir görevi yaptıktan sonra emeğimizi huzurla O’na sunalım: O sadece kendi bildiği yolla ve zamanda, yorgunluğumuzu verimli kılacaktır.

17/5  ÇARŞAMBA

Aziz Solocanus ve arkadaşları, †305 - İstanbul

Hav 15,1-6; Mez 121; Yh 15,1-8 [I]

Bende kalın, ben de sizde kalayım Yh 15,4

Biri, benim için çok değerli bir şeyi bilmeden benden alıyordu. Tam da o sabah şunu okumuştum: “Sizden bir şey isteyenlere verin.” Bunu yapmakta zorlanıyordum, biraz itiraz ettim, sonra kendimi zorladım, İsa ile birlikte kalmaya, Onunla ölmeye çalıştım. Hemen başaramadım ama o “kutsal yorgunluk” için de İsa’ya teşekkür ediyorum.

18/5  PERŞEMBE

Hav 15,7-21; Mez 95; Yh 15,9-11 [I]

Benim sevgimde kalın Yh 15,9

İsa, öğrencisini tanıyor, seni ve beni tanıyor. Sevgisinin, kendimizi iyi hissedeceğimiz, büyüyebileceğimiz, meyve verebileceğimiz, mutlu olabileceğimiz “yer” olduğunu biliyor.

İsa, bugün sen bizim nefesimiz, arzumuz, küçük veya büyük her eylemimizin amacı olacaksın!

19/5  CUMA

Azize Cyriaca, †307, İzmir

Hav 15,22-31; Mez 56; Yh 15,12-17 [I]

Ben sizi seçtim Yh 15,16

İsa, beni sen seçtin; beni gördün ve sevdin, demek ki. Sebeplerini bilemiyorum; ben ufak ve anlamsızım, güçsüz ve günahkarım... Ama sevgiye emredilemez, onun kökleri Baba’nın yüreğindedir. Şaşırmıyor, teşekkür ediyor, kendimi sana emanet ediyorum, Rabbim!

20/5  CUMARTESİ

Aziz Talalea, †280 - Cilicie

Hav 16,1-10; Mez 99; Yh 15,18-21 [I]

Dünya sizden nefret ederse..  Yh 15,18

“...sizden önce benden nefret etmiş olduğunu bilin.” O’na bedende ve ruhta acı çektirmiş olan İsa’nın düşmanı, İsa’nın arkadaşları olan bizden de nefret eder. Bazen kendisine itaat eden kişileri eziyet araçları olarak kullanır, bazen kendisi ruhumuzu derinden dener. Her şeyi Baba’ya sunarak ve emanet ederek, İsa gibi tüm bu kötülüğü kutsama ve kurtuluşa çevirebiliriz. Alleluya!

21/5  PAZAR  6° P.D.  A Yılı  [II]

Hav 8,5-8.14-17; Mez 65; 1Pt 3,15-18; Yh 14,15-21

Beni seviyorsanız, buyruklarıma uyacaksınız  Yh 14,15

İsa, sana itiraf ediyorum ki seni sevmeyi bilememekten korkuyorum. Seni ilk tanıdığımda hissettiğim sevinci, artık hissetmiyorum, buyruklarını yaşamakta zorlanıyorum, pek çok zaman da beceremiyorum ama sana gelmekten vazgeçmiyorum, senden yardım ve af diliyorum, teşekkür ediyorum. Yüreğimdeki barışın da senin bir buyruğun olduğunu biliyorum. Teşekkürler İsa!

22/5  PAZARTESİ

Kaşyalı Azize Rita, †1457

Hav 16,11-15; Mez 149; Yh 15,26 - 16,4 [II]

Rab onun yüreğini açtı  Hav 16,14

“Pavlus’un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı.” Bu söz dua görevimizde cömert ve istikrarlı olmamız için cesaret vermektedir.

İsa’yı kabul etmek her şeyden önce Baba’nın bir armağanıdır. Dua sayesinde, yüreğimizde çalışmasına izin veriyoruz.

23/5  SALI

Kapadokyalı Şehitler, †303

Hav 16,22-34; Mez 137; Yh 16,5-11 [II]

Rab İsa’ya iman et, kurtulursun  Hav 16,31

Belki senin de başına geliyordur, bazı sabahlar bir damla güven veya sevinç olmadan kalkıyorsun, işlerini yapmak için gücün yokmuş gibi geliyor. Dua edelim, günün ilk bölümünü Rab İsa’ya adayalım; o zaman İsa’nın Kurtarıcımız olduğunu hissedeceğiz, O’nunla ve O’nun için o yeni günü yaşamak için güç alacağız.

24/5  ÇARŞAMBA

Aziz Zellus ve arkadaşları, şehitler, † II-III yy. - Hatunsaray

Hav 17,15.22 - 18,1; Mez 148; Yh 16,12-15 [II]

Baba’nın nesi varsa benimdir  Yh 16,15

İsa, benimle, Baba ile yaşadığın birliği yaşıyorsun, O’nun her şeyini benimle de paylaşıyorsun. Merhametin benimdir, bilgeliğin benimdir, alçakgönüllülüğün benimdir: Yüreğin benimdir. Dua ile, kardeşlerin desteğiyle, Kilisende bana sunduğun ruhsal yardım sayesinde senin tüm bu iyiliklerini koruyacağım; bunlar benim hazinemdir!

25/5  PERŞEMBE

Hav 18,1-8; Mez 97; Yh 16,16-20 [II]

Dinleyenlerden birçoğu inanıp vaftiz oldu Hav 18,8

İsa’yı tanıyan ve seven Pavlus’un sözleri sayesinde birçok kişi iman ediyordu ve dolayısıyla yeni bir yaşamı, gerçek yaşamı tadıyorlardı. Günümüzde de İsa’yı seven ve yüreğinde taşıyan, hala bu dünyanın karanlıklarında olanlara Ondan bahsedebilir, O’nu tanıtabilir, sevgisini tattırabilir: İsa ona, diriliş aracı olmak için güç verir.

26/5  CUMA

Pentekost için dua süreci başlıyor

Aziz Filipus Neri, †1595

Hav 18,9-18; Mez 46; Yh 16,20-23 [II]

Korkma, seninle birlikteyim  Hav 18,9

Halkların büyük Havarisi Pavlus ruhta “küçük”tür; adı da küçük demektir! Onun İsa’ya ihtiyacı var, İsa’nın kendisine yakın olmasına, onu teselli etmesine, ona güven ve güç vermesine ihtiyacı var. İsa, biz öğrencilerin, hepimiz senin “küçükleriniz”. Senin hakkında konuşabilmemiz için bize güven ver, bizi destekle; Sana herkesin ihtiyacı var!

27/5  CUMARTESİ

Hav 18,23-28; Mez 46; Yh 16,23-28 [II]

Dileyin, alacaksınız  Yh 16,24

İsa, senin Kilisen bizler bu emrine itaat ediyoruz: Baba’dan ve senden, Kutsal Ruh’un gelmesini diliyoruz. Bu senin fedakarlığının meyvesidir, Baba’nın bize olan sevgisidir. Bizi teselli eden ve sevinç veren Kutsal Ruh, gel!

28/5  PAZAR  MESİH İSA’NIN GÖĞE YÜKSELİŞİ  A Yılı

Hav 1,1-11; Mez 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20  [Ö]

Dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim  Mt 28,20

Gözümüzün önünden yok olduğun an İsa, bize bu sözü yönlendiriyorsun, bu söz senin gerçek öğrencilerin gibi yaşamamız için bize güç ve sevinç vermektedir. Evet çünkü bugün, göklerde Baba’nın sağındaki yerini yeniden alıyorsun! Onun gücünü paylaşıyorsun yani her an, yaşamımızın her durumunda bize sevgisini verebiliyorsun. Rabbim İsa, sana tapıyorum! Alleluya!

29/5  PAZARTESİ  7° P.D.

Kapadokyalı Aziz Sisinius, Martirius ve Alexander, şehit, †397

Hav 19,1-8; Mez 67; Yh 16,29-33 veya Yh 12,24-26  [III]

Ölürse çok ürün verir Yh 12,24

Bunu söylerken kendinden bahsediyordun, İsa! Senin ölmen hepimize yaşam getirecekti!

Azizler Sisinius, Martirius ve Alexander, İsa gibi yaşamınızı sundunuz, onu bir tohum gibi toprağa gömdünüz. İsa’yla birlikte dirilmek üzere O’nunla ölmeye hazır olan gerçek öğrenciler olmamıza yardım edin.

30/5  SALI

Aziz Basilius †349 ve Emmelia, †372 - Kapadokya

Hav 20,17-27; Mez 67; Yh 17,1-11 [III]

İnsanlara senin adını açıkladım Yh 17,6

İsa, sen tek olarak insanlara Tanrı’yı gösterdin! Bunu bakışlarınla, sevgide güçlü ellerinle, sözlerinle ve bizim için ölüp dirilerek, gösterdin! Teşekkürler, İsa! Artık Tanrı’dan korkmuyoruz, O’nu uzak hissetmiyoruz! Artık ne yaşamaktan ne de ölmekten korkmuyoruz! Alleluya!

31/5  ÇARŞAMBA  Meryem’in Elizabet’i Ziyareti

Sef 3,14-17 veya Rom 12,9-16; ezgi: Yeş 12,2-6; Lk 1,39-56 [Ö]

Size zulmedenler için iyilik dileyin Rom 12,14

Bugün karnında bebek İsa ile yorucu bir yolculuğa çıkan Meryem’i düşünüyoruz. Rabbe olan imanıyla kendisine benzeyen yaşlı kuzeni Elizabet’in yardıma ihtiyacı var.

Bu bayram için teklif edilen Pavlus’un metnini okuyalım; sevmeyi öğreneceğiz, Tanrı’nın sevgisini, Ruhunu, yüreğimizde kabul etmeyi öğreneceğiz ve Annemizi mutlu edeceğiz!

1/6  PERŞEMBE

Aziz Justinus, şehit, †165

Hav 22,30; 23,6-11; Mez 15; Yh 17,20-26 [III]

Bir olsunlar  Yh 17,21

İş arkadaşlarımla veda yemeğime, İsa’nın beni davet ettiği cemaatin kardeşlerini de çağırmıştım. Ertesi gün işteyken, pek çok kişi, o kardeşlerin uyum ve birlik içinde konuşmalarının onlarda yarattığı şaşkınlığı belirtti. O kardeşler aslında, açık bir şekilde, İsa’ya olan sevgilerini belirtiyorlardı, bu da onların birliğini görünür ve tutulabilir hale getiriyordu.

2/6  CUMA

Hav 25,13-21; Mez 102; Yh 21,15-19 [III]

Kuzularımı otlat Yh 21,15

Dirilmiş İsa, O’nu sevip sevmediğini Petrus’a sorduktan sonra onu Kilisesi’nin önderi olarak görevlendirdi. Aynı şekilde İsa, bize Kilise’de bir görev emanet ederken, mezun olup olmadığımızı veya O’nun öğretilerini öğrenip öğrendiğimizi sormuyor, O’nu sevip sevmediğimizi soruyor, O’nun için kendimizden feragat etmeye ve sözüne göre yaşamaya hazır olup olmadığımızı soruyor.

3/6  CUMARTESİ

Aziz Karolus Lwanga ve arkadaşları, şehit, †1886

Hav 28,16-20.30-31; Mez 10; Yh 21,20-25 [III]

Sen ardımdan gel  Yh 21,22

Dirilmiş İsa, Petrus’a Kilisesi’nin sürüsünü gütme görevini verdikten sonra, kararlılıkla ardından gelmesini istiyor. Petrus aslında, diğer öğrenciyle kendini karşılaştırmak için dönmüştü. Onun ardından gitme davetini yenilerken İsa, Petrus’a O’nu hayatının merkezine koymasını ve hizmeti süresince vereceği kararlarda O’na danışmasını söylüyor. Sadece bu şekilde Kilise’ye doğrulukla hizmet edebilecek ve onu Baba’ya doğru yöneltebilecektir.

4/6  PAZAR  PENTEKOST BAYRAMI  A Yılı  [Ö]

Hav 2,1-11; Mez 103; 1Kor 12,3-7.12-13; Yh 20,19-23

İsa geldi, ortalarında durdu Yh 20,19

Son Akşam yemeğinin yenildiği odada bir araya gelmiş olan Havarilere, dirilmiş İsa kendisini canlı gösteriyor. Yaşadıkları cehennem saatleri ve korku dolu günlerden sonra, O’nu görmek onlara gerçek dışı gibi geliyor ve çok mutlu oluyorlar. İsa, haklı olarak onları azarlayabilecekken bunu yapmıyor. Onlara «Size esenlik olsun!» diyerek, onlarla tam birliği sağlıyor; böylece dünyayı yenmek için onlar da Kutsal Ruh’tan güç alacaklar.

5/6  PAZARTESİ  9° O.D.

Aziz Dorotheus, †IV yy. - Samsun

Tobit 1,3; 2,1-8; Mez 111; Mk 12,1-12 [I]

En son oğlunu yolladı  Mk 12,6

Bağın sahibi, meyveleri toplamaları için kulları göndermişti. Bağcılar ise onları döverek veya öldürerek karşı gelmişlerdi. Merhamet dolu Baba, son olarak Oğlu’nu gönderdi ama onlar O’na bile saygı duymadı. Peygamberlerini, hatta sevdiğin Oğlu’nu reddedenlere bile sevgini gösterdiğin için teşekkürler, Baba! Ölmüş ve dirilmiş olan İsa’da, beklediğin meyveleri verecek yeni bir halk yarattığın için teşekkürler!

6/6  SALI

Aziz Hilarion, †845 – İstanbul

Tobit 2,9-14; Mez 111; Mk 12,13-17 [I]

İsa’nın sözlerine şaşakaldılar  Mk 12,17

İsa’nın Ferisilere ve Herodes’in taraftarlarına verdiği cevap çok basitti: Yaşamda her şeyi aldığını bil; insanlardan bir şeyler alıyorsun, geri kalan her şeyi Tanrı’dan. İnsanlara geri ver, çünkü hiçbir şeyi karşılıksız vermiyorlar. Tanrı’ya hiçbir şeyi geri vermeyi beceremezsin; o zaman kalbini ver! İçime işleyen İsa’nın bilgeliğine ben de hayran olurum.

7/6  ÇARŞAMBA

Tobit 3,1-11.16-17; Mez 24; Mk 12,18-27 [I]

Her ikisinin duası kabul oldu Tobit 3,16

Acı içinde olan Tobit ve eşi, yürekten Tanrı’ya dualarla, övgülerle ve yalvarmalarla yöneliyorlar. O, dualarını dinliyor ve harika bir şekilde onlara yardım ediyor. Biz de her zaman aynı şekilde, Rabbimiz Mesih İsa’nın Babası’na güvenirsek hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacağız.

8/6  PERŞEMBE

Aziz Nokratos, †848 - İstanbul

Tobit 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Mez 127; Mk 12,28-34 [I]

Tanrı’nın Egemenliğinden uzak değilsin  Mk 12,34

Tanrı’yı tüm kalbimiz ve tüm gücümüzle, kardeşlerimizi kendimiz gibi sevdiğimiz zaman, Baba’nın hoşuna giden kurbanı gerçekleştirmiş oluruz, der İsa ve böylece kendisi olan Tanrı’nın Egemenliğine yakın olmuş oluruz. Ayrıca O’nu kabul ettiğimiz zaman Tanrı’nın Egemenliği içimizde oluyor!

9/6  CUMA

Aziz Efrem, †348 - Nusaybin

Tobit 11,5-18; Mez 145; Mk 12,35-37 [I]

Tanrı’ya hamdederiz Tobit 11,17

Bugünkü okuma, dürüstlükle Tanrı’ya iman ederek yaşayanın, her şeyi O’nun armağanı gibi görmeyi, her durumda O’na teşekkür etmeyi ve O’nu övmeyi bildiğine dikkatimizi çeker. Tobit’in bütün Kitabında, bu tanıklık vardır.

Kutsal Ruh, bizim de böyle olmamıza yardım et!

10/6  CUMARTESİ

Aziz Timoteus, †362 - Bursa

Tobit 12,1.5-15.20; ezgi: Tobit 13,2.7-8; Mk 12,38-44 [I]

İki bakır para attı Mk 12,42

İsa, tapınakta sadaka veren kişileri seyrediyor. Fakir bir dul çok az para veriyor ama o para onun bütün varlığı. İsa, öğrencilerine, en çok o kadının verdiğini söylüyor çünkü diğerleri fazlalıklarından verdiler, o ise tüm yaşamını Baba’nın ellerine emanet etti. Ey Kutsal Ruh, göksel Baba’ya olan tam bir güvenle kalbimizi doldur!

11/6  PAZAR  KUTSAL ÜÇLÜ-BİRLİK BAYRAMI  A Yılı  [Ö]

Çıkış 34,4-6.8-9; ezgi: Dan 3,52-56; 2Kor 13,11-13; Yh 3,16-18

O’na iman eden yargılanmaz Yh 3,18

İsa, Nikodim’a konuşuyor ve onun varlığının yeniliğine kalbini açmasına yardım etmek istiyor. Bu yüzden ona Kutsal Kitaptan bir olay anlatıyor: “Musa tunçtan bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunçtan yılana bakınca yaşadı”. Aynı şekilde, haça gerilmiş İsa’ya sevgiyle bakan ve O’nun Sözüne tüm kalbiyle inanan, O’nun tarafından kurtarılacaktır. Kendi düşüncelerine takılarak, sonsuz yaşamı reddeden mahkum durumunda kalmak istemiyorum.

12/6  PAZARTESİ  10° O.D.

Aziz Amphion, †IV yy. - İzmit

2Kor 1,1-7; Mez 33; Mt 5,1-12 [II]

Sevinin! Göklerdeki ödülünüz büyüktür Mt 5,12

Bu sözlerle  “mutlulukları” sona eriyor. Bununla ilgili birkaç hatıram var. Bir gün Hıristiyan olmayan biri tarafından, “imansız” sözüyle hakarete uğradım. Rahip olacağım sırada da yaşamımı İsa’ya sunmaya hazırlanırken, ailemden biri benimle alay etti. Tepki vermememi sağlayıp, her iki durumda da kalbimde huzur hissetmemi sağladığın için teşekkürler, İsa!

13/6  SALI

Aziz Padova'lı Antonius, rahip ve bilgin, †1231

2Kor 1,18-24; Mez 118; Mt 5,13-16 [II]

Yüreklerimize Kutsal Ruhu yerleştirdi 2Kor 1,22

Kutsal Ruh, tat için tuz ve lamba için ışık gibidir. O, yaşamımızı Baba’nın sevgisinin ifadesi ve iyiliğinin tanıklığı haline getirendir. Aynı zamanda bizim için güç, barış ve sevinçtir, Baba ve İsa ile birliktir. O, bizde başlamış olan Onların yaşamıdır, sonsuz yaşamdır.

14/6  ÇARŞAMBA

Aziz Methodius, †847 - İstanbul

2Kor 3,4-11; Mez 98; Mt 5,17-19 [II]

Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak  Mt 5,19

Tanrı’nın sözünü yaşadığımızda ve birisine öğrettiğimizde, İsa’ya benziyoruz ve O bizi kardeşleri ve annesi olarak görüyor; Tanrı’nın oğullarıyız, O’nun gözünde değerliyiz.

Ey Kutsal Ruh bize destek ver ve bizi yönlendir!

15/6  PERŞEMBE

2Kor 3,15-4,1.3-6; Mez 84; Mt 5,20-26 [II]

İsa adına hizmetkarlarınızız  2Kor 4,5

Aziz Pavlus, kendini Korintoslu Hıristiyanların hizmetinde görüyor. O, yardımcılarıyla birlikte, aldıklarını onlara aktarmak istiyor. Bu sebepten, ne İncili sulandırmak ne de herkesin hoşuna gitmesi için tekliflerini azaltmak istiyor. Bu dünyanın prensinin, kalplerini, “Tanrı’nın görünümü” olan İsa’ya açmalarına engel olmak istediğini çok iyi biliyor. Pavlus İsa’yı ilan ediyor çünkü İsa’dan almış olduğu ve O’nun şanına katılmasını sağlayan Sevgi karşısında sessiz kalamaz.

16/6  CUMA

Azize Julitta ve oğlu, †304 - Konya

2Kor 4,7-15; Mez 115; Mt 5,27-32 [II]

Boşanmış bir kadınla evlenen zina etmiş olur Mt 5,32

Başlangıçtan beri Göksel Baba, bir kadına aşık olup onunla evlenenin ona sadık kalmasını istiyor, aynısı bir adama aşık olan bayan için de geçerlidir. İsa, Baba’nın arzusunu tekrarlıyor ve bugünün sözüyle açıklıyor. Aileyi oluşturanlara, İsa kutsal korkuyu versin, böylece onlar kendi iyilikleri ve tüm toplumun barışı için çağrılarını yaşayabilsinler!

17/6  CUMARTESİ

Aziz Hipatios, †450 – İstanbul

Aziz Manuel, Sebel ve İsmaele, şehitler, †362 - Kadiköy

2Kor 5,14-21; Mez 102; Mt 5,33-37 [II]

Yalvarıyoruz: Tanrı’yla barışın  2Kor 5,20

Aziz Pavlus, Tanrı’nın elçisi, bugün her birimize, Baba’nın sevgisini kabul etmemizi, O’nun rehberliği altında, İsa’ya iman içerisinde, çocukları gibi alçakgönüllü bir şekilde O’nunla yaşamaya geri dönmemiz için yalvarıyor. Bu daveti kabul etmemizi sağlayan Kutsal Ruh, sana teşekkür ederiz!

18/6  PAZAR  EFKARİSTİYA BAYRAMI  A Yılı  [Ö]

Yasa 8,2-3.14-16; Mez 147; 1Kor 10,16-17; Yh 6,51-58

Bedenim gerçek yiyecek  Yh 6,55

Bu sözler, bizi her Efkaristiya Ayininin kalbine getiriyor. İsa, o anda, rahibin elleri aracılığı ve tüm katılanların imanı ile bedeni ve kanıyla mevcut oluyor ve yaşamımızı beslemek için kendisini sunuyor. Bu kutsal besinden tüm öğrencileri ile birlik içerisinde kalmak için ve yaşamımızı verecek kadar dünyaya hizmet etmek için kuvvet alacağız.

19/6  PAZARTESİ  11° O.D. 

2Kor 6,1-10; Mez 97; Mt 5,38-42 [III]

Kötüye karşı direnmeyin  Mt 5,39

İsa, bu sözü, acı çektiğinde yaşadı. Bu sözü, tüm diğer sözleri gibi barış kaynağıdır. Kötü bir insan, bilinçli olmasa da, Tanrı’nınkinden farklı bir ruh tarafından yönlendirildiği için acı çeker; ona iyilik ve merhametle bakacağız. İsa, senin kalbine göre yaşamak için sana güveniyoruz!

20/6  SALI

Aziz Methodius episkopos, †303 - Likya

2Kor 8,1-9; Mez 145; Mt 5,43-48 [III]

Düşmanlarınızı sevin Mt 5,44

İsa’nın bize armağan etmek istediği, kendisinin yaşadığı yeni yaşamdır.

İsa, sevgin için teşekkürler: Senin yardımınla, yaşadığımız dünyada alışılagelmemiş bir şekilde davranarak seni ve Baba’yı yüceltebiliriz. Senden destek alarak, bizi incitenlere ve senin olduğumuz için bize aldırmayanlara sevgini verebiliriz.

21/6  ÇARŞAMBA

Aziz Aloisius Gonzaga, din adamı, †1591

2Kor 9,6-11; Mez 111; Mt 6,1-6.16-18 [III]

Cömert olmanız için zenginleştiriliyorsunuz 2Kor 9,11

İsa şöyle der: “Dileyin, size verilecektir”; bu sözün gerçekleştiğini çok kez gördüm. Bu sözden şu deyim de gelir: cömertlikte kimse Tanrı’yı geçemez. Aslında, O’nun sevgisi uğruna bir şeyler verdiğimizde, O bize daha büyük içsel zenginlikler veriyor ve bunun verdiği mutluluk, pek çok şeye sahip olmanın vereceğinden daha yoğun bir mutluluktur.

22/6  PERŞEMBE

2Kor 11,1-11; Mez 110; Mt 6,7-15 [III]

Tanrı’nın Müjdesini size karşılıksız bildirdim  2Kor 11,7

Aziz Pavlus, Korintoslu Hıristiyanlara, özellikle kendisine karşı olan ve Mesih'in imanını sanki tekelindeymiş gibi tutan bazılarına yazıyor. İncili müjdeleme hizmetini karşılıksız yaptığını söylüyor. Kendi işi ve Makedonyalı kardeşlerin yardımıyla geçindiğini de vurguluyor.

İsa, Aziz Pavlus’un kalbinde yerleştirdiğin, Kilisene olan sevgi için teşekkürler. Bize verdiğin rahipler ve hizmetleri için de teşekkürler.

23/6  CUMA  İSA’NIN KUTSAL KALBİ BAYRAMI  A Yılı 

Yasa 7,6-11; Mez 102; 1Yh 4,7-16; Mt 11,25-30 [Ö]

Rab seni milleti olarak seçti  Yasa 7,6

Evet, İsa O’na iman eden bizleri ailesi ve halkı olmamız için seçti, öyle ki O’na, kurtuluş ve Tanrı’nın oğlunun yaşamını alabilmeleri için tüm halkları getirebilelim.

Merhamet dolu kalbin için teşekkürler, İsa; bizi kendine layık kılıyorsun!

24/6  CUMARTESİ  AZİZ VAFTİZCİ YAHYA'NIN DOĞUMU

Yeş 49,1-6; Mez 138; Hav 13,22-26; Lk 1,57-66.80 [Ö]

Onun adı Yahya’dır  Lk 1,60

Baba, halkına, Oğlu İsa’yı kabul etmeye hazırlayacak olan kişiye bu adın verilmesini söylüyor. Bu çocuğun ebeveynleri, birlik içerisinde itaat ediyorlar. Yahya “Tanri merhametlidir” anlamına gelir ve gerçekten, İsa’da kendisini böyle gösteriyor.

Baba; kurtuluşumuz, barışımız ve yaşamımız olan İsa’yı kabul etmemiz için kalplerimizi hazırlayan kişiler gönderdiğin için teşekkürler.

25/6  PAZAR  12° O.D.  A Yılı  [IV]

Yer 20,10-13; Mez 68; Rom 5,12-15; Mt 10,26-33

Kulağınıza fısıldananı, damlardan duyurun  Mt 10,27

İsa’nın sözü, insan için temel bir armağandır. Yaşanırsa, yeni yaşam, barış ve sevinç verir. Herkesin önünde, korkmadan, O’na şahitlik etmemiz için bizi davet ediyor. Kutsal Ruh, bize rehberlik edip destek olduğun için teşekkürler.

26/6  PAZARTESİ

Aziz Vigilius, episkopos ve şehit, †400 - Trento

Yar 12,1-9; Mez 32; Mt 7,1-5 [IV]

Başkasını yargılamayın ki... Mt 7,1

“...siz de yargılanmayasınız”. Yargı Tanrı’ya aittir, der Kutsal Kitap ve sen İsa, bize bunu hatırlatıyorsun. Bir insanı yargıladığımda, sonra düşününce, ondan daha kötü bir şekilde davrandığımı fark ediyorum, çünkü onu yargılayarak, kendimi Tanrı’nın yerine koyuyorum. Rabbim, bana merhamet et, beni alçakgönüllü yap!

27/6  SALI

Yar 13,2.5-18; Mez 14; Mt 7,6.12-14 [IV]

Dar kapıdan girin Mt 7,13

İsa, sen dar kapısın! Senin sözün, alçakgönüllülüğün ve uysallığın, Baba’nın arzusuna sevgi ile kendini tamamen O’na emanet ederek yaşadığın itaatkârlığın, yaşanması zor gerçeklere benziyor. Aslında onlar yaşam için geçiştir: Senin yardımınla, gireceğim!

28/6  ÇARŞAMBA

Aziz İreneus, episkopos ve şehit †202

Yar 15,1-12.17-18; Mez 104; Mt 7,15-20 [IV]

Sahte peygamberlerden sakının! Mt 7,15

İsa, bu uyarın için teşekkürler. Yalancı peygamberlerin önerilerini reddetmem ve sevginde kalmam için onları tanıyabilmemi sağla. Gerçek ve doğru yol olan sana bakarak, dikkatli olacağım ve yalanlardan korunacağım.

29/6  PERŞEMBE  AZİZ PETRUS VE PAVLUS BAYRAMI

Hav 12,1-11; Mez 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 [Ö]

Kilisemi bu kaya üzerine kuracağım Mt 16,18

Petrus kendinden çok emin ve düşünmeden hareket eden bir balıkçıydı. Pavlus ise İsa’nın ilk öğrencilerinin işkencecisiydi. Bugünse onları, Kilisesini inşa etmesi ve yönlendirmesi için İsa tarafından seçilmiş ve gönderilmiş havariler olarak, kutluyoruz. Peki bugünün Havarileri? İsa onlara güveniyorsa, neden ben güvenmeyeyim? İsa, onlar için dua etmeye ve sevdiğin Kilise’yi sevmeye çalışacağım.

30/6  CUMA

Yar 17,1.9-10.15-22; Mez 127; Mt 8,1-4 [IV]

Benim yolumda yürü  Yar 17,1

Bu sözlerle kendisini İbrahim’e tanıtan Tanrı’yı görüyoruz. Her şey O’nun ellerindedir ve dünyanın gidişatını O yönlendirir. İbrahim’i kendi müttefiki olarak seçer ve onu verimli kılarak kalabalık bir neslin babası olacağı sözünü verir. Tek şart, İbrahim’in Tanrı buyruklarına uymasıdır. Böylece artık İbrahim, Adem’in yaptığı gibi sırtını dönerek gitmeyecektir; Tanrı’nın huzurunda yürüyecektir.

1/7  CUMARTESİ

Yar 18,1-15; ezgi: Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 [IV]

Gelip onu iyileştireceğim  Mt 8,7

Biz de seni çağırıyoruz, İsa: Gel! Kalbimize gel, sevdiklerimizin kalbine gel, her insanın kalbine gel! Kutsal Ruh’un kuvvetiyle iyileştir, yenile, kuvvetlendir. Göksel Baba’nın oğlunun mutlu, huzurlu, uysal ve merhametli yüzünü bize geri ver.

2/7  PAZAR  13° O.D.  A Yılı  [I]

2Kr 4,8-11.14-16; Mez 88; Rom 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur Mt 10,40

İsa, öğrencilerine konuşuyor; onlara, O’nu kalbinde ilk sıraya koyanın sadece O’nun gerçek öğrencisi olduğunu söylüyor. İsa’yı kabul edersek, sözlerini dinlemeye çalışacağız ve kardeşlerimiz, bizle karşılaştıklarında, İsa’nın kendisi ile karşılaşmış gibi olacaklar; bizim aracılığımızla O’nun ışığını ve yaşamını alacaklar.

3/7  PAZARTESİ  Aziz Tomas, Havari

Ef 2,19-22; Mez 116; Yh 20,24-29 [Ö]

Çivilerin izini görmedikçe inanmam Yh 20,25

Bunlar, Tomas’ın sözleridir.

İsa, bu havarine büyük merhamet gösterdin; inanması için gereken işareti verdin. Ama ona seni görmeden inananın gerçekten mutlu olacağını bildirdin. Bize de havarilerini gönderdiğin için teşekkürler. Biz onların müjdesine inanıyoruz ve iman sayesinde mutluyuz, şimdiden seninleyiz.

4/7  SALI

Yar 19, 15-29; Mez 25; Mt 8,23-27 [I]

Rab, kurtar bizi, yoksa öleceğiz Mt 8,25

Kayıkta, fırtına anında gölde, öğrencilerin yanında İsa vardı. Bugünün fırtınalı dünyasında, Kilisede İsa’nın yanında olarak O'na sıkıca tutunmak istiyoruz; O bizi kurtarabilir !

5/7  ÇARŞAMBA

Yar 21,5.8-20; Mez 33; Mt 8,28-34 [I]

Kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı Mt 8,34

Yazık ki, o kent, İsa’yı, onlarla kalması için değil, topraklarından uzaklaşması için davet etmek üzere karşılamaya çıktı! Onlarla kalmış olsaydı, o şehirde yaşam ne kadar güzel olurdu! Şahsi veya ailevi yaşam, hatta sosyal yaşam da İsa’nın sevgisi ve bilgeliğiyle yönlendirilmiş olsaydı, dünya cennet olurdu. İsa’yı reddeden düşünce ve davranış tarzından uzaklaşacağım ve karşılaşacağım kişilere sevgi, merhamet ve barış getirmek için O’nun beni yönlendirmesine izin vereceğim.

6/7  PERŞEMBE

Yar 22,1-19; Mez 114; Mt 9,1-8 [I]

Adam kalkıp evine gitti  Mt 9,7

Bir vekilinin aracılığıyla, Rabbin affını aldıktan sonra evimize döndüğümüzde, biz de aynen o felçlinin iyileştiği gibi oluyoruz. Afla birlikte, kalbimizde Baba tarafından sevildiğimizi ve kabul edildiğimizi bilmenin sevincini hissediyoruz ve kardeşlerimize hizmet etmeye devam edecek gücü buluyoruz.

7/7  CUMA

Yar 23,1-4.19; 24,1-8.10.62-67; Mez 105; Mt 9,9-13 [I]

Kurban değil, merhamet isterim  Mt 9,13

Evet, Baba’nın bizim dini törenlerimize ihtiyacı yoktur! Kalbimizde, tüm insanlara olan sevgisini taşımamızı arzu eder, nitekim İsa onlar için geldi. Törenlerin amacı, içimizdeki bu sevgiyi beslemek olmalı. Aziz Pavlus, Korintoslulara yazarken, içimizde Tanrı sevgisi yoksa tüm yaptıklarımızın bir değeri olmadığını yazmıştı. Ve Aziz Augustinus da şöyle özetlemişti: “Sev ve ne istiyorsan yap”. Merhamet yılı bitemez!

8/7  CUMARTESİ

Yar 27,1-5.15-29; Mez 134; Mt 9,14-17 [I]

Yeni şarap yeni tulumlara konur Mt 9,17

İsa, sen kalbimdeyken, her şey yeni! Sen her an benimle konuşuyor, beni yönlendiriyor ve Baba’nın arzusunu, dakikası dakikasına gösteriyorsun... Kendi isteklerime, hatta dini alışkanlıklarıma da, bağlı olmamalıyım! İsa, sen benim hazinem, benim kurtarıcım olmak istiyorsun!

9/7  PAZAR  14° O.D.  A Yılı  [II]

Zek 9,9-10; Mez 144; Rom 8,9.11-13; Mt 11,25-30 [II]

Babam her şeyi bana teslim etti Mt 11,27

İsa, Baba tüm sevgisini senin ellerine koydu çünkü sadece sen sevgisini tanıyıp gerçekleştirmeye hazırsın. İsa, ölümün ve dirilişin ile bunu gerçekleştirdin, şu anda da bunu benim ve tüm insanlık için gerçekleştirmeye devam ediyorsun, teşekkür ederim. Bu sebeple, bugün, senin gününde, kardeşlerin ve kardeşlerimle birlikte Efkaristiya Ayinine katılıyorum: Sen Baba’yı daha çok tanımamı ve alçakgönüllü kalbinde dinlenmemi sağlayacaksın.

10/7  PAZARTESİ

Aziz Apollonius, †303 - Konya

Yar 28,10-22; Mez 90; Mt 9,18-26 [II]

Seninle birlikteyim  Yar 28,15

Daha önceleri atalarımızın tecrübe ettikleri, Rabbin koruyucu varlığı şimdi tam ve harika bir şekilde yanımızda ve içimizdedir: İsa, bunu kendi Kilisesi’ne vereceğine söz verdi. Rabbin gerçekten bizimle olduğunu güvenimizle, zorluklardaki azmimizle ve ondan aldığımız sevgiyi kardeşlerimize vererek ilan edeceğiz.

11/7  SALI

Aziz Benediktus, †547, Avrupa’nın koruyucusu

Özd 2,1-9; Mez 33; Mt 19,27-29 [Ö]

Sonsuz yaşamı miras alacak Mt 19,29

Sevgin uğruna senin ardından gelip, kariyer hedeflerini veya ekonomik güvencelerini, mallarını ve maneviyatlarını bırakan kişilere, İsa, sen pek çok kardeşle birlikte yeni bir birliğin sevincini söz veriyorsun; ölüm tanımayan “sonsuz”, gerçek bir yaşamı vaat ediyorsun.

Aziz Benediktus, gençlerimizin, İsa’yı aramaları, O’nunla karşılaşmaları, O’nu dinlemeleri ve cesaretle takip etmeleri için ve böylece mutlu olmaları için onları senin dualarına emanet ediyoruz!

12/7  ÇARŞAMBA

Aziz Proclus ve aziz Hilarion, † II yy. - Ankara

Yar 41,55-57; 42,5-7.17-24; Mez 32; Mt 10,1-7 [II]

İsa onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi   Mt 10,1

Sana gelme davetini kabul ettiğimde, bazen söz bile söylemeden senin ayaklarının dibine oturduğumda, beni Kutsal Ruh armağanın ile zenginleştirdiğini fark ediyorum. Senden ve kardeşlerden beni uzağa götürmek isteyen şeyi yenebilmek için kendimi daha güçlü hissediyorum. Sana teşekkür ederim, Rab İsa!

13/7  PERŞEMBE

Yar 44,18-21.23-29; 45,1-5; Mez 104; Mt 10,7-15 [II]

Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin Mt 10,8

Sevgi her zaman karşılıksızdır, yoksa sevgi olmaz. Biz Hıristiyanlar, sevginin kaynağının Baba’nın kalbi olduğunu biliyoruz. Ve İsa da bizim için Meryem’den vücut almış Baba’nın sevgisidir. İsa içimize gelip bizi besliyor ve aynı zamanda bize yaklaşana, kendini sunuyor.

14/7  CUMA

Yar 46,1-7.28-30; Mez 36; Mt 10,16-23 [II]

Aracılığınızla konuşan, Babanızın Ruhu olacak Mt 10,20

Bu Söz bize büyük yardımda bulunabilir. İsa’ya iyi şahitlik edebilmek için hem günlük karşılaşma ve konuşmalarda, hem de bize verilmiş olan özel fırsatlarda, sözlerimizi değil kalbimizi hazırlamamız gerekir: Baba onda her zaman var olsun ve bizim aracılığımızla konuşsun!

15/7  CUMARTESİ

Aziz Bonaventura, †1274

Yar 49,29-33; 50,15-26; Mez 104; Mt 10,24-33 [II]

Korkmayın, birçok serçeden daha değerlisiniz Mt 10,31

İsa, hiçbir zaman zor anlar yaşamayacağımı, yaşamımda her şeyin iyi gideceğini, her işin sakin olacağını kastetmiyor. Hayır O, başıma gelebilecek her şeyin üzerinde Baba’nın bakışı olduğunu söylüyor. İçinde bulunabileceğim en karanlık durumda bile, beni terk etmeyen eli vardır. Bu dünyadaki yaşamımdan koparılsam da O beni sıkı sıkı tutacak ve kendi Yaşamına götürecektir.

 

16/7  PAZAR  15° O.D.  A Yılı  [III]

Yeş 55,10-11; Mez 64; Rom 8,18-23; Mt 13,1-23

Ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor  Mt 13,16

Rab İsa, bizi seçtiğin için teşekkürler! Senin sevgini, gerçek ve tam olan tek sevgiyi tanıyoruz. Işık veren ve yaşamımızın her anına anlam katan sözlerin kalbimizdedir. Seninle ölüme doğru değil, Baba’ya doğru yürüyoruz.

İsa, senin armağanını en büyük varlığım olarak korumak ve böylece diğerlerine de ışık olmak istiyorum!

17/7  PAZARTESİ

Çıkış 1,8-14.22; Mez 123; Mt 10,34-11,1 [III]

Canını, uğruma yitiren onu kurtaracaktır  Mt 10,39

İsa, senin için biraz erken kalkıyorum ve dua ediyorum. İsa, senin için, sevgisiz cevap vermemek için dilimi tutuyorum. İsa, senin için, dinlenme günümün bir saatini yalnız olan bir kişiye ziyaret ile geçiriyorum. İsa senin için, oyuncak bebeğimi hasta olan küçük kız kardeşime veriyorum. İsa, senin için... Hıristiyan ebeveynler, çocuklarının hayatlarına İsa’yı taşımaktan korkmuyorlar; bunun, çocuklarını gerçekten sevmek, onlara ölümsüz bir yaşamın kapılarını açmak olduğunu biliyorlar! 

18/7  SALI

Azize Theodosia, şehit, †745 - İstanbul

Çıkış 2,1-15; Mez 68; Mt 11,20-24 [III]

Vay haline, ey Beytsayda! Mt 11,21

İsa, iki şehri azarlıyor, çünkü büyük mucizeler göstermiş olmasına karşın, onlar inanmaya bile başlamamışlardı. Bugün, unutkan olmak istemiyorum: İsa’nın, bana armağan etmiş olduğu yaşamımdaki eserini minnettarlıkla hatırlamak istiyorum. İman yürüyüşümde tembel olmayacağım, O’nun sonsuz sevgi olan ellerine kendimi güvenle emanet edeceğim!

19/7  ÇARŞAMBA

Çıkış 3,1-6.9-12; Mez 102; Mt 11,25-27 [III]

Seninle birlikte olacağım Çık 3,12

Kaç kez, belki bu sabah bile uyandığımızda, yaşayacağımız günümüzü, karşılaşacağımız durumları düşündüğümüzde içimizde büyük bir ağırlık hissettik. “Ben seninle birlikte olacağım” diyor, bize Rab; ‘korkma, zor olduğunu, yapamayacaksın gibi geldiğini biliyorum: Bana güven, ben müdahale edeceğim. Ben, küçük ve zayıf olanla, büyük şeyler yapmayı biliyorum’.

20/7  PERŞEMBE

Aziz Flavianus, †512 - Antakya

Çıkış 3,13-20; Mez 104; Mt 11,28-30 [III]

Beni size atalarınızın Tanrısı yolladı Çık 3,13

Rab İsa, dedelerime ve ebeveynlerime vermiş olduğun iman ve sevgi için sana teşekkür ediyorum. Senin her zaman onlarla birlikte olduğunu ve onlara destek olduğunu biliyorum; onların hala seninle olduklarını biliyorum. Sen her zaman benim de Çobanım, Rabbim, Tanrı’m ol! Nesiller boyunca sevgin müjdelensin!

21/7  CUMA

Çıkış 11,10 - 12.14; Mez 115; Mt 12,1-8 [III]

Ben kurban değil, merhamet isterim  Mt 12,7

İsa’nın fedakârlığına ben de bazı sabahlar kahve almayarak katkıda bulunmak isterdim ama yapamıyordum; kendimi yorgun, sinirli hissediyor veya müsait hissetmiyordum... İsa, kahve içmemek yerine, daha merhametli, anlayışlı ve hizmet dolu küçük davranışlarımın O’nu mutlu edeceğini anlamamı sağladı. Şimdi, sabahları kahvemi içtiğimde İsa’ya kalbimde teşekkür ediyorum ve gün içinde O’nun merhametini cidden yaşamaya çalışıyorum.

22/7  CUMARTESİ  Azize Mecdelli Meryem

Ezg 3,1-4 veya 2Kor 5,14-17; Mez 62; Yh 20,1-2.11-18 [III]

Kadın kimi arıyorsun? Yh 20,15

Sen Aziz Mecdelli Meryem, bize İsa’yı aramayı öğretiyorsun: O’nun bizim için her şey olduğunu anlamıştın. Yaşadığın tecrübeye baktığımızda, tüm kalbimizle O’nu aradığımızda İsa’nın gelip bizi teselli edeceğine eminiz!

23/7  PAZAR  16° O.D.  A Yılı  [IV]

Bilgelik 12,13.16-19; Mez 85; Rom 8,26-27; Mt 13,24-43

Düşman geldi, delice ekti  Mt 13,25

Düşmanın delice ektiğini bilmek ona fırsat vermememe yardım etmelidir. O halde dedikoducu mahalleliden, bir akrabamın cimriliğinden, iş arkadaşımın imanımla dalga geçmesinden ve işime engel oluşundan, kapımın önünü isteyerek kirleten komşumdan, etkilenmeyeceğim. Rab İsa, delice otu değil, senin sevginin sabrı meyve verecektir. Sen o düşmanı yendin; ben sana bağlı kalacağım!

24/7  PAZARTESİ

Aziz Charbel Makhlüf, † 1898 – Lübnan

Çıkış 14,5-18; ezgi: Çıkış 15,1-6; Mt 12,38-42 [IV]

Korkmayın! Güçlü olun Çık 14,13

Musa, Mısırlıların takiplerinden korkmuş ve bu sebeple geriye dönmek isteyen İsraillileri yüreklendiriyor. Kaç kez, zor zamanlarda, bazı kardeşler tarafından cesaretlendirildim. Her zaman, İsa’nın yardım ettiğini, denenme sonrasında rahatlattığını gördüm. O’nun ardından gitmek kolay değil ama güzel! Çünkü sadece O, kalpleri doldurur.

25/7  SALI  Aziz Yakup, Havari

2Kor 4,7-15; Mez 125; Mt 20,20-28 [Ö]

İman ettim, bu nedenle konuştum 2Kor 4,13

Bu söz, birçok kardeşin İsa’ya olan imanlarına tanıklık ederken gösterdikleri cesareti düşündürüyor. Bu cesarete, Aziz Yakup gibi diğer Havariler de sahipti. Şehit olarak anılan pek çok ilk şakirtlerde vardı. Günümüzde de dünyanın birçok yerinde, zulüm edilen birçok Hıristiyan’da da bu cesaret vardır. Şu anda çevremde de birçok cesur tanık var. Ben de sözlerimle ve özellikle yaşamımla çevreme, Baba’nın bana İsa aracılığıyla verdiği sevgiye tanıklık etmek istiyorum.

26/7  ÇARŞAMBA

Aziz Yoakim ve Anna, Meryem Ananın ebeveynleri

Çıkış 16,1-5.9-15; Mez 77; Mt 13,1-9 [IV]

Gökten ekmek yağdırmak üzereyim  Çık 16,4

Çölde, kendisine karşı söylenen halka, Baba’nın tüm kalbiyle verdiği cevaptır. Baba’m, bu yaşam çölünde, sen beni yönlendiriyor, koruyor, bana her gün, İsa’da “gökten bir ekmek” veriyorsun. Bunu benim için, beni tamamıyla doyurmak için hazırladın; tüm sevgini katarak hazırladın! Artık söylenmek istemiyorum, Peder’im. Beni affet!

27/7  PERŞEMBE

Çıkış 19, 1-2.9-11.16-20; ezgi: Dan 3,52-56; Mt 13,10-17 [IV]

Ne mutlu size ki, kulaklarınız işitiyor Mt 13,16

“Körlerin gözünü ve sağırların kulaklarını açan” İsa, beklenen Mesih sensin! Sen bize Baba’nın çehresini gösteriyor ve bizi içsel olarak doyuruyorsun, yaşam sözlerini anlamamızı sağlıyorsun.

Bu mutluluğu kime armağan ediyorsun? Seni ve senin kurtuluş eserini kabul ederek sana güvenmeye çalışanlara armağan ediyorsun.

28/7  CUMA

Azize Acacius, †310 - Milet

Çıkış 20,1-17; Mez 18; Mt 13,18-23 [IV]

Rabbin adını boş yere ağzına alma Çık 20,7

Musa aracılığıyla, Tanrı tarafından verilmiş olan emirlerden biridir; bugün ayinde, birinci okumada bizim dinlememiz öneriliyor. Tüm Emirler, insan vicdanında doğal bir yankı buluyor; en büyük eseri olan insanın “iyi çalışması” için Yaratanımızın verdiği ‘talimatlardır.' Onları uygulayan insan, gerçekten düzenli ve huzurlu bir yaşam sürecek ve Yasa’nın tamlığı ve tamamlanması olan İsa’yı kabul etmeye hazır olacaktır.

29/7  CUMARTESİ

Azize Marta

1Yh 4,7-16; Mez 33; Yh 11,19-27 veya Lk 10,38-42 [IV]

Bana iman eden, ölse de yaşayacaktır  Yh 11,25

Azize Marta ve tüm Azizlerin ile birlikte ben de İsa, senin, Baba’nın bana verdiği armağan olduğunu biliyorum. Zayıfım ve senin Kutsal Ruh’un bana destek oluyor; günahkârım ve bir vekilin aracılığıyla bana affın emin sözünü veriyorsun; kafam karışık durumda, sözün beni aydınlatıyor. Küçümseniyorum, anlayışsızlıklar ve yalnızlıklarla karşılaşıyorum ve kuvvetim her gün azalıyor; bana sarılmanla, güç kazanıyor, gerçek yaşamı alıyorum. İsa, seninle kalmaya çalışacağım!

30/7  PAZAR  17° O.D.  A Yılı  [I]

1Kr 3,5.7-12; Mez 118; Rom 8,28-30; Mt 13,44-52

Melekler kötüleri doğrulardan ayıracaklar Mt 13,49

O zaman bu görev meleklerindir ve bize ne yargılamak ne de dışlamak düşer: Bizim görevimiz sevmek, hizmet etmek, her zaman ve her şeyden önce insanın kurtuluşunu isteyen Baba’nın kalbinin ve İsa’nın haçının aracı olmaktır.

31/7  PAZARTESİ

Aziz Loyola'lı İgnatius, †1556

Çıkış 32,15-24.30-34; Mez 105; Mt 13,31-35 [I]

Bana karşı günah işleyenin adını sileceğim  Çık 32,33

Çöldeki halk, Tanrı’yı terk etmiş, kendisine bir put yaratmış, ona tapıyordu. Her tür putperestlik – bizim yaşadıklarımız da dahil olmak üzere – bizi Tanrı’nın ‘kitabından’ çıkarıyor yani O’nunla olan birlikteliğinden ayırıyor. Bizi diriltmek için Baba’nın sevgisi yolu buldu: Yaşam olan O’nun Kelamı yanımıza geldi, ölümümüzü paylaşıp yendi! Peder, Oğul ve Kutsal Ruh, tek Tanrı’m sana tapıyor ve sana teşekkür ediyorum!

1/8  SALI

Aziz Alfonso M. de Liguori, episkopos, †1787

Çıkış 33,7-11;34,5-9.28; Mez 102; Mt 13,36-43 [I]

Ben Rabbim; acıyan ve sadık Tanrı  Çık 34,6

Tanrı O’nu, nasıl çağırması gerektiğini soran Musa’ya kendini gösteriyor. Tanrı’nın adı “telaffuz edilemez”dir çünkü O’nun sevgisi o kadar büyüktür ki bizim için onu anlamak, açıklamak ve kendi dudaklarımızdan çıkan bir söz ile özetlemek imkansızdır. O’nun sevgisi tüm insanlar içindir çünkü her insanın, affedilmeye, merhamete, kötüyü yenmek için güce ihtiyacı var.

2/8  ÇARŞAMBA

Azize Lidya, I yy. - Akhisar

Çıkış 34,29-35; Mez 98; Mt 13,44-46 [I]

Göklerin Egemenliği saklı bir defineye benzer  Mt 13,44

İsa, vaaz vermeye başladığında demişti ki: “Göklerin Egemenliği, yakındır.” Ancak, kimsenin anlamadığını veya herkesin anladığını sandığını fark etti. Bu sebeple, kolay benzetmeler anlatır ve Göklerin Egemenliğinin çeşitli yönlerini biraz anlamamıza yardımcı olur. Bugün, onun değerli olduğunu vurgulamak ister, her ne kadar çoğu kişi bunu göremese de... Biri bunu deneyimlediğinde, ondan vazgeçmek istemez ve ondan uzaklaşmak yerine, her şeyi feda etmeye hazır hale gelir.

3/8  PERŞEMBE

Çıkış 40,16-21.34-38; Mez 83; Mt 13,47-53 [I]

Hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkarır Mt 13,52

Bilge şakirt, ayırdetmeyi ve doğru seçim yapmayı bilen kişidir: eski şeyleri hor görmüyor, aksine Tanrı’dan gelen her şeyi hoş görüyor ve övüyor. Aslında, yeni olan, sadece yeni olduğu için iyi değildir ve eski olan, sadece eski olduğu için atılacak değildir. Tanrı’dan gelen tüm şeyler iyidir ve değerli kabul edilmelidir.

4/8  CUMA

Aziz Yuhanna Vianney, †1859

Lev 23,1.4-11.15-16.27.34-37; Mez 80; Mt 13,54-58 [I]

Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız  Lev 23,6

İşte, Şabat-Cumartesi günü ve bayram günleri için kurallar. Bu günler, insanın ve toplumun yaşamı için o kadar önemlidir ki, rastgele yaşanmamalıdır. Tanrı Baba’nın öğretileri, yaşamımız, barış, aramızdaki tam birlik için talimatlardır ve sonsuz yaşam bayramına önceden katılmamız içindir. O’na itaat etmeye çalıştığımızda O, ihtiyaçlarımızı gidermeyi biliyor.

5/8  CUMARTESİ

Azize Nonna, †374 - Bekarlar

Lev 25,1.8-17; Mez 66; Mt 14,1-12 [I]

Öğrencileri gidip İsa’ya haber verdiler  Mt 14,12

Vaftizci Yahya’nın başı kesilmişti. Öğrencileri İsa’ya haber verir. Artık onlar için İsa en önemli kişidir sadece O’na güvenebilirler. O’na haber veriyorlar çünkü öğretmenlerinin ölümü, İsa’nın da idamının habercisi olabilirdi. O da gizli bir yere çekiliyor. Tedbirli olmak her zaman, Tanrı’nın isteğidir. Zor durumlarda, ben de İsa’ya haber vereceğim ve O’nun tavsiyelerine göre hareket edeceğim.

6/8  PAZAR  Mesih İsa’nın nurlu görünüşü

Dan 7,9-10.13-14; Mez 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 [Ö]

Kalkın, korkmayın Mt 17,7

Üç öğrenci, çok özel yeni bir tecrübe edinmişlerdi. İsa’yı nurlu olarak görmüşler ve göksel bir ses duymuşlardı, korkutan bir bulut üzerlerini kaplamıştı. Onlar, artık eskiden oldukları gibi değiller. Kendi Öğretmenlerinin onlara yaklaşması, sesini duyurması ve onları tutması gerekiyor. İsa, küçüklüğümüzden dolayı Tanrı’nın varlığından korktuğumuz zamanlarda, yanımızda olduğun için sana teşekkür ederiz!

7/8  PAZARTESİ   18° O.D. 

Say 11,4-15; Mez 80; Mt 14,13-21 [II]

Onlara siz yiyecek verin Mt 14,16

İsa’nın bu önerisini duyduklarında, tahmin ediyorum öğrencileri şaşırmıştı. Önlerinde büyük bir insan kalabalığı: Ellerinde yemek yoksa nasıl yedirecekler? İsa öğretiyor. Önce elinde olana bak, sonra göğün tüm kuşlarını doyuran Baba’ya yönel, elinde mevcut olan her şeyi ver ve gerisini Ondan bekle. O hala babadır, itaatini ve sevgini kullanmayı bilir.

8/8  SALI

Aziz Dominikus, †1221

Say 12,1-13; Mez 50; Mt 15,1-2.10-14 [II]

Dinleyin ve şunu belleyin Mt 15,10

İsa’nın bize her söylediği önemlidir ama bazen bazı konulara daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor çünkü alışkanlıklarımız bize çok ciddi şeyleri bile kolaylıkla unutturabilir. O bugün bize kesin bir şey söylüyor; bize hükmeden dış kurallar değil, alçakgönüllülük ve sevgi olmalıdır. Her zaman kalbimizde olana dikkat etmeliyiz.

9/8  ÇARŞAMBA

Azize Teresa Benedicta a Cruce, şehit, †1942 – Auschwitz, Avrupa’nın koruyucusu

Hoşea 2,16b.17b.21-22; Mez 44; Mt 25,1-13 [II]

Seni sonsuza dek kendime eş alacağım Hoş 2,19

Edith Stein’in azize olmasını sağlayan ne felsefe, ne üniversite ne de dünyanın büyüklüğüdür. Bu gerçekler önemlidir, kayığın ilerlemesini sağlayan su gibi destek olmuşlardır ancak su kayığın içine girmemiştir. Edith, “Seni sonsuza dek kendime eş alacağım...” söz veren Tanrı’nın sevgisini ciddiye aldı. Gerçek bir eş olarak, İsa’yı ve sevgisi uğruna ölümü bile kabul ederek gerçek Güvey olan Tanrı’nın sevgisine cevap verdi.

10/8  PERŞEMBE   Aziz Laurentius, şehit, † 258

2Kor 9,6-10; Mez 111; Yh 12,24-26 [Ö]

Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır Yh 12,26

İsa’nın bu sözü, gerçekten beklenmedik bir sözdü. Tanrı tarafından onurlandırılabilir miyim? Tanrı beni büyük gibi görür mü? Oğluna hizmet ettiğimde aynen öyle olur ve sonuncu olduğumda İsa’ya hizmet etmiş olurum. Bugün, Roma Kilisesi Papa Sisto’nun diakonosu Laurentius’un örneğini hatırlıyoruz.

11/8  CUMA

Azize Assisi'li Klara, †1253

Yasa 4,32-40; Mez 76; Mt 16,24-28 [II]

Ardımdan gelmek isteyen haçını yüklensin  Mt 16,24

En büyük denenmemiz şudur; İsa’nın kendisinin de yenmesi gereken denenmedir: Haydi, haçtan inerek kendini kurtar! Her gün, bazen farkına bile varmadan, bu denenmeyle karşılaşıyoruz. Her gün, kendimizi diğerlerinin üstüne koyup sevgide yaşamıyoruz. Hayır, İsa ile böyle kalınmıyor ancak kardeşlere hizmet etmeye hazırsak, O’nunla birlikteyiz. Azize Klara’nın örneği için Baba’ya teşekkür ediyoruz.

12/8  CUMARTESİ

Aziz Anicetus ve Photius, †305 - İzmit

Yasa 6,4-13; Mez 17; Mt 17,14-20 [II]

Çocuğu buraya, bana getirin Mt 17,17

Bu, İsa’nın bir emridir. Kimsenin, öğrencilerinin bile kovalayamadığı kötü ruh yüzünden acı çeken bir çocuğu O’na getireceklerdi. Ancak İsa’nın sözü onu iyileştirecektir çünkü O’nun Sözü alçakgönüllü ve itaatkar birinin sesidir; şeytan ne alçakgönüllülüğe ne de itaatkarlığa katlanabilir.

13/8  PAZAR  19° O.D.  A Yılı  [III]

1Kr 19,9.11-13; Mez 84; Rom 9,1-5; Mt 14, 22-33

Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun? Mt 14,31

Petrus kuşku duydu. Bizim onu azarlamaya gücümüz yoktur çünkü onun durumunda olsak, belki de sadece kuşku duymakla da kalmazdık! Ama iman gücünü tanıyan İsa, bizi azarlayabilir. O’na itaat ederek, su üzerinde yürüyebilir, ters rüzgarı bile yenebiliriz. Her tür zor durumda, O’nun sözünü arayalım ve itaat edelim, hayalkırıklığına uğramayacağız.

14/8  PAZARTESİ

Aziz Maximilianus Kolbe, şehit, †1941

Yasa 10,12-22; Mez 147; Mt 17,22-27 [III]

Tanrı övgünüzdür  Yasa 10,21

Maalesef ben de bazen Tanrı’ya olan sevgimi ve imanı sakladım. Mutlaka O’na karşı hata işledim; bana yaşam veren, beni affeden, bir anne babadan daha çok seven O değil mi? Onunla övünmeliyim ve O’na şan vermeliyim: hayatımda O olmasaydı, kim olurdum? Çöplere atılacak bir çöp olurdum!

15/8  SALI  MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

Vahiy 11,19;12,1-6.10; Mez 44; 1Kor 15,20-27; Lk 1,39-56 [Ö]

O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi Lk 1,48

Meryem, tüm kadınlar arasında en büyüktür ama bununla övünmez. O, küçüklüğünden ve değersizliğinden dolayı, Tanrı tarafından seçildiğini ve sevildiğini biliyor. Tüm annelerin annesi olan Meryem’in örneğini takip edeceğim: Tanrı’ya ve insanlara fakirliğimi, küçüklüğümü ve kusurlarımı göstereceğim. Böylece ben de Baba’nın bakışlarının altında olabileceğim.

16/8  ÇARŞAMBA

Aziz Arsacius, †358 - İzmit

Yasa 34,1-12; Mez 65; Mt 18,15-20 [III]

Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa... Mt 18,20

“...Ben de orada, aralarındayım”. İsa’ya her gün bu sözü için teşekkür ediyorum. Bu söz, yaşamımı yönlendirdi, değiştirdi, İsa’ya ve Kilise’ye yararlı hale getirdi. Ben, bir kardeşimle birlik içerisinde olmak için kendimden vazgeçtiğimde, İsa orada mevcuttur. Mevcudiyeti, içimde, çevremde veya etrafımdaki kişilerde çalışır, barış ve sevinci yayar.

17/8  PERŞEMBE

Aziz Mamas, †275 - Kayseri

Yeşu 3,7-10.11.13-17; Mez 113A; Mt 18,21-19,1 [III]

Efendisi köleye acıdı Mt 18,27

Ona acıdı! Tanrı’nın kendisi bu şekilde davranıyor, merhamet duyuyor. O’na teşekkür ediyorum, çünkü merhamet edilmesi gereken kul benim. Gerçek teşekkür, sözlerle değil, O’nun davranışlarını benimseyerek olur. Biri beni üzdü mü? Biri bana bir şeyden dolayı borçlu mu? Merhamet duyuyorum, Baba mutlu oluyor ve beni daha da zenginleştiriyor!

18/8  CUMA

Aziz Leo, † III-IV yy - Demre

Yeşu 24,1-13; Mez 135; Mt 19,3-12 [III]

Birinin, karısını boşaması Kutsal Yasaya uygun mudur? Mt 19,3

Evet veya hayır diye cevaplamak kolaydır. Ama bu ne biçim bir soru? İnsanın içerisine birlikten doğan mutluluğu koyan Tanrı’ya, farklı bir şekilde davranabilir miydi diye sormak gibi bir şey bu. Erkeğe kadını ve kadına erkeği armağan eden Tanrı’ya, bu armağanı reddedebilir miyiz diye veya günah işlemek caiz mi diye sormak gibidir bu! O nasıl cevap verecek?

19/8  CUMARTESİ

Yeşu 24,14-29; Mez 15; Mt 19,13-15 [III]

Biz O’na kulluk edeceğiz Yeşu 24,18

İsrail halkı, diğer halkların putlarını kabul etmeme gerekçelerini ve tek gerçek Tanrı’nın emirlerine güvenme kararını açıklıyor. Ne mutlu, Rab’be küçük yaşlardan itibaren hizmet etmeyi öğrenenlere! Onlar birçok acıdan kurtarılmıştır!

20/8  PAZAR  20° O.D.  A Yılı  [IV]

Yeş 56,1.6-7; Mez 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

İmanın büyük! Dilediğin gibi olsun Mt 15,28

Kızı için kaygılanan kadının alçakgönüllü ve kararlı imanı İsa’nın hoşuna gidiyor.

Yaşamımızda acılar vardır; onları, tereddüt etmeden Rab’be sunarız. Bugün ben de O’na güvenimi sunacağım; O’nun beni merhametle dinlediğine eminim.

21/8  PAZARTESİ

Aziz X. Pius, Papa, †1914

Hak 2,11-19; Mez 105; Mt 19,16-22 [IV]

İsrailliler Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar  Hak 2,11

Bunun ne kötülüğü var? Bu tür söylemleri çok duyarız hatta belki biz de kullanırız. Ne kötülüğü var? Bu neredeyse bir küfürdür. Aslında, çoğu kez ne cevap vereceğimizi bilmeyiz. Doğru soru aslında şöyledir: “Rabbin gözünde bunun ne kötülüğü olabilir?” Davranışlarımızda O’nun bizi yönlendirmesi gerekir!

22/8  SALI

Kraliçe Bakire Meryem Ana

Hak 6,11-24; Mez 84; Mt 19,23-30 [IV]

Zengin kişi Göklerin Egemenliğine zor girecek Mt 19,23

İsa’nın öğrencileri ve bizler de şaşırıyoruz. Neden? Cevabı basit; her zaman zengin olma isteği taşırız, zenginleri kıskanır, onları şanslı kabul ederiz. Aslında, Göklerin Egemenliğine girenler mutludur; oraya zenginliğe bağlı olmayanlar ve fakir olmayı seçenler girer.

23/8  ÇARŞAMBA

Hak 9,6-15; Mez 20; Mt 20,1-16 [IV]

Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz? Mt 20,6

Rabbin bağında ne yapıyorsun? Kilisesinde bir hizmette bulunuyor musun? Tüm vaktini kendi ilgine göre mi yoksa Tanrı’nın ilgilerine göre mi harcıyorsun? Rabbin bağında senin için de yer var, seni bazı yorgunluklar bekliyor. Cesaret!

24/8  PERŞEMBE  Aziz Bartalmay, Havari

Vahiy 21,9-14; Mez 144; Yh 1,45-51 [Ö]

Rabbi, sen Tanrı’nın Oğlusun! Yh 1,49

Bartalmay imanını sevinçle ve utanç duymadan gösteriyor. İsa onu takdir ediyor. Aynen benim ve senin imanımızdan da mutlu oluyor. Havariden, gözümüzü İsa’ya sabitlemeyi öğrenelim, böylece O’nun gözlerindeki ışığı görebileceğiz.

25/8  CUMA

Rut 1,1.3-6.14-16.22; Mez 145; Mt 22,34-40 [IV]

Kutsal Yasada en önemli buyruk hangisidir? Mt 22,36

Biz de İsa’ya ait olduğumuz andan itibaren, bu soruya cevap verebiliyoruz. Büyük buyruk, Tanrı’yı tüm kalbimizle sevmektir. Bu buyruk, insanlara olan sevgimizin temelini, esasını oluşturuyor. Tanrı en ön sırada olmazsa, insanlara olan sevgimiz daima eksik olur ve sürekli olmaz.

26/8  CUMARTESİ

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17; Mez 127; Mt 23,1-12 [IV]

Kendini alçaltan yüceltilecektir Mt 23,12

Kendini bir şey sanmak ne kadar da kolaydır! Kendimi önemli hissettiğimde dayanılmaz oluyorum. Kendimi alçakgönüllü ve küçük yaptığımda, kimse benim yanımda olmaktan yorulmuyor. Her zaman, herkese ihtiyacı olan bir çocuk olduğumu, herkese amade bir kardeş olduğumu hatırlamam gerekiyor.

27/8  PAZAR  21° O.D.  A Yılı  [I]

Yeş 22,19-23; Mez 137; Rom 11,33-36; Mt 16,13-20

Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor? Mt 16,13

İsa, öğrencileri sorguluyor. Diğerlerinin ne dediğini bilmek önemli midir? Onlara inanmak için değil, kiminle olduğunu bilmek açısından önemlidir, tabi. İsa’yı, Baba’nın sevgisini, İncil’in ışığını müjdelediğin insanları tanımak önemlidir. Öğrenciler, hem bundan yoksun olanlara verebilecekleri bir zenginliğe sahip olduklarını hem de bunu en uygun şekilde vermeyi bilmeliler.

28/8  PAZARTESİ

Aziz Augustinus, †430

1Sel 1,2-5.8-10; Mez 149; Mt 23,13-22 [I]

Hepiniz için Tanrı’ya şükrediyoruz  1Sel 1,2

Kendimizden mutlu mu olmalıyız yoksa kendimizi mahvetmemeye dikkat mi etmeliyiz? Aziz Pavlus, cemaatlerindeki Hıristiyanların iman ve sevgilerinden mutlu oluyor, İsa ise öğrencilerinin önünde, din bilginlerini ve Ferisileri ikaz ediyor. O’nun öğrencileri, Rab’be yakın olmaktan mutlu olmaları gerekiyor ama dikkat da etmeleri gerekli. Hırs, kıskançlık, açgözlülük ve kibir gibi ayartılmalara av olmaları kolaydır.

29/8  SALI

Vaftizci Yahya’nın Şehit edilişi

Yer 1,17-19; Mez 70; Mk 6,17-29 [Ö]

Kardeşinin karısıyla evlenmen yasak   Mk 6,18

Bu azarlama, Hirodes’e yapılıyor. Hirodes’in böyle bir mantık yürüttüğünü düşünebilirim: Bir kadını sevmenin ne kötülüğü olabilir? Karım değilse, suçu nedir? Sonuçta ben seviyorum! Bugün, birçok kişinin bu şekilde düşündüğünü görüyorum. Yahya ile biz, bu soruya şöyle cevap veriyoruz: “Tanrı’nın gözünde bu kötü müdür?” Elbette kötüdür; Tanrı bunu görür ve bize söyler çünkü bizi sever.

30/8  ÇARŞAMBA

1Sel 2,9-13; Mez 138; Mt 23,27-32 [I]

Size öğüt verdik, sizi yüreklendirdik 1Sel 2,12

Selanikli Hıristiyanlar, Aziz Pavlus’un öğretilerine dikkatli oldular ve itaat ettiler; Tanrı’nın Sözü gibi onları ciddiye aldılar. Birisinin ilahi bilgeliğe itaat ettiğini görünce Pavlus da biz de mutlu oluyoruz. Kendimize şunu sorabiliriz: Ruhsal önderimin veya cemaatimin rahibinin önerilerine uyuyor muyum?

31/8  PERŞEMBE

Aziz Theodotus, Rufina ve Ammia, †270 - Kayseri

1Sel 3,7-13; Mez 89; Mt 24,42-51 [I]

Hazır olun  Mt 24,44

Günlerimiz hızlı geçiyor. Çok kez tekdüze gibi geliyor! Bu, Rab’bin varlığına veya sesine karşı dikkatli olmadığımızdan olabilir? O’nun gözünde, bizim günümüz tekdüze değildir, her zaman bizi sevmek ve bize bir hizmet emanet etmek için bir fırsattır.

1/9  CUMA

1Sel 4,1-8; Mez 96; Mt 25,1-13 [I]

Uyanık kalın Mt 25,13

İsa’nın, uyanık kalın emri, Göklerin Hükümdarlığını anlatmaya çalıştığı hikâyenin sonundadır. Bu hikâyede, İsa kendisini tüm sevgisini vermeye hazır ve evine davet eden damat gibi tanıtıyor. O, yedek yağla ışığı açık bekleyene kapısını açıyor, yani O’nu şahsen sevene ve gelişini bekleyerek bunu kanıtlayana kapısını açıyor.

2/9  CUMARTESİ

Azize Zenon, Concordius ve Theodorus, †302 – İzmit

1Sel 4,9-11; Mez 97; Mt 25,14-30 [I]

Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti 1Sel 4,9

Aziz Pavlus, Selanik cemaatinin imanlılarının, birbirlerini Tanrı’nın sevgisi ile sevmeyi öğrendiklerini görüyor ve bu sevgide daha da büyümeye davet ediyor. Bizler, cemaatlerimizde, ailelerimizde, Rab’den birbirimizi sevmeyi öğrendik mi? Baba’nın şanı için bu yolda ilerleyelim veya bunu bize öğretecek birisini arayalım.

3/9  PAZAR  22° O.D.  A Yılı  [II]

Yer 20,7-9; Mez 62; Rom 12,1-2; Mt 16,21-27

Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin Mt 16,24

Eğer İsa’nın ardından gitmek, O’nu dinlemek, programlarına öncelik vermek, O’na her zaman yakın olmak istiyorsam, kendimi unutmam ve kendi projelerimden uzaklaşmam gerekir. O’nun izlerini kaybetmemek ve O’nun yaşam tarzını benimseyebilmek için bakışlarımı O’na sabitlemeliyim. O’nu her şeyden ve herkesten çok sevmem gerekir. Kutsal Ruh, gel bana yardım et.

4/9  PAZARTESİ

Azize Hermiona, bakire ve şehit, †II yy - Selçuk

1Sel 4,13-18; Mez 95; Lk 4,16-30 [II]

Rab’bin Ruhu üzerimdedir  Lk 4,18

İsa, bugün Musevilerin havrasındayken kendisini, İşaya Kitabından onu ve misyonunu anlatan bir kesit okurken, tanıtıyor. Gerçekten Kutsal Ruh O’nun içerisinde; O’nun merhamet ve bilgelik dolu yaşamı buna tanıklık ediyor. Bu sebeple, çok kişi O’na hayranlık besliyor, çok kişi ise zulüm etmek istiyordu. İsa, tüm insanlık adına, Baba’ya armağan ettiğin yaşamın için teşekkürler.

5/9  SALI

Aziz Urbanus, Theodorus ve arkadaşları, şehitler, †370 - İzmit

1Sel 5,1-6.9-11; Mez 26; Lk 4,31-37 [II]

Birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin  1Sel 5,11

Havari Aziz Pavlus, her zaman İsa’nın sevgisi içerisinde O’nun hoşlandığı gibi, yaşayabilmemiz için, ailede ve Hıristiyan cemaatlerinde birbirimize destek olmamızı teşvik eder. Bize yaşamını, ışığını ve barışını verdiğinden dolayı daima minnettarlıkla ve korkusuzca İsa’yla birlikte yaşayacağız.

6/9  ÇARŞAMBA

Aziz Onesiphorus, †I yy - Efes

Kol 1,1-8; Mez 51; Lk 4,38-44 [II]

Halk O’nu arıyordu  Lk 4,42

İsa’nın yaşamı alçakgönüllüler, sefiller ve pek çok kişiler  için umut kaynağı olmuştur. O, O’na iman gösteren kişiler için öyle olmaya devam eder. Sevgi ile İsa’nın ardından gidenler de tüm Azizler gibi birçokları için umut ve destek haline gelirler. Dirilmiş İsa, her zaman bizimle yaşıyorsun; sana teşekkür ederiz.

7/9  PERŞEMBE

Aziz Sozon, †304 -Viranşehir

Kol 1,9-14; Mez 97; Lk 5,1-11 [II]

Bizi karanlığın hükümranlığından kurtardı Kol 1,13

Baba, biz Hıristiyanlara çok büyük bir armağan vermiştir: Oğlu Mesih İsa’ya iman etmek. Kutsal Gizemlerde, özellikle Barışma ve Efkaristiya ile bizi güçlendiriyor ve Oğlunda büyümemizi sağlıyor. Böylece, her gün İsa’nın yaşamı ve ışığı içinde yaşayabiliriz ve karşılaştığımız kişilere onu armağan edebiliriz. İyi ve kutsal Baba, teşekkürler.

8/9  CUMA  Bakire Meryem Ana’nın Doğuşu

Mika 5,1-4 veya Rom 8,28-30; Mez 12; Mt 1,1-16.18-23 [Ö]

Tanrı’nın, kendisini sevenlerle,...  Rom 8,28

“...her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz”. Ortak annemiz, Meryem, Tanrı’yı sevdi ve herkese, onda beden alan İsa’yı armağan etmek için Tanrı tarafından seçildi. Meryem İsa’yı her zaman, sevinçte ve acıda, iman, umut ve sevgi ile izledi. Tüm durumları, Tanrı’nın armağanı olarak kabul etmeyi bildi. Meryem, bize de, İsa’yı izleyerek yaşamayı öğret.

9/9  CUMARTESİ

İznik’li şehitler, IV yy

Kol 1,21-23; Mez 53; Lk 6,1-5 [II]

Şabat Günü yasak olanı neden yapıyorsunuz? Lk 6,2

Tanrı, Musevilere Cumartesi gününü sevgi ile kutsamalarını emretmiştir. Bir Cumartesi günü acıkmış olan İsa’nın öğrencileri, geçtikleri tarlalardan buğday başaklarını topluyor ve yiyorlardı. İsa, onların davranışlarını koruyor; bu şekilde, Baba’nın, oğullarına olan merhametini gösteriyor. Baba tüm emirleri, onların sevincine yardım etmek için vermiştir.

10/9  PAZAR  21° O.D.  A Yılı  [III]

Hez 33,7-9; Mez 94; Rom 13,8-10; Mt 18,15-20

Kardeşine git, suçunu kendisine göster Mt 18,15

Pazar günleri, Dirilmiş İsa’yı kutlamak ve O’nun sevgisini almak için Kutsal Ayin’e gideriz. Bu sebeple, kendimizi kardeşlerimizden sorumlu hissediyoruz. Birisi bizi adaletsizce yaralarsa onun hakkında kötü konuşmak yerine, birçok yöntemle ona yaklaşalım; İsa’dan bize eşlik etmesini isteyerek, yalnız olarak veya başkalarının yardımıyla onunla anlaşmaya çalışalım. Bizi dinliyorsa, ne mutlu bize.

11/9  PAZARTESİ

Kol 1,24 - 2,3; Mez 61; Lk 6,6-11 [III]

Bir Şabat Günü İsa havrada öğretiyordu Lk 6,6

İsa, sen Tanrı’nın bilgeliğisin, tek öğretmensin. Sen, sözün ve çok kutsal yaşamınla öğretirsin. Teşekkürler çünkü senden öğrenebiliriz ve kardeşlerle birlikte İncili okurken sana bakıp seni “görebiliriz.” Özellikle senin adında toplandığımızda, aramızdaki varlığın için teşekkürler.

12/9  SALI

Aziz Autonomus episkopos, şehit, †306 – Bitinya

Kol 2,6-15; Mez 144; Lk 6,12-19 [III]

Rab Mesih İsa’yı nasıl kabul ettinizse... Kol 2,6

“...Onda öylece yaşayın.” İsa’yı Rab gibi yani sözlerine itaat etmeyi istediğim kişi gibi mi kabul ettim? O’nun iyiliğini ve sadakatini kabul ettiysem, O’na inanan kardeşlerle birlikte, O’na sevgi ile itaat ediyorum. Her günümü, O’na şan verecek şekilde, minnettarlıkla ve sevinçle yaşıyorum.

13/9  ÇARŞAMBA

Aziz Yohannes Chrysostomus, Episkopos ve Kilise Doktoru, †407 - İstanbul

Kol 3,1-11; Mez 144; Lk 6,20-26 [III]

Bedenin dünyasal eğilimlerini öldürün Kol 3,5

Kaderimiz İsa’nın gökteki şanına katılmaktır. Bunun gerçekleşmesi için dünyevi eylemlerimizi terk edip, İsa’nınkileri üstlenmemiz gerekiyor; zevk ve kötülükleri bırakmayı ve O’nun sözüne uygun olarak, haçımıza sarılmayı bilmemiz gerekiyor. İsa bize yardımcı olacaktır.

14/9  PERŞEMBE  Kutsal Haç Bayramı

Say 21,4-9; Mez 77; Fil 2,6-11; Yh 3,13-17 [Ö]

Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki... Yh 3,16

“... biricik Oğlunu verdi.” Kutsal ve iyi Baba, bizi, “gözlerinin ışığı” olan Biricik Oğlunu armağan edecek kadar çok sevdiğin için sana teşekkür ediyoruz. O senin mutluluğundur. Yaşamını haçta ölerek bize vermesini istedin. Şimdi ve her zaman, sana şan verebilmemiz ve şükredebilmemiz için O’nu kabul etmemize yardım et.

15/9  CUMA

Acı çeken Meryem’in Bayramı

İbr 5,7-9; Mez 30; Yh 19,25-27 veya Lk 2,33-35 [III]

Senin kalbine bir kılıç saplanacak Lk 2,35

Şimeon, bu sözler ile Yusuf ve bebek ile tapınağa giden Meryem’e, Tanrı’nın Oğlu’nun yanında yaşamanın nelere mal olacağını söylüyor. Meryem, İsa’yı herhangi bir insandan daha çok sevdi dolayısıyla İsa, halkı tarafından reddedildiğinde Meryem herkesten çok acı çekti. Oğul’un acısına benzer yaşadığı acı, kendisini dünyanın kurtuluşu için İsa’nın işbirlikçisi yapacaktır.

16/9  CUMARTESİ

Aziz Kornelius, Papa, †253 ve Kiprianus, episkopos, †258

Azize Eufemia, †303 – İstanbul

1Tim 1,15-17; Mez 112; Lk 6,43-49 [III]

İsa günahkârları kurtarmak için geldi  1Tim 1,15

Aziz Pavlus, günahkârları kurtarmak için dünyaya gelmiş olan İsa’dan merhamet elde ettiğinde, kurtuluşun mutlu deneyimini yaşadı. İsa ona yaşamını vererek onu lütuflarıyla doldurdu. Bu sebeple, Pavlus, bir sevinç ilahisi söylüyor: “Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların Kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrı’nın olsun! Amin!”.

17/9  PAZAR  24° O.D.  A Yılı  [IV]

Sirak 27,30 - 28,7; Mez 102; Rom 14,7-9; Mt 18,21-35

Kardeşimi kaç kez bağışlamalıyım? Mt 18,21

Petrus, kardeş yaşantısının, karşılıklı çatışmalar dolayısıyla sınanacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple, İsa’ya bu soruyu yöneltti. Ve İsa, affın şartsız ve her zaman verilmesi gerektiğini söyleyerek cevap veriyor. Böylece O, aralarında mevcut olabilir ve Adında yaşamanın güzelliğini gösterebilir.

18/9  PAZARTESİ

Aziz Metot, Anadolu’da episkopos, şehit, †312

1Tim 2,1-8; Mez 27; Lk 7,1-10 [IV]

Isa onlarla birlikte yola çıktı Lk 7,6

İsa, alçakgönüllü ve samimi kalpler tarafından istendiğinde merhamet etmeye her zaman hazırdır. Kilise’nin bize bugün okuduğu İncil, bunu kanıtlıyor; o zaman, O’na, yüzbaşının ulakları gibi güvenerek gidelim ve lütuf, merhamet bulalım. İsa, var olduğun için teşekkürler.

19/9  SALI

Aziz Trophimus, şehit - Frijia

1Tim 3,1-13; Mez 100; Lk 7,11-17 [IV]

Tanrı, halkının yardımına geldi  Lk 7,16

İsa, Nainli dulun oğlunu tekrar yaşama çağırdığı anda oradaki insanlar, bu sözlerle nasıl hayran olduklarını ifade ediyorlar. Aralarında insan olarak bulunan İsa’nın gerçek Tanrı olduğunu söyler gibiler ve O gerçekten de öyledir! İsa, bugün de Kilisesi’nde mevcuttur ve Baba’nın sevgisini gösteriyor: O’na minnettarız!

20/9  ÇARŞAMBA

Aziz Hypatius, Asianus ve Andreas, †740 - İstanbul

Aziz Andreya Kim ve arkadaşları, şehitler, †XIX yy  - Kore

1Tim 3,14-16; Mez 110; Lk 7,31-35 [IV]

Yücelik içinde yukarı alındı  1Tim 3,16

Aziz Pavlus, İsa hakkında konuşuyor. O, haçta ölecek kadar kendini alçalttı, kendisine hiçbir sebep yokken zulüm edildi ve şimdi Baba’nın şanındadır. Biz de O’na iman ederek ve sevgi ile itaat ederek O’nu yüceltiyoruz. Ey Kutsal Ruh, İsa’yı sevmemize yardım etmek için gel!

21/9  PERŞEMBE  Aziz Matta, Havari ve İncil Yazarı

Ef 4,1-7.11-13; Mez 18; Mt 9,9-13 [Ö]

Ben kurban değil, merhamet isterim   Mt 9,13

İsa, peygamberlere de değinerek, Tanrı ile birliğin, Tapınak’ta hayvan adakları sunmaktan çok, günahkârlara karşı merhametli bir tutum ile gerçekleştiğini açıkça belirtir. Günahkârlara ve uzak olanlara merhamet etmeye çağırdığın ve herkesi kabul etmeye hazır olduğun için teşekkürler, İsa. Sana alçakgönüllülükle yaklaşanlara, Tanrı’nın sevgisinin deneyimini yaşattığın için teşekkürler.

22/9  CUMA

1Tim 6,2-12; Mez 48; Lk 8,1-3 [IV]

İman uğrunda yüce mücadeleyi sürdür 1Tim 6,12

Aziz Pavlus’un, görev ortağı Timoteos’a yaptığı bu tembih, birçok başka teşviklerle birlikte, bana da sana da ve tüm imanlılara da yarıyor. İsa’da iman ile yaşamak için uyanık olmam, sözünü dinliyor olmam, zorluklarda ve denenmelerde dayanıklı olmam, herkese karşı alçakgönüllü ve merhametli olmam gerekir.

23/9  CUMARTESİ

Azize Tekla, †I yy - Konya

Pietrelcina’lı Aziz Pio, rahip, †1968

1Tim 6,13-16; Mez 99; Lk 8,4-15 [IV]

Tohum Tanrı’nın sözüdür Lk 8,11

İsa, kalbime ektiğin söz için teşekkürler. Onu anlamamı, korumamı, sevmemi ve onunla dua etmemi sağladığın için teşekkürler. Senin sözünün bana armağan etmiş olduğu sabır, iyilik ve senin isteğine göre yaşama arzusu için teşekkürler.

24/9  PAZAR  25° O.D.  A Yılı  [I]

Yeş 55,6-9; Mez 144; Fil 1,20-24.27; Mt 20,1-16

Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz? Mt 20,6

Bağın sahibi, öğleden sonra saat beşte, hala işsiz kalan işçileri görünce şaşırıyor. Onların tembel olduklarından değil onları işe kimsenin almadığından dolayı orada olduklarını biliyor. İyi Baba, yeteneksizliğime ve iman zayıflığıma rağmen, beni de bağında görevlendirdiğin için teşekkürler. Evinin mutluluğunu bana da tattırmak istediğin için teşekkürler.

25/9  PAZARTESİ

Ezra 1,1-6; Mez 125; Lk 8,16-18 [I]

Nasıl dinlediğinize dikkat edin  Lk 8,18

İsa, bu uyarın için teşekkürler; sözünün yaşamımızda parlamasını, bilgeliğinin bizde eylem göstermesini istiyorsun; böylece bizimle karşılaşan herkes senin sevginin tanıklığını görecektir!

26/9  SALI

Ezra 6,7-8.12.14-20; Mez 121; Lk 8,19-21 [I]

KardeşlerimTanrı sözünü uygulayanlardır  Lk 8,21

İsa, bugün Onun gerçek ailesi olup olmadığımızı, Onunla gerçekten birlik içerisinde olup olmadığımızı anlamamız için bize şu kriterleri veriyor: Tanrı’nın Sözünü dinliyor ve ona göre yaşıyor muyuz? Yaşıyorsak, Onun için kardeş ve anne oluyoruz. İsa, ışığın için teşekkürler.

27/9  ÇARŞAMBA

Aziz Vincentius de Pauli, †1660

Ezra 9,5-9; ezgi: Tobit 13,2-5; Lk 9,1-6 [I]

Onlara cinler üzerinde yetki verdi Lk 9,1

Birçok Hıristiyan, şeytanın varlığını gerçek olarak algılamakta zorlanır. Bu iyi bir işarettir; bu, onların onunla doğrudan ilişkileri olmamış olduğunu gösterir. Aynı zamanda da kötü bir işarettir; Tanrı’nın eserlerini düşmanınkilerden ayırdetmeyi öğrenememişler demektir.

Kilise’nin ciddi, değerli ve zor bir görevi vardır; imanlıları, kendilerini bölmek ve yok etmek isteyenin gücünden kurtarmak!

28/9  PERŞEMBE

Hagay 1,1-8; Mez 149; Lk 9,7-9 [I]

Ondan hoşnut olayım, yüceltileyim Hag 1,8

Bu sözlerle, Rab, Kilisenin inşa edilmesinde, Azizlerin yaptığı gibi birlik içerisinde çalışmamızı söylüyor, öyle ki O, Kilisesinden mutlu olabilsin ve sayesinde herkese sevgisini gösterebilsin. Ey Kutsal Ruh, bize yardım et!

29/9  CUMA  Baş Melekler Mikail, Cebrail ve Rafael'in Bayramı

Dan 7,9-10.13-14 veya Vahiy 12,7-12; Mez 137; Yh 1,47-51 [Ö]

Daha büyük şeyler göreceksin Yh 1,50

İsa, yaptıkları, mucizeleri veya bilgeliği ile övünmüyor. O kıskanç değil, Kilisenin harika işaretler ve mucizelerle Tanrı’nın sevgisini yaymasından ve O’na tanıklık etmeye devam etmesinden çok hoşnuttur. Kendisi de, kendi varlığıyla, onu yönlendiriyor. Baş Melekler, Baba’nın oğullarına, tanıklık (Mikail), müjde (Cebrail), hizmetkar (Rafael) görevlerinde eşlik ettiğinin bir işareti ve armağanıdır!

30/9  CUMARTESİ

Aziz Hiyerenimus, †420

Zek 2,5-9.14-15; ezgi Yer 31,10-12.13; Lk 9,43-45 [I]

Rab aranızda yaşayacak  Zek 2,15

Zekeriya’nın peygamberliğinde, tüm uluslarda kaybolmuş olan Tanrı’nın oğullarını birleştirmek üzere Baba tarafından yollanan İsa kastediliyor. Tanrı’nın Oğluna inananlar, O’nun yeni halkı olan Kilise’yi oluşturacaklardır. İsa onları yönlendirmek ve onlara destek olmak için her zaman yanlarında olacaktır.

1/10  PAZAR  26° O.D.  A Yılı  [II]

Ez 18,25-28; Mez 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

Fahişeler, Tanrı Egemenliğine sizden önce giriyorlar  Mt 21,31

Evet, eğer büyük hatalar işlemediğime ve Tanrı’nın önünde kendimi doğru gördüğüme ikna olmuş şekilde yaşarsam böyle olacaktır. Aslında, benden daha büyük günahkârlar; günahkâr olduklarını bilip af dilediklerinde, değişebilecekler ve yaşamlarını Tanrı’nın yönlendirmeleriyle doğrultabilecekler. Hayal kırıklığına uğramaktansa tövbe etmek daha iyidir!

2/10  PAZARTESİ

Koruyucu Meleklerin Bayramı

Çıkış 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]

Bir çocuğu, adıma kabul eden...  Mt 18,5

“... beni kabul etmiş olur.” İsa,“Benim adıma” deyip kendisini her eylemin, küçük de olsa, merkezine koymamızı istiyor, bu, küçüklere şefkat ve ilgi göstermek olabilir. Onlar (sadece onlar değil de!) bize karşılık veremeyecekler, ancak sevgi eylemine bizi iten İsa’nın kendisi sevinciyle bize gelecektir. Bugün çocuklarımıza, Baba’nın, onları daima koruyan, onlara eşlik eden, onunla konuşabilecekleri harika bir melek armağan ettiğini hatırlatalım!

3/10  SALI

Zek 8,20-23; Mez 86; Lk 9,51-56 [II]

İzin verin, sizinle gidelim Zek 8,23

“Çünkü Tanrı'nın sizinle olduğunu duyduk.” Biz Hristiyanların tanıklığı ve bugün benimki de İsa’nın hayatının ve sözünün yani Hıristiyan imanının gerçeğini gösterebilsin; sevgi ve barış Tanrı’sının yakınlığını ve sevgi dolu varlığını birisine hissettirebilsin!

4/10  ÇARŞAMBA

Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Gal 6,14-18; Mez 15; Mt 11,25-30 [Ö]

Yüküm hafiftir Mt 11,30

Bu sözün doğruluğunu Aziz Fransua tecrübe etti, bugün Kilise bunu kutluyor. O, kendi hırs ve tutkularının sert buyruğuna hizmet ettikten sonra, huzurlu ve hür, derin ve sarsılmaz sevinci tecrübe etti. Bu tecrübe kendisini bir bebek gibi İsa’ya ve sevgisine emanet ettikten sonra gelişti. Aziz Fransua, büyük sıkıntılarda dahi neşeyle İsa’yı övdün, bizim için dua et!

5/10  PERŞEMBE

Azize Charitina, †304 – Amasya

Neh 8,1-4.5-6.7-12; Mez 18; Lk 10,1-12 [II]

Sizi kuzular gibi gönderiyorum Lk 10,3

Kuzular, kurtlara kötülük yapamazlar. İsa’nın öğrencileri kimseye kötülük yapmak istemiyor, çünkü onların yasası Baba’ya sonsuz sevgidir ve onların silahı aftır. Bu şekilde, sadece ölüm ekebilen “kurt”u, yenebilecekler. İki sene önce genç babanın, eşini öldürenlere dediklerini hatırlıyorum: “Ne benim ne de oğlumun nefreti olacak; nefretimizi görme sevinciniz olmayacak”.

6/10  CUMA

Aziz Sagar, episkopos, şehit, †170 - Eskihisar Denizli

Baruk 1,15-22; Mez 78; Lk 10,13-16 [II]

Tanrı'nın sesini dinlemedik Bar 1,21

Tanrı’nın sesini dinlememenin sonucunda, halk ağır sıkıntılarla karşılaştı. Bizim için de Rabbin sesini dinlemek, gerçekten iyi olmanın, aramızda ve içimizde barışın olmasının tek yoludur. Rab, yaşamımızla ilgilendiğin için teşekkürler. Adına toplandığımızda, senin sevginin görevlendirdiği çobanlar aracılığıyla ve saf olduğunda kalbimizin derinliklerinde bize konuştuğun için teşekkürler!

7/10  CUMARTESİ

Tesbih Bayramı

Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24

veya Hav 1,12-14; ezgi: Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 [II]

Felaketleri başınıza getirdiği gibi...  Bar 4,29

“...sizi kurtaracak.” Baruk, Tanrı’yı cezalandırıcı olarak düşündürtebilir. Kutsal Kitap’ta, her şey Tanrı’ya atfedilir böylece Onun her şeyin üzerinde olduğu belirtilir. Ancak günahlarımızın sonuçlarını ceza gibi görmememiz gerekiyor. O bizi özgür yarattı ve daimi bir sevinç imkânı sunuyor. Bu teklifi reddedip bizi mahvedecek olanı seçersek, başından beri Onun bizi korumak istediği kötülüklerin ortasında bulunacağız. Lütuf ve sevinç dolu Meryem, biz günahkârlar için dua eyle!

8/10  PAZAR  27° O.D.  A Yılı  [III]

Yeş 5,1-7; Mez 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Yapıcıların reddettiği taş, baş taşı oldu  Mt 21,42

Bu Söz, her hareketimizde, Rabbin onayını aramamıza yardımcı olur. Aslında, bizim yaşamımız sadece O’nun ellerindeyse, onun bir anlamı vardır ve meyve getirir. Biz, moda ve yalancı gelişmeler peşinde koşmuyoruz; Kutsal Kilisesi’nin temel taşı İsa ile birlik içerisinde kalıyoruz!

9/10  PAZARTESİ

Azize Publia, †362 - Antakya

Yunus 1,1–2,1.11; ezgi: Yunus 2,3-5.8; Lk 10,25-37 [III]

Komşum kim?  Lk 10,29

Ben her insanın “komşu”suyum, kardeşiyim çünkü her insan Tanrı tarafından seviliyor. Her insan deyince sadece iyilikle dolu olanın değil, kötülüğün bozduğu, nefret dolu ve ölüm yayanın da yanındayım. Çünkü İsa, o kişi için de kanını sundu. Onunla da ilgilenip onun üzerine “yağla şarap” yani duamı dökeceğim, böylece tövbe edip iyileşebilecek.

10/10  SALI

Azize Eulampia ve kardeşi Eulampius, †305 - İzmit

Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42 [III]

Tanrı kötü yoldan döndüklerini gördü  Yun  3,10

“O, Ninovalılar’a acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.” Belki, Tanrı’nın diktatör gibi olduğunu ve bir şeyi kararlaştırdıktan sonra bir daha değiştirmeyeceğini düşünüyoruz... Hayır, böyle değil! Tanrı Baba’dır, bizimle uyum içerisinde olmak ister; tüm yaptıklarımız Onun gözünde önemlidir. Hatta şöyle söyleyebiliriz: O gerçek bir aşık gibidir, sevgimizle ona her şeyi yaptırabiliriz!

11/10  ÇARŞAMBA

Aziz XXIII. Yuhanna, Papa - †1963

Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4 [III]

Günahlarımızı bağışla  Lk 11,4

İsa, öğrettiğin duaya, bu küçük ama önemli cümleyi eklediğin için teşekkürler! Bazen, belki de farkında bile olmadan, senin kanın beni, egoizmimden ve gururumdan doğan şeylerden arıttığında, kendimi özgür ve mutlu hissederim, gerçek ve derin ilişkileri yaşayabilirim. Her zaman güvenle, “Günahlarımızı bağışla” diyeceğim!

12/10  PERŞEMBE

Azize Donnina, †303 - Adana

Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]

Bir baba gibi... onları esirgeyeceğim Mal 3,17

Malaki’nin ağzı aracılığıyla, Tanrı’nın verdiği bu söz ne kadar güzel huzuru, barışı ve güveni içimizde işletiyor! İsa, gerçekten Tanrı’nın, bize karşı, çocuklarına karşı düşünceli, ilgili bir Baba olduğunu gösterdiğin için teşekkürler: “Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

13/10  CUMA

Antakyalı Aziz Theophilus, †180

Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26 [III]

Rabbin günü yakındır Yoel 1,15

Rabbim, günün yaklaştığında, yani yaşamıma, kardeşleriminkine veya bir ulusunkine müdahale ettiğinde, bir kurtuluş zamanıdır: Sen her zaman bizi seversin! Senin düzeltmelerin de sevgidir. Bunlar için sana şükrediyorum. Bazen sana bunu söylemekte zorlanıyorum, o zaman sana şimdiden teşekkür ediyorum.

14/10  CUMARTESİ

Yoel 4,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]

Ne mutlu Tanrı’nın sözünü uygulayanlara Lk 11,28

Ben de İsa’nın bütün şefkatini tadabilirim; bir annenin evladı ile yaptığı gibi ben de O’nu düşünebilir, O’nunla ilgilenebilirim. Ben de O’nun kalbinde ‘büyük’ olabilirim! O’nun Annesi bana yolu gösteriyor: Baba’nın her sözüne karşı dikkatli olmam ve benim için her arzuladığını kabul etmem gerekiyor.

15/10  PAZAR  28° O.D.  A Yılı  [IV]

Yeş 25,6-10; Mez 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Çağrılan çok, ama seçilenler azdır Mt 22,14

İsa’nın bugün bahsettiği ve seçilme işareti olan ziyafet elbisesi bizi düşündürmekte ve Kutsal Ruh’tan ışık istememizi sağlamaktadır. İsa’yı beyaz ve ışıklı bir elbise olarak düşünebiliriz çünkü O, kendisini vaftizle kabul eden ve her gün ondan düşünce, arzu yani yaşam alan kişiyi sarar.

16/10  PAZARTESİ

Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]

Elçilik görevine sahip olduk  Rom 1,5

Havariler; Onikiler ve onların halefleri olan episkoposlardır. Ancak İsa’nın her öğrencisi, Kilisesi’nin her üyesi, “havari”dir, elçidir yani halklar arasında Tanrı’nın sevgi olduğuna tanıklık etmek için “gönderilmiş”tir. İnsanın, Tanrı’ya güvenmesini, dolayısıyla sözlerini ciddiye alıp, emirlerine itaat etmesini sağlayacak tek şey, O’nun sevgisini tecrübe etmektir.

17/10  SALI

Antakyalı Aziz İgnatius episkopos, şehit, †107 - Roma

Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]

O’nu Tanrı olarak yüceltmediler  Rom 1,21

Aziz Pavlus’un tüm sayfasını okursak, onun tanımladığı durumu bugün nasıl tekrar yaşadığımızı görürüz; birçokları, kalplerinin görüşünü karartan tutkuları yüzünden, iyi gören göze parlayan Gerçek’ten uzaklaşır. İnsana yakışmayan şekilde davranarak, Yaratıcılarını yüceltmezler. Kimseyi yargılamak bize düşmez ama tabii kendimizi ve çocuklarımızı korumak ve onlar için çok dua etmek görevimizdir.

18/10  ÇARŞAMBA  Aziz Luka, İncil yazarı

2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9 [Ö]

Ürün bol, ama işçi az Lk 10,2

İyi Baba, Oğlun İsa’nın istediği gibi, bugün sana hasatta işçiler göndermen için dua ediyorum; gerçekten çok iş var! Beni, yaşamımı kabul et; onu Ruh’la doldur, böylece her nefesim, hareketim ve düşüncem, sana sevgi ile sunulabilsin ve hasat için faydalı bir iş gibi olsun!

19/10  PERŞEMBE

Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]

İnsan, iman ederek aklanır  Rom 3,28

Bu konu hakkında çok tartışma var... İsa, sana inanıyorum! Ruh’unun ışığı ve gücüyle, bana gösterdiğin gibi sevgide yaşamam için yardım et. Bunu «puan» kazanmak için değil (gurur dolu bir talep olurdu!); beni zaten sevmiş, benim için kendini sunmuş ve bana şimdiden yanında bir yer ayarlamış olduğundan dolayı sana teşekkür etmek için arzuluyorum. Çok kez sevmeyi beceremeyeceğim ama kurtuluşum olan merhametli sevgine güveniyorum.

20/10  CUMA

Aziz Andreas Calybite, †767 – İstanbul

Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7 [IV]

Korkmayın, serçelerden daha değerlisiniz  Lk 12,7

“Korkmayın!”: Bu davet - emir, Kutsal Kitap’ta üç yüz altmış beş kere vardır, yılın her günü için bir tane! Rab, göğün ve yerin Tanrısı olan kendisi tarafından çok sevildiğimizi hatırlamamıza yardımcı olmak istiyor. Yaşamımızı, her gün, güvenle, O’nun ellerine koymamıza yardımcı olmak istiyor. Bunu, bugün yeniden yapmaya başlamak istiyoruz!

21/10  CUMARTESİ

Aziz Dasius, Zotıcus, Caıus, şehitler, †303 - İzmit

Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]

Kutsal Ruh’a küfreden bağışlanmayacaktır Lk 12,10

Kutsal Ruh’a küfür etmek, işaretlerini almış olmasına rağmen, onun, Baba’nın sevgisi ve gücü olduğunu ve İsa’da hareket ettiğini, tanımak istememektir. Bu günah affedilemez çünkü sadece İsa kurtarıcıdır ve O’nun dışında hiç kimse kurtaramaz. O’nun, Baba tarafından gönderildiğini kabul eden ise ağır günahların da affını dilemek için O’na güvenle gidebilir.

22/10  PAZAR  29° O.D.  A Yılı  [I]

Yeş 45,1.4-6; Mez 95; 1Sel 1,1-5; Mt 22,15-21

Sezar’a vergi vermek caiz mi? Mt 22,17

İsa, bu tuzak soru ile düşmanların seni zor duruma düşürmek istiyor. Onlara da kendi bilge sözlerini vererek cevap veriyorsun; Sezar’ın hizmetlerinden faydalanırsak, onun hakkını vermeliyiz. Ama karışıklık yaratmayalım; yaşam, sevgi, Baba’nın armağanlarıdır ve bunlar sadece O’na dönmelidir! Düzen neredeyse, orada da barış olabilir.

23/10  PAZARTESİ

Aziz Theodoret, rahip, şehit, †362 - Antakya

Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,68-75; Lk 12,13-21 [I]

Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak  Lk 12,20

İsa, bana çocuk vermeyi düşünmediysen de, benim de ilgilenebileceğim biri, hatta pek çokları var. Seninle karşılaşmaları için onlara yolu hazırlamak istiyorum! Bu tabii ki her Hıristiyan anne babanın arzusudur. Hepimiz Baba’nın kalbinde mutlu olacağız!

24/10  SALI

Aziz Proclus, †446 – İstanbul

Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38 [I]

Günahın çoğaldığı yerde...  Rom 5,20

“...Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı.” Bu Söz, günahlarımızın önünde cesaretimizin kırılmamasına yardımcı olur; onları eğer, alçakgönüllülük ve güvenle İsa’ya emanet edersek, sevgisinde büyümemiz için fırsat olacaktır. Bir gün bir kardeşime karşı sevgisizce davrandığım için üzgündüm. Birisine anlattım, o da bana, İsa’nın her şeyi düzeltebileceğini hatırlattı. Hemen bir ışık yandı: İsa’nın adıyla, o kardeşten özür dileyecektim! Kalbime hemen barış döndü.

25/10  ÇARŞAMBA

Aziz Martirius ve Marcianus, şehitler, †351 - İstanbul

Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]

Kime çok emanet edilmişse...   Lk 12,48

“...ondan daha çok istenecektir.” Herkesin birbirini sevdiği bir aile gibi Kilise’de de, birbirimize kıskançlıkla bakmayacağız. Kim Rab’den daha çok aldıysa, daha büyük sorumluluklar da taşıyordur ve hesap vermesi gerekecektir. Birbirimiz için dua edelim, öyle ki birbirimize sevgi ile hizmet ederek, bu dünyada ve sonrasında sonsuza dek gökte, Baba’nın tatlılığını tadabilelim!

26/10  PERŞEMBE

Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 – İzmit

Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]

Bedeninizin üyelerini doğruluğa köle olarak sunun  Rom 6,19

Ergenlik ve gençlik yıllarında, çok kez sıkılır, zamanımı nasıl dolduracağımı bilmezdim. İsa, gözlerimi açma lütfunda bulundu; O’nu gördükten sonra, çevremdeki kardeşleri de gördüm. Diğerleri için, karşılık istemeden, zaman ve enerji sarf etmeye ve sevinç duygusu ile tanışmaya başladım.

27/10  CUMA

Aziz Thraseas, episkopos, şehit, †175 - İzmir

Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]

İyi olanı yapmak isterken...   Rom 7,21

“...karşımda hep kötülük vardır.” Aziz Pavlus, büyük alçakgönüllülükle, karşılaştığı zorlukları açıklıyor... Bu aynı zorlukları her insan gibi biz de yaşamaktayız! Ancak, biz Hıristiyanlar, içimizde güçlü olan ve bizi seven, yani İsa’nın yaşadığını unutamayız! Onunla biz galipleriz. Küçükleri bu deneyimle büyütmeye yardımcı olmak görevimiz ve sevincimizdir; onların da İsa’ya ihtiyacı vardır!

28/10  CUMARTESİ  Aziz Simon ve Yahuda, Havariler

Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-19 [I]

Havari adını verdiği on iki kişiyi seçti  Lk 6,13

Bugün, On ikilerden Aziz Simon ve Yahuda’yı kutluyoruz. Onlarla ilgili detaylı bilgimiz yok. İsa’nın onları, diğerleri ile birlikte, bir gece süren duadan sonra seçtiğini biliyoruz. Onunla yaşamışlar, Onun öğretilerini duymuşlar, eserlerini, ölümünü ve dirilişini görmüşlerdir.

İmanımız onların imanına, sevgisine ve tanıklığına dayanır. Onlara teşekkür ediyor, onlardan bizim için dua etmelerini diliyoruz.

29/10  PAZAR  30° O.D.  A Yılı  [II]

Çıkış 22,20-26; Mez 17; 1Sel 1,5-10; Mt 22,34-40

Kutsal Yasada en önemli buyruk hangisidir? Mt 22,36

Çok meşhur hahamları uzun tartışmalarla meşgul tutan bu soruya İsa emin ve rahat bir şekilde cevap veriyor. İsa’nın aklı ve kalbi, ruhu ve bedeni, Kutsal Ruh’un ışığıyla doluydu ve O, Baba’yı tanıyordu; Baba’nın her buyruğunda kardeşlerimize armağan edebilelim diye, sadece sevgi olduğunu görüyordu.

30/10  PAZARTESİ

Aziz Asterius, †400 - Amasya

Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17 [II]

Kadın, hastalığından kurtuldun Lk 13,12

İsa, merhametinden fışkıran bu sözler, yönetici ve öğretmen gibi görülenlerin seni sinagogdan dışarıya atma riskini üstlenmene sebep oldu. Bu aynı merhamet, seni kan kaplı olarak, hacın üzerinde, dünyanın günahlarının ve benim günahımın lanetini almış olarak kalmana sebep oldu! Biz zavallıları seven merhametli İsa, sana tapıyorum!

31/10  SALI

Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21

Bu umutla kurtulduk Rom 8,24

İsa’ya inanan bizler, Onun bizi kurtardığına, göksel Baba ile birliği tekrar kurduğuna inanıyoruz. Bu şekilde, huzurlu bir umutla yaşıyoruz; sevgisinin bizim için hazırladıklarını henüz tamamen tatmamış olmamıza rağmen, Onunla sıkı bir iletişim içinde, dua sayesinde ve birbirimize hizmet ederek, en karanlık zamanlarda bile, güvenle ilerliyoruz, hayal kırıklığına uğramayacağımıza eminiz: O bizi elimizden tutuyor!

1/11  ÇARŞAMBA  TÜM AZİZLERİN BAYRAMI 

Vahiy 7,2-4.9-14; Mez 23; 1Yh 3,1-3; Mt 5,1-12 [Ö]

Ne mutlu merhametli olanlara! Merhamet bulacaklar Mt 5,7

“Mutlulukları” nasıl dinlemeliyiz? Onlar İsa’nın kişiliğini değişik yönlerden yansıtmaktadırlar. O ruhta fakirdir, o merhametlidir. Onu örnek alan mutludur, gerçek insan boyutuna ulaşmıştır. Azizler de Onu örnek aldılar, biz de Onu örnek alıyoruz; yüreğimizde fakirler, acı çekenler, müdafaasız olanlar için yer olacaktır. Bunu yapmak zorumuza gitse de yapacağız: Tanrı da yüreğini bize açacaktır.

2/11  PERŞEMBE  Ölüleri Anma Günü

Bilgelik 3,1-9; Mez 41; Vahiy 21,1-5.6-7; Mt 5,1-12 [Ö]

İşte, her şeyi yeniliyorum  Vahiy 21,5

İsa, insanların yaşamını yenilemek için geldi. “Yeni” önceden olmayan ve tanımadığımız bir şey anlamına gelir, o halde bunu tanımak için İsa’dan öğrenmeliyiz. Her şeye yeni gözlerle bakacağız, yaşayana ve ölene de başka gözlerle bakacağız. Bugün özellikle ölmüş olanlara başka türlü bakıyoruz, onları Baba’nın ellerinde görürüz, bunun için ağlayışımız huzurlu. Öleceğimiz zaman da daima Baba diye çağırdığımız Tanrı bizi karşılayacaktır.

3/11  CUMA

Aziz Germanus, Theophilus ve Cyrillus, †250 - Kayseri

Rom 9,1-5; Mez 147; Lk 14,1-6 [II]

İsa adamı tutup iyileştirdi  Lk 14,4

İsa daima dikkatlidir, her gün, Şabat Günü de merhametle davranır; Baba’nın da öyle davrandığını bilmektedir. Acı çekene karşı merhametli olmak herhangi başka bir kuraldan daha güçlüdür, hatta tüm kuralların temelidir. İsa, başkalarının acılarına karşı senin gibi dikkatli olmamı sağla.

4/11  CUMARTESİ

Aziz Nicandrus ve Hermes, † IV yy – Demre

Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11 [II]

Kendini alçaltan yüceltilecektir Lk 14,11

Alçaltılmak güzel değildir, ama alçalmak iyidir. Kendisini alçaltan kişi, doğru yerdedir ve herkes tarafından özellikle de Tanrı tarafından sevilebilir. Bir Azize şöyle diyordu: Ben zayıf ve kırılgan bir solucandan başka neyim ki? Solucan eğer yerinde, yer altında, kalırsa ona kimse kötülük yapamaz. Ama yerinden çıkarsa herkes farkına bile varmadan onu ezebilir.

5/11  PAZAR  31° O.D.  A Yılı  [III]

Mal 1,14 - 2,2.8-10; Mez 130; 1Sel 2,7-9.13; Mt 23,1-12

Hepiniz kardeşsiniz  Mt 23,8

Onursal unvanlar ne işe yararlar ki? İsa onları sevmez. Kendini beğenenlere, yalakalara yararlar, insanların birbirlerini ayırmasına sebep olurlar. Aslında gerçek durumumuz Tanrı’nın gördüğüdür; O’nun gözünde biz küçüğüz ve birbirimizin hizmetkarıyız. En güzel unvanlar, “kardeş” gibi birleştirici olanlardır. Ancak bu bir unvan değil, bir gerçektir!

6/11  PAZARTESİ

Aziz Pavlus episkopos, †351 - Göksun

Rom 11,29-36; Mez 68; Lk 14,12-14 [III]

Her şeyin kaynağı O'dur   Rom 11,36

Aziz Pavlus, doksolojilerinden birini aynen böyle sonlandırmaktadır. Doksoloji Tanrı’ya şan verilmek istenen bir ifadedir. Tanrı’yı her düşündüğümüzde O’nun bilgeliğine hayran olmaktan, O’nu övmekten ve bizi koruduğu, zenginleştirdiği sevgisinin derinliğine ve güzelliğine şükretmekten başka bir şey yapamayız.

7/11  SALI

Aziz Athenodorus, episkopos, †III yy - Niksar

Rom 12,5-16; Mez 130; Lk 14,15-24 [III]

Umudunuzla sevinin  Rom 12,12

İsa düğüne bizleri davet ediyor yani Tanrı’nın büyük sevgisine sevinmeye çağırıyor. Havari bu aynı daveti yeniliyor. Önce birbirimizi sevmemizi istemişti, şimdi ise sevinçli olmamızı istiyor: gerçekten de seven başkasının ve kendi gözyaşlarını silmektedir.

8/11  ÇARŞAMBA

Rom 13,8-10; Mez 111; Lk 14,25-33 [III]

Sevmek Kutsal Yasayı yerine getirmektir  Rom 13,10

Emirler sevginin değişik yönlerini yaşamamıza yardım etmektedir. On emri hala hatırlıyor musun? Aziz Pavlus bize birkaçını hatırlatmaktadır. Her gün onları tekrar et; çocuklarına tekrar et, böylece unutmalarını engellersin; aralarından birini bile unuturlarsa onlara olan güvenin azalacaktır. Ya sen unutursan, onlar sana nasıl güvenecek?

9/11  PERŞEMBE  Roma'daki Ana Kilisenin Takdis Edilişi

Hez 47,1-2.8-9.12 veya 1Kor 3,9-11.16-17; Mez 45; Yh 2,13-22 [Ö]

Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin Yh 2,16

İsa ikiyüzlülüğe tahammül edemiyor. Mabette insanlar Tanrı’ya tapıyor, ancak arzularının başında para geliyor. İsa bunu sözlerden çok somut bir eylemle gösteriyor; pazarcıları oradan kovuyor! Pazarlıkları yüreğinden çıkar: Tanrı ile sözleşmeler yok! O’nun sevgisini almak için O’na bir şey mi, belki de küçük bir şey mi vermek istiyorsun? Yanılıyorsun: Tanrı bunu istemez. O zaten seni seviyor: O’na kendini vererek şükret!

10/11  CUMA

Büyük Leo, Papa ve Kilise Doktoru, †461

Rom 15,14-21; Mez 97; Lk 16,1-8 [III]

Efendime ne kadar borcun var Lk 16,5

Hepimiz borçluyuz ve Tanrı’ya karşı iyi niyetlerimize rağmen dürüst değiliz. Kurnazlık yapabiliriz. Ne gibi? Fakirlere yardım edebiliriz öyle ki onlar Tanrı’nın önünde bizi övsünler ve O bizi mükâfatlandırsın. 

11/11  CUMARTESİ

Aziz Tours'lu Martinus, †397

Rom 16,3-9.16.22-27; Mez 144; Lk 16,9-15 [III]

Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın  Rom 16,16

İmanlıların selamı “kutsal öpüş”tür: Tanrı’nın sevgisinden doğan ve sevgisiyle devam eden bir öpücük.

Bu şekilde günahkâr olanı, günahkar olsak da, öpmeyi beceriyoruz. Bu öpücük ne benim ne de senin cüzdanına bağlıdır. Bunu bize İsa da hatırlatmaktadır!

12/11  PAZAR  32° O.D.  A Yılı  [IV]

Bilgelik 6,12-16; Mez 62; 1Sel 4,13-18; Mt 25,1-13

Sizi tanımıyorum   Mt 25,12

İsa’nın sevgisinden dışlayıcı bir sözün gelmesi mümkün mü? Nasıl olur? Kime yöneliktir? Onsuz yaşayan insanlara, Sözünü ciddiye almayanlara, Ona bir saatlerini bile vermeden ve Onunla karşılaşmaya çalışmadan Ondan yardım bekleyenlere söylenmiştir. Gerçekte bunlar kendi kendilerini o düğün şöleninden dışlamışlardır.

13/11  PAZARTESİ

Bilgelik 1,1-7; Mez 138; Lk 17,1-6 [IV]

Tanrı'nın Ruhu her sözü bilir  Bil 1,7

Bu söz İsa’nın af ve skandallar hakkındaki öğretisine eşlik etmektedir. Tanrı’nın oğlu olarak yaşayan Hristiyan, Tanrı’yı dinler ve O’nun önerilerini ciddiye alır yoksa skandal yaratır yani başkalarına yanlış yolu gösterir. Doğru yolu seçmeyi bilemeyen küçükler de kötü yola sürüklenmiş olurlar.

14/11  SALI  Azize Clementina, Theodota ve Philomena, şehitler, †III yy – Marmara Ereğlisi

Bilgelik 2,23 - 3,9; Mez 33; Lk 17,7-10 [IV]

Erdemli kişilerin ruhları Tanrı'nın elindedir   Bil 3,1

Erdemli kişiler kimlerdir? Bilgelik Kitabı şöyle der: Tanrı’nın sınadığı ve bu denemeyi aşan kişilerdir. Bu sebepten Tanrı onları beğendi. Onlar da, O’na güvendiler. Erdemli kişi yaşamını işe ve tasarruf üzerine inşa etmiş kişi değildir, yaşamını, Baba’nın bilgeliğini göstermek için bir fırsat olarak yaşamış olanlardır. Böyle yaşayanları görüyor musun? O halde Tanrı’nın ellerini de görüyorsun.

15/11  ÇARŞAMBA

Aziz Gurias ve Samonas, †305 - Urfa

Bilgelik 6,1-11; Mez 81; Lk 17,11-19 [IV]

Herkesi kayıran O'dur  Bil 6,7

Tanrı’nın bakışları kimseyi kayırmaz. O herkese aynı sevgiyle bakar ama küçüğü korur, kendini beğenmişi ise azarlar, belki de cezalandırır; daha doğrusu günahın sonuçlarını tecrübe etmesine izin verir. Sevgi mükâfatlandırır ama yolun dışına çıkanı da düzeltir öyle ki o da, Tanrı’nın evladı olarak yaşasın. Biz cüzamlı Samiriyeli gibi sadece teşekkür edebiliriz.

16/11  PERŞEMBE

Bilgelik 7,22 - 8,1; Mez 118; Lk 17,20-25 [IV]

Tanrı'nın dostu yapar Bil 7,27

Bunu Tanrı’nın bilgeliği gerçekleştirir. Tanrı’dan gelir ve onu kabul eden insanı zenginleştirir. Onu kabul eden de artık eskiden olduğu gibi değildir; yavaş yavaş Tanrı’nın dostu, hatta peygamber olur. Tanrı’nın bilgeliğinde yaşayandan, aldatılma korkusu olmadan tavsiye isteyebilirsin. Sakın, bilge olmayan kişiden tavsiye isteme!

17/11  CUMA

Şifacı Aziz Gregorius episkopos, †270 - Niksar

Bilgelik 13,1-9; Mez 18; Lk 17,26-37 [IV]

Canını esirgemek isteyen onu yitirecek   Lk 17,33

Canını esirgemek: İsa çölde ve sonra haçta iken bu denenmeyi aştı. Ona şöyle diyorlardı: “Kendini kurtar.” Biz kendimizi kurtarmayı denersek bunu kendi yöntemlerimizle ve hırslarımızla yaparız; sonuç olarak pek çok egoizm şekillerini kullanarak günahımızı büyütürüz.

18/11  CUMARTESİ

Aziz Romanus, †303 - Antakya

Bilgelik 18,14-16;19,6-9; Mez 104; Lk 18,1-8 [IV]

İnsanoğlu geldiğinde iman bulacak mı?  Lk 18,8

Bu cevaplandıramayacağımız bir sorudur. Sadece şunu söyleyebiliriz: İsa, sana olan imanımı canlı bulmanı arzu ediyorum! Sözüne olan sadakatte ve imanda güçleneceğime söz veriyorum. Sonrasında iman, sevgimin temeli olacaktır, saf ve karşılıksız sevgi de senden kurtarılmış birçok kişide imanı doğuracaktır.

19/11  PAZAR  33° O.D.  A Yılı  [I]

Özd 31,10-13.19-20.30-31; Mez 127; 1Sel 5,1-6; Mt 25,14-30

Küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin  Mt 25,23

O hizmetkârın sadık olduğu küçük işler nedir? Kendisine emanet edilen talantlardır, dünyevi, maddi zenginlikler. Bu şeylerde sadık ve dürüst olanlara ruhani zenginlikler de emanet edilebilir, örneğin yayılması gereken Söz, Tanrı’nın sevgisini gösterebilmek için güç veren Gizemler, hizmet edilmesi ve büyütülmesi gereken Hıristiyan Cemaatler...

20/11  PAZARTESİ

Aziz Gregorius, keşis, †842 - İstanbul

Aziz Basilius, şehit, † III yy - Antakya

1Makabeler 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Mez 118; Lk 18,35-43 [I]

Senin için ne yapmamı istersin?  Lk 18,41

Kör, yüksek sesle böyle bağırarak birçok kişinin duyarlılığını rahatsız etmişti. Onları rahatsız eden, körlüğü ve dilenmesiydi ama çok kişinin Herodes’e bilgi yetiştirdiği bir ortamda, böyle yüksek sesle bildirilen bir iman da rahatsız etmişti. İsa merak etmiyor; o adamla karşılaşmak ve onu konuşturmak istiyor. Onun imanını birçok kişi duymalı, bu bazı riskler doğursa da...

21/11  SALI

Meryem Ana'nın Mabette Tanrı’ya Sunulması

2Makabeler 6,18-31; Mez 3; Lk 19,1-10 [I]

Bugün senin evinde kalmam gerekiyor  Lk 19,5

Zakkay, kısa boylu olmaktan, ağaca tırmanmış olmaktan ve günahkâr olmaktan utanmamalı. Şimdi İsa onunla birliktedir: İsa onunla birlikte olalı, o başka biri oldu. Benim için ve senin için de aynı şey oldu. İsa bizi yeniliyor, değiştiriyor, kurtarıyor. O, Zakkay’a yaptığı gibi bizim de yaşamımızın amacını değiştiriyor. Artık o, zenginleşmek için değil de cidden sevmek için yaşamaya başladı.

22/11  ÇARŞAMBA

Azize Çeciliya, bakire ve şehit, †250

2Makabeler 7,1.20-31; Mez 16; Lk 19,11-28 [I]

Kimde varsa ona daha çok verilecek   Lk 19,26

İmanı, ümidi, sevgisi olana Tanrı; cesaret, sevinç, sadakat, barış, ışık, bilgelik ve cömertlik verecektir. Ama imanı, ümidi ve sevgiyi geliştirip yaşamayana ne sahip olduğu zenginlikler, ne de zekâsı, becerileri fayda etmeyecektir.

23/11  PERŞEMBE

Aziz Anfilokius, epişkopos, †400 - Konya

1Makabeler 2,15-29; Mez 49; Lk 19,41-44 [I]

Kralın buyruklarına uymayacağız  1Mak 2,22

Matatiyas ve ailesi kararlıdır. Onlar ilahi bilgeliğe ters düşen kralın emirlerinin, halkı mahvedeceğini biliyorlar. İnsani parlamentoların kanunlarını, daima Tanrı’nın Sözü ile karşılaştırmak gerekir. Bunları yapmazsan meydana gelecek felaketlerden sen de sorumlu olursun; şiddet, haksızlık, sefalet, zulüm... İsa, peygamberlerin sözünü önemsememiş olan Kudüs için ağlıyor.

24/11  CUMA

Aziz Andreas Dung-Lac ve arkadaşları, †XVI-XVIII yy.

1Makabeler 4,36-37.52-59; ezgi: 1Tarih 29,10-12; Lk 19,45-48 [I]

Evim dua evi olacak  Lk 19,46

İsa, mabede “evim” diyor! O, Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve evi üzerinde otoriteye sahip olduğunu biliyor. Orası sadece Baba ile karşılaşma yeri olmalı, kısacası “dua evi” olmalı. Tanrı ile karşılaşma olmayan diğer bütün aktiviteler istismardır. Şimdi ben de Tanrı’nın mabedi sayılırım; içimdeki birçok söz ve eylem istismardır! İsa beni arındır!

25/11  CUMARTESİ

Aziz Mercurius, †250 - Kayseri

1Makabeler 6,1-13; Mez 9; Lk 20,27-40 [I]

Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır  Lk 20,38

İsa, Kutsal Yazıları okumayı ve çok iyi anlamayı biliyor. Benim de Tanrı’nın Sözlerini anlamam için aklımı açabilen O’dur. Tanrı, İbrahim’in Tanrı’sıdır; bunu söyleyerek yüzyıllar önce ölmüş olan İbrahim’in hala yaşadığını ifade ediyorum. Elbette henüz gizemli bir yaşamdır ama düşünebileceğimden daha gerçek ve üstündür: Aziz Pavlus buna “göksel yaşam” diyordu. Azizlerin bu yaşamını kıskanıyorum ve ümitle bekliyorum!

26/11  PAZAR  34° O.D.  A Yılı  EVRENİN KRALI MESİH İSA BAYRAMI

Hez 34,11-12.15-17; Mez 22; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 [Ö]

Tüm uluslar Onun önünde toplanacak  Mt 25,32

Bu sözü birçok kez işittim ama sonuç doğurmadı. Şimdi durup düşünüyorum; ulusların hepsi İsa’nın önünde mi? Herkesi o mu yargılayacak? Budistleri de mi? Ateistleri de mi? Müslümanları da mı? Hinduları da mı? Herkesi! Herkesin yargıcı tek, o halde Sözü herkes için geçerli. Kimse İsa ile aynı değerde değil, İsa’nın sözlerini Buda’nınkilerle karıştırmıyorum, çok mühim kişilerin felsefelerini takip etmiyorum. İsa, sen benim tek kralımsın!

27/11  PAZARTESİ

Dan 1,1-6.8-20; ezgi: Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 [II]

Oraya iki bakır para attığını gördü   Lk 21,2

İsa’nın gözünden hiç bir şey kaçmıyor. O güzel şeyleri görüyor ve bunları arkadaşlarının dikkatine sunuyor. Fakir bir kadının hiç bir şeyi yoktu ama herkese mühim bir öğretisi vardı. Ondan, Baba’ya güvenin nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz. İşte, bu güven insanın gerçek zenginliğidir!

28/11  SALI

Aziz Hirenarcus ve arkadaşları, şehitler, †305 - Sivas

Dan 2,31-45; ezgi: Dan 3,57-61; Lk 21,5-11 [II]

Hiç yıkılmayacak bir krallık kuracak Dan 2,44

Krallıkların kurulup yok olduklarını görmeye alışığız; artık hiç bir hükümet bize güven vermiyor, çünkü sabit değiller. Sadece kayanın üzerine, canlı Tanrı’nın imanına dayanan, Onun emirlerine itaat eden, sabittir. Yıkılamayacak bir krallık var, o da İsa’nın kral olduğu krallıktır; ben de ona hemen dahil olmak istiyorum, bu sebepten İsa’nın Sözünü ve öğretisini arıyorum.

29/11  ÇARŞAMBA

Azize Philomenas, şehit †275 - Ankara

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; ezgi: Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 [II]

Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız Lk 21,19

Gerçek yaşamımız, birkaç yıl sonra sona erecek olan değildir, Tanrı’nın bizi yanında ebediyen tutmak için düşündüğü yaşamdır. Kurtarmaya çalıştığımız yaşam, budur. Oğul’a sadık kalarak, Sözüne bağlı kalarak, Ekmeği ile beslenerek, Ruhunu kabul ederek, bu yaşamımızı kurtarıyoruz. Bizimle alay mı edecekler? Dışlayacaklar mı? Çalışmamızı engelleyecekler mi? Zorluklarımız olacak ama dayanıklı olmak için gerekeni yapacağız.

30/11  PERŞEMBE  Aziz Andreas, Havari

Rom 10,9-18; Mez 18; Mt 4,18-22 [Ö]

Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı?  Rom 10,16

Havari, “Herkes İncil’e itaat etmedi” diyor. Peygamber de şöyle yazdı: “Bizi dinledikten sonra kim inandı Rabbim?” Biz, önce Vaftizci Yahya’yı sonra İsa’yı dinlemiş olan Aziz Andreas’ı taklit edelim. O; yaşam, sevinç ve güç kazandığı Sözü müjdeledi; bugün tüm Doğu ve Batı Kiliselerinin, insanlarını kurtaracak Sözü yaymaları ve her geçen gün birliğe doğru yürümeleri için dua etmektedir.

1/12  CUMA

Dan 7,2-14; ezgi: Dan 3,75-81; Lk 21,29-33 [II]

Sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır  Lk 21,33

İsa’nın sözleri evimizin temellerini dayamamız gereken kayadır. Onları daima ara, yaşa ve yüreğinde koru. Böylece yaşamın zarar görmeyecek, önemli gözüküp bir anda yok olan şeyler gibi yok olmayacaktır. Rabbim, konuş, hizmetkârın seni dinliyor!

2/12  CUMARTESİ

Azize Natalia, †310 - Istanbul

Dan 7,15-27; ezgi: Dan 3,82-87; Lk 21,34-36 [II]

Her an uyanık kalın Lk 21,36

Uyanık olan nerede olduğunu, neler olduğunu, çevresinde kimin olduğunu ve görevinin ne olduğunu bilir. İsa sıkça uyanık kalmayı tavsiye eder çünkü bizim için yüzeysel ve dikkatsiz olmanın kolay olduğunu biliyor. Tetikte olmayan kendini zevke ve rahata teslim eder, Rabbi sevebileceği ve Rabbe tanıklık edebileceği fırsatları görmez.

3/12  PAZAR  1° N.H.D.  B Yılı  [I]

Yeş 63,16-17.19;64,2-7; Mez 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37

Kölelerine yetki ve görev verir Mk 13,34

Bugün bekleyiş zamanı başlıyor. Gitmiş O’lanı ve şimdi görmediğimizi bekliyoruz. O döneceğine söz verirken, evinde hizmet etmemiz ve O’na şan vermemiz için her birimize bir görev verdi. Giden İsa’dır; bize güvendi, halen buradaymış gibi evinin canlı ve etkin olması için her birimize görev verdi. Onun döneceğini beklerken O’na sadık kalıyorum.

4/12  PAZARTESİ

Azize Barbara, şehit, İzmit

Yeş 2,1-5; Mez 121; Mt 8,5-11 [I]

Rab’bin Dağına çıkalım Yeş 2,3

Noel Bayramına doğru yürüyüşümüze başlıyoruz. Bir tepeye çıkıyor gibiyiz, yorucu bir tırmanış ama bizi sevinçli bir hedefe götürüyor. Aynen İsrail hacılarının tepede, Tanrı’nın evini, mabedini buldukları gibi, tepede bizi seven ve kurtaran Rab ile karşılaşacağız. Sözü dinleyip yaşamak amacıyla rahatımızı ve alışkanlıklarımızı bırakmak için biraz zorlanacağız ama Tanrı’nın gerçek mabedi olan, bebek İsa ile karşılaşacağız ve bize sevinç, yaşam ve huzur verecektir.

5/12  SALI

Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia

Yeş 11,1-10; Mez 71; Lk 10,21-24 [I]

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak Yeş 11,1

Filiz; genç, güçlü, yeni meyvelerle dolu, yeni bir bitki doğurmaktadır. İsa, yeni bir halkın, gerçek sevgi ve adaletin hükmettiği yeni bir dünyanın başlangıcı olan yeni filizdir. Davut’un babası İşay’ın kütüğünden doğar. O, Davut’un oğludur, tüm halkları toplayacak ve birleştirecek olan yeni milleti başlatmaktadır.

6/12  ÇARŞAMBA

Aziz Nikolas, episkopos, †350 - Myra/ Demre

Yeş 25,6-10; Mez 22; Mt 15,29-37 [I]

Yanına büyük bir kalabalık geldi Mt 15,30

İsa’nın yanında birçok acısı olan kalabalık var: “topal, sakat, kör, sağır ve daha birçok hasta”. O kalabalık, İsa’nın herkesi kabul etmek ve Tanrı ile utanmadan karşılaşacak duruma getirmek istediğini anladı. O sadece hastaları iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda herkese, sağlıklı olanlara da, yemek veriyor. İsa, herkese yeni yaşamı besleyen gıdayı vermek ve birlikte olup O’nun ellerinden hizmet almanın sevincini yaşamak için sağlıklı olanları da bekliyor.

7/12  PERŞEMBE

Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397

Yeş 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]

Rabbe daima güvenin  Yeş 26,4

Bu davet bize birçok şekilde yapılmaktadır. Rabbe güvenmeliyiz: O bizim iyiliğimizi istiyor, bizi kurtarmak, kötü sahiplerin köleliğinden kurtarmak istiyor. Rabbe itaat et, sözünü dinle ve dediklerini yap; artık kendini başkalarının etkisi altında hissetmeyeceksin!

8/12  CUMA  MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLIĞI BAYRAMI

Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38 [Ö]

Bu söz üzerine Meryem şaşırdı  Lk 1,29

Meleğin Meryem’i sevinmeye çağırması, onu şaşırtıyor. Meryem, peygamberlerin halka müjdeledikleri sevincin Mesih’in gelmesi anlamına geldiğini biliyordu. Bu sebepten, kendisine verilen görevin çok önemli olduğunu anlıyor ve kendini küçük, beceriksiz görmesine rağmen, onu reddetmiyor; sadece bilinçli ve cömertçe onu gerçekleştirebilmek için Tanrı’nın arzusunu bilmek istiyor.

9/12  CUMARTESİ

Azize Gorgonia,†370 – Bekarlar

Yeş 30,19-21.23-26; Mez 146; Mt 9,35-10,1.6-8 [I]

Feryat ettiğinde Rab sana lütfedecek!   Yeş 30,19

Hiç bir zaman ümitsizliğe kapılma. Acı çektiğin zaman ya da çıkış yolu olmayan bir durumda bulunduğunda Rabbe imanla yönel, O’nun seni dinleyeceğine emin olabilirsin. Kendini rüzgâra konuşuyormuş gibi hissediyorsan yakarışına devam et. Bu şekilde Tanrı’ya, O’nu bırakmayacağını ve başka çareler aramayacağını gösterirsin. O sadıktır ve senin sadakatine cevap verecektir.

10/12  PAZAR  2° N.H.D.  B Yılı  [II]

Yeş 40,1-5.9-11; Mez 84; 2Pt 3,8-14; Mk 1,1-8

Rabbin geçeceği patikaları düzleyin Mk 1,3

Rabbin patikaları düzdür; O ne sağa ne de sola gider, önce evet deyip, sonrasında hayır demez. Sadece O’nu beklediğimde, güzel ve iyi de olsa başka şeyler dikkatimi dağıtmadan sadece O’nu dinlediğimde O’na düz bir patika hazırlarım.

11/12  PAZARTESİ

Aziz Daniel, †493 - Istanbul

Yeş 35,1-10; Mez 84; Lk 5,17-26 [II]

Güçlü olun, korkmayın!  Yeş 35,4

Yeşaya bu sözü, vatanlarına geri dönme ümidi olmayan sürgün olanlara söylüyor. Bu sözü Rab, bugün, üzüntü, güvensizlik ve belki de korku içinde olan bizlere söylüyor. Rab halen O’dur, hala milletini Kızıl denizden geçirttiği zamandaki gibi güçlüdür. Kutsal Kitapta “Korkmayın” sözcüğü 365 kere söylenmektedir! Korkuyorsan, tamamen imanla yaşamadığının işaretidir.

12/12  SALI

Aziz Spyridon, †348 - Kıbrıs

Yeş 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]

Ey müjde getiren, yükselt sesini!  Yeş 40,9

İsa bu söze, Çadırlar Bayramının son gününde, mabedin havlusunda: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin!” diye bağırdığında itaat etti. İyi haberi herkes dinlemeli; alçak sesle değil, güçle ilan edilmeli. Sen de İsa’ya git, mutlu olacaksın, susuzluğunu giderecek ve başkalarına bugün verdiği müjdeyi bağırmak için cesareti ve sevinci bulacaksın: Baba merhametlidir!

13/12  ÇARŞAMBA

Azize Lucia, bakire ve şehit, †404 civarı

Yeş 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]

Ey bütün yorgunlar bana gelin...  Mt 11,28

“... size rahat veririm”. İsa, günah sebebiyle güçsüz ve egoizmimiz sebebiyle ezik durumda olduğumuzu çok iyi biliyorsun. Sen bizi yenilemek ve ayağa kaldırmak için gerçek sevinç ve yeni güç vereceksin! Bizi çağırdığın için sana geliyoruz.

14/12  PERŞEMBE

Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591

Yeş 41,13-20; Mez 144; Mt 11,11-15 [II]

Korkma, sana yardım edeceğim Yeş 41,13

Çoğu kez zor, acılı, tehlikeli, sağlığımız için ve günaha düşmek için tehlikeli durumlarda oluyoruz. Rab bize “korkma” diyor. Bu, durumu atlatabilmek için güçlü ve yetenekli olduğumuz için değil de, ama O yanımızda olduğu için! “Korkma, Ben varım, Bana güven!”

15/12  CUMA

Yeş 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]

Tanrınız Rab Ben’im Yeş 48,17

“Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten Tanrınız Rab Ben’im”. Tanrı, emretmek isteyen kaprisli bir kişilik değildir. O bize hizmet etmeye daima hazır bir Baba’dır. Bugün peygamber bize O’nu, rehberlik eden ve yürüyüşümüzde yanımızda olan biri olarak tanıtır.

16/12  CUMARTESİ

Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]

İlyas zaten geldi, ama onu tanımadılar  Mt 17,12

İsa Vaftizci Yahya hakkında konuşuyor. Yahya, peygamberlik ruhu ile halkın, Baba’nın merhametini tanıtan İsa’nın ilanını kabul edebilmesi için tövbe etmeye çağırıyordu. Ama Yahya öldürüldü. İncil’i ilan edenlerle alay edildiğinde ya da hor görüldüklerinde, İsa’nın acısı yine aynıdır.

17/12  PAZAR  3° N.H.D.  B Yılı  [III]

Yeş 61,1-2.10-11; ezgi: Lk 1,46-50.53-54; 1Sel 5,16-24; Yh 1,6-8.19-28

Işığa tanıklık etsin diye geldi Yh 1,7

İncilci Yuhanna, Yahya’yı ışığın, yani İsa’nın tanığı olarak tanıtır. İsa’yı gören ve kabul eden artık karanlıklarda değil, çünkü Tanrı’nın ışığını görmeye ve bundan zevk almaya başlamaktadır. İsa, senin yüreğine geldiğinde gözünde her şey ve herkes gerçek anlamına kavuşuyor: insanlar kardeşlerin oluyor ve her olayda Baba’nın sakladığı sevgiyi görmeyi başarıyorsun.

18/12  PAZARTESİ

Aziz Auxentius, †325 - Yakıpınar

Yer 23,5-8; Mez 71; Mt 1,18-24 [Ö]

Adını İsa koyacaksın Mt 1,21

Yusuf da Meryem’e emanet edilen lütfu paylaşıyor. Şimdi o, Tanrı tarafından sevildiği ve projelerinin hizmetkârı olarak seçildiği için eşinin kim olduğunu ve ne kadar önemli ve güzel olduğunu anlıyor. Daima itaatli olan Yusuf da artık Tanrı için önemli.

19/12  SALI

Aziz Çiriyakus, †303 - İzmit

Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [Ö]

Zekeriya, duan kabul edildi  Lk 1,13

Artık Zekeriya yaşlı, ama Tanrı onun gençliğinde yaptığı duayı şimdi gerçekleştiriyor. Tanrı senin duanı da önemsiyor, çünkü duan da çok değerli!

20/12  ÇARŞAMBA

Aziz Filigonius, †324 - Antakya

Yeş 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [Ö]

Sevin! Rab seninledir Lk 1,28

Bu Meryem’in melekten duyduğu ilk sözdür. Sevinmek lazım! O da mutlaka bu emre uydu. Meryem’i üzüntülü olarak düşünebiliyor musun? Birçok durumda çok acı çekti ama yüreğinde Tanrı tarafından sevilmenin sevincini hep taşıdı. Meryem’i seviyor musun? Sen de meleğin emrine uy.

21/12  PERŞEMBE

Aziz Glycerius, †303 - İzmit

Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-18; Mez 32; Lk 1,39-45 [Ö]

Güçlü Kurtarıcı seninledir  Sef 3,17

Tüm peygamberler İsa’yı müjdeliyorlar. Melek Cebrail de Meryem’e hitap etmek için onların şu sözünü kullandı: “Rab seninledir”. Bu bir selam değil, peygamberliklerin gerçekleşmekte olduğunun ilanıdır. Bu sözler dini törenler esnasında bize birçok kere tekrarlanır: “Rab sizinle olsun!”. Bundan büyük kutsama yoktur! Bize güven, cesaret ve sevinç iletirler.

22/12  CUMA

1Sam 1,24-28; ezgi: 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-55 [Ö]

Canım Rabbi yüceltir Lk 1,46

Meryem, Elizabet’in selamına bir dua ile cevap veriyor, hatta bir ilahiyle! Bu şekilde sevincini belirtiyor. Bu sevinci, onun bebeğini kabul edip sevdiklerinde tüm insanlar da yaşayacaktır.

Rab büyüktür ve Meryem bunu bana da söylüyor, benim de O’nu dinlememi istiyor ve yine kendisi gibi “Benim için, dediğin gibi olsun” dememi bekliyor.

23/12  CUMARTESİ

Mal 3,1-4.23-24; Mez 24; Lk 1,57-66 [Ö]

Adı Yahya’dır  Lk 1,63

Her doğan bebeğe bir isim verilir, yaşamı boyunca bu isimle çağrılacak, tanınacak, ondan konuşulacaktır. Bazı isimler anlamsızdır, bazıları Tanrı’nın bir sözünü veya armağanını hatırlattıklarından sevinç verirler. Elizabet’in bebeğine “Yahya” adı veriliyor, bu “Tanrı merhametlidir” anlamını taşımaktadır. O bebek daima herkes için iyi bir haber olacaktır.

24/12  PAZAR  4° N.H.D.  B Yılı  [IV]

2Sam 7,1-5.8-12.14-16; Mez 88; Rom 16,25-27; Lk 1,26-38

Korkma Meryem! Lk 1,30

Yarın Meryem’in kabul ettiği lütufla hepimiz sevineceğiz. Ama melek niçin Meryem’e “korkma” diyor? Tanrı’nın arzusunu gerçekleştirmek, kendini O’nun emrine koymak daima bir değişiklik gerektirir. Değişiklikler de bizi korkutur. Sen de korkma, Tanrı seni aldatmaz; seni mahveden değil, tersine senin isteklerini ve çok kişinin beklentilerini gerçekleştiren şeyler senden isteyecek.

25/12  PAZARTESİ   RAB’BİN DOĞUŞU BAYRAMI - [Ö]

Gece: Yeş 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2,1-14

Gündüz: Yeş 52,7-10; Mez 97; İbr 1,1-6; Yh 1,1-18

Söz aramızda yaşadı Yh 1,14

Bugün diğer günlerden niçin değişik? Bugün niçin herkesi, genelde sevmediklerini de, sevmeyi arzuluyorsun? Seni unutanların da bugün seni selamlamalarını ve sevmelerini niçin istiyorsun? Bilmiyor musun? Ben sana söyleyeyim: Bugün Kelam, yani Baba’nın sevgisi aramıza, yanımıza geliyor. Ben ve sen bunu sadece sevgi eylemleriyle söyleyebiliriz.

26/12  SALI  Aziz İstefanos, İlk din şehidi

Hav 6,8-10.12; 7,54-60; Mez 30; Mt 10,17-22 [Ö]

Benim adımdan ötürü... Mt 10,22

“...herkes sizden nefret edecek”. İsa, öğrencilerinin, ardından gitmelerinin ne anlama geldiğini bilmelerini istiyor. O, insanların arzuladıklarını ve söz verdiklerini vaat etmiyor. Öğrencilerin her şeye hazır olmaları gerekiyor: İsa yüzünden alay ve hakarete uğrayabilirler, haksızlık görebilir, dışlanabilirler. Bunu O, bize önceden söyledi ve doğru yolda, ardında olduğumuzun işaretidir.

27/12  ÇARŞAMBA  Aziz Yuhanna, Havari ve İncil Yazarı

1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]

Gördüğümüzü size duyuruyoruz  1Yh 1,3

Havari Yuhanna kendisine verilen büyük görevin bilincindeydi. O çok derin ve önemli keşifler veya felsefeler bildirmiyordu. Onun diğer havariler gibi görevi, İsa ile yaşadıkları olayları ve Ondan işittikleri sözleri anlatmaktı. Bu olaylar ve sözlerden bizler de Baba’nın sevgisinin ısısını ve ışığını alıyoruz.

28/12  PERŞEMBE  Masum Çocuk Şehitler Bayramı

1Yh 1,5 - 2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız 1Yh 1,8

Kendini günahkâr olarak tanımak ve bunu daima hatırlamak büyük bir bilgeliktir. Alçakgönüllü olmanın ve kimseyi hor görmemenin kolay ve gerçek yoludur. Ne zaman gururlu oluruz? Günahsız olduğumuzu, affa ve kurtarılmaya ihtiyacımız olmadığını sandığımızda gururlanırız. Gurur da en kötü aldatmacadır, çünkü Tanrı’nın alçakgönüllülüğünden beni uzak tutar.

29/12  CUMA  N.D.

Aziz Marcellus Acemete, †480 - Istanbul

1Yh 2,3-11; Mez 95; Lk 2,22-35 [Ö]

Buyruklarını yerine getirirsek... 1Yh 2,3

“...O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz". İsa’nın buyrukları yaşamımıza bilgelik ve güç kazandırır, O’na olan sevgimizin göstergesidirler. Onları yerine getirdiğimde kendi kendime İsa’nın, itaat edilmesi gereken Rab olduğunu, sevilmeye layık olan Tanrı’nın Oğlu olduğunu ve müjdelenmesi gereken dünyanın kurtarıcısı olduğunu beyan ediyorum.

30/12  CUMARTESİ  N.D.

Aziz Anisiyus, †406 - Tessalonika

1Yh 2,12-17; Mez 95; Lk 2,36-40 [Ö]

Sonsuza dek yaşar  1Yh 2,17

“Tanrı’nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar”. İsa senin isteğini gerçekleştirdi, Baba! Ben de her an O’nunla birlikte olmak istiyorum ve senin arzunu yapmak istiyorum. Senin isteğinin daima sevgi olduğunu biliyorum; onu gerçekleştirmek zor da olsa onu anlamamı sağla. Senin isteğini yerine getirdiğimde sevinç ve huzurla doluyorum. Baba hazırım; senin istediklerini arzulamak istiyorum!

31/12  PAZAR  İsa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi - B Yılı

Yar 15,1-6; 21,1-3; Mez 104; İbr 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 [Ö]

Yusuf’la Meryem İsa’yı tapınağa götürdüler Lk 2,27

Bu yılı, en güzel ve en kutsal aileyle birlik olmaya çağrı ile sonlandırırız. Meryem ve Yusuf, İsa’ya olan sevgilerinden birbirlerini ve bizleri de çok saf bir sevgiyle seviyorlar. Gerçekten de Meryem annemizdir, Yusuf da tüm Kilisenin koruyucusudur. Oğul İsa, şimdiden kalbimizdedir. Bu günü onların evinde yaşayalım, daha da iyisi onları evimize davet edelim!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.